Procedūra : 2012/2660(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B7-0293/2012

Iesniegtie teksti :

B7-0293/2012

Debates :

Balsojumi :

PV 13/06/2012 - 9.3

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2012)0247

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 141kWORD 67k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B7-0277/2012
6.6.2012
PE489.323v01-00
 
B7-0293/2012

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu


par stāvokli Gvinejā-Bisavā (2012/2660(RSP))


João Ferreira, Inês Zuber, Patrick Le Hyaric, Jacky Henin, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Younous Omarjee GUE/NGL grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Gvinejā-Bisavā (2012/2660(RSP))  
B7‑0293/2012

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā tās Reglamenta 110. panta 2. punktu,

A. tā kā 2012. gada 12. aprīlī Gvinejā-Bisavā notika militārais apvērsums ar mērķi gāzt republikas pagaidu prezidentu un atņemt varu Āfrikas partijai par Gvinejas un Kaboverdes neatkarību (PAIGC);

B.  tā kā šis militārais apvērsums paredzēja arī pārtraukt Gvinejas-Bisavas Republikas prezidenta vēlēšanu procesu;

C. tā kā ANO Drošības padome 2012. gada 18. maijā pieņēma Rezolūciju Nr. 2048 (2012);

1.  pauž nosodījumu par Gvinejā-Bisavā 12. aprīlī notikušo valsts apvērsumu;

2.  uzskata, ka pašreizējo stāvokli Gvinejā-Bisavā var atrisināt, vienīgi atjaunojot un ievērojot šīs valsts konstitucionālo kārtību, kas garantē Gvinejas-Bisavas iedzīvotāju tiesības pieņemt lēmumu bez ārējas iejaukšanās;

3.  atzīst Gvinejas-Bisavas valsts institūciju leģitimitāti, ko apstrīdēja militārā apvērsuma rīkotāji, un aicina visas valstis un starptautiskās organizācijas rīkoties tāpat;

4.  noraida lēmumus un pasākumus, kas pieņemti bez Gvinejas-Bisavas institūciju leģitīmo pārstāvju klātbūtnes un paredz atzīt vai uzspiest kā notikušu faktu militārā apvērsuma mērķus;

5.  prasa nodrošināt nepieciešamos apstākļus, lai valstī droši varētu atgriezties pagaidu prezidents Raimundo Pereira, premjerministrs Carlos Gomes Júnior un visas pārējās personas, kas bijušas spiestas pamest Gvineju-Bisavu militārā apvērsuma dēļ;

6.  prasa nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot visus Gvinejas-Bisavas iedzīvotājus, kas pēc militārā apvērsuma apcietināti kā politiskie noziedznieki;

7.  nosoda represijas un vajāšanu, kas vērstas pret valsts institūciju pārstāvjiem, PAIGC vadību un aktīvistiem, kā arī tiem Gvinejas-Bisavas iedzīvotājiem, kas pauduši neapmierinātību ar militāro apvērsumu;

8.  uzskata, ka svarīgs Gvinejas-Bisavas tautas suverenitātes elements ir brīva un demokrātiska prezidenta vēlēšanu procesa atsākšana

9.  noraida jebkādus ārējus mēģinājumus gūt labumu no pašreizējās situācijas, kas apdraud Gvinejas-Bisavas tautas suverenitāti un šīs valsts teritoriālo integritāti un neatkarību;

10. pauž solidaritāti ar Gvinejas-Bisavas iedzīvotājiem un prasa pieņemt pasākumus, kas nodrošinātu viņu steidzamākās vajadzības, piemēram, pārtiku, zāles, medicīniskos un ķirurģiskos materiālus, dzeramo ūdeni un degvielu, un leģitīmās prasības, kā arī prasa valsts tautsaimniecību aizsargāt pret spekulāciju;

11. prasa piedāvāt īstenu atbalstu un sadarbību, kas palīdzētu valstij pārvarēt problēmas, grūtības un trūkumus un ievēro Gvinejas-Bisavas iedzīvotāju tiesības pieņemt lēmumus brīvi un neatkarīgi;

12. pauž nosodījumu par SVF, Pasaules Bankas, PTO un ES īstenoto politiku, kas daļēji ir vainojama šīs valsts ekonomiskajā un sociālajā situācijā; uzskata, ka šo institūciju rīcība vēl vairāk vājināja jau tā trauslo Gvinejas-Bisavas ražotspēju, iegrūžot šo valsti parādos un spiežot valsts ienākumus novirzīt parāda atmaksai, tādējādi palielinot iedzīvotāju nabadzību un atņemot viņiem tiesības uz izaugsmi;

13. pauž nosodījumu par izdarīto spiedienu, lai tiktu pieņemti tā sauktie ekonomisko partnerattiecību nolīgumu starp Rietumāfrikas valstīm (tostarp Gvineju-Bisavu) un ES un uzskata, ka to pieņemšana Eiropas Savienībai garantē Gvinejas-Bisavas tautsaimniecības kontroli, dabas resursu izmantošanu, kas noved pie vēl lielākas darba ņēmēju ekspluatācijas un šīs valsts iedzīvotāju dzīves apstākļu pasliktināšanās;

14. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, ANO, Āfrikas Savienībai, Rietumāfrikas valstu ekonomikas kopienai un Portugāļu valodā runājošo valstu kopienai.

 

Juridisks paziņojums - Privātuma politika