Postup : 2012/2672(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0296/2012

Předložené texty :

B7-0296/2012

Rozpravy :

Hlasování :

PV 05/07/2012 - 13.5
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


NÁVRH USNESENÍ
PDF 125kWORD 68k
6. 6. 2012
PE489.326v01-00
 
B7-0296/2012

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu


o politice EU, pokud jde o Západní břeh Jordánu a východní Jeruzalém (2012/2672(RSP))


Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki za skupinu ECR

Usnesení Evropského parlamentu o politice EU, pokud jde o Západní břeh Jordánu a východní Jeruzalém (2012/2672(RSP))  
B7‑0296/2012

Evropský parlament,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o lidských právech a demokracii v Izraeli a Palestině,

–   s ohledem na Mezinárodní pakt OSN o občanských a politických právech (ICCPR),

–   s ohledem na závěry zasedání Rady ze dne 8. prosince 2009, 13. prosince 2010 a 18. července 2011 o mírovém procesu na Blízkém východě,

–   s ohledem na Chartu OSN,

–   s ohledem na odpovídající rezoluce OSN, zejména na rezoluce Valného shromáždění OSN č. 181 (1947) a 194 (1948) a rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 242 (1967), 338 (1973), 1397 (2002), 1515 (2003) a 1850 (2008),

–   s ohledem na deklaraci o zásadách prozatímního uspořádání samosprávy (dohody z Osla) z roku 1993,

–   s ohledem na prohlášení Kvartetu pro Blízký východ, zejména na prohlášení ze dne 23. září 2011,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem ke zveřejnění zprávy 27 ministrů zahraničních věcí EU, která odsuzuje politiku Izraele na Západním břehu Jordánu a prohlašuje, že tato politika ohrožuje řešení založené na existenci dvou států;

B.  vzhledem k tomu, že izraelský ministr zahraničních věcí odmítl požadavky uvedené v dokumentu EU a zaujal k němu kritický postoj, protože podle jeho mínění tento dokument nepodporuje pokrok v mírovém procesu;

C.  vzhledem k tomu, že dokument EU poukazuje na narůstající násilí osadníků vůči palestinskému obyvatelstvu a zvyšující se intenzitu výstavby osad od konce roku 2010;

D. vzhledem k tomu, že Rada bezpečnosti OSN, Valné shromáždění OSN, Mezinárodní výbor Červeného kříže, Mezinárodní soudní dvůr a vysoké smluvní strany čtvrté Ženevské úmluvy trvají na tom, že zakládání izraelských osad na územích, která Izrael okupuje, odporuje mezinárodním právním předpisům;

E.  vzhledem k tomu, že podle dostupných informací vzrostl v roce 2011 počet útoků ze strany izraelských osadníků, jejichž důsledkem bylo zranění palestinských obyvatel a škody na majetku, o téměř 35 %;

F.  vzhledem k tomu, že na Západním břehu Jordánu se zvyšuje počet násilných incidentů; v roce 2011 bylo zabito osm izraelských osadníků a 37 osadníků Palestinci zranili;

G. vzhledem k tomu, že EU opakovaně potvrdila svou podporu řešení založenému na existenci dvou států, tedy Státu Izrael a s ním sousedícího nezávislého demokratického a životaschopného Státu Palestina, jejichž občané by vedle sebe žili v míru a bezpečí, a vyzvala k pokračování přímých mírových jednání mezi Izraelem a Palestinci;

1.  trvá na tom, že řešení založené na existenci dvou států je nadále nejlepším a upřednostňovaným řešením v zájmu dlouhodobého míru a stability v tomto regionu; se znepokojením bere na vědomí politické a správní obtíže spojené s rozdělením Jeruzaléma jako hlavního města izraelského i budoucího palestinského státu;

2.  uznává právo Palestinské samosprávy vést a kontrolovat Západní břeh Jordánu a uznává i právo izraelských orgánů na ochranu oprávněných izraelských bezpečnostních zájmů;

3.  vyzývá izraelské orgány, aby prosazovaly právní stát jako reakci na zakládání izraelských osad na územích okupovaných Izraelem a aby plnily své povinnosti, které jim vyplývají z mezinárodních právních předpisů;

4.  opět vyjadřuje porozumění vůči Izraelcům a Palestincům, kteří jsou znechuceni napjatou politickou situací, které každý den čelí, a uznává, že většina izraelských a palestinských občanů touží pouze po tom, aby se jejich běžný život odehrával v míru a bezpečí;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, předsedovi Valného shromáždění OSN, vládám a parlamentům států, jež jsou členy Rady bezpečnosti OSN, vyslanci Kvartetu pro Blízký východ, Knesetu a izraelské vládě, prezidentovi Palestinské samosprávy a Palestinské legislativní radě.

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí