Állásfoglalásra irányuló indítvány - B7-0288/2012Állásfoglalásra irányuló indítvány
B7-0288/2012

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY Szudánról és Dél-Szudánról

6.6.2012 - (2012/2659(RSP))

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően
az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján

Sabine Lösing, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Younous Omarjee, João Ferreira a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B7-0281/2012

Eljárás : 2012/2659(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B7-0288/2012
Előterjesztett szövegek :
B7-0288/2012
Viták :
Elfogadott szövegek :

B7‑0288/2012

Az Európai Parlament állásfoglalása Szudánról és Dél-Szudánról

(2012/2659(RSP))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Afrikai Unió Béke és Biztonsági Tanácsa által 2012. április 24-én elfogadott ütemtervre,

–   tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsának 2046(2012) sz. határozatára,

–   tekintettel az EU főképviselőjének/a Bizottság alelnökének 2012. május 5-i nyilatkozatára,

–   tekintettel a 2005. évi átfogó szudáni békemegállapodásra,

–   tekintettel az ENSZ dél-szudáni missziójára (UNMISS) és az Abjei Ideiglenes Biztonsági Haderejére (UNISFA),

–   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel Dél-Szudán a 2005-ös átfogó békemegállapodás és a kizárólag Szudán déli részén megtartott népszavazás következtében 2011 júliusa óta független állam,

B.  mivel Dél-Szudán a világ egyik legszegényebb és legkevésbé fejlett országa, ahol a világon az egyik legmagasabb a gyermekhalandóság és a legalacsonyabb az oktatásban részt vevők száma,

C. mivel a régióban lévő olajtartalék nagy része a dél-kordofáni és az abjei régióban található; mivel Dél-Szudán költségvetésének több mint 80%-a, Szudán költségvetésének közel 50%-a származik az olajkitermelésből és -exportból,

D  mivel az átfogó békemegállapodás véget vetett a hosszú ideje tartó szudáni polgárháborúnak, de még nem hajtották végre teljes mértékben, mivel fontos kérdések maradnak megoldatlanul, mint a határdemarkáció és a demilitarizált zóna a Szudán és Dél-Szudán közötti határszakaszon, az állampolgárság, az olajbevételek elosztása és a csővezetékek használata,

E   mivel az ENSZ szudáni missziójának (UNMISS) megbízatása július 9-én, Dél-Szudán függetlenségének hivatalos kikiáltásakor ért volna véget, és mivel az ENSZ Biztonsági Tanácsa felállította az UNMISS utódmisszióját közel 7000 fős katonai személyzettel; mivel az ENSZ – az abjei régió demilitarizálásának megfigyelésével megbízott – Abjei Ideiglenes Biztonsági Haderejét (UNISFA) 2011. június 27-én hagyta jóvá az ENSZ Biztonsági Tanácsa,

1.  elítéli a határokon átnyúló, Szudán és Dél-Szudán közötti ismételt erőszakos cselekményeket, többek között a területelfoglalást, a megbízott erők támogatását és a légi bombázást, amelyek újabb menekültáradatot okoztak;

2.  mély aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a Szudán és Dél-Szudán közötti harcok, valamint a Dél-Kordofán és Kék-Nílus államokbeli folyamatos összecsapások súlyos humanitárius helyzetet eredményeztek Szudánban; határozottan elítél a polgári lakossággal szemben elkövetett, a nemzetközi humanitárius jogot és az emberi jogokat sértő valamennyi erőszakos cselekedetet;

3.  meggyőződése, hogy nem lehet helye katonai megoldásnak a Szudán és Dél-Szudán között – különösen a Dél-Kordofán és Kék-Nílus államokban – fennálló konfliktusban; hangsúlyozza a politikai és diplomáciai – kölcsönösen elfogadott – megoldások sürgősségét;

4.  felszólít a Szudánnak és Dél-Szudánnak – és különösen az abjei régiónak, illetve a Kék-Nílus és a Dél-Kordofán államokbeli konfliktus sújtotta régióknak – nyújtott fegyverellátás azonnali leállítására,

5.  sürgeti mindkét oldalt, hogy hajtsák végre az átfogó békemegállapodást, és felszólítja mind a szudáni, mind a dél-szudáni fegyveres erőket, hogy a 2011. június 20-i megállapodásuknak megfelelően vonuljanak ki Abjeiből, és az átfogó békemegállapodás keretében kezdjenek konstruktív párbeszédet az Abjei státuszára vonatkozó békés megoldásról;

6.  emlékeztet a Szudán és Dél-Szudán között 2011 júniusában a határvédelemről és a közös politikai és biztonsági mechanizmusról született megállapodásra, melynek (2) bekezdése kimondja egy biztonságos demilitarizált határövezet létrehozására irányuló kötelezettségvállalást; emlékeztet a határellenőrzési támogatási misszióról 2011 júliusában létrejött megállapodásra, amely részletezi a közös határőrizeti és -ellenőrzési mechanizmus kialakítását; hangsúlyozza, hogy Szudánnak és Dél-Szudánnak sürgősen meg kell kezdenie a határ demilitarizálását;

7.  sürgeti mindkét felet, hogy tartsák magukat az Afrikai Unió Béke és Biztonsági Tanácsa 2012. április 24-i határozatához, és különösen a (7) és (16) bekezdésekhez, melyek megismétlik, hogy az államok területi határait nem lehet erővel megváltoztatni, és a területi vitákat kizárólag kölcsönösen megállapított, békés és politikai eszközökkel lehet megoldani, és hogy nem lehetséges katonai megoldás a Dél-Kordofán és a Kék Nílus államokbeli konfliktusra;

8.  sürgeti mind Szudánt, mind Dél-Szudánt, hogy vessenek véget az ellenségeskedéseknek, tartsák be megállapodásaikat és biztosítsák a határ bármelyik oldalán rekedt lakosság biztonságos átkelését, belépését és mozgását;

9.  hangsúlyozza a nemzetközi viták békés rendezésére vonatkozó – az ENSZ Alapokmányával összhangban lévő – elvek fontosságát, és sürgeti a nemzetközi közösséget, hogy maradjon meg a semleges egyeztető/közvetítő szerepében és tartózkodjon bármilyen katonai beavatkozástól vagy a felek katonai támogatásától annak érdekében, hogy fenntartható béke jöjjön létre Szudán és Dél-Szudán között, illetve összpontosítson a megbékélésre és a leszerelési folyamatra;

10. felhívja az EU-t és tagállamait, hogy a katonai segítségnyújtás helyett koncentrálják támogatásaikat a civil fejlesztési projektekre – különösen az egészségügyben és az oktatásban –, valamint az élelmezésbiztonság és az élelmiszer-önrendelkezés biztosítása érdekében a mezőgazdaságra; e tekintetben felhívja az ENSZ jelenleg (2012. március) 5533 egyenruhás fővel (4913 katona) működő dél-szudáni missziójának vezetőjét, hogy vonja le a következtetéseket a Kongói Demokratikus Köztársaságban lévő misszióval kapcsolatban, ahol a misszió tagjai súlyos emberi jogi sértéseket követtek el; ragaszkodik a katonai kiképzések és a civil-katonai együttműködés befejezéséhez;

11. ragaszkodik ahhoz, hogy Szudán és Dél-Szudán lakosságának az ország erőforrásai feletti önrendelkezését tiszteletben kell tartani; hangsúlyozza, hogy a demokratikus kormányzás és az erőforrásokhoz való igazságos hozzáférés lényeges lesz a régió lakosságát szolgáló fellendüléshez és társadalmi-gazdasági fejlődéshez; hangsúlyozza, hogy a természeti kincsek kiaknázása állami szabályozást és átláthatóságot igényel; felszólít az olajkitermelésből származó bevételek igazságos és kölcsönösen elfogadott elosztásáról szóló tárgyalásokra;

12. felhív valamennyi nemzetközi hitelezőt, hogy hajtsák végre Szudán és Dél-Szudán adósságtörlesztésének azonnali és teljes körű felfüggesztését;

13. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az EU dél-szudáni különmegbízottjának, a szudáni kormánynak, a dél-szudáni kormánynak, az Afrika Unió intézményeinek és az Afrika Unió Szudánnal foglalkozó magas szintű végrehajtó bizottsága elnökének.