Postup : 2012/2660(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0282/2012

Předložené texty :

B7-0282/2012

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/06/2012 - 9.3

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0247

NÁVRH USNESENÍ
PDF 120kWORD 69k
Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0277/2012
6. 6. 2012
PE489.311v01-00
 
B7-0282/2012

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu


o situaci v Guineji-Bissau (2012/2660(RSP))


Charles Goerens za skupinu ALDE

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Guineji-Bissau (2012/2660(RSP))  
B7‑0282/2012

Evropský parlament,

–   s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN 2048 (2012),

–   s ohledem na prohlášení Rady EU ze dne 31. května 2012,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o situaci v Guineji-Bissau,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že ve čtvrtek 12. dubna 2012 obsadily desítky ozbrojenců ulice hlavního města Guineje-Bissau, ústředí hlavní vládnoucí politické strany PAIGC a národní rozhlas;

B.  vzhledem k tomu, že v Guineji-Bissau od vyhlášení nezávislosti v roce 1974 žádný zvolený prezident nezastával svou funkci až do konce volebního období a situace v zemi je ovlivňována militaristickými představami;

C. vzhledem k tomu, že od roku 2009 dostatečně nepokročilo vyšetřování vražd politických osobností a představitelů armády a že v zemi panuje beztrestnost;

D. vzhledem k tomu, že v červenci 2011 tisíce lidí pochodovaly hlavním městem na protest proti tomu, že vyšetřování politických vražd spáchaných v roce 2009 náležitě nepokračuje, přičemž žádaly, aby odstoupil ministerský předseda Carlos Gomes a aby byl stíhán společně s dalšími, kteří jsou podle jejich názoru odpovědní za tyto vraždy;

E.  vzhledem k tomu, že panují obavy o bezpečnost zástupců občanské společnosti v Guineji-Bissau, z nichž někteří se ukrývají, jelikož od březnových prezidentských voleb bylo několika představitelům nevládních organizací anonymně vyhrožováno smrtí;

F.  vzhledem k tomu, že popravy bez řádného soudu v uplynulých měsících umocnily nejistotu;

G. vzhledem k tomu, že Rada zařadila dalších 15 jedinců na seznam osob, jimž je zakázán vstup do EU, a zmrazila jejich majetek v EU;

H. vzhledem k tomu, že po vypuknutí vojenské vzpoury dne 1. dubna 2010 a následném dosazení jejích hlavních iniciátorů do funkcí náčelníků štábů obranných a sil a loďstva byla Guineji-Bissau pozastavena rozvojová pomoc EU;

I.   vzhledem k tomu, že současná krize v Guineji-Bissau znovu jasně dokazuje, že se jedná o další pokus armády zapojit se do občanských záležitostí a získat kontrolu nad politickou situací v zemi;

J.   vzhledem k tomu, že EU ostře odsoudila vojenský převrat, který v Guineji-Bissau proběhl 12. dubna 2012, a vyzvala k okamžitému návratu legitimně zvolené vlády a dokončení prezidentských voleb v souladu se zákonem;

K. vzhledem k tomu, že Guinea-Bissau je jednou z nejchudších zemí na světě a je ovládána obchodem s drogami, jehož prostřednictvím problémy této země přímo ovlivňují Evropu;

1.  ostře odsuzuje nedávný státní převrat v Guineji-Bissau a požaduje, aby byl s okamžitou platností znovu nastolen ústavní pořádek; vyzývá ozbrojené složky, aby odstoupily a opět zaujaly neutrální postoj; vyzývá ozbrojené složky, aby si ve vztahu k politické diskusi v zemi zachovaly neutralitu a aby provedly reformu armády;

2.  vyzývá armádu, aby okamžitě propustila všechny zadržované vůdčí politické osobnosti a další osoby a aby dodržovala práva a respektovala fyzickou nedotknutelnost všech vězňů;

3.  zdůrazňuje, že všichni, kdo se dopustili porušování lidských práv, musí být povoláni k odpovědnosti a že jakékoli dlouhodobé řešení nestabilní situace v Guineji-Bissau musí zajistit, aby osoby odpovědné za politicky motivované vraždy, další závažné trestné činy a porušování ústavního pořádku byly postaveny před soud;

4.  vyzývá k vytvoření inkluzivního plánu návratu k ústavnímu pořádku, provedení reformy bezpečnostního sektoru, boje proti beztrestnosti a obchodování s drogami a zamezení přístupu ozbrojených složek k moci, a to se smluvenými ukazateli a harmonogramem;

5.  vítá rozhodnutí Rady ze dne 31. května o zostření sankcí EU proti osobám, které v Guineji-Bissau ohrožují mír, bezpečnost či stabilitu;

6.  zdůrazňuje, že EU je v rámci současné krize připravena aktivně podporovat snahy o mediaci, aby bylo nalezeno přechodné inkluzivní řešení;

7.  vyzývá EU, aby sledovala nejnovější politický vývoj a vývoj v oblasti bezpečnosti;

8.  vyjadřuje své znepokojení nad zhoršující se humanitární situací a neustálým nebezpečím vzedmutí násilností;

9.  vyjadřuje své hluboké znepokojení nad možností, že by se Guinea-Bissau mohla opět ocitnout ve víru nejistoty;

10. pověřuje své spolupředsedy, aby předali toto usnesení místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Evropské komisi, Radě AKT-EU, zástupci Rady EU, orgánům Africké unie, Hospodářskému společenství zemí západní Afriky, Radě bezpečnosti OSN a generálnímu tajemníkovi OSN, vládě Guineje-Bissau a vládám členských států EU.

 

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí