Процедура : 2012/2660(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0294/2012

Внесени текстове :

B7-0294/2012

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/06/2012 - 9.3

Приети текстове :

P7_TA(2012)0247

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 135kWORD 80k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0277/2012
6.6.2012
PE489.324v01-00
 
B7-0294/2012

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

внесено съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността


относно Гвинея-Бисау (2012/2660(RSP))


Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini от името на групата Verts/ALE

Резолюция на Европейския парламент относно Гвинея-Бисау (2012/2660(RSP))  
B7‑0294/2012

Европейският парламент,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. е силно разтревожен от държавния преврат, извършен на 12 април, който прекъсна предсрочните президентски избори след смъртта на президента;

Б.  като има предвид, че кандидатите на първия тур от президентските избори отхвърлиха резултата, според който бившият министър-председател Карлуш Гомеш Жуниор от Африканската партия за независимост на Гвинея и Кабо Верде (АПНГКВ) е спечелил най-много гласове;

В.  като има предвид, че през последните 13 години нито един от шестте избрани президенти не е завършил мандата си;

Г.  като има предвид, че военната хунта свали временния президент Раймундо Перейра и министър-председателя Карлуш Гомеш Жуниор и разпусна парламента;

Д. отбелязва, че преходният пакт, сключен с посредничеството на Икономическата общност на Западноафриканските държави (ECOWAS) е подписан от всички партии без АПНГКВ и че това преходно споразумение нарушава конституцията, узаконява преврата и противоречи на политиката на „нулева толерантност“ към превратите, възприета от ECOWAS;

Е.  като има предвид, че Европейският съюз, следвайки Резолюция № 2048 на ООН, наложи санкции на членове на хунтата;

Ж. като отчита решението на ECOWAS да разположи контингент от 500 до 600 души, които да подготвят приключването на анголската мисия;

З.  като има предвид, че десетилетията политическа нестабилност в Гвинея-Бисау доведоха страната до дълбока криза, включително до липса на достъп до чиста вода, здравеопазване и образование и че на държавните служители в много министерства не са изплащани заплати месеци наред;

И. като има предвид, че Общността на португалоезичните държави, председателствана от Ангола, предложи създаването на мироопазващи сили под егидата на ООН със съгласието на ECOWAS, Африканския съюз и Европейския съюз;

Й. като има предвид, че мисията на ЕС за реформа в сектора на сигурността в Гвинея-Бисау (ЕС РСС Гвинея-Бисау) счете мандата си за завършен и напусна страната през 2010 г.;

К. като има предвид, че Гвинея-Бисау е изправена пред трафик на наркотици и че територията й се използва за транзит на наркотици между Южна Америка и Европа, както и че трафикът на наркотици представлява сериозна заплаха за политическата стабилност на страната;

Л. като има предвид, че наркокартелите с достъп до оръжия, моторници и самолети са успели да си осигурят сътрудничеството на високопоставени длъжностни лица от въоръжените сили и правителството в една от най-бедните страни на света, чийто основен износ е кашуто;

1.  осъжда държавния преврат, който прекъсна изборния процес;

2.  настоятелно призовава органите на властта да възстановят и гарантират основните свободи, включително свободата на изразяване на мнение и свободата на печата, свободата на събранията и свободата на сдружаване и свободата на движение; отправя искане да се сложи край на преследванията и тормоза на всички свалени правителствени служители и на онези, които мирно призовават за възстановяване на правовата държава;

3.  призовава за възстановяване на конституционния ред в съответствие с конституционните разпоредби и отказва да признае временни институции, които не са били избрани;

4.  осъжда факта, че изпълняващият длъжността президент и министър-председателят бяха принудени да напуснат страната;

5.  изисква безусловното освобождаване на всички политически затворници;

6.  призовава всички политически партии да спазват Международния пакт за граждански и политически права и Африканската харта за правата на човека и народите, включително правото на живот и физическа неприкосновеност, свобода на сдружаване и свобода на събранията;

7.  призовава от нарушителите на правата на човека да бъде потърсена отговорност, при възможност пред Международния наказателен съд, и за предаването на съд на нарушителите на конституционния ред;

8.  е загрижен от възможността от хуманитарна криза в Гвинея-Бисау и призовава ЕС, ООН, АС, ECOWAS и CPLP да координират усилията си за предотвратяване на тази възможност, включително да планират съвместни действия, по-специално в здравеопазването, включително подкрепа за основната болница Bissa, която не разполага с необходимото оборудване за посрещане на ежедневните нужди и която няма да може да отговори на криза в здравеопазването, възможността от която нараства с наближаването на дъждовния сезон;

9.  призовава политическите партии да постигнат консенсус за осъществяването на всеобхватна реформа в армията, полицията, сигурността и съдебната система като първа стъпка към политическа стабилност;

10. призовава Комисията да възстанови и засили мандата на ЕС РСС в Гвинея-Бисау;

11. призовава Комисията и Службата за подкрепа на изграждането на мир към ООН да предприемат необходимите стъпки за борба с трафика на наркотици и корупцията, които са основни дестабилизиращи фактори в страната;

12. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Европейската комисия, на върховния представител на ЕС, на Африканския съюз и на ECOWAS.

Правна информация - Политика за поверителност