Процедура : 2012/2659(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0285/2012

Внесени текстове :

B7-0285/2012

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/06/2012 - 9.4

Приети текстове :

P7_TA(2012)0248

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 142kWORD 93k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0281/2012
6.6.2012
PE489.315v01-00
 
B7-0285/2012

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността


относно положението между Судан и Южен Судан (2012/2659(RSP))


Charles Goerens, Ivo Vajgl, Olle Schmidt, Louis Michel от името на групата ALDE

Резолюция на Европейския парламент относно положението между Судан и Южен Судан (2012/2659(RSP))  
B7‑0285/2012

Европейският парламент,

–   като взе предвид предишните си резолюции относно Судан,

–   като взе предвид Резолюция 2046 (2012) на Съвета за сигурност на ООН от 2 май 2012 г. относно Судан и Южен Судан,

–   като взе предвид изявлението на върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност/заместник-председател на Комисията Катрин Аштън, с което се приветства Резолюция 2046 (2012) от 2 май 2012 г. на Съвета за сигурност на ООН,

–   като взе предвид Меморандума за разбирателство за ненападение и сътрудничество, подписан между Судан и Южен Судан на 10 февруари 2012 г.,

–   като взе предвид изявленията от 28 март 2012 г. и 11 април 2012 г. на говорителя на върховния представител на ЕС Катрин Аштън относно въоръжените погранични сблъсъци между Судан и Южен Судан,

–   като взе предвид изявлението на Африканския съюз от 17 април 2012 г., с което Судан и Южен Судан се призовават да действат отговорно и да вземат под внимание призивите на Африканския съюз и на международната общност за незабавно прекратяване на текущия конфликт между двете държави,

–   като взе предвид изявлението от 16 април 2012 г. на говорителя на генералния секретар на ООН относно положението в Судан и Южен Судан, в което се изразява дълбока загриженост относно продължаващите въоръжени действия между двете държави, включително и относно въздействието им върху невинните граждани,

–   като взе предвид изявлението на генералния секретар на ООН Бан Ки-мун от 19 април 2012 г., с което той призовава Судан и Южен Судан да прекратят въоръжените действия, като избегнат възобновяването на конфликт, който в рамките на две десетилетия вече е взел милиони човешки жертви,

–   като взе предвид заключенията на Съвета относно Судан и Южен Судан от 23 април 2012 г. (3159-то заседание на Съвета по външни работи), в които се изразява дълбоката загриженост на ЕС във връзка с ескалацията на конфликта между Судан и Южен Судан,

–   като взе предвид пътната карта за Судан и Южен Судан, изложена в комюникето на Съвета за мир и сигурност на Африканския съюз от 24 април, която се ползва от пълната подкрепа на ЕС,

–   като взе предвид декларацията на съпредседателите на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС относно положението в Судан и Южен Судан от 30 май 2011 г.,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че ескалацията на напрежението между Судан и Южен Судан наскоро доведе двете държави до ръба на война;

Б.  като има предвид, че повторните случаи на трансгранично насилие между Судан и Южен Судан, включително придвижването на войски, превземането и окупирането на Хеглиг, помощта за заместващи сили и за бунтовниците на другата държава, боевете между въоръжените сили на Судан (ВСС) и Суданската народна освободителна армия (SPLA) превърнаха конфликта в мащабна конфронтация;

В.  като има предвид, че беше създадено тежко хуманитарното положение в резултат на боевете между Судан и Южен Судан и продължаващите сражения в Южен Кордофан и Сини Нил в Судан;

Г.  като има предвид, че липсата на споразумение относно преходните икономически договорености между двете държави, включително относно използването на нефта, доведе до конфискуването от Хартум на нефт от Южен Судан и до решението на Южен Судан да спре производството на нефт, което допринесе до голяма степен за настоящата криза;

Д. като има предвид, че на 29 юни 2011 г. беше сключено споразумение между правителствата на Судан и Южен Судан относно сигурността по границите и съвместния политически механизъм и механизъм за сигурност, което включва ангажимент за създаване на безопасна демилитаризирана гранична зона, както и че на 30 юли 2011 г. между правителствата на Судан и Южен Судан беше сключено споразумение относно мисията за оказване на помощ при наблюдението на границата;

Е.  като има предвид, че Южен Судан обяви незабавното си оттегляне от региона на Абией в съответствие със споразумението между Судан и Южен Судан от 20 юни 2011 г.;

Ж. като има предвид, че десетилетията на взаимно недоверие пречат на двете страни да направят жестове в посока на намаляване на напрежението и провеждане на сериозни преговори;

З.  като има предвид, че ЕС подкрепя изцяло международните усилия за прекратяване на терора, налаган от дълго време насам от Джоузеф Кони и Божията армия на съпротивата (LRA), и за оказване на помощ на засегнатото от LRA население;

1.  призовава Судан и Южен Судан да прекратят бойните действия и да демонстрират политическа воля за решаване на нерешените им въпроси след разделянето, като се основават на пътната карта, одобрена от Резолюция 2046 (2012) на Съвета за сигурност на ООН от 2 май 2012 г.;

2.  приветства факта, че Судан и Южен Судан са се съгласили с пътната карта и са потвърдили своя ангажимент за незабавно прекратяване на бойните действия, което е важна първа стъпка в правилната посока;

3.  призовава Судан и Южен Судан да покажат своята политическа и практическа готовност да следват пътя на мира, като разгледат въпросите, свързани със загрижеността на двете страни относно сигурността, чрез преговори по същество в рамките на съвместния политически механизъм и механизъм за сигурност, започвайки с безусловното изтегляне на въоръжените им сили от тяхната страна на границата, в съответствие с вече приети споразумения, включително споразумението относно мисията за оказване на помощ при наблюдението на границата от 30 юли 2011 г.;

4.  приветства ролята на Африканския съюз и посредничеството от страна на г-н Табо Мбеки във връзка с предстоящото подновяване на преговорите;

5.  призовава за незабавното активиране на механизма за проверка и наблюдение по общата граница чрез разполагането на международни наблюдатели и други служители на място, които да наблюдават и да оказват помощ за осигуряване на съответствие;

6.  призовава Судан и Южен Судан да изпълнят оставащите аспекти от споразумението от 20 юни 2011 г. относно временните договорености за сигурността и административни договорености за региона на Абией, и по-специално относно прегрупирането и прехвърлянето на военните сили на Судан и Южен Судан извън региона на Абией; приветства съобщението на Южен Судан за незабавно изтегляне на нейните военни сили от региона на Абией и призовава правителството на Судан да направи същото;

7.  приветства изтеглянето от Хеглиг на армията на Южен Судан и призовава за незабавно прекратяване на въздушните бомбардировки от страна на суданските въоръжени сили срещу Южен Судан;

8.  призовава Судан и Южен Судан да спрат с укриването и оказването на подкрепа на бунтовническите групи, действащи срещу другата държава;

9.  заявява ангажимента си да види превръщането на Судан и Южен Судан в две икономически проспериращи държави, които съжителстват в мир, сигурност и стабилност, и подчертава, че е важно да се изградят взаимно доверие, увереност и климат, благоприятстващи дългосрочна стабилност и икономическо развитие;

10. дълбоко осъжда всички действия на насилие, извършени срещу цивилни лица в нарушение на международното хуманитарно право и законодателството в областта на правата на човека;

11. призовава всички страни да насърчават и защитават правата на човека, включително тези на жените и децата, и лицата, принадлежащи към уязвими групи, да изпълняват своите задължения съгласно международното право, в т.ч. международното хуманитарно право и законодателството относно правата на човека, и призовава лицата, отговорни за сериозни нарушения на това право, включително сексуално насилие, да бъдат подведени под отговорност;

12. настоятелно призовава Судан и Южен Судан да позволят достъп до хуманитарна помощ на засегнатото население в зоните на конфликта, като гарантират, в съответствие с международното право и международното хуманитарно право, безопасния, безпрепятствен и незабавен достъп на ООН и друг хуманитарен персонал, както и доставката на консумативи и оборудване, с цел да позволят на този персонал да изпълнява ефикасно задачите си за подпомагане на засегнатото от конфликта цивилно население;

13. настоятелно призовава двете страни да спрат с подстрекателската реторика и враждебната пропаганда, които водят до взаимно демонизиране, ксенофобия и опасността от насилие; призовава и двете правителства да поемат пълната отговорност за защитата на гражданите на другата страна в съответствие с международните принципи, в съответствие с рамковото споразумение за статута на гражданите на другата държава и свързани въпроси, парафирано през март 2012 г.;

14. призовава за усилия за безпристрастно установяване на фактите, за да се направи оценка на загубите и икономическите и хуманитарните вреди, включително на петролните съоръжения и други ключови инфраструктури, във и около Хеглиг;

15. подчертава, че не може да има военно решение на конфликта в Южен Кордофан и Сини Нил, и изтъква неотложната необходимост от политическо и договорено решение, основано на зачитането на многообразието в единството;

16. настоятелно призовава Судан и Южен Судан да постигнат споразумение относно нерешените преходни икономически договорености между двете държави, включително относно използването на нефта; отново заявява, че разрешаването на въпросите, свързани с демаркацията на границата, е предпоставка за постигане на мир и стабилност в региона;

17. е убеден, че дългосрочната стабилност в региона изисква нова единна, всеобхватна международна стратегия, в която ЕС ще играе роля, заедно с други глобални и регионални участници, и която ще се съсредоточи не само върху въпроси относно отношенията Север – Юг и положението в Южен Кордофан и Сини Нил, но също така и върху дълго отлагания процес на реформи в Судан и задълбочаването на демократичните реформи в Южен Судан; призовава ВП/ЗП и Комисията да бъдат готови да предложат необходимото съдействие, ако управляващата Партия на националния конгрес (NCP) в Судан се съгласи с провеждането на свободен и безпрепятствен национален диалог, насочен към създаване на приобщаващи конституционни разпоредби, приети от всички, и действително предприеме стъпки, за да сложи край на безнаказаността в Дарфур, Южен Кордофан и Сини Нил;

18. призовава Комисията, държавите – членки на ЕС и международната общност да изпълнят поетите от тях финансови ангажименти към региона, и най-вече да търсят решение на проблема с острия недостиг на продоволствени помощи, спешен подслон и защита; призовава за внимателно наблюдение на положението по отношение на продоволствената сигурност и за предприемане на мерки, в случай че това положение се влоши; припомня, че зачита изцяло резултатите от референдума за независимост като израз на демократичната воля на народа на Южен Судан;

19. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, държавните и правителствените ръководители и парламентите на държавите – членки на ЕС, правителствата и парламентите на Судан и Южен Судан, генералния секретар на ООН, държавните и правителствените ръководители на Арабската лига и институциите на Африканския съюз.

 

Правна информация - Политика за поверителност