Procedūra : 2012/2672(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B7-0296/2012

Iesniegtie teksti :

B7-0296/2012

Debates :

Balsojumi :

PV 05/07/2012 - 13.5
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :


REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 127kWORD 77k
6.6.2012
PE489.326v01-00
 
B7-0296/2012

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu

saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu


par ES politiku attiecībā uz Rietumkrastu un Austrumjeruzalemi (2012/2672(RSP))


Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par ES politiku attiecībā uz Rietumkrastu un Austrumjeruzalemi (2012/2672(RSP))  
B7-0296/2012

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par cilvēktiesībām un demokrātiju Izraēlā un Palestīnā,

–   ņemot vērā ANO Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām,

–   ņemot vērā Padomes 2009. gada 8. decembra, 2010. gada 13. decembra un 2011. gada 18. jūlija secinājumus par Tuvo Austrumu miera procesu,

–   ņemot vērā ANO Statūtus,

–   ņemot vērā attiecīgās ANO rezolūcijas, it īpaši ANO Ģenerālās asamblejas rezolūcijas Nr. 181 (1947) un Nr. 194 (1948) un ANO Drošības padomes rezolūcijas Nr. 242 (1967), Nr. 338 (1973), Nr. 1397 (2002), Nr. 1515 (2003) un Nr. 1850 (2008),

–   ņemot vērā 1993. gada Pagaidu pašpārvaldes kārtības principu deklarāciju (Oslo līgumu),

–   ņemot vērā Tuvo Austrumu Kvarteta paziņojumus un it īpaši 2011. gada 23. septembra paziņojumu,

–   ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

A. tā kā 27 ES dalībvalstu ārlietu ministri nāca klajā ar ziņojumu, kurā nosodīta Izraēlas politika Rietumkrastā un apgalvots, ka šī politika apdraud divu valstu risinājuma panākšanu;

B.  tā kā Izraēlas Ārlietu ministrija minētajā ES dokumentā pausto apsūdzību noraidīja un nokritizēja to, paziņojot, ka tā nepalīdz veicināt miera procesu;

C. tā kā ES dokumentā minēta pieaugošā kolonistu vardarbība pret palestīniešiem, kā arī ievērojamā apmetņu izveides paātrināšanās pēc 2010. gada beigām;

D. tā kā ANO Drošības padome, ANO Ģenerālā asambleja, Starptautiskā Sarkanā Krusta komiteja, Starptautiskā Tiesa un Ceturtās Ženēvas konvencijas Augstās līgumslēdzējas puses uzstāj, ka saskaņā ar starptautiskajām tiesībām izraēliešu apmetņu ierīkošana tās okupētajās teritorijās ir nelikumīga;

E.  tā kā tika ziņots par daudziem Izraēlas kolonistu uzbrukumiem, kuru rezultātā palestīniešu zaudējumi un īpašumam nodarītais kaitējums 2011. gadā palielinājās gandrīz par 35 %;

F.  tā kā Rietumkrastā palielinās vardarbīgu incidentu skaits; tā kā 2011. gadā palestīnieši nogalināja astoņus izraēliešu kolonistus un ievainoja 37;

G. tā kā ES ir atkārtoti apliecinājusi atbalstu divu valstu risinājumam, kura rezultātā Izraēlas valsts mierā un drošībā pastāvētu līdzās neatkarīgai, demokrātiskai un dzīvotspējīgai kaimiņvalstij Palestīnai, un tā kā ES prasa atjaunot tiešas miera sarunas starp Izraēlu un Palestīniešu pašpārvaldi,

1.  uzstāj, ka divu valstu risinājums joprojām ir optimālais un par labāko atzītais sarunu iznākums ilgtermiņa miera un stabilitātes nodrošināšanai šajā reģionā; ar bažām norāda uz politiskajām un administratīvajām grūtībām, kas būtu saistītas ar Jeruzalemes sadalīšanu divās — Izraēlas un Palestīnas valsts — galvaspilsētās;

2.  atzīst Palestīniešu pašpārvaldes tiesības pārvaldīt un kontrolēt Rietumkrastu, kā arī Izraēlas varas iestāžu tiesības aizsargāt valsts leģitīmās intereses drošības jomā;

3.  aicina Izraēlas varas iestādes, reaģējot uz izraēliešu apmetņu ierīkošana tās okupētajās teritorijās, nodrošināt tiesiskuma ievērošanu un pildīt savas saistības saskaņā ar starptautiskajām tiesībām;

4.  atkārtoti pauž līdzjūtību tiem izraēliešiem un palestīniešiem, kurus sarūgtina politiskais saspīlējums, ar ko viņiem nākas saskarties katru dienu, un atzīst, ka lielākā daļa izraēliešu un palestīniešu vienkārši vēlas dzīvot mierā un drošībā;

5.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstu parlamentiem un valdībām, ANO Ģenerālās asamblejas priekšsēdētājam, ANO Drošības padomes dalībvalstu parlamentiem un valdībām, Tuvo Austrumu Kvarteta sūtnim, Izraēlas Knesetam un valdībai, Palestīniešu pašpārvaldes prezidentam un Palestīniešu Likumdošanas padomei.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika