Állásfoglalásra irányuló indítvány - B7-0306/2012Állásfoglalásra irányuló indítvány
B7-0306/2012

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY a nyilvános konzultációkról és azoknak az EU összes hivatalos nyelvén való elérhetőségéről

11.6.2012 - (2012/2676(RSP))

benyújtva a Bizottság nyilatkozatát követően
az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján

Olga Sehnalová, Petra Kammerevert az S&D képviselőcsoport nevében
Doris Pack, Marco Scurria, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Roberta Angelilli a PPE képviselőcsoport nevében


Eljárás : 2012/2676(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B7-0306/2012
Előterjesztett szövegek :
B7-0306/2012
Viták :
Elfogadott szövegek :

B7‑0306/2012

a nyilvános konzultációkról és azoknak az EU összes hivatalos nyelvén való elérhetőségéről

(2012/2676(RSP))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az „Intelligens szabályozás az Európai Unióban” című 2010. október 8-i bizottsági közleményére (COM(2010)0543), amely közzétette, hogy a Bizottság 2011-ben felülvizsgálja konzultációs politikáját,

–   tekintettel az Egységes piaci intézkedéscsomag – Tizenkét mozgatórugó a növekedés serkentéséhez és a bizalom növeléséhez – „Együtt egy újfajta növekedésért” című 2011. április 13-i bizottsági közleményre (COM(2011)206),

–   tekintettel a 2011. október 3–4-én tartott egységes piaci fórumon elfogadott krakkói nyilatkozatra,

–   tekintettel „A Bizottság kommunikációs stratégiája/a nyilvános konzultáció során használt nyelvek” című, a Bizottsághoz intézett, 2011. március 14-i írásbeli választ igénylő kérdésre,

–   tekintettel a nyilvános konzultációkról és azoknak az EU összes hivatalos nyelvén való elérhetőségéről szóló, a Bizottsághoz intézett, 2012. március 22-i szóbeli választ igénylő kérdésre (X–XXXXXX),

–   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel a Bizottság javaslatot tett arra, hogy a 2013-as évet nevezzék ki a polgárok európai évének, és ezáltal hívják fel a nyilvánosság figyelmét az uniós polgárságból származó előnyökre és jogokra, valamint ösztönözzenek az uniós politikai döntéshozatalban való aktív részvételre,

B.  mivel a nyilvánosság bevonása a demokratikus kormányzás alapvető alkotóeleme, mivel a jól megtervezett és kommunikált nyilvános konzultáció az EU átláthatósági politikájának lényegét alkotó fő eszközök egyike, és mivel az EU és polgárai között meglévő kommunikációs és információs szakadék áthidalására vonatkozóan benne rejlő lehetőségeket egyelőre nem használták ki teljes mértékben,

1.  felhívja a Bizottságot, hogy keresse aktívan a párbeszéd-lehetőségeket az átlagpolgárokkal a meglévő kommunikációs csatornáknak a konzultációk megismertetésére való teljes körű kihasználása révén, illetve, hogy a konzultációkat a nem kormányzati szervezetekkel és egyéb érdekelt felekkel közösen hajtsa végre,

2.  sürgeti a Bizottságot annak biztosítására, hogy teljes körűen tiszteletben tartsák minden uniós polgár azon jogát, hogy az EU bármely hivatalos nyelvén az EU intézményeihez folyamodhasson, amit azáltal biztosítanak, hogy a nyilvános konzultációkat az EU valamennyi hivatalos nyelvén hozzáférhetővé teszik, illetve annak biztosítására, hogy minden konzultációt egyenlő bánásmódban részesítsenek és a konzultációk között ne legyen nyelvi alapú hátrányos megkülönböztetés,

3.  felkéri a Bizottságot annak biztosítására, hogy a konzultációk valamennyi átlagpolgár számára érthetőek legyenek, és a konzultációk elég hosszú időtartamúak legyenek a fokozott részvétel lehetővé tételéhez,

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottságnak.