Postup : 2012/2659(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0298/2012

Předložené texty :

B7-0298/2012

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/06/2012 - 9.4

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0248

NÁVRH USNESENÍ
PDF 124kWORD 74k
Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0281/2012
6. 6. 2012
PE489.328v01-00
 
B7-0298/2012

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu


o Súdánu a Jižním Súdánu (2012/2659(RSP))


Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE

Usnesení Evropského parlamentu o Súdánu a Jižním Súdánu (2012/2659(RSP))  
B7‑0298/2012

Evropský parlament,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o Súdánu,

–   s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2046 (2012) ze dne 2. května 2012 o Súdánu a Jižním Súdánu,

–   s ohledem  na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Catherine Ashtonové, kterým uvítala rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2046 (2012) ze dne 2. května 2012,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že stupňování napětí mezi Súdánem a Jižním Súdánem vedlo nedávno k tomu, že se tyto dvě země dostaly na pokraj války;

B.  vzhledem k tomu, že opakované případy přeshraničního násilí mezi Súdánem a Jižním Súdánem, včetně přesunů ozbrojených sil, zabrání a okupace města Heglig, podpora spojeneckých sil, podpora rebelů druhé strany a boje mezi ozbrojenými silami Súdánu a Súdánskou lidovou osvobozeneckou armádou vedly k tomu, že tento spor přerostl v otevřený konflikt;

C. vzhledem k tomu, že skutečnost, že nebylo dosaženo dohody o přechodných hospodářských ujednáních, včetně otázky využití ropy, vedla k tomu, že se Chartúm zmocnil ropných nalezišť na jihu země a Jižní Súdán zastavil produkci ropy, což zásadně přispělo k současné krizi;

D. vzhledem k tomu, že k dalším nevyřešeným problémům patří nedůvěra panující mezi těmito sousedními zeměmi ohledně rozdělení národního dluhu a toho, kolik by vnitrozemský Jižní Súdán měl platit za přepravu své ropy přes území Súdánu;

E.  vzhledem k tomu, že dne 29. června 2011 byla mezi vládou Súdánu a vládou Jižního Súdánu uzavřena dohoda o bezpečnosti hranic a společném politickém a bezpečnostním mechanizmu, která obsahuje mj. závazek k vytvoření bezpečné demilitarizované pohraniční zóny, a že dne 30. července 2011 byla mezi oběma těmito vládami uzavřena dohoda o podpůrné misi ke sledování hranic;

F.  vzhledem k tomu, že Jižní Súdán oznámil, že se v souladu s dohodou uzavřenou mezi Súdánem a Jižním Súdánem dne 20. června 2011 okamžitě stáhne z oblasti Abyei;

G. vzhledem k tomu, že desetiletí vzájemné nedůvěry oběma stranám brání v tom, aby učinily gesto směrem k uvolnění stávajícího napětí a zapojily se do vážně míněných jednání;

H. vzhledem k tomu, že značná část obyvatelstva tohoto regionu trpí i nadále nedostatkem potravin, přičemž tato situace se v důsledku konfliktu, rostoucích cen komodit a šířícího se hladomoru v Africkém rohu ještě zhoršila;

I.   vzhledem k tomu, že Súdán a Jižní Súdán trpí silným suchem a obyvatelé se začínají stěhovat ve snaze získat potraviny, přičemž představitelé OSN uvádějí, že pokud nebude těmto lidem v nadcházejících měsících poskytnuta potravinová pomoc, hrozí až milionu z nich smrt hladem;

J.   vyjadřuje obavy nad trestem smrti ukamenováním, k němuž byla dne 22. dubna 2012 ve městě Omdruman nedaleko Chartúmu odsouzena Intisár Šaríf Abdallahová, které dosud nebylo 18 let;

1.  vyzývá vlády Súdánu a Jižního Súdánu, aby ukončily ozbrojené konflikty a vyřešily své spory v souladu se souhrnnou mírovou dohodou;

2.  vítá, že jak Súdán, tak i Jižní Súdán tento plán podpořily a potvrdily své odhodlání k okamžitému ukončení násilností, což by byl první důležitý krok správným směrem;

3.  naléhavě vyzývá Súdán a Jižní Súdán, aby v souladu s dříve uzavřenými dohodami, včetně dohody o podpůrné misi ke sledování hranic ze dne 30. července 2011, prokázaly skutečnou politickou vůli vydat se mírovou cestou a vyřešit bezpečnostní problémy na obou stranách na základě smysluplných jednání vedených v rámci Společného politického a bezpečnostního mechanizmu, přičemž by začaly bezpodmínečným stáhnutím veškerých ozbrojených jednotek na svou stranu hranice;

4.  naléhavě vyzývá vlády Súdánu a Jižního Súdánu, aby zahájily politický dialog o veškerých dosud nevyřešených otázkách souhrnné mírové dohody; připomíná závazek EU, že se společně se Súdánem a Jižním Súdánem zapojí do podpory demokratického režimu a dodržování lidských práv všech súdánských občanů;

5.  naléhavě vyzývá Súdán a Jižní Súdán, aby dosáhly dohody o dosud nevyřešených přechodných hospodářských ujednáních mezi oběma zeměmi, včetně otázky využití ropy;

6.  vyzývá k okamžitému zahájení činnosti společného systému verifikace a sledování hranic, a to na základě vyslání mezinárodních pozorovatelů a dalších osob, které by na místě sledovaly situaci a pomáhaly při zajišťování dodržování uvedených dohod;

7.  vyzývá Súdán a Jižní Súdán k uplatňování těch prvků dohody o dočasných bezpečnostních a administrativních opatřeních pro oblast Abyei ze dne 20. června 2011, které ještě nebyly uplatněny, zejména pokud jde o stažení všech ozbrojených sil Súdánu a Jižního Súdánu z oblasti Abyei; vítá prohlášení Jižního Súdánu o tom, že okamžitě stahuje své jednotky z oblasti Abyei, a vyzývá vládu Súdánu ke stejnému kroku;

8.  vyzývá súdánskou vládu, aby okamžitě zrušila trest smrti a zajistila fyzické bezpečí a duševní integritu Intisár Šarif Abdallahové ; dále súdánskou vládu vyzývá, aby v souladu s mezinárodními standardy v oblasti lidských práv provedla reformu svého právního systému;

9.  vyzývá Komisi, aby obyvatelům Súdánu a Jižního Súdánu poskytla humanitární pomoc s cílem zabránit hrozícímu hladomoru, neboť obyvatelstvo prchá z oblastí postižených suchem a tento příliv uprchlíků v období dešťů způsobuje hladovění dalších osob;

10. je přesvědčen o tom, že mandát mise OSN v Súdánu (UNMIS) je třeba přehodnotit a změnit jeho orientaci tak, aby mise poskytovala vládě Jižního Súdánu pomoc při ochraně civilního obyvatelstva;

11. je hluboce znepokojen zprávami o rostoucím používání nášlapných min v regionu; opakuje, že zásadně nesouhlasí s používáním nášlapných min, a žádá, aby veškeré aktivity v tomto směru byly okamžitě ukončeny;

12. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Evropské komisi, vysoké představitelce EU, zvláštní zástupkyni EU pro Jižní Súdán, vládám Súdánu a Jižního Súdánu, OSN a Africké unii.

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí