Állásfoglalásra irányuló indítvány - B7-0285/2012Állásfoglalásra irányuló indítvány
B7-0285/2012

  ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY a Szudán és Dél-Szudán közötti helyzetről

  6.6.2012 - (2012/2659(RSP))

  benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően
  az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján

  Charles Goerens, Ivo Vajgl, Olle Schmidt, Louis Michel az ALDE képviselőcsoport nevében

  Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B7-0281/2012

  Eljárás : 2012/2659(RSP)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  B7-0285/2012
  Előterjesztett szövegek :
  B7-0285/2012
  Viták :
  Elfogadott szövegek :

  B7‑0285/2012

  Az Európai Parlament állásfoglalása a Szudán és Dél-Szudán közötti helyzetről

  (2012/2659(RSP))

  Az Európai Parlament,

  –   tekintettel a Szudánról szóló korábbi állásfoglalásaira,

  –   tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsának 2012. május 2-i, Szudánról és Dél-Szudánról szóló 2046 (2012) számú határozatára,

  –   tekintettel Catherine Ashtonnak, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozatára, amelyben üdvözli az ENSZ Biztonsági Tanácsának 2012. május 2-i 2046 (2012) számú határozatát,

  –   tekintettel a Szudán és Dél-Szudán között 2012. február 10-én aláírt, az agresszió elvetéséről és az együttműködésről szóló egyetértési megállapodásra,

  –   tekintettel Cathrine Ashton, az EU főképviselője szóvivőjének 2012. március 28-i és 2012. április 11-i nyilatkozataira a Szudán és Dél-Szudán közötti határ menti fegyveres összecsapásokról,

  –   tekintettel az Afrikai Unió 2012. április 17-i nyilatkozatára, melyben felszólítja Szudánt és Dél-Szudánt, hogy cselekedjenek felelősségteljesen és vegyék figyelembe az AU és a nemzetközi közösségnek a két ország közötti jelenlegi konfliktus azonnali befejezésre vonatkozó felhívásait,

  –   tekintettel az ENSZ-főtitkár szóvivőjének 2012. április 16-i, a szudáni és dél-szudáni helyzetről szóló nyilatkozatára, melyben mély aggodalmát fejezi ki a két ország közötti folyamatos ellenségeskedések, és azok ártatlan civilekre gyakorolt hatásai miatt,

  –   tekintettel Ban Ki Mun ENSZ-főtitkár 2012. április 19-i nyilatkozatára, amelyben sürgette Szudánt és Dél-Szudánt, hogy vessenek véget az ellenségeskedéseknek, megelőzendő a két évtized alatt már több millió életet követelő konfliktus kiújulását;

  –   tekintettel a Tanács Szudánról és Dél-Szudánról szóló, 2012. április 23-i következtetéseire (a Külügyek Tanácsa 3159. ülése), amelyekben az Unió mélységes aggodalmának ad hangot a Szudán és Dél-Szudán közötti konfliktus súlyosbodása miatt,

  –   tekintettel az AU Béke és Biztonsági Tanácsa által április 24-én kiadott közleményben felvázolt, Szudánra és Dél-Szudánra vonatkozó útitervre, amelyet az Unió teljes mértékben támogat,

  –   tekintettel az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlés társelnökeinek Szudánról és Dél-Szudánról szóló, a Közös Parlamenti Közgyűlés által 2012. május 30-án elfogadott nyilatkozatára,

  –   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

  A. mivel a Szudán és Dél-Szudán közötti feszültség fokozódása nemrégiben a háború szélére sodorta a két országot;

  B.  mivel a határokon átnyúló, Szudán és Dél-Szudán közötti ismételt erőszakos cselekmények nyomán, beleértve a csapatmozgásokat, Heglig város elfoglalását és megszállását, megbízott erők támogatását, egymás lázadóinak támogatását, valamint a szudáni fegyveres erők (SAF) és a Szudáni Népi Felszabadítási Hadsereg (SPLA) közötti harcokat, a konfliktus totális összeütközéssé fajult;

  C. mivel a Szudán és Dél-Szudán közötti harcok, valamint a Dél-Kordofán és Kék-Nílus államokbeli folyamatos összecsapások súlyos humanitárius helyzetet idéztek elő Szudánban;

  D  mivel a két ország közötti átmeneti gazdasági intézkedésekről – többek között az olaj felhasználásáról – szóló megállapodás hiánya következtében Szudán elfoglalta a déli olajmezőket, Dél-Szudán pedig úgy döntött, hogy beszünteti az olajtermelést, ami jelentős mértékben hozzájárult a jelenlegi helyzet kialakulásához;

  E   mivel 2011. június 29-én megállapodás született a szudáni kormány és a dél-szudáni kormány között a határvédelemről és a közös politikai és biztonsági mechanizmusról, beleértve egy biztonságos demilitarizált határövezet létrehozására irányuló kötelezettségvállalást, 2011. július 30-án pedig megállapodás jött létre a szudáni kormány és a dél-szudáni kormány között a határellenőrzési támogatási misszióról;

  F.  mivel Dél-Szudán bejelentette, hogy a Szudán és Dél-Szudán közötti 2011. június 20-i megállapodásnak megfelelően haladéktalanul kivonul Abjei térségéből;

  G. mivel a több évtizedes kölcsönös bizalmatlanság akadályozzák a feleket abban, hogy gesztusokat tegyenek a helyzet enyhítése és komoly tárgyalások megkezdése érdekében;

  H. mivel az Európai Unió teljes mértékben támogatja azokat a nemzetközi erőfeszítéseket, amelyek célja véget vetni a Joseph Kony és az Úr Ellenállási Hadserege (LRA) által folytatott elhúzódó megfélemlítő kampánynak és segítséget nyújtani az LRA tevékenysége által sújtott népességnek;

  1.  sürgeti Szudánt és Dél-Szudánt, hogy vessenek véget az erőszakos ellenségeskedéseknek és tegyenek tanúbizonyságot politikai szándékukról, hogy az elszakadást kővetően még megoldásra váró kérdéseket az ENSZ Biztonsági Tanácsának 2012. május 2-i 2046 (2012) számú határozatában jóváhagyott útitervnek megfelelően rendezik;

  2.  üdvözli, hogy mind Szudán, mind Dél-Szudán elfogadta az útitervet és megerősítette elkötelezettségét az erőszakos cselekmények azonnali beszüntetése iránt, ami igen fontos kezdeti lépést jelent a megfelelő irányba;

  3.  sürgeti Szudánt és Dél-Szudánt, hogy tanúsítsanak politikai és gyakorlati hajlandóságot arra, hogy a béke útját járják azáltal, hogy a közös politikai és biztonsági mechanizmus keretében folytatott érdemi tárgyalások révén rendezik a mindkét fél esetében megoldandó biztonsági kérdéseket, aminek első lépését fegyveres erőiknek határaikon belülre történő feltétel nélküli visszavonása jelenti a korábban elfogadott megállapodásoknak megfelelően, beleértve a határellenőrzési támogatási misszióról szóló 2011. július 30-i megállapodást;

  4.  üdvözli az Afrikai Unió szerepét és Thabo Mbeki közvetítését a közvetlen tárgyalások közeljövőbeli újbóli megindulása tekintetében;

  5.  sürgeti a közös határőrizeti és -ellenőrzési mechanizmus azonnali életbeléptetését nemzetközi megfigyelők és egyéb személyzet helyszínre vezénylésével a mechanizmus felügyelete és betartásának szavatolása érdekében;

  6.  sürgeti Szudánt és Dél-Szudánt, hogy hajtsák végre az Abjei térségére vonatkozó, az ideiglenes biztonsági és igazgatási intézkedésekről szóló, 2011. június 20-i megállapodás még nem teljesített rendelkezéseit, különös tekintettel valamennyi szudáni és dél-szudáni erő Abjei térségéből történő kivonására; üdvözli Dél-Szudán bejelentését, miszerint haladéktalanul kivonja erőit Abjei térségéből, és felhívja Szudán kormányát, hogy járjon el hasonlóképpen;

  7.  üdvözli a dél-szudáni hadsereg Heglig városából történt kivonását, és sürgeti a szudáni légierő által Dél-Szudán ellen folytatott légi bombázások azonnali beszüntetését;

  8.  sürgeti Szudánt és Dél-Szudánt, hogy szüntessék be a másik ország ellen lázadó csoportok befogadását és támogatását;

  9.  elkötelezettségét fejezi ki a tekintetben, hogy Szudán és Dél-Szudán váljon két, békében, biztonságban és stabilan egymás mellett élő, gazdaságilag virágzó országgá, és hangsúlyozza a kölcsönös bizalom és a hosszú távú stabilitást és gazdasági fejlődést eredményező környezet kialakításának fontosságát;

  10. határozottan elítél a polgári lakossággal szemben elkövetett, a nemzetközi humanitárius jogot és az emberi jogokat sértő valamennyi erőszakos cselekedetet;

  11. felszólítja valamennyi felet, hogy mozdítsák elő és védjék az emberi jogokat – beleértve a nők és a kiszolgáltatott csoportokhoz tartozók jogait –, tegyenek eleget a nemzetközi jogból eredő kötelezettségeiknek, beleértve a nemzetközi humanitárius jogot és a nemzetközi emberi jogokra vonatkozó jogot, valamint felszólít az e jogi előírások megsértőinek, köztük a szexuális alapú erőszakos cselekmények elkövetőinek felelősségre vonására;

  12. határozottan sürgeti Szudánt és Dél-Szudánt, hogy engedélyezzék a konfliktus által sújtott övezetekben élő lakossághoz történő humanitárius hozzáférést, a nemzetközi jognak és a nemzetközi humanitárius jognak megfelelően akadálytalan és azonnali hozzáférést biztosítva az ENSZ és egyéb humanitárius személyzet számára, valamint szállítmányok és felszerelések helyszínre juttatását annak érdekében, hogy a személyzet hatékonyan legyen képes ellátni a konfliktus sújtotta polgári lakosságnak történő segítségnyújtással kapcsolatos feladatait;

  13. sürgeti mindkét felet, hogy hagyjon fel a szóbeli lázítással és az ellenséges propagandával, amelyek kölcsönös démonizálást, idegengyűlöletet és az erőszak veszélyét eredményezik; sürgeti mindkét kormányt, hogy vállaljon teljes körű felelősséget egymás állampolgárainak védelméért a nemzetközi elveknek megfelelően és a másik állam állampolgárainak jogállásáról és egyéb kérdésekről szóló, 2012 márciusában parafált keretmegállapodással összhangban;

  14. pártatlan tényfeltáró erőfeszítéseket sürget a veszteségek, valamint a gazdasági és humanitárius károk, köztük a hegligi és a térségben található olajkitermelő létesítményekben és egyéb kulcsfontosságú infrastruktúrában keletkezett károk felmérésére;

  15. hangsúlyozza, hogy nem lehet helye katonai megoldásnak a Dél-Kordofán és Kék-Nílus államokban fennálló konfliktusban, és hangsúlyozza az egységben lévő sokszínűség tiszteletben tartásán alapuló politikai és tárgyalásos megoldások szükségességét;

  16. határozottan sürgeti Szudánt és Dél-Szudánt, hogy állapodjanak meg a két ország közötti rendezetlen átmeneti gazdasági intézkedésekről, beleértve az olaj felhasználását; megismétli, hogy a régió békéjének és stabilitásának előfeltétele a határdemarkációval kapcsolatos kérdések rendezése;

  17. meggyőződése, hogy a térség hosszú távú stabilitása olyan új, egységes, átfogó nemzetközi stratégiát tesz szükségessé, amelyben az Unió a többi globális és regionális szereplővel együtt szerepet vállalna, és amely nemcsak az észak–dél kérdésekre és a Dél-Kordofán és Kék-Nílus államokban fennálló helyzetre, hanem a régóta esedékes szudáni reformfolyamatra és a demokratikus reformok dél-szudáni elmélyítésére is összpontosítana; sürgeti a főképviselőt/alelnököt és a Bizottságot, hogy álljanak készen a szükséges segítségnyújtás megadására, ha a kormányzó Szudáni Nemzeti Kongresszus Párt (NPC) egyrészt elfogadja a szabad és akadálymentes nemzeti párbeszédet, amelynek célja a mindenki által elfogadott, befogadó alkotmányos keretek megteremtése, másrészt valódi lépéseket tesz a Dárfúrban és a Dél-Kordofán és Kék-Nílus államokban fennálló büntetlenség megszüntetésére;

  18. felhívja a Bizottságot, az EU tagállamait és a nemzetközi közösséget, hogy tartsák tiszteletben a régió támogatására tett kötelezettségvállalásaikat, és különösen arra, hogy foglalkozzanak az élelmiszersegélyek, a vészhelyzeti szálláshelyek és a védelem tekintetében felmerülő súlyos hiányokkal; felszólít az élelmezésbiztonsági helyzet szoros nyomon követésére, valamint arra, hogy hozzanak intézkedéseket, amennyiben a helyzet rosszabbodik; megismétli, hogy tiszteletben tartja a függetlenségi népszavazás eredményét mint a dél-szudáni nép akaratának demokratikus kifejezését;

  19. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottságnak, az uniós tagállamok állam- és kormányfőinek és parlamentjeinek, Szudán és Dél-Szudán kormányának és parlamentjének, az ENSZ főtitkárának, az Arab Liga állam- és kormányfőinek és az Afrikai Unió intézményeinek.