Postup : 2012/2672(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0296/2012

Predkladané texty :

B7-0296/2012

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 05/07/2012 - 13.5
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


NÁVRH UZNESENIA
PDF 126kWORD 78k
6.6.2012
PE489.326v01-00
 
B7-0296/2012

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku


o politike EÚ v oblasti Predjordánska a východného Jeruzalema (2012/2672(RSP))


Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR

Uznesenie Európskeho parlamentu o politike EÚ v oblasti Predjordánska a východného Jeruzalema (2012/2672(RSP))  
B7‑0296/2012

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o situácii v oblasti ľudských práv a demokracii v Izraeli a Palestíne,

–   so zreteľom na Medzinárodný pakt OSN o občianskych a politických právach (ICCPR),

–   so zreteľom na závery Rady o mierovom procese na Blízkom východe z 8. decembra 2009, 13. decembra 2010 a 18. júla 2011,

–   so zreteľom na Chartu Organizácie Spojených národov,

–   so zreteľom na príslušné rezolúcie OSN, rezolúcie Valného zhromaždenia OSN č. 181 (1947) a č. 194 (1948) a rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 242 (1967), č. 338 (1973), č. 1397 (2002), č. 1515 (2003) a č. 1850 (2008),

–   so zreteľom na Deklaráciu zásad týkajúcich sa dohôd o dočasnej samospráve z roku 1993 (dohôd z Osla),

–   so zreteľom na vyhlásenia Kvarteta pre Blízky východ, a najmä na jeho vyhlásenie z 23. septembra 2011,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže 27 ministrov zahraničných vecí z EÚ zverejnilo správu, v ktorej odsudzuje politiku Izraela v Predjordánsku a vyhlasuje, že politika Izraela ohrozuje riešenie spočívajúce vo vytvorení dvoch štátov;

B.  keďže izraelský minister zahraničných vecí odmieta tvrdenia uvedené v dokumente EÚ a kritizuje tento dokument, pričom tvrdí, že nenapomáha pokrok v mierovom procese;

C.  keďže dokument EÚ poukazuje na zvyšujúce sa násilie osadníkov voči Palestínčanom, ako aj výrazné zrýchlenie výstavby osád od konca roku 2010;

D. keďže Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov, Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov, Medzinárodný výbor Červeného kríža, Medzinárodný súdny dvor a Vysoké zmluvné strany štvrtého Ženevského dohovoru zastávajú svorne názor, že budovanie izraelských osád na Izraelom okupovaných územiach je podľa medzinárodného práva nezákonné;

E.  keďže podľa dostupných informácií počet útokov izraelských osadníkov, ktoré si vyžiadali obete na životoch Palestínčanov a škody na majetku, vzrástli v roku 2011 o takmer 35 %;

F.  keďže počet násilných činov v Predjordánsku narastá; keďže Palestínčania v roku 2011 zabili ôsmich izraelských osadníkov a ďalších 37 zranili;

G. keďže EÚ opakovane vyjadrila podporu riešeniu spočívajúcemu vo vytvorení dvoch štátov – Izraelského štátu a nezávislého, demokratického, celistvého a životaschopného Palestínskeho štátu – spolunažívajúcich v mieri a bezpečí a žiadala obnovenie priamych mierových rokovaní medzi Izraelom a Palestínčanmi;

1.  trvá na tom, že riešenie spočívajúce vo vytvorení dvoch štátoch ostáva najlepším a uprednostňovaným riešením z hľadiska dosiahnutia mieru a stability v regióne; so znepokojením berie na vedomie politické a administratívne ťažkosti spojené s rozdelením Jeruzalema ako hlavného mesta Izraela aj budúceho Palestínskeho štátu;

2.  uznáva právo Palestínskej samosprávy na riadenie a kontrolu Predjordánska, ako aj právo izraelských orgánov na ochranu svojich legitímnych záujmov v oblasti bezpečnosti a ochrany;

3.  vyzýva izraelské orgány, aby presadzovali zásady právneho štátu ako odpoveď na budovanie izraelských osád na Izraelom okupovaných územiach a plnili svoje záväzky vyplývajúce z medzinárodného práva;

4.  opätovne vyjadruje solidaritu s Izraelčanmi a Palestínčanmi, ktorí pociťujú frustráciu z politicky napätej situácie, ktorú znášajú každý deň, a uznáva, že väčšina občanov Izraela a Palestíny si jednoducho praje prežívať svoj každodenný život v mieri a bezpečí;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, predsedovi Valného zhromaždenia OSN, vládam a parlamentom členov Bezpečnostnej rady OSN, vyslancovi Kvarteta pre Blízky východ, Knesetu a vláde Izraela, predsedovi Palestínskej samosprávy a Palestínskej zákonodarnej rade.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia