Procedură : 2012/2660(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0293/2012

Texte depuse :

B7-0293/2012

Dezbateri :

Voturi :

PV 13/06/2012 - 9.3

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0247

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 126kWORD 71k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0277/2012
6.6.2012
PE489.323v01-00
 
B7-0293/2012

depusă pe baza declarației Comisiei

în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația din Guineea-Bissau (2012/2660(RSP))


João Ferreira, Inês Zuber, Patrick Le Hyaric, Jacky Henin, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Younous Omarjee în numele Grupului GUE/NGL

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Guineea-Bissau (2012/2660(RSP))  
B7‑0293/2012

Parlamentul European,

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât la 12 aprilie 2012, în Guineea-Bissau a avut loc o lovitură de stat militară urmărind destituirea Președintelui interimar al republicii și a guvernului format de Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) (Partidul African al Independenței din Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde);

B.  întrucât această lovitură de stat militară a urmărit, de asemenea, întreruperea procesului electoral aflat în curs de desfășurare pentru alegerea Președintelui Republicii Guineea-Bissau;

C. întrucât Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a adoptat, la 18 mai 2012, Rezoluția 2048 (2102);

1.  condamnă lovitura de stat militară desfășurată în Guineea-Bissau la 12 aprilie 2012;

2.  consideră că soluționarea situației actuale din Guineea-Bissau va fi posibilă numai prin reinstituirea și respectarea cadrului constituțional al acestei țări, care reprezintă garanția ce-i permite poporului din Guineea să-și hotărască destinul fără nicio ingerință din afară.

3.  recunoaște legitimitatea autorităților publice din Guineea-Bissau, a căror funcționare a fost pusă în cauză de lovitura de stat militară și lansează un apel către toate țările și organizațiile internaționale să procedeze în același fel;

4.  respinge hotărârile și măsurile care, potrivit reprezentanților legitimi ai instituțiilor din Guineea-Bissau, conferă recunoaștere sau impun obiectivele urmărite prin lovitura de stat militară ca „fapte consumate”;

5.  cere cu insistență instituirea condițiilor necesare pentru reîntoarcerea în țară, în condiții de siguranță, a Președintelui interimar, Raimundo Pereira, a Prim-ministrului, Carlos Gomes Júnior, precum și a tuturor persoanelor obligate să părăsească Guineea-Bissau din cauza loviturii de stat militare;

6.  cere eliberarea imediată și necondiționată a tuturor cetățenilor din Guineea deținuți din motive politice în urma loviturii de stat militare;

7.  denunță reprimarea și persecutarea persoanelor cu funcții în cadrul administrației de stat, a conducătorilor și activiștilor PAIGC, precum și a cetățenilor din Guineea-Bissau care au manifestat împotriva loviturii de stat militare;

8.  consideră că restabilirea liberă și democratică a procesului electoral pentru președinția republicii, întrerupt prin lovitura de stat militară, constituie un element important al suveranității poporului din Guineea;

9.  respinge orice încercări din exterior de a profita de situația actuală care ar pune în cauză suveranitatea poporului din Guineea, precum și integritatea teritorială și independența Guineii-Bissau;

10. își exprimă solidaritatea cu poporul din Guineea și solicită adoptarea unor măsuri care să răspundă necesităților sale urgente, și anume alimente, medicamente, materiale medico – chirurgicale, apă potabilă și combustibili, precum și năzuințelor sale legitime, cerând totodată protejarea activității economice a țării împotriva speculei;

11. solicită ajutoare și o cooperare veritabilă, care să contribuie la depășirea problemelor, dificultăților și necesităților care se fac resimțite în țară, cu respectarea dreptului poporului din Guineea de a-și hotărî liber și în mod suveran soarta;

12. denunță politicile și răspunderea FMI, a Băncii Mondiale, OMC și a UE în ceea ce privește situația economică și socială din țară; consideră că, prin acțiunile lor, aceste instituții au fragilizat în și mai mare măsură capacitatea de producție și așa fragilă a țării, împingând-o în capcana îndatorării și canalizând bogăția produsă către rambursarea și serviciul datoriei, pauperizând poporul și negându-i dreptul la dezvoltare;

13. denunță presiunile exercitate pentru aprobarea așa-numitelor Acorduri de Parteneriat Economic (APE) dintre țările din Africa de Vest (inclusiv Guineea-Bissau) și UE și consideră că ratificarea acestora îi asigură UE dominarea asupra economiei Guineii-Bissau, însușirea bogățiilor sale naturale, intensificarea exploatării lucrătorilor și degradarea în și mai mare măsură a condițiilor de trai ale populației;

14. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, ONU, Uniunii Africane, CEDEAO (Comunitatea Economică a Statelor din Africa de Vest) și CPLP (Comunitatea Țărilor Lusitanofone).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate