Procedūra : 2012/2660(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B7-0294/2012

Pateikti tekstai :

B7-0294/2012

Debatai :

Balsavimas :

PV 13/06/2012 - 9.3

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0247

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 125kWORD 81k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0277/2012
6.6.2012
PE489.324v01-00
 
B7-0294/2012

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį


dėl Bisau Gvinėjos (2012/2660(RSP))


Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl Bisau Gvinėjos (2012/2660(RSP))  
B7‑0294/2012

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. labai susirūpinęs dėl 2012 m. balandžio 12 d. įvykusio perversmo, nutraukusio išankstinių prezidento rinkimų procesą, vykusį po prezidento mirties;

B.  kadangi prezidento rinkimų pirmajame ture dalyvavę kandidatai atmetė jo rezultatus, pagal kuriuos pirmavo partijos PAIGC (Gvinėjos ir Žaliojo Kyšulio nepriklausomybės Afrikos partija) atstovas buvęs ministras pirmininkas Carlos Gomes jaunesnysis;

C. kadangi per 13 metų nei vienas iš 6 išrinktųjų prezidentų nesugebėjo užbaigti visos kadencijos;

D. kadangi karinė chunta nuvertė laikinąjį prezidentą Raimundo Pereirą, ministrą pirmininką Carlosą Gomesą jaunesnįjį ir paleido parlamentą;

E.  pažymi, kad pereinamojo laikotarpio paktą, sudarytą tarpininkaujant Vakarų Afrikos valstybių ekonominei bendrijai (ECOWAS), pasirašė visos partijos, išskyrus PAIGC, ir kad šis pereinamojo laikotarpio susitarimas pažeidžia konstituciją, įteisina perversmą ir prieštarauja ECOWAS nustatytai visiško perversmų netoleravimo politikai;

F.  kadangi Europos Sąjunga po to, kai buvo priimta JT rezoliucija 2048, nustatė sankcijas chuntos nariams;

G. atsižvelgdamas į ECOWAS sprendimą dislokuoti iš 500–600 kareivių sudarytą kontingentą, kuris turėtų parengti Angolos misijos pabaigą;

H. kadangi dėl Bisau Gvinėjos patirtų politinio nestabilumo dešimtmečių šalis atsidūrė didelėje krizėje, kai trūksta galimybės gauti švaraus vandens, sveikatos paslaugų, švietimo ir daugelio ministerijų tarnautojams mėnesius vėluojama išmokėti atlyginimą;

I.   kadangi Portugališkai kalbančių šalių bendrija, kuriai pirmininkauja Angola, siūlo, pritariant ECOWAS, Afrikos Sąjungai ir Europos Sąjungai, sukurti JT vadovaujamas taikos palaikymo pajėgas;

J.   kadangi ES veiksmų Bisau Gvinėjos saugumo sektoriaus reformai remti (EU SSR Guinea-Bissau) misija laikė, kad jos įgaliojimai yra baigti, ir 2010 m. rugsėjo mėn. paliko šią šalį;

K. kadangi Bisau Gvinėja susiduria su nelegalios prekybos narkotikais problema ir yra tapusi stambiu narkotikų tranzito tarp Pietų Amerikos ir Europos punktu ir kadangi nelegali prekyba narkotikais kelia rimtą grėsmę šalies politiniam stabilumui;

L.  kadangi ginklų, greitaeigių laivų ir lėktuvų turintys narkotikų karteliai sugebėjo užsitikrinti vienos iš skurdžiausių pasaulio šalių, kurios pagrindinė eksportuojama prekė yra anakardžiai, ginkluotųjų pajėgų ir vyriausybės vyresniųjų pareigūnų bendradarbiavimą;

1.  smerkia rinkimų procesą nutraukusį perversmą;

2.  ragina valdžios institucijas visiškai atkurti ir užtikrinti pagrindines laisves, įskaitant saviraiškos ir spaudos laisvę, susirinkimų ir asociacijų laisvę ir judėjimo laisvę; ragina nutraukti visų atleistų vyriausybės pareigūnų ir atkurti teisinę valstybę taikiai raginančių asmenų persekiojimą ir bauginimą;

3.  ragina atkurti konstitucinę darną su konstitucijos nuostatomis ir atsisako pripažinti bet kokią neišrinktą pereinamojo laikotarpio instituciją;

4.  smerkia tai, kad laikinasis prezidentas ir ministras pirmininkas buvo priversti palikti šalį;

5.  prašo besąlygiškai paleisti visus politinius kalinius;

6.  ragina visas politines partijas laikytis Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto ir Afrikos žmogaus ir tautų teisių chartijos, įskaitant teisę į gyvybę ir fizinę neliečiamybę, asociacijų laisvę ir susirinkimų laisvę;

7.  ragina žmogaus teisių pažeidėjus teisti už jų veiksmus, jei galima, Tarptautiniame baudžiamajame teisme, ir konstitucinės tvarkos pažeidėjus patraukti baudžiamojon atsakomybėn;

8.  yra susirūpinęs dėl to, kad Bisau Gvinėjoje gali kilti humanitarinė krizė, ir ragina ES, JT, Afrikos Sąjungą, ECOWAS ir Portugališkai kalbančių šalių bendriją koordinuoti pastangas, kuriomis siekiama išvengti šios krizės, taip pat planuoti bendrus veiksmus, visų pirma, sveikatos sektoriuje, įskaitant pagalbą pagrindinei Bisos ligoninei, kuriai trūksta kasdieniams poreikiams patenkinti reikalingos įrangos ir kuri nesugebės reaguoti į visuomenės sveikatos krizę, kurią padidins artėjantis liūčių sezonas;

9.  ragina politines partijas pasiekti konsensusą dėl išsamių kariuomenės, policijos, saugumo sektoriaus ir teisingumo sistemos reformų procesų, kuris būtų pirmasis žingsnis link politinio stabilumo;

10. ragina Komisiją atkurti ir sustiprinti ES veiksmus Bisau Gvinėjos saugumo sektoriaus reformai remti;

11. ragina Komisiją ir JT taikos stiprinimo paramos biurą imtis veiksmų, būtinų siekiant kovoti su prekyba narkotikais ir korupcija, kurie yra pagrindiniai šalies destabilizuojantys veiksniai;

12. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Europos Komisijai, Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei, Afrikos Sąjungai ir ECOWAS.

Teisinė informacija - Privatumo politika