Forslag til beslutning - B7-0296/2012Forslag til beslutning
B7-0296/2012

FORSLAG TIL BESLUTNING om EU’s politik for Vestbredden og Østjerusalem

6.6.2012 - (2012/2672(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen

Procedure : 2012/2672(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B7-0296/2012
Indgivne tekster :
B7-0296/2012
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B7‑0296/2012

Europa-Parlamentets beslutning om EU’s politik for Vestbredden og Østjerusalem

(2012/2672(RSP))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til sine tidligere beslutninger om menneskerettigheder og demokrati i Israel og Palæstina,

–   der henviser til FN's internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder (ICCPR),

–   der henviser til Rådets konklusioner af 8. december 2009, 13. december 2010 og 18. juli 2011 om fredsprocessen i Mellemøsten,

–   der henviser til De Forenede Nationers pagt,

–   der henviser til FN’s relevante resolutioner, FN's Generalforsamlings resolutioner 181 (1947) og 194 (1948) og FN's Sikkerhedsråds resolutioner 242 (1967), 338 (1973), 1397 (2002), 1515 (2003) og 1850 (2008),

–   der henviser til “Declaration of Principles on Interim Self-Government Arrangements” (Oslo-aftalen) fra 1993,

–   der henviser til Mellemøstkvartettens erklæringer, særlig erklæringen af 23. september 2011,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at de 27 udenrigsministre i EU har offentliggjort en rapport, hvori de fordømmer Israels politik på Vestbredden og hævder, at den israelske politik udgør en trussel mod en to-stats-løsning;

B.  der henviser til, at det israelske udenrigsministerium afviser påstandene i EU-dokumentet og har kritiseret bemærkningerne i dokumentet om, at landet ikke bidrager til at fremme fredsprocessen;

C.  der henviser til, at der i EU-dokumentet henvises til tiltagende vold fra bosætternes side mod palæstinenserne og en markant forøgelse af bosættelserne efter udgangen af 2010;

D. der henviser til, at De Forenede Nationers Sikkerhedsråd, De Forenede Nationers Generalforsamling, Den Internationale Komité for Røde Kors, Den Internationale Domstol og de høje kontraherende parter i den fjerde Genèvekonvention alle fastholder, at de israelske bosættelser i de israelskbesatte områder er ulovlige i henhold til folkeretten;

E.  der henviser til, at det er blevet rapporteret, at antallet af israelske bosættelsesangreb, som har medført palæstinensiske tab og materielle skader, steg med næsten 35 % i 2011;

F.  der henviser til, at antallet af voldshandlinger på Vestbredden er stigende; der henviser til, at otte israelske bosættere blev dræbt og 37 andre blev såret af palæstinensere i 2011;

G. der henviser til, at EU gentagne gange har bekræftet sin støtte til to-stats-løsningen, hvor staten Israel og staten Palæstina som en uafhængig, demokratisk, tilstødende og levedygtig stat ville leve side om side i fred og sikkerhed, opfordret til genoptagelse af direkte fredsforhandlinger mellem Israel og palæstinenserne;

1.  fastholder, at to-stats-løsningen stadig er den bedste og den foretrukne løsning, hvis freden og stabiliteten skal bevares i regionen; noterer sig med bekymring de politiske og administrative vanskeligheder ved at dele Jerusalem som hovedstad for såvel Israel og en fremtidig palæstinensisk stat;

2.  anerkender Den Palæstinensiske Myndigheds ret til at regere og kontrollere Vestbredden og anerkender tillige de israelske myndigheders ret til at beskytte deres legitime sikkerhedsmæssige interesser;

3.  opfordrer de israelske myndigheder til at håndhæve retsstatsprincippet som reaktion på de israelske bosættelser i de israelskbesatte områder og til at overholde sine forpligtelser i henhold til folkeretten;

4.  gentager sin sympati for israelere og palæstinensere, der er frustrerede over den politisk spændte situation, som de lever med dagligt, og anerkender, at størstedelen af de israelske og palæstinensiske borgere blot ønsker at leve deres liv i fred og sikkerhed;

5.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, formanden for FN’s Generalforsamling, regeringer og parlamenter i de lande, der er medlemmer af FN's Sikkerhedsråd, Mellemøstkvartettens udsending, Knesset og Israels regering, præsidenten for Den Palæstinensiske Myndighed og Det Palæstinensiske Lovgivende Råd.