Menettely : 2012/2660(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B7-0294/2012

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0294/2012

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 13/06/2012 - 9.3

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0247

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 114kWORD 63k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0277/2012
6.6.2012
PE489.324v01-00
 
B7-0294/2012

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Guinea-Bissausta (2012/2660(RSP))


Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Guinea-Bissausta (2012/2660(RSP))  
B7‑0294/2012

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. katsoo, että 12. huhtikuuta tapahtunut vallankaappaus, joka keskeytti presidentin kuoleman jälkeen käynnistyneen presidentinvaaliprosessin, aiheuttaa erittäin huolestuttavan tilanteen;

B.  ottaa huomioon, että presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen ehdokkaat eivät hyväksyneet tulosta, jossa Guinean ja Kap Verden afrikkalaista itsenäisyyspuoluetta (PAIGC) edustanut entinen pääministeri Carlos Gomes Junior sai eniten ääniä;

C. ottaa huomioon, että 13 vuoden aikana vallassa olleista kuudesta presidentistä yksikään ei ole istunut virkakauttaan loppuun;

D. ottaa huomioon, että sotilasjuntta syöksi vallasta virkaatekevän presidentin Raimundo Pereiran ja pääministeri Carlos Gomes Juniorin sekä hajotti parlamentin;

E.  ottaa huomioon, että PAIGC-puoluetta lukuun ottamatta kaikki puolueet allekirjoittivat Länsi-Afrikan valtioiden talousyhteisön neuvotteleman vallansiirtosopimuksen, joka on perustuslain vastainen, antaa oikeutuksen vallankaappaukselle ja on ristiriidassa Länsi-Afrikan valtioiden talousyhteisön vallankaappauksille asettaman nollatoleranssilinjan kanssa;

F.  ottaa huomioon, että Euroopan unioni on YK:n päätöslauselman 2048 mukaisesti asettanut pakotteita juntan jäsenille;

G. ottaa huomioon, että Länsi-Afrikan valtioiden talousyhteisö päätti lähettää 500–600 miestä valmistelemaan Angolan tehtävän lopettamista;

H. ottaa huomioon, että vuosikymmeniä kestänyt Guinea-Bissaun poliittinen epävakaisuus on aiheuttanut maahan vakavan kriisin, jossa puutetta on muun muassa puhtaasta vedestä, terveydenhuollosta ja koulutuksesta ja jossa monien ministeriöiden virkamiesten palkanmaksu on kuukausia jäljessä;

I.   ottaa huomioon, että portugalinkielisten maiden yhteisön puheenjohtajamaa Angola ehdottaa YK:n rauhanturvaoperaation käynnistämistä yhteistyössä Länsi-Afrikan valtioiden talousyhteisön, Afrikan unionin ja Euroopan unionin kanssa;

J.   ottaa huomioon, että turvallisuusalan uudistusta tukeva EU:n operaatio Guinea-Bissaussa on katsonut tehtävänsä suoritetuksi ja poistunut maasta syyskuussa 2010;

K. ottaa huomioon, että huumeiden salakuljetus on ongelma Guinea-Bissaussa, joka toimii merkittävänä huumeiden kauttakulkupaikkana Etelä-Amerikan ja Euroopan välillä, ja katsoo, että huumekauppa on vakava uhka maan poliittiselle vakaudelle;

L.  ottaa huomioon, että aseita, moottoriveneitä ja lentokoneita käyttävät huumekartellit ovat pystyneet houkuttelemaan yhteistyöhön armeijan upseereita ja hallituksen virkamiehiä, koska kyseessä on yksi maailman köyhimmistä maista, jonka päävientituote ovat cashew-pähkinät;

1.  tuomitsee vallankaappauksen, joka on keskeyttänyt vaaliprosessin;

2.  vaatii viranomaisia palauttamaan ja takaamaan täysimääräiset perusvapaudet, mukaan luettuina ilmaisunvapaus, vapaa tiedonvälitys, kokoontumis- ja yhdistymisvapaus sekä vapaa liikkuvuus; pyytää lopettamaan syrjäytetyn hallituksen kaikkien virkamiesten sekä rauhanomaisesti oikeusvaltion palauttamista vaativien henkilöiden vainoamisen ja ahdistelun;

3.  kehottaa lopettamaan perustuslain vastaisen tilanteen ja palauttamaan perustuslain voimaan ja kieltäytyy tunnustamasta mitään vaaleilla valitsematonta vallansiirtoelintä;

4.  tuomitsee virkaatekevän presidentin ja pääministerin ajamisen pois maasta;

5.  vaatii kaikkien poliittisten vankien vapauttamista ilman ehtoja;

6.  kehottaa kaikkia poliittisia puolueita noudattamaan kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaa kansainvälistä yleissopimusta sekä ihmisoikeuksia ja kansojen oikeuksia koskevaa Afrikan peruskirjaa, johon sisältyy oikeus elämään ja fyysiseen koskemattomuuteen, yhdistymisvapaus ja kokoontumisvapaus;

7.  vaatii ihmisoikeusrikkomuksiin syyllistyneiden saattamista vastaamaan teoistaan oikeudessa, mahdollisesti kansainvälisessä rikostuomioistuimessa, ja perustuslaillisen järjestyksen rikkojien tuomista oikeuteen;

8.  on huolestunut humanitaarisen kriisin mahdollisuudesta Guinea-Bissaussa ja vaatii, että EU, YK, Afrikan unioni, Länsi-Afrikan valtioiden talousyhteisö ja portugalinkielisten maiden yhteisö estävät kriisin puhkeamisen yhteistoiminnallaan, johon sisältyy suunnitelma yhteisistä toimista terveydenhoidon alalla ja tukea erityisesti Bissan keskussairaalaa, jossa ei ole välttämättömiä laitteita päivittäisiin tarpeisiin ja joka ei kykene vastaamaan lähestyvän sadekauden vauhdittamaan julkisen terveydenhoidon kriisiin;

9.  kehottaa poliittisia puolueita löytämään yksimielisyyden armeijaa, poliisivoimia, turvallisuusalaa ja oikeuslaitosta koskevasta kattavasta uudistusprosessista ensimmäisenä askeleena kohti poliittista vakautta;

10. kehottaa komissiota palauttamaan turvallisuusalan uudistusta tukevan EU:n operaation Guinea-Bissaussa ja lujittamaan sen valtuuksia;

11. kehottaa komissiota ja YK:n rauhanrakentamisen tukitoimistoa ryhtymään kaikkiin toimiin, joilla torjutaan maan epävakaisuuden taustatekijöinä olevaa huumekauppaa ja korruptiota;

12. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, EU:n korkealle edustajalle, Afrikan unionille ja Länsi-Afrikan valtioiden talousyhteisölle.

 

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö