Propunere de rezoluţie - B7-0293/2012Propunere de rezoluţie
B7-0293/2012

  PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la situația din Guineea-Bissau

  6.6.2012 - (2012/2660(RSP))

  depusă pe baza declarației Comisiei
  în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

  João Ferreira, Inês Zuber, Patrick Le Hyaric, Jacky Henin, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Younous Omarjee în numele Grupului GUE/NGL

  Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0277/2012

  Procedură : 2012/2660(RSP)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  B7-0293/2012
  Texte depuse :
  B7-0293/2012
  Dezbateri :
  Texte adoptate :

  B7‑0293/2012

  Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Guineea-Bissau

  (2012/2660(RSP))

  Parlamentul European,

  –   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

  A. întrucât la 12 aprilie 2012, în Guineea-Bissau a avut loc o lovitură de stat militară urmărind destituirea Președintelui interimar al republicii și a guvernului format de Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) (Partidul African al Independenței din Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde);

  B.  întrucât această lovitură de stat militară a urmărit, de asemenea, întreruperea procesului electoral aflat în curs de desfășurare pentru alegerea Președintelui Republicii Guineea-Bissau;

  C. întrucât Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a adoptat, la 18 mai 2012, Rezoluția 2048 (2102);

  1.  condamnă lovitura de stat militară desfășurată în Guineea-Bissau la 12 aprilie 2012;

  2.  consideră că soluționarea situației actuale din Guineea-Bissau va fi posibilă numai prin reinstituirea și respectarea cadrului constituțional al acestei țări, care reprezintă garanția ce-i permite poporului din Guineea să-și hotărască destinul fără nicio ingerință din afară.

  3.  recunoaște legitimitatea autorităților publice din Guineea-Bissau, a căror funcționare a fost pusă în cauză de lovitura de stat militară și lansează un apel către toate țările și organizațiile internaționale să procedeze în același fel;

  4.  respinge hotărârile și măsurile care, potrivit reprezentanților legitimi ai instituțiilor din Guineea-Bissau, conferă recunoaștere sau impun obiectivele urmărite prin lovitura de stat militară ca „fapte consumate”;

  5.  cere cu insistență instituirea condițiilor necesare pentru reîntoarcerea în țară, în condiții de siguranță, a Președintelui interimar, Raimundo Pereira, a Prim-ministrului, Carlos Gomes Júnior, precum și a tuturor persoanelor obligate să părăsească Guineea-Bissau din cauza loviturii de stat militare;

  6.  cere eliberarea imediată și necondiționată a tuturor cetățenilor din Guineea deținuți din motive politice în urma loviturii de stat militare;

  7.  denunță reprimarea și persecutarea persoanelor cu funcții în cadrul administrației de stat, a conducătorilor și activiștilor PAIGC, precum și a cetățenilor din Guineea-Bissau care au manifestat împotriva loviturii de stat militare;

  8.  consideră că restabilirea liberă și democratică a procesului electoral pentru președinția republicii, întrerupt prin lovitura de stat militară, constituie un element important al suveranității poporului din Guineea;

  9.  respinge orice încercări din exterior de a profita de situația actuală care ar pune în cauză suveranitatea poporului din Guineea, precum și integritatea teritorială și independența Guineii-Bissau;

  10. își exprimă solidaritatea cu poporul din Guineea și solicită adoptarea unor măsuri care să răspundă necesităților sale urgente, și anume alimente, medicamente, materiale medico – chirurgicale, apă potabilă și combustibili, precum și năzuințelor sale legitime, cerând totodată protejarea activității economice a țării împotriva speculei;

  11. solicită ajutoare și o cooperare veritabilă, care să contribuie la depășirea problemelor, dificultăților și necesităților care se fac resimțite în țară, cu respectarea dreptului poporului din Guineea de a-și hotărî liber și în mod suveran soarta;

  12. denunță politicile și răspunderea FMI, a Băncii Mondiale, OMC și a UE în ceea ce privește situația economică și socială din țară; consideră că, prin acțiunile lor, aceste instituții au fragilizat în și mai mare măsură capacitatea de producție și așa fragilă a țării, împingând-o în capcana îndatorării și canalizând bogăția produsă către rambursarea și serviciul datoriei, pauperizând poporul și negându-i dreptul la dezvoltare;

  13. denunță presiunile exercitate pentru aprobarea așa-numitelor Acorduri de Parteneriat Economic (APE) dintre țările din Africa de Vest (inclusiv Guineea-Bissau) și UE și consideră că ratificarea acestora îi asigură UE dominarea asupra economiei Guineii-Bissau, însușirea bogățiilor sale naturale, intensificarea exploatării lucrătorilor și degradarea în și mai mare măsură a condițiilor de trai ale populației;

  14. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, ONU, Uniunii Africane, CEDEAO (Comunitatea Economică a Statelor din Africa de Vest) și CPLP (Comunitatea Țărilor Lusitanofone).