Predlog resolucije - B7-0286/2012Predlog resolucije
B7-0286/2012

PREDLOG RESOLUCIJE o razmerah med Sudanom in Južnim Sudanom

6.6.2012 - (2012/2659(RSP))

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
v skladu s členom 110(2) Poslovnika

Marija Nedelčeva (Mariya Nedelcheva), Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Horst Schnellhardt, Rafał Trzaskowski, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Michèle Striffler, Michael Gahler, Joachim Zeller, Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky), Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli, Frank Engel v imenu skupine PPE

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B7-0281/2012

Postopek : 2012/2659(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B7-0286/2012
Predložena besedila :
B7-0286/2012
Razprave :
Sprejeta besedila :

B7‑0286/2012

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah med Sudanom in Južnim Sudanom

(2012/2659(RSP))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju celovitega mirovnega sporazuma (CPA), ki sta ga 9. januarja 2005 podpisala Sudansko ljudsko osvobodilno gibanje in sudanska vlada,

–   ob upoštevanju slovesne izjave skupščine voditeljev držav in vlad Afriške unije z dne 31. januarja 2011 o Sudanu,

–   ob upoštevanju sklepov Sveta o Sudanu z dne 31. januarja 2011 in Sklepa Sveta št. 9953/11 z dne 17. maja 2011,

–   ob upoštevanju sklepov s posvetovanj o mirovnem procesu v Darfurju, ki so potekala pod okriljem ZN od 27. do 31. maja 2011 v Dohi v Katarju,

–   ob upoštevanju izjave predsednika varnostnega sveta ZN z dne 3. junija 2011 o Sudanu,

–   ob upoštevanju Memoranduma o soglasju o nenasilju in sodelovanju, ki sta ga 10. februarja 2012 podpisala Sudan in Južni Sudan,

–   ob upoštevanju izjave predstavnika za stike z javnostjo visoke predstavnice EU Catherine Ashton z dne 28. marca 2012 in 11. aprila 2012 o oboroženih spopadih na meji med Sudanom in Južnim Sudanom,

–   ob upoštevanju izjave Afriške unije z dne 17. aprila 2012, ki poziva Sudan in Južni Sudan, naj odgovorno ravnata ter spoštujeta pozive Afriške unije in mednarodne skupnosti k takojšnjemu prenehanju spopadov med državama,

–   ob upoštevanju izjave predstavnika za stike z javnostjo generalnega sekretarja ZN z dne 16. aprila 2012 o razmerah v Sudanu in Južnem Sudanu, v kateri izraža globoko zaskrbljenost zaradi nenehnih izbruhov sovražnosti med državama, vključno z njihovimi posledicami za nedolžne civiliste,

–   ob upoštevanju izjave generalnega sekretarja ZN Ban Ki Moona z dne 19. aprila 2012, s katero je Sudan in Južni Sudan pozval, naj ustavita medsebojno sovražnost in spopade, ki so v dveh desetletjih terjali že več milijonov življenj,

–   ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 23. aprila 2012 (s 3159. seje Sveta za zunanje zadeve), v katerih poudarja globoko zaskrbljenost EU zaradi vse večjih napetosti med Sudanom in Južnim Sudanom,

–   ob upoštevanju načrta za Sudan in Južni Sudan iz sporočila, ki ga je 24. aprila izdal Mirovni in varnostni svet Afriške unije, in ga EU v celoti podpira,

–   ob upoštevanju izjave visoke predstavnice v imenu Evropske unije z dne 19. aprila 2012 o podpori EU skupnemu operativnemu centru za boj proti Konyjevi Gospodovi odporniški vojski,

–   ob upoštevanju izjave predstavnika za stike z javnostjo visoke predstavnice Catherine Ashton, ki pozdravlja dejstvo, da je Mirovni in varnostni svet Afriške unije sprejel načrt za Sudan in Južni Sudan,

–   ob upoštevanju resolucije o načrtu za Sudan in Južni Sudan, ki jo je 2. maja 2012 soglasno sprejel varnostni svet ZN,

–   ob upoštevanju izjave Ban Ki Moona z dne 12. maja 2012, v kateri pozdravlja umik policije Južnega Sudana z območja Abyei in poziva sudansko vlado, naj s tega območja umakne tudi svoje čete, Sudan in Južni Sudan pa poziva, naj ponovno začneta pogajanja pod okriljem izvedbene skupine Afriške unije na visoki ravni,

–   ob upoštevanju resolucij Skupne parlamentarne skupščine AKP-EU o Sudanu in Južnem Sudanu, zlasti resolucij z dne 22. junija 2006 in 31. marca 2010,

–   ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Sudanu in Južnem Sudanu, zlasti resolucij z dne 9. junija 2011 in 14. septembra 2011,

–   ob upoštevanju izjave sopredsednikov Skupne parlamentarne skupščine AKP-EU o Sudanu in Južnem Sudanu, ki jo je Skupna parlamentarna skupščina sprejela 30. maja 2012,

–   ob upoštevanju člena 110(2) Poslovnika,

A. ker so se nedavni spopadi med Sudanom in Južnim Sudanom začeli zaradi mesta Heglig v Južnem Kordofanu, ki je običajno mednarodno priznan kot sudansko ozemlje, vendar si ga lasti tudi Južni Sudan;

B.  ker so bili nedavni spopadi med Južnim Sudanom in Sudanom v mestu Heglig, v regiji, ki je bogata z nafto, ima pa odprto mejno vprašanje, najhujši od osamosvojitve Južnega Sudana junija lani;

C. ker Južni Sudan obtožuje Sudan, da je maja in junija večkrat bombardiral njegovo severno območje;

D. ker se obe strani medsebojno obtožujeta za najnovejši spopad, ki je še povečal strah pred ponovnim izbruhom splošne vojne;

E.  ker še vedno ni rešeno vprašanje, koliko naj bi Južni Sudan, ki nima izhoda na odprto morje in je z odcepitvijo prevzel približno tri četrtine proizvodnje nafte skupne države, plačal za izvoz surove nafte z uporabo naftovodov in druge infrastrukture v Sudanu, kot so obrati za obdelavo;

F.  ker je Južni Sudan, katerega 98 % prihodkov je odvisnih od prodaje nafte, zaradi spora s Sudanom glede pristojbin za tranzit nafte prenehal črpati nafto na vseh svojih naftnih poljih;

G. ker je Sudan ukazal splošno vojaško mobilizacijo in obljubil, da se bo branil z vsemi sredstvi, ter se je prenehal pogajati pod okriljem Afriške unije z Južnim Sudanom o vprašanjih, povezanih s cepitvijo države, vključno z razmejitvijo, določitvijo statusa državljanov na drugem ozemlju, delitvijo dolga in naftnih prihodkov ter uporabo naftovodov;

H. ker je predsednik Južnega Sudana Salva Kiir najprej zatrdil, da ne bo umaknil svojih čet z naftnega polja v Hegligu na sporni meji s Sudanom, vendar je 20. aprila minister za informiranje napovedal takojšen miren umik čet, ki se je nato zaključil v treh dneh;

I.   ker premik čet v območje Abyei in njegovo okolico pomeni očitno kršitev sporazuma z dne 20. junija 2011 o začasni varnostni in upravni ureditvi za to območje;

J.   ker sta obe strani razglasili, da nameravata umakniti vse varnostne sile z območja Abyei;

K. ker so ZN in Afriška unija konec marca 2012 voditelje Sudana in Juženga Sudana že pozvali, naj skličejo pogajanja in poiščejo rešitev za stalni konflikt zaradi območja Heglig;

L.  ker osnutek sklepa skupnega političnega in varnostnega mehanizma, ki ga je obema stranema 4. aprila 2012 predlagala izvedbena skupina Afriške unije na visoki ravni, zagotavlja trdno podlago za vzpostavitev vzajemne varnosti na skupni meji med Sudanom in Južnim Sudanom;

M. ker velika večina prebivalstva Južnega Sudana živi v revščini kljub bogatim zalogam naravnih virov, kot so nafta, baker ter železo, ter gozdnatim in rodovitnim površinam, in ima Južni Sudan eno najvišjih stopenj umrljivosti dojenčkov ter eno najnižjih ravni izobraženosti na svetu, kar vse prispeva k socialno-ekonomskim, človekoljubnim in varnostnim izzivom;

N. ker EU v celoti podpira mednarodna prizadevanja za prenehanje dolgotrajnega zastraševanja z nasiljem, ki ga izvajata Joseph Kony in Gospodova odporniška vojska, in pomoč prebivalcem, ki trpijo zaradi prisotnosti te vojske;

O. ker je varnostni svet ZN v svoji resoluciji, ki jo je soglasno sprejel 2. maja, pozdravil načrt za Sudan in Južni Sudan, da končata nasilje in v naslednjih treh mesecih rešita odprta vprašanja po odcepitvi;

P.  ker sta Sudan in Južni Sudan pozdravila načrt in potrdila svoja prizadevanja za takojšnje prenehanje spopadov, vendar je stanje še vedno zelo napeto;

Q. ker sta se delegaciji obeh držav na začetku junija sestali v Adis Abebi, 4. junija pa so se začela pogajanja med njunima obrambnima ministroma;

R.  ker je za EU zlasti pomembno, da začne mehanizem skupnega mejnega preverjanja in spremljanja takoj delovati z napotitvijo mednarodnih opazovalcev in drugega osebja na kraj sam, da bodo spremljali dogajanje in pomagali zagotoviti skladnost;

S.  ker naj bi se po navedbah Mednarodne organizacije za migracije začela prostovoljna vrnitev približno 15 000 Južnosudancev iz mesta Kosti v Belem Nilu, kar naj bi se predvidoma končalo sredi junija;

T.  ker je predstavnik Nacionalne kongresne stranke Yasser Youssef 3. junija dejal, da stranka pozdravlja sklep iz Jube, da se uporniške skupine izženejo iz Južnega Sudana kot glavni pogoj za napredek pri reševanju varnostnih vprašanj med državama;

U. ker sta se 3. junija ob posredovanju Afriške unije sestala vodja uporniškega Sudanskega ljudskega osvobodilnega gibanja-sever (SPLM-N) Malik Aggar in generalni sekretar tega gibanja Yasir Arman zaradi izvajanja mirovnega načrta, pri katerem je potrebno njuno sodelovanje;

V. ker je Južni Sudan v nedeljo izrazil optimizem glede tekočih pogajanj pod vodstvom izvedbene skupine Afriške unije o Sudanu in Južnem Sudanu na visoki ravni v Adis Abebi;

1.  ponovno poudarja, da v celoti spoštuje izid referenduma o neodvisnosti kot izraz demokratične volje prebivalcev Južnega Sudana; poziva Sudan in Južni Sudan, naj dejavno sodelujeta pri spodbujanju demokratičnega upravljanja, vzpostavitvi dolgoročnega miru, varnosti in blaginje za obe državi, ob spoštovanju človekovih, socialnih in ekonomskih pravic;

2.  poudarja, da je treba za uresničitev načrta za Sudan in Južni Sudan ukrepati na kraju samem, poleg tega pa nadaljevati pogajanja, zlasti na srečanjih v okviru skupnega političnega in varnostnega mehanizma za reševanje varnostnih vprašanj na obeh straneh;

3.  obsoja bombne napade na severna območja Južnega Sudana, ki jih je nedavno izvedel Sudan;

4.  pozdravlja umik sil Južnega Sudana s spornega območja Abyei in poziva sudansko vlado, naj stori enako;

5.  poziva Sudan in Južni Sudan, naj pokažeta politično in praktično pripravljenost za nadaljevanje po poti miru, ne pa po poti vojne, in naj ne zaostrujeta konfliktov ter naj spoštujeta mednarodno humanitarno pravo ter varstvo civilistov, vojnih ujetnikov in ranjencev, ter naj takoj ukrepata za zmanjšanje napetosti in ravnata odgovorno v duhu sodelovanja pri vzpostavitvi dveh trajnih držav;

6.  poziva EU, naj še naprej tesno sodeluje s svojimi mednarodnimi partnerji, zlasti z Afriško unijo in ZN, in tako zagotovi, da bosta Sudan in Južni Sudan izvajala resolucijo varnostnega sveta ZN z dne 2. maja 2012 o načrtu za Sudan in Južni Sudan;

7.  poudarja vlogo skupine Afriške unije pri posredovanju v pogovorih za rešitev mejnega spora in pripravo sporazuma o nafti med državama;

8.  poziva pobudo Afriške unije za regionalno sodelovanje, naj okrepi regionalna prizadevanja za boj proti Gospodovi odporniški vojski, in pozdravlja pripravljenost EU, da nudi finančno podporo Uradu posebnega odposlanca Afriške unije za zadeve, povezane z Gospodovo odporniško vojsko, in za vzpostavitev skupnega operativnega centra, da se bo lahko regionalna bojna skupina iz Ugande, Demokratične republike Kongo, Srednjeafriške republike in Južnega Sudana hitro in učinkovito ukrepala proti nasilju te vojske;

9.  poziva mednarodno skupnost, naj zagotovi 3 milijone USD, ki jih potrebuje Mednarodna organizacija za migracije za izvajanje prostovoljne vrnitve približno 15 000 Južnosudancev iz mesta Kosti po ukazu guvernerja Belega Nila, ki zatrjuje, da begunci ogrožajo sudansko varnost in okolje;

10. poziva predsednika Bashirja in predsednika Kiirja, naj izpolnita svojo odgovornost za ohranitev miru in stabilnosti v Sudanu in Južnem Sudanu ter se ponovno zavežeta, da bosta vsa odprta vprašanja reševala s pomočjo mirnega dialoga;

11. poziva Sudan in Južni Sudan, naj izrabita storitve mejnega programa Afriške unije, ki lahko pomagajo stranema pri reševanju vprašanj določitve, razmejitve in rešitve sporov konfliktnih področij na podlagi afriških najboljših praks in mednarodnih načel;

12. poziva regije na meji med Sudanom in Južnim Sudanom, naj z ukrepi in usklajenimi prizadevanji podprejo mirno reševanje sporov, prispevajo k varnosti na meji, zagotovijo trajen mir in stabilnost, kar vključuje tudi boj proti terorizmu;

13. poudarja, da je pogoj za zagotovitev miru in stabilnosti v regiji rešitev vprašanj razmejitve in dogovor o načinu delitve prihodka od nafte;

14. poziva skupni politični in varnostni odbor, ki ga vodijo obrambni in notranji ministri ter vodje obveščevalnih služb, naj na srečanju 4. junija v Adis Abebi razpravlja o varnostnih vprašanjih, kot so prisotnost upornikov v obeh državah ter določitev varovalnega območja in mehanizma za nadziranje 2000 km meje;

15. poziva Sudansko ljudsko osvobodilno gibanje–sever, naj sprejme humanitarno premirje na območjih v gorski regiji Nuba v Južnem Kordofanu, ki so jih zavzeli uporniki;

16. pozdravlja odločitev varnostnega sveta ZN, da podaljša mandat misije ZN v Sudanu in da v Sudan napoti dodatne mirovne sile; meni, da je stalna prisotnost ZN izredno dragocena za miren razvoj dveh trajnih držav; poziva Sudan in Južni Sudan, naj pozdravita navzočnost predstavnikov ZN in zagotovita njihovo varnost;

17. poziva Komisijo, države članice EU in mednarodno skupnost, naj spoštujejo svoje temeljne zaveze regiji in predvsem naj obravnavajo veliko pomanjkanje pomoči v hrani, zavetišč in zaščite; poziva, naj skrbno spremljajo razmere na področju zanesljive preskrbe s hrano in naj sprejmejo ukrepe, če se razmere poslabšajo;

18. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje     Svetu AKP-EU, Evropski komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, varnostnemu svetu ZN, generalnemu sekretarju ZN in posebnemu odposlancu ZN za Sudan, vladama Sudana in Južnega Sudana, institucijam Afriške unije in predsedniku izvedbene skupine Afriške unije za Sudan na visoki ravni in vladam držav članic EU.