Eljárás : 2012/2659(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B7-0285/2012

Előterjesztett szövegek :

B7-0285/2012

Viták :

Szavazatok :

PV 13/06/2012 - 9.4

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2012)0248

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 133kWORD 82k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B7-0281/2012
6.6.2012
PE489.315v01-00
 
B7-0285/2012

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján


a Szudán és Dél-Szudán közötti helyzetről (2012/2659(RSP))


Charles Goerens, Ivo Vajgl, Olle Schmidt, Louis Michel az ALDE képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása a Szudán és Dél-Szudán közötti helyzetről (2012/2659(RSP))  
B7‑0285/2012

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Szudánról szóló korábbi állásfoglalásaira,

–   tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsának 2012. május 2-i, Szudánról és Dél-Szudánról szóló 2046 (2012) számú határozatára,

–   tekintettel Catherine Ashtonnak, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozatára, amelyben üdvözli az ENSZ Biztonsági Tanácsának 2012. május 2-i 2046 (2012) számú határozatát,

–   tekintettel a Szudán és Dél-Szudán között 2012. február 10-én aláírt, az agresszió elvetéséről és az együttműködésről szóló egyetértési megállapodásra,

–   tekintettel Cathrine Ashton, az EU főképviselője szóvivőjének 2012. március 28-i és 2012. április 11-i nyilatkozataira a Szudán és Dél-Szudán közötti határ menti fegyveres összecsapásokról,

–   tekintettel az Afrikai Unió 2012. április 17-i nyilatkozatára, melyben felszólítja Szudánt és Dél-Szudánt, hogy cselekedjenek felelősségteljesen és vegyék figyelembe az AU és a nemzetközi közösségnek a két ország közötti jelenlegi konfliktus azonnali befejezésre vonatkozó felhívásait,

–   tekintettel az ENSZ-főtitkár szóvivőjének 2012. április 16-i, a szudáni és dél-szudáni helyzetről szóló nyilatkozatára, melyben mély aggodalmát fejezi ki a két ország közötti folyamatos ellenségeskedések, és azok ártatlan civilekre gyakorolt hatásai miatt,

–   tekintettel Ban Ki Mun ENSZ-főtitkár 2012. április 19-i nyilatkozatára, amelyben sürgette Szudánt és Dél-Szudánt, hogy vessenek véget az ellenségeskedéseknek, megelőzendő a két évtized alatt már több millió életet követelő konfliktus kiújulását;

–   tekintettel a Tanács Szudánról és Dél-Szudánról szóló, 2012. április 23-i következtetéseire (a Külügyek Tanácsa 3159. ülése), amelyekben az Unió mélységes aggodalmának ad hangot a Szudán és Dél-Szudán közötti konfliktus súlyosbodása miatt,

–   tekintettel az AU Béke és Biztonsági Tanácsa által április 24-én kiadott közleményben felvázolt, Szudánra és Dél-Szudánra vonatkozó útitervre, amelyet az Unió teljes mértékben támogat,

–   tekintettel az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlés társelnökeinek Szudánról és Dél-Szudánról szóló, a Közös Parlamenti Közgyűlés által 2012. május 30-án elfogadott nyilatkozatára,

–   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel a Szudán és Dél-Szudán közötti feszültség fokozódása nemrégiben a háború szélére sodorta a két országot;

B.  mivel a határokon átnyúló, Szudán és Dél-Szudán közötti ismételt erőszakos cselekmények nyomán, beleértve a csapatmozgásokat, Heglig város elfoglalását és megszállását, megbízott erők támogatását, egymás lázadóinak támogatását, valamint a szudáni fegyveres erők (SAF) és a Szudáni Népi Felszabadítási Hadsereg (SPLA) közötti harcokat, a konfliktus totális összeütközéssé fajult;

C. mivel a Szudán és Dél-Szudán közötti harcok, valamint a Dél-Kordofán és Kék-Nílus államokbeli folyamatos összecsapások súlyos humanitárius helyzetet idéztek elő Szudánban;

D  mivel a két ország közötti átmeneti gazdasági intézkedésekről – többek között az olaj felhasználásáról – szóló megállapodás hiánya következtében Szudán elfoglalta a déli olajmezőket, Dél-Szudán pedig úgy döntött, hogy beszünteti az olajtermelést, ami jelentős mértékben hozzájárult a jelenlegi helyzet kialakulásához;

E   mivel 2011. június 29-én megállapodás született a szudáni kormány és a dél-szudáni kormány között a határvédelemről és a közös politikai és biztonsági mechanizmusról, beleértve egy biztonságos demilitarizált határövezet létrehozására irányuló kötelezettségvállalást, 2011. július 30-án pedig megállapodás jött létre a szudáni kormány és a dél-szudáni kormány között a határellenőrzési támogatási misszióról;

F.  mivel Dél-Szudán bejelentette, hogy a Szudán és Dél-Szudán közötti 2011. június 20-i megállapodásnak megfelelően haladéktalanul kivonul Abjei térségéből;

G. mivel a több évtizedes kölcsönös bizalmatlanság akadályozzák a feleket abban, hogy gesztusokat tegyenek a helyzet enyhítése és komoly tárgyalások megkezdése érdekében;

H. mivel az Európai Unió teljes mértékben támogatja azokat a nemzetközi erőfeszítéseket, amelyek célja véget vetni a Joseph Kony és az Úr Ellenállási Hadserege (LRA) által folytatott elhúzódó megfélemlítő kampánynak és segítséget nyújtani az LRA tevékenysége által sújtott népességnek;

1.  sürgeti Szudánt és Dél-Szudánt, hogy vessenek véget az erőszakos ellenségeskedéseknek és tegyenek tanúbizonyságot politikai szándékukról, hogy az elszakadást kővetően még megoldásra váró kérdéseket az ENSZ Biztonsági Tanácsának 2012. május 2-i 2046 (2012) számú határozatában jóváhagyott útitervnek megfelelően rendezik;

2.  üdvözli, hogy mind Szudán, mind Dél-Szudán elfogadta az útitervet és megerősítette elkötelezettségét az erőszakos cselekmények azonnali beszüntetése iránt, ami igen fontos kezdeti lépést jelent a megfelelő irányba;

3.  sürgeti Szudánt és Dél-Szudánt, hogy tanúsítsanak politikai és gyakorlati hajlandóságot arra, hogy a béke útját járják azáltal, hogy a közös politikai és biztonsági mechanizmus keretében folytatott érdemi tárgyalások révén rendezik a mindkét fél esetében megoldandó biztonsági kérdéseket, aminek első lépését fegyveres erőiknek határaikon belülre történő feltétel nélküli visszavonása jelenti a korábban elfogadott megállapodásoknak megfelelően, beleértve a határellenőrzési támogatási misszióról szóló 2011. július 30-i megállapodást;

4.  üdvözli az Afrikai Unió szerepét és Thabo Mbeki közvetítését a közvetlen tárgyalások közeljövőbeli újbóli megindulása tekintetében;

5.  sürgeti a közös határőrizeti és -ellenőrzési mechanizmus azonnali életbeléptetését nemzetközi megfigyelők és egyéb személyzet helyszínre vezénylésével a mechanizmus felügyelete és betartásának szavatolása érdekében;

6.  sürgeti Szudánt és Dél-Szudánt, hogy hajtsák végre az Abjei térségére vonatkozó, az ideiglenes biztonsági és igazgatási intézkedésekről szóló, 2011. június 20-i megállapodás még nem teljesített rendelkezéseit, különös tekintettel valamennyi szudáni és dél-szudáni erő Abjei térségéből történő kivonására; üdvözli Dél-Szudán bejelentését, miszerint haladéktalanul kivonja erőit Abjei térségéből, és felhívja Szudán kormányát, hogy járjon el hasonlóképpen;

7.  üdvözli a dél-szudáni hadsereg Heglig városából történt kivonását, és sürgeti a szudáni légierő által Dél-Szudán ellen folytatott légi bombázások azonnali beszüntetését;

8.  sürgeti Szudánt és Dél-Szudánt, hogy szüntessék be a másik ország ellen lázadó csoportok befogadását és támogatását;

9.  elkötelezettségét fejezi ki a tekintetben, hogy Szudán és Dél-Szudán váljon két, békében, biztonságban és stabilan egymás mellett élő, gazdaságilag virágzó országgá, és hangsúlyozza a kölcsönös bizalom és a hosszú távú stabilitást és gazdasági fejlődést eredményező környezet kialakításának fontosságát;

10. határozottan elítél a polgári lakossággal szemben elkövetett, a nemzetközi humanitárius jogot és az emberi jogokat sértő valamennyi erőszakos cselekedetet;

11. felszólítja valamennyi felet, hogy mozdítsák elő és védjék az emberi jogokat – beleértve a nők és a kiszolgáltatott csoportokhoz tartozók jogait –, tegyenek eleget a nemzetközi jogból eredő kötelezettségeiknek, beleértve a nemzetközi humanitárius jogot és a nemzetközi emberi jogokra vonatkozó jogot, valamint felszólít az e jogi előírások megsértőinek, köztük a szexuális alapú erőszakos cselekmények elkövetőinek felelősségre vonására;

12. határozottan sürgeti Szudánt és Dél-Szudánt, hogy engedélyezzék a konfliktus által sújtott övezetekben élő lakossághoz történő humanitárius hozzáférést, a nemzetközi jognak és a nemzetközi humanitárius jognak megfelelően akadálytalan és azonnali hozzáférést biztosítva az ENSZ és egyéb humanitárius személyzet számára, valamint szállítmányok és felszerelések helyszínre juttatását annak érdekében, hogy a személyzet hatékonyan legyen képes ellátni a konfliktus sújtotta polgári lakosságnak történő segítségnyújtással kapcsolatos feladatait;

13. sürgeti mindkét felet, hogy hagyjon fel a szóbeli lázítással és az ellenséges propagandával, amelyek kölcsönös démonizálást, idegengyűlöletet és az erőszak veszélyét eredményezik; sürgeti mindkét kormányt, hogy vállaljon teljes körű felelősséget egymás állampolgárainak védelméért a nemzetközi elveknek megfelelően és a másik állam állampolgárainak jogállásáról és egyéb kérdésekről szóló, 2012 márciusában parafált keretmegállapodással összhangban;

14. pártatlan tényfeltáró erőfeszítéseket sürget a veszteségek, valamint a gazdasági és humanitárius károk, köztük a hegligi és a térségben található olajkitermelő létesítményekben és egyéb kulcsfontosságú infrastruktúrában keletkezett károk felmérésére;

15. hangsúlyozza, hogy nem lehet helye katonai megoldásnak a Dél-Kordofán és Kék-Nílus államokban fennálló konfliktusban, és hangsúlyozza az egységben lévő sokszínűség tiszteletben tartásán alapuló politikai és tárgyalásos megoldások szükségességét;

16. határozottan sürgeti Szudánt és Dél-Szudánt, hogy állapodjanak meg a két ország közötti rendezetlen átmeneti gazdasági intézkedésekről, beleértve az olaj felhasználását; megismétli, hogy a régió békéjének és stabilitásának előfeltétele a határdemarkációval kapcsolatos kérdések rendezése;

17. meggyőződése, hogy a térség hosszú távú stabilitása olyan új, egységes, átfogó nemzetközi stratégiát tesz szükségessé, amelyben az Unió a többi globális és regionális szereplővel együtt szerepet vállalna, és amely nemcsak az észak–dél kérdésekre és a Dél-Kordofán és Kék-Nílus államokban fennálló helyzetre, hanem a régóta esedékes szudáni reformfolyamatra és a demokratikus reformok dél-szudáni elmélyítésére is összpontosítana; sürgeti a főképviselőt/alelnököt és a Bizottságot, hogy álljanak készen a szükséges segítségnyújtás megadására, ha a kormányzó Szudáni Nemzeti Kongresszus Párt (NPC) egyrészt elfogadja a szabad és akadálymentes nemzeti párbeszédet, amelynek célja a mindenki által elfogadott, befogadó alkotmányos keretek megteremtése, másrészt valódi lépéseket tesz a Dárfúrban és a Dél-Kordofán és Kék-Nílus államokban fennálló büntetlenség megszüntetésére;

18. felhívja a Bizottságot, az EU tagállamait és a nemzetközi közösséget, hogy tartsák tiszteletben a régió támogatására tett kötelezettségvállalásaikat, és különösen arra, hogy foglalkozzanak az élelmiszersegélyek, a vészhelyzeti szálláshelyek és a védelem tekintetében felmerülő súlyos hiányokkal; felszólít az élelmezésbiztonsági helyzet szoros nyomon követésére, valamint arra, hogy hozzanak intézkedéseket, amennyiben a helyzet rosszabbodik; megismétli, hogy tiszteletben tartja a függetlenségi népszavazás eredményét mint a dél-szudáni nép akaratának demokratikus kifejezését;

19. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottságnak, az uniós tagállamok állam- és kormányfőinek és parlamentjeinek, Szudán és Dél-Szudán kormányának és parlamentjének, az ENSZ főtitkárának, az Arab Liga állam- és kormányfőinek és az Afrikai Unió intézményeinek.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat