Állásfoglalásra irányuló indítvány - B7-0310/2012Állásfoglalásra irányuló indítvány
B7-0310/2012

  ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY a női nemi szervek megcsonkításának felszámolásáról

  11.6.2012 - (2012/2684(RSP))

  benyújtva a Bizottság nyilatkozatát követően
  az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján

  Mariya Nedelcheva, Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini, Joanna Katarzyna Skrzydlewska a PPE képviselőcsoport nevében

  Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B7-0304/2012

  Eljárás : 2012/2684(RSP)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  B7-0310/2012
  Előterjesztett szövegek :
  B7-0310/2012
  Elfogadott szövegek :

  B7‑0310/2012

  Az Európai Parlament állásfoglalása a női nemi szervek megcsonkításának felszámolásáról

  (2012/2684(RSP))

  Az Európai Parlament,

  –   tekintettel a nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés minden formájának kiküszöböléséről szóló ENSZ-egyezmény (CEDAW) és annak fakultatív jegyzőkönyve, a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmódok elleni egyezmény alapján benyújtott jelentésekre,

  –   tekintettel 2009. március 24-i állásfoglalására a női nemi szervi csonkítás elleni küzdelemről az EU-ban[1],

  –   tekintettel az ENSZ-főtitkár 2012. december 5-i „A női nemi szervek megcsonkításának felszámolása” című jelentésére,

  –   tekintettel a nők elleni erőszaknak az Európai Unióban való felszámolásáról szóló, 2010. március 8-án az EPSCO-Tanács által elfogadott következtetésekre, valamint a női nemi szervek megcsonkítása elleni küzdelemben alkalmazott nemzetközi megközelítésről szóló felhívására,

  –   tekintettel az Európa Tanács a nők elleni és a családon belüli erőszak megelőzéséről és felszámolásáról szóló, 2011. április 12-i egyezményére,

  –   tekintettel a nők elleni erőszakra, valamint a nőkkel szembeni megkülönböztetés valamennyi formája elleni küzdelemre vonatkozó, az Általános Ügyek Tanácsa által 2008. december 8-án elfogadott uniós iránymutatásokra,

  –   tekintettel a nők elleni erőszakkal szembeni fellépést célzó, új uniós politikai keret prioritásairól és körvonalairól szóló, 2011. március 5-i állásfoglalására (A7-065/2011),

  –   tekintettel „Az emberi jogok helyzete a világban és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikája, ideértve az Unió emberi jogokkal kapcsolatos stratégiai politikájára gyakorolt hatásait is” című, 2012. április 18-i állásfoglalására (A7-086/2012),

  –   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

  A. mivel a női nemi szervek megcsonkítása jóvátehetetlen bántalmazás, melynek során egészségügyi indok nélkül szándékosan változtatnak vagy okoznak sérülést a női nemi szerven, a világban jelenleg 140 millió nőt és leányt érintő visszafordíthatatlan következményekkel, és mivel minden évben további 3 millió leányt fenyeget annak veszélye, hogy elszenvedik ezt a beavatkozást;

  B.  mivel a női nemi szervek megcsonkításának bármely formája a vallás részének nem tekinthető káros hagyomány, amely a nők és leányok ellen elkövetett erőszakos cselekedetnek minősül, amely kimeríti alapvető jogaik – elsősorban a személyes biztonsághoz és személyi sérthetetlenséghez, a testi és lelki egészséghez, illetve a szexuális és reproduktív egészségükhöz való jogaik – megsértését, valamint gyermekbántalmazásnak minősül a kiskorú leányok esetében; mivel az ilyen erőszak semmilyen esetben sem indokolható a különböző jellegű kulturális hagyományok vagy beavatási szertartások tiszteletben tartásával;

  C. mivel a női nemi szervek megcsonkítása az egyenlőtlen erőviszonyok kifejeződése, és – a nemi alapú erőszak súlyos egyéb formái mellett – a nők elleni erőszak egyik megnyilvánulási formája, és mivel a női nemi szervek megcsonkítása elleni küzdelmet mindenképpen általános és koherens megközelítésbe kell ágyazni a nemi alapú és a nők elleni erőszak leküzdése érdekében;

  1.  üdvözli a Nők Helyzetével Foglalkozó Bizottság 2012. március 8-i 56. ülésének arra vonatkozó határozatát, hogy a női nemi szervek megcsonkításának kérdésével az ENSZ-közgyűlés soron következő, 67. ülésén is foglalkozni kell;

  2.  felhívja az ENSZ-közgyűlést, hogy 67. ülésszaka során olyan állásfoglalás-tervezetet fogadjon el, amely a tagállamok fellépéseinek összehangolása, valamint a regionális és nemzetközi jogi eszközök, illetve a nemzeti jogszabályok kidolgozására és megerősítésére vonatkozó ajánlások és iránymutatások kiadása révén világszerte megtiltja a női nemi szervek megcsonkítását;

  3.  határozottan támogatja az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsa által megfogalmazott ajánlásokat, melyek szerint olyan átfogó jogszabályok elfogadására lenne szükség, amelyek tiltják a női nemi szervek megcsonkítását, illetve büntetik a beavatkozás elvégzőit; továbbá bátorítja a harmadik országokat, hogy hajtsák végre a nemzetileg és nemzetközileg kötelező érvényű határozatokat és egyezményeket;

  4.  felhívja az Egyesült Nemzetek Szövetségének illetékes szerveit és a civil társadalmat, hogy megfelelő pénzügyi források biztosításával aktívan támogassák a célzott, innovatív programokat, valamint terjesszék a – például a női nemi szervek megcsonkítása által – veszélyeztetett, és a szolgáltatásokhoz és programokhoz nehezen hozzáférő leányok szükségleteihez és prioritásaihoz igazodó legjobb gyakorlatokat;

  5.  hangsúlyozza, hogy támogatni kell a civil társadalmat, és elsősorban az ilyen közösségekben tevékenykedő női szervezeteket abban, hogy felszámolják a nők elleni erőszakot, köztük a női nemi szervek megcsonkítását;

  6.  sürgeti a Bizottságot annak biztosítására, hogy a nemi alapú erőszak és a nők szerepének erősítése legyen általános prioritás valamennyi uniós fejlesztési politikában és programban a nemek közötti egyenlőségre irányuló 2010-es cselekvési terve keretében; hangsúlyozza, hogy fontos a partnerországokban a regionális és a helyi hatóságok, valamint a civil társadalom bevonása;

  7.  sürgeti, hogy az Európai Bizottság a nők elleni erőszak leküzdésével kapcsolatos átfogó stratégiája keretében fordítson különös figyelmet a női nemi szervek megcsonkításának, többek között közös fellépésekkel a női nemi szervek megcsonkítása ellen;

  8.  sürgeti, hogy az Európai Bizottság prioritásként ismerje el a nők és leányok elleni erőszak felszámolását, és megfelelő pénzügyi források biztosításával támogassa a célzott és innovatív programokat az Európai Unióban és harmadik országokban

  9.  sürgeti a tagállamokat, hogy tegyenek határozott lépéseket ezen illegális gyakorlat felszámolására;

  10. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az ENSZ főtitkárának, valamint a tagállamoknak.