Predlog resolucije - B7-0287/2012Predlog resolucije
B7-0287/2012

PREDLOG RESOLUCIJE o odnosih med Sudanom in Južnim Sudanom

6.6.2012 - (2012/2659(RSP))

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
v skladu s členom 110(2) Poslovnika

Charles Tannock, Nirj Deva, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Jan Zahradil v imenu skupine ECR

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B7-0281/2012

Postopek : 2012/2659(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B7-0287/2012
Predložena besedila :
B7-0287/2012
Razprave :
Sprejeta besedila :

B7‑0287/2012

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah med Sudanom in Južnim Sudanom

(2012/2659(RSP))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju celovitega mirovnega sporazuma (CPA), ki sta ga 9. januarja 2005 podpisala sudansko ljudsko osvobodilno gibanje in sudanska vlada,

–   ob upoštevanju Memoranduma o soglasju o nenasilju in sodelovanju, ki sta ga 10. februarja 2012 podpisala Sudan in Južni Sudan,

–   ob upoštevanju izjav predstavnika za stike z javnostjo visoke predstavnice EU Catherine Ashton z dne 28. marca 2012 in 11. aprila 2012 o oboroženih spopadih na meji med Sudanom in Južnim Sudanom,

–   ob upoštevanju izjave Afriške unije z dne 17. aprila 2012, v kateri poziva Sudan in Južni Sudan k odgovornemu ravnanju ter upoštevanju pozivov Afriške unije in mednarodne skupnosti k takojšnjemu prenehanju spopadov med državama,

–   ob upoštevanju izjave predstavnika za stike z javnostjo generalnega sekretarja ZN z dne 16. aprila 2012 o razmerah v Sudanu in Južnem Sudanu, v kateri je izrazil globoko zaskrbljenost zaradi nenehnih izbruhov sovražnosti med državama, vključno z njihovimi posledicami za nedolžne civiliste,

–   ob upoštevanju izjave generalnega sekretarja ZN Ban Ki-moona z dne 19. aprila 2012, v kateri je Sudan in Južni Sudan pozval, naj prenehata medsebojno sovražnost in se izogneta spopadom, ki so v dveh desetletjih terjali že več milijonov življenj,

–   ob upoštevanju zaključkov Sveta o Sudanu in Južnem Sudanu z dne 23. aprila 2012 (3159. srečanje Sveta za zunanje zadeve)

–   ob upoštevanju načrta za Sudan in Južni Sudan iz sporočila, ki ga je 24. aprila izdal mirovni in varnostni svet Afriške unije,

–   ob upoštevanju resolucije o načrtu za Sudan in Južni Sudan, ki jo je varnostni svet ZN 2. maja 2012 soglasno sprejel,

–   ob upoštevanju izjave Ban Ki-moona z dne 12. maja 2012, v kateri pozdravlja umik policije Južnega Sudana z območja Abyei in poziva sudansko vlado, naj s tega območja umakne tudi svoje enote, Sudan in Južni Sudan pa poziva, naj ponovno začneta pogajanja pod okriljem izvedbene skupine Afriške unije na visoki ravni,

–   ob upoštevanju izjave sopredsednikov Skupne parlamentarne skupščine AKP-EU o Sudanu in Južnem Sudanu, ki jo je skupščina sprejela 30. maja 2012,

–   ob upoštevanju člena 110(2) Poslovnika,

A. ker so odnosi med Sudanom in Južnim Sudanom dosegli kritično točko, ko je Južni Sudan okupiral naftna polja v Hegligu, Sudan pa še naprej izvaja zračne napade nad območjem;

B.  ker poročajo o neprestanih čezmejnih konfliktih, vključno z okupacijo ozemlja, podporo nadomestnim silam in zračnimi napadi, razmere pa še nikoli po osamosvojitvi Južnega Sudana niso bile tako slabe;

C. ker eno od ključnih vprašanj ostaja prisotnost varnostnih sil Sudana in Južnega Sudana v območju Abyei, kar pomeni kršitev sporazuma med obema stranema z dne 20. junija 2011 o začasni varnostni in upravni ureditvi za to območje;

D. ker prisotnost teh varnostnih sil potencialno spodbuja konflikte med notranje razseljenimi osebami, ki se vračajo v območje Abyei, in nomadi, ki se selijo prek območja;

E.  ker nenehni konflikti ob sporni meji med Sudanom in Južnim Sudanom še naprej spodkopavajo zaupanje in sodelovanje med državama, prav tako pa na razmere slabo vpliva dejstvo, da je Južni Sudan prekinil svojo proizvodnjo nafte kljub zelo negativnemu učinku na njegovo gospodarstvo;

F.  ker je Sudan ukazal splošno vojaško mobilizacijo in obljubil, da se bo branil z vsemi sredstvi, ter se je pod okriljem Afriške unije prenehal pogajati z Južnim Sudanom o vprašanjih, povezanih s cepitvijo države, vključno z razmejitvijo, določitvijo statusa državljanov na drugem ozemlju, delitvijo dolga in naftnih prihodkov ter uporabo naftovodov;

G. ker je predsednik Južnega Sudana Salva Kiir najprej zatrdil, da ne bo umaknil svojih čet z naftnega polja v Hegligu na sporni meji s Sudanom, vendar je 20. aprila minister za informiranje napovedal takojšen miren umik čet, ki se je nato zaključil v treh dneh;

H. ker izidi srečanja izvedbene skupine Afriške unije na visoki ravni z dne 4. aprila 2012 zagotavljajo trdno podlago za zagotovitev vzajemne varnosti ob skupni meji med Sudanom in Južnim Sudanom;

I.   ker velika večina prebivalstva Južnega Sudana živi v revščini kljub bogatim zalogam naravnih virov, kot so nafta, baker ter železo, ter gozdnatim in rodovitnim površinam, in ima Južni Sudan eno najvišjih stopenj umrljivosti dojenčkov ter eno najnižjih ravni izobraženosti na svetu, kar vse prispeva k socialno-ekonomskim, človekoljubnim in varnostnim izzivom;

J.   ker je varnostni svet ZN v svoji resoluciji, ki jo je soglasno sprejel 2. maja, podprl načrt za končanje sovražnosti med Sudanom in Južnim Sudanom ter rešitev odprtih vprašanj po odcepitvi v naslednjih treh mesecih;

K. ker sta Sudan in Južni Sudan pozdravila načrt in potrdila svoja prizadevanja za takojšnje prenehanje spopadov, vendar je stanje še vedno zelo napeto;

L.  ker sta 4. junija Sudan in Južni Sudan začela prve pogovore na visoki ravni o varnosti meje, potem ko je niz obmejnih spopadov že grozil, da se bo državljanska vojna spet razvnela v močan konflikt;

M. ker je varnostni svet ZN izrazil zaskrbljenost zaradi slabega dostopa pomoči do sudanskih obmejnih držav Južni Kordofan in Modri Nil, kjer še trajajo spopadi med sudansko vojsko in uporniki;

1.  ponovno poudarja, da v celoti spoštuje izid referenduma kot izraza demokratične volje prebivalcev Južnega Sudana; poziva obe strani, naj dejavno sodelujeta pri spodbujanju demokratičnega upravljanja ter vzpostavitvi dolgoročnega miru, varnosti in blaginje za obe državi;

2.  pozdravlja umik sil Južnega Sudana iz spornega območja Abyei in poziva sudansko vlado naj stori enako;

3.  poudarja, da uporaba sile ne bo rešila odprtih vprašanj med državama in ju poziva, naj obnovita prizadevanja z upanjem, da bi z mirovnimi pogovori sklenili sporazum;

4.  poudarja vlogo izvedbene skupine Afriške unije pri posredovanju v pogovorih za rešitev mejnega spora in pripravo sporazuma o nafti med državama;

5.  poziva pobudo Afriške unije za regionalno sodelovanje, naj okrepi regionalna prizadevanja za boj proti Gospodovi odporniški vojski, in pozdravlja pripravljenost EU, da nudi finančno podporo Uradu posebnega odposlanca Afriške unije za zadeve, povezane z LRA, in za vzpostavitev skupnega operativnega centra, da bi se regionalna bojna skupina iz Ugande, Demokratične republike Kongo, Srednjeafriške republike in Južnega Sudana lahko hitro in učinkovito odzvala na nasilje LRA;

6.  poudarja, da vsako dodatno poslabšanje odnosov med stranema poveča tveganje, da bi se dostop humanitarne pomoči in humanitarnih delavcev uporabljal kot orodje v konfliktu; poziva vse humanitarne organizacije, naj se izogibajo ukrepom, ki ne bi spoštovali mednarodne zakonodaje in bi ogrozili načela nevtralnosti in neodvisnosti;

7.  poziva Sudan in Južni Sudan, naj izrabita storitve mejnega programa Afriške unije, ki lahko pomagajo stranema pri reševanju vprašanj določitve, razmejitve in rešitve sporov konfliktnih področij na podlagi afriških najboljših praks in mednarodnih načel;

8.  poudarja, da je pogoj za zagotovitev miru in stabilnosti v regiji rešitev vprašanj razmejitve ter dogovor o načinu delitve dobička in plačil od nafte;

9.  poziva mednarodno skupnost, naj si še naprej prizadeva, da bi obe strani izvajali časovni načrt Afriške unije, tudi z umikom vseh sil z mejnih območij, začetkom uporabe mehanizmov za varnost meja in prekinitvijo zagotavljanja podpore uporniškim skupinam;

10. pozdravlja odločitev varnostnega sveta ZN, da podaljša mandat misije ZN v Sudanu in da v Sudan napoti dodatne mirovne sile; meni, da je stalna prisotnost ZN izredno dragocena za miren razvoj dveh obstojnih držav; poziva Sudan in Južni Sudan, na pozdravita prisotnost predstavnikov ZN in zagotovita njihovo varnost;

11. poziva Komisijo, države članice EU in mednarodno skupnost, naj spoštujejo svoje temeljne zaveze regiji in predvsem naj obravnavajo veliko pomanjkanje pomoči v hrani, zavetišč in zaščite; poziva, naj skrbno spremljajo razmere na področju oskrbe s hrano in naj sprejmejo ukrepe, če se razmere poslabšajo;

12. vse strani poziva, naj spodbujajo in zaščitijo človekove pravice, tudi žensk in otrok, naj izpolnijo svoje obveznosti v skladu z mednarodno zakonodajo ter naj osebe, ki resno kršijo zakon, tudi s spolnim nasiljem, za to odgovarjajo;

13. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu AKP-EU, Evropski komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, varnostnemu svetu ZN, generalnemu sekretarju ZN in posebnemu odposlancu ZN za Sudan, vladama Sudana in Južnega Sudana, institucijam Afriške unije ter predsedniku izvedbene skupine Afriške unije za Sudan na visoki ravni in vladam držav članic EU.