Propunere de rezoluţie - B7-0285/2012Propunere de rezoluţie
B7-0285/2012

PROPUNERE DE REZOLUŢIE referitoare la situația din Sudan și Sudanul de Sud

6.6.2012 - (2012/2659(RSP))

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Charles Goerens, Ivo Vajgl, Olle Schmidt, Louis Michel în numele Grupului ALDE

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0281/2012

Procedură : 2012/2659(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B7-0285/2012
Texte depuse :
B7-0285/2012
Dezbateri :
Texte adoptate :

B7‑0285/2012

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Sudan și Sudanul de Sud

(2012/2659(RSP))

Parlamentul European,

–   având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Sudan,

–   având în vedere Rezoluția 2046 (2012) a Consiliului de Securitate al ONU din 2 mai 2012 referitoare la Sudan și Sudanul de Sud,

–   având în vedere declarația Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, Catherine Ashton, care salută Rezoluția 2046 (2012) a Consiliului de Securitate ONU din 2 mai 2012,

–   având în vedere memorandumul de înțelegere privind neagresiunea și cooperarea semnat la 10 februarie 2012 de Sudan și Sudanul de Sud,

–   având în vedere declarația din 28 martie 2012 și cea din 11 aprilie 2012 a purtătorului de cuvânt al Înaltului Reprezentant al UE, Catherine Ashton, referitoare la conflictele armate frontaliere dintre Sudan și Sudanul de Sud,

–   având în vedere declarația Uniunii Africane din 17 aprilie 2012, care invită Sudanul și Sudanul de Sud să acționeze în mod responsabil și să țină seama de apelurile Uniunii Africane și ale comunității internaționale pentru a pune capăt imediat conflictului dintre cele două țări,

–   având în vedere declarația purtătorului de cuvânt al Secretarului General al ONU, din 16 aprilie 2012, referitoare la situația din Sudan și Sudanul de Sud , prin care acesta își exprimă îngrijorarea profundă cu privire la continuarea ostilităților dintre cele două țări, inclusiv la impactul acestora asupra civililor nevinovați,

–   având în vedere declarația Secretarului General al ONU, Ban Ki-moon, din 19 aprilie 2012 prin care îndeamnă Sudanul și Sudanul de Sud să pună capăt ostilităților, evitând reactivarea conflictului care a provocat deja pierderea a milioane de vieți omenești timp de douăzeci de ani,

–   având în vedere concluziile Consiliului privind Sudanul și Sudanul de Sud din 23 aprilie 2012 (a 3159-a reuniune a Consiliului Afaceri Externe), care exprimă îngrijorarea profundă a UE cu privire la escaladarea conflictului dintre Sudan și Sudanul de Sud,

–   având în vedere foaia de parcurs pentru Sudan și Sudanul de Sud, stabilită în comunicatul emis de Consiliul pentru pace și securitate al UA la 24 aprilie 2012, pe care UE o susține fără rezerve;

–   având în vedere declarația copreședinților Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE privind Sudanul și Sudanul de Sud, de la 30 mai 2011,

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât escaladarea tensiunilor dintre Sudan și Sudanul de Sud a adus recent cele două țări în prag de război;

B.  întrucât incidentele repetate de violență transfrontalieră între Sudan și Sudanul de Sud, inclusiv mișcările de trupe, asaltul și ocuparea orașului Heglig, sprijinirea forțelor de substituție, sprijinirea trupelor rebele ale celuilalt teritoriu, confruntările dintre forțele armate sudaneze și Armata de eliberare a poporului sudanez au transformat conflictul într‑o confruntare totală;

C. întrucât confruntările dintre Sudan și Sudanul de Sud, precum și luptele continue desfășurate în statele sudaneze Kordofanul de Sud și Nilul Albastru, au condus la o gravă criză umanitară;

D. întrucât absența unui acord între cele două țări cu privire la adoptarea unor măsuri economice de tranziție, inclusiv cu privire la utilizarea petrolului, a condus la acapararea de către regimul de la Khartoum a resurselor de petrol din sud și la decizia Sudanului de Sud de a opri producția de petrol și a contribuit substanțial la criza actuală;

E.  întrucât, la 29 iunie 2011, s-a încheiat un acord între guvernul Sudanului și guvernul Sudanului de Sud privind securitatea frontierelor și privind mecanismul politic și de securitate comun, care cuprinde angajamentul de a crea o zonă de graniță sigură și demilitarizată, iar, la 30 iulie 2011, guvernul Sudanului și guvernul Sudanului de Sud au încheiat Acordul privind misiunea de sprijinire a supravegherii graniței;

F.  întrucât Sudanul de Sud a anunțat retragerea imediată din zona Abyei, în conformitate cu acordul încheiat cu Sudanul la 20 iunie 2011;

G. întrucât deceniile de neîncredere reciprocă împiedică ambele părți de a iniția măsuri în direcția ameliorării situației și a desfășurării unor negocieri serioase;

H. întrucât UE sprijină pe deplin eforturile depuse la nivel internațional pentru a pune capăt îndelungatei campanii de teroare desfășurate de Joseph Kony și de Armata de Rezistență a Domnului (LRA) și pentru a ajuta populațiile afectate de prezența LRA,

1.  invită Sudanul și Sudanul de Sud să înceteze ostilitățile și să dea dovadă de voință politică pentru a-și rezolva chestiunile nesoluționate rezultate în urma secesiunii, pe baza foii de parcurs aprobate prin Rezoluția 2046 (2012) a Consiliului de Securitate ONU din 2 mai 2012;

2.  salută faptul că atât Sudanul, cât și Sudanul de Sud au aprobat foaia de parcurs și și-au confirmat angajamentul de a înceta imediat ostilitățile, ca un prim pas important în direcția corectă;

3.  îndeamnă Sudanul și Sudanul de Sud să-și demonstreze voința politică și concretă de a urma calea pașnică, rezolvând problemele de securitate ale ambelor părți, prin negocieri reale în cadrul mecanismului politic și de securitate comun, începând cu retragerea necondiționată a tuturor forțelor armate dincolo de frontierele lor respective, în conformitate cu acordurile adoptate anterior, inclusiv cu Acordul privind misiunea de sprijinire a supravegherii graniței din 30 iulie 2011;

4.  salută rolul Uniunii Africane și medierea dlui Thabo Meiki în ceea ce privește reluarea iminentă a negocierilor directe;

5.  solicită activarea imediată a Mecanismului comun de verificare și de monitorizare a granițelor, desfășurând observatori internaționali și alt personal pe teren, pentru a monitoriza și a contribui la asigurarea respectării mecanismului;

6.  invită Sudanul și Sudanul de Sud să pună în aplicare elementele rămase nerezolvate din Acordul din 20 iunie 2011 privind securitatea temporară și măsurile administrative pentru zona Abyei, în special retragerea tuturor forțelor Sudanului și Sudanului de Sud din zona Abyei; salută anunțul Sudanului de Sud de a-și retrage imediat forțele din zona Abyei și invită guvernul Sudanului să procedeze la fel;

7.  salută retragerea armatei Sudanului de Sud din orașul Heglig și solicită încetarea imediată a bombardării aeriene a Sudanului de Sud de către forțele armate sudaneze;

8.  invită Sudanul și Sudanul de Sud să nu mai adăpostească și să nu mai ofere sprijin grupurilor rebele care acționează împotriva celuilalt stat;

9.  își exprimă voința ca Sudanul și Sudanul de Sud să devină două state prospere din punct de vedere economic, conviețuind unul lângă altul în pace, securitate și stabilitate și subliniază importanța construirii încrederii reciproce și a unui mediu favorabil stabilității și dezvoltării economice;

10. condamnă ferm toate actele de violență comise împotriva civililor, prin încălcarea dreptului internațional umanitar și a legislației privind drepturile omului;

11. invită toate părțile să promoveze și să protejeze drepturile omului, inclusiv cele ale femeilor și persoanelor aparținând unor grupuri vulnerabile, să-și respecte obligațiile în conformitate cu dreptul internațional, inclusiv dreptul internațional umanitar și legislația internațională privind drepturile omului și solicită ca cei responsabili pentru încălcările grave ale acestor legi, inclusiv pentru acte de violență sexuală, să fie trași la răspundere;

12. îndeamnă ferm Sudanul și Sudanul de Sud să permită accesul umanitar la populația afectată din zona de conflict, asigurând, în conformitate cu dreptul internațional și dreptul internațional umanitar, accesul sigur, liber și imediat al personalului Organizației Națiunilor Unite și al altor organizații umanitare, precum și furnizarea de provizii și echipamente, pentru a permite acestui personal să-și îndeplinească eficient sarcina de a acorda asistență populației civile afectate de conflict;

13. îndeamnă ambele părți să înceteze retorica incendiară și propaganda ostilă, care au drept rezultat demonizarea reciprocă, xenofobia și amenințarea cu violența; invită ambele guverne să-și asume responsabilitatea deplină pentru protecția cetățenilor proprii, în conformitate cu principiile internaționale, pe baza Acordului-cadru privind statutul cetățenilor celuilalt stat și chestiunile aferente, semnat în martie 2012;

14. solicită derularea unei operațiuni de anchetă imparțială pentru a evalua pierderile și pagubele economice și umanitare, inclusiv în ceea ce privește instalațiile petroliere și alte infrastructuri esențiale din Heglig și împrejurimile acestuia;

15. subliniază faptul că nu poate exista nicio o soluție militară la conflictul din Kordofanul de Sud și Nilul Albastru și subliniază necesitatea urgentă de a adopta o soluție politică și negociată, pe baza respectării diversității în unitate;

16. îndeamnă ferm Sudanul și Sudanul de Sud să ajungă la un acord referitor la chestiunile încă nerezolvate între cele două țări, cu privire la măsurile economice de tranziție, inclusiv cu privire la utilizarea petrolului; reiterează faptul că una din condițiile prealabile obligatorii pentru realizarea păcii și stabilității în regiune este rezolvarea chestiunilor legate de demarcarea granițelor;

17. este convins că stabilitatea pe termen lung din regiune necesită o nouă strategie unificată, cuprinzătoare, internațională, în care UE ar urma să joace un rol, pe lângă alți actori mondiali și regionali, care s-ar concentra nu numai asupra chestiunilor legate de relația Nord - Sud și pe situația din Kordofanul de Sud și Nilul Albastru, ci și asupra procesului de reformă îndelung așteptat din Sudan și asupra aprofundării reformelor democratice din Sudanul de Sud; invită ÎR/VP și Comisia să fie pregătite pentru a oferi asistența necesară dacă partidul Congresului Național Sudanez (NCP), aflat la putere, va accepta un dialog național liber, cu scopul de a institui măsuri constituționale pluraliste, acceptate de toate părțile și dacă va lua măsuri reale pentru a pune capăt impunității din Darfur, Kordofanul de Sud și Nilul Albastru;

18. solicită Comisiei, statelor membre ale UE și comunității internaționale să-și onoreze angajamentele privind finanțarea regiunii și, în special, să abordeze lipsurile acute în ce privește ajutoarele alimentare, adăposturile și protecția de urgență; solicită să se acorde o atenție specială situației legate de siguranța alimentară și măsurilor ce trebuie adoptate în cazul înrăutățirii situației; reamintește că respectă pe deplin rezultatele referendumului privind independența, acestea exprimând voința democratică a populației din Sudanul de Sud;

19. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei, șefilor de stat și guvernelor și parlamentelor statelor membre UE, guvernelor și parlamentelor Sudanului și Sudanului de Sud, Secretarului General al ONU, șefilor de stat și de guvern ai țărilor Ligii arabe, precum și instituțiilor Uniunii Africane.