Postup : 2012/2660(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0282/2012

Predkladané texty :

B7-0282/2012

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/06/2012 - 9.3

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0247

NÁVRH UZNESENIA
PDF 114kWORD 78k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0277/2012
6.6.2012
PE489.311v01-00
 
B7-0282/2012

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii v Guinei-Bissau (2012/2660(RSP))


Charles Goerens v mene skupiny ALDE

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Guinei-Bissau (2012/2660(RSP))  
B7‑0282/2012

Európsky parlament,

–   so zreteľom na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 2048(2012),

–   so zreteľom na vyhlásenie Rady EÚ z 31. mája 2012,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Guinei-Bissau,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže vo štvrtok 12. apríla 2012 niekoľko desiatok vojakov obsadilo ulice hlavného mesta Guinei-Bissau, ústredie historickej politickej vládnucej strany PAIGC a štátny rozhlas,

B.  keďže od získania nezávislosti krajiny v roku 1974 žiaden zvolený prezident Guiney-Bissau nedokončil svoj volebný mandát a v krajine dominujú vojenské zložky;

C. keďže od roku 2009 je pre krajinu charakteristická beztrestnosť a nedostatočný pokrok vo vyšetrovaní vrážd politických a vojenských osobností;

D. keďže na protest proti nedostatočnému pokroku vo vyšetrovaní politických vrážd z roku 2009 vyšli v júli 2011 do ulíc hlavného mesta tisícky ľudí, ktorí žiadali tiež odstúpenie predsedu vlády Carlosa Gomesa a ďalších osôb, ktoré boli podľa ich názoru zodpovedné za tieto za vraždy, a ich stíhanie;

E.  keďže prevládajú obavy o bezpečnosť členov občianskej spoločnosti v Guinei-Bissau, z ktorých niektorí sa skrývajú, a keďže od marcových prezidentských volieb dostalo niekoľko lídrov mimovládnych organizácií anonymné vyhrážky smrti;

F.  keďže popravy bez súdu v posledných mesiacoch tiež prispeli k neistote;

G. keďže Rada pridala do zoznamu osôb, ktorým je zakázaný vstup do EÚ a ktorých majetok v rámci EÚ je zmrazený, 15 osôb;

H. keďže rozvojová pomoc EÚ pre Guineu-Bissau je od vojenskej vzbury 1. apríla 2010 a následného vymenovania jej hlavného vodcu za náčelníka generálneho štábu a veliteľa námorníctva prerušená;

I.   keďže súčasná kríza v Guinei-Bissau opäť jednoznačne odhaľuje pokus armády zasahovať do civilného života a získať kontrolu nad politickým dianím v krajine;

J.   keďže EÚ dôrazne odsúdila vojenský prevrat v Guinei-Bissau z 12. apríla 2012 a vyzvala na okamžité znovunastolenie legitímnej vlády a dokončenie prezidentských volieb v súlade so zákonom;

K. keďže krajina je naďalej jednou z najchudobnejších na svete, v ktorej prekvitá obchodovanie s drogami, a s tým súvisiace problémy priamo ovplyvňujú Európu;

1.  dôrazne odsudzuje nedávny štátny prevrat v Guinei-Bissau a žiada okamžité obnovenie ústavného poriadku; vyzýva ozbrojené sily, aby ustúpili a zaujali neutrálny postoj; vyzýva predstaviteľov armády, aby boli vo vzťahu k politickej diskusii v krajine nestranní a aby armádu reformovali;

2.  žiada armádu, aby ihneď prepustila všetkých politických lídrov a ďalšie zadržiavané osoby a aby dodržiavala práva a fyzickú nedotknuteľnosť všetkých zadržiavaných;

3.  zdôrazňuje, že osoby zodpovedné za porušovanie ľudských práv musia niesť zodpovednosť a že akékoľvek trvalé riešenie nestability v Guinei-Bissau by malo zabezpečiť, že osoby zodpovedné za politicky motivované vraždy a iné vážne trestné činy a porušenia ústavného poriadku budú postavené pred spravodlivosť;

4.  požaduje vypracovanie komplexného plánu s dohodnutými referenčnými hodnotami a kalendárom, návrat k ústavnému poriadku, plnenie reformy bezpečnostného sektora, boj proti beztrestnosti, boj proti obchodovaniu s drogami a odstránenie akéhokoľvek vplyvu armády na moc;

5.  víta rozhodnutie Rady posilniť sankcie EÚ voči osobám ohrozujúcim mier, bezpečnosť alebo stabilitu v tejto krajine z 31. mája;

6.  zdôrazňuje pripravenosť EÚ aktívne podporovať mediačné úsilie v súčasnej kríze s cieľom dospieť ku komplexnému prechodnému usporiadaniu;

7.  vyzýva EÚ, aby sledovala posledný politický vývoj a vývoj v oblasti bezpečnosti v krajine;

8.  vyjadruje obavy nad zhoršujúcou sa humanitárnou situáciou a neustálou hrozbou násilia;

9.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad tým, že Guinea-Bissau by sa mohla ocitnúť v novej špirále neistoty;

10. poveruje svojich spolupredsedov, aby postúpili toto uznesenie podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Európskej komisii, Rade AKT – EÚ, zástupcovi Rady EÚ, inštitúciám Africkej únie, ECOWAS, Bezpečnostnej rade OSN a jej generálnemu tajomníkovi, vláde Guiney-Bissau a vládam členských štátov EÚ.

 

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia