Eljárás : 2012/2685(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B7-0315/2012

Előterjesztett szövegek :

B7-0315/2012

Viták :

Szavazatok :

PV 14/06/2012 - 11.5

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2012)0257

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 131kWORD 1334k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B7-0312/2012
11.6.2012
PE491.934v01-00
 
B7-0315/2012

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján


a tibeti emberi jogi helyzetről (2012/2685(RSP))


Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Nathalie Griesbeck, Sonia Alfano az ALDE képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása a tibeti emberi jogi helyzetről (2012/2685(RSP))  
B7‑0315/2012

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Kínáról és Tibetről szóló korábbi állásfoglalásaira, és különösen a 2010. október 26-i és november 24-i állásfoglalására,

–   tekintettel a nepáli száműzetésben levő tibeti kormánynak a választásokból történő kizárásáról szóló korábbi, 2011. április 7-i állásfoglalására,

–   tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára, amelyet 1948-ban fogadtak el,

–   tekintettel a Kínai Népköztársaság alkotmányának 36. cikkére, amely garantálja valamennyi állampolgár számára a vallási meggyőződés szabadságához való jogot,

–   tekintettel az EU emberi jogokkal foglalkozó különleges képviselőjének várható kinevezésére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel az emberi jogok tiszteletben tartása, az identitás, a kultúra és a vallás, valamint az egyesülés szabadsága az EU és az uniós külpolitika alapelvei;

B.  mivel az EU–Kína emberi jogi párbeszéd nem hozott számottevő javulást a tibeti emberek emberi jogi helyzete tekintetében;

C. mivel az Európai Parlament tudomásul vette Tibet Kínai Népköztársaság általi megszállását;

D. mivel Őszentsége, a Dalai Láma küldöttei felvették a kapcsolatot a Kínai Népköztársasággal annak érdekében, hogy békés és mindkét fél számára kedvező megoldás szülessen a tibeti kérdésben;

E.  mivel a 2008-as tibeti tiltakozások során a Kínai Népköztársaság hatóságai aránytalan mértékű erőszakot alkalmaztak, és azóta számos olyan megszorító biztonsági intézkedést vezettek be, amelyek korlátozzák a véleménynyilvánítás szabadságát, az egyesülés szabadságát és a vallási meggyőződés szabadságát;

F.  mivel a 2008-as tiltakozások áldozatainak száma elérheti a 200-at, és a fogva tartottak száma pedig legalább 4434 volt, de 6500 felé is emelkedett, és 2010 végére 831 ismert politikai fogoly volt Tibetben, akik közül 360-at bíróság elítélt, 12 pedig életfogytiglani szabadságvesztését tölti;

G. mivel jelentések arról számoltak be, hogy tibeti börtönökben a Kínai Köztársaság hatóságai kínzást – tettleges bántalmazást, elektrosokkot, hosszú időre magánzárkában való elzárást, éheztetést és más hasonló módszereket – alkalmaztak beismerő vallomások kikényszerítése céljából;

H. mivel jelentések arról számoltak be, hogy 2009 óta 38 tibeti ember – többségükben szerzetesnők és szerzetesek – gyújtotta fel magát, tiltakozásul a Tibetben alkalmazott elnyomó kínai politikával szemben, valamint követelve a dalai láma visszatérését és a vallás szabadságához való jog érvényesítését a Szecsuan tartományban található Aba/Ngaba autonóm prefektúrában és a Tibeti-fennsík más részein;

I.   mivel a magát önfelgyújtás révén feláldozó számos ember – név szerint Csimej Palden, Tenpa Dardzsi, Dzsamjand Palden, Lobszang Gjatszó, Szona Rabjang, Dava Tszering, Kelszang Vangcsuk, Lobszang Kelszang, Lonszang Kuncsok és Tape – jelenlegi egészségi állapota és holléte továbbra is ismeretlen vagy bizonytalan;

J.   mivel Gedün Csöki Nyimát, a 11. pancsen lámát a Kínai Népköztársaság hatóságai letartóztatták, és 1995. május 14-e óta nem látta őt senki;

K. mivel a tibeti azonosságtudat, nyelv, kultúra és vallás, egy gazdag történelmű civilizáció öröksége veszélyben forog, mert Tibet történelmi területére a han népcsoport tagjait telepítik be, és felszámolják a tibeti emberek hagyományos nomád életmódját;

L.  mivel jelenleg folyamatban van az EU emberi jogokkal foglalkozó különleges képviselőjét megillető megbízatás meghatározása és e képviselő kinevezése;

M. mivel az Európai Parlament által az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjéhez /a Bizottság alelnökéhez intézett, a tibeti helyzetnek a kínai féllel közösen történő rendezésére irányuló korábbi felhívások nem hozták meg a várt eredményeket;

1.  ismételten hangsúlyozza, hogy az EU és a Kínai Népköztársaság közötti stratégiai partnerségnek közös elveken és értékeken kell alapulnia;

2.  felhívja az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét/a Bizottság alelnökét, hogy az EU–Kína emberi jogi párbeszéd keretében fokozza erőfeszítéseit a tibeti emberi jogi helyzet megoldása érdekében;

3.  felhívja a Kínai Népköztársaság hatóságait, hogy biztosítsanak érdemi autonómiát Tibet történelmi területe számára;

4.  csalódását fejezi ki amiatt, hogy a Kínai Népköztársaság kormánya nem kívánja folytatni az Őszentsége, a Dalai Láma küldötteivel 2010 januárjában megkezdett párbeszédet, és szorgalmazza, hogy a kínai hatóságok kezdjenek érdemi vitát a Központi Tibeti Adminisztráció képviselőivel Tibet jövőjéről;

5.  ragaszkodik ahhoz, hogy a Kínai Népköztársaság hatóságai tiszteletben tartsák a tibeti emberek véleménynyilvánításának, egyesülésének és vallási meggyőződésének szabadságát;

6.  nyomatékosan kéri a Kínai Népköztársaság hatóságait, hogy tegyék lehetővé nemzetközi vizsgálat lefolytatását a 2008-as tiltakozásokkal és azok következményeivel kapcsolatban, és felszólít a politikai foglyok szabadon bocsátására;

7.  elítéli a fogva tartott személyek kínzásának minden formáját, valamint felkéri a Kínai Népköztársaság hatóságait, hogy engedjék meg független nemzetközi vizsgálat lefolytatását a tibeti börtönökben és büntetés-végrehajtási intézetekben;

8.  ismételten elítéli, hogy a kínai hatóságok újból és újból lerohanják a tibeti kolostorokat, és felszólítja a Kínai Népköztársaság kormányát, hogy garantálja a vallási meggyőződés szabadságát a tibeti nép, valamint saját állampolgárai számára;

9.  ragaszkodik ahhoz, hogy a kínai hatóságok feltárják az magát Tibetben önfelgyújtás révén feláldozó valamennyi ember sorsának alakulását és hollétét;

10. ragaszkodik ahhoz, hogy a kínai hatóságok feltárják Gedün Csöki Nyima, a 11. pancsen láma sorsának alakulását és hollétét;

11. felszólítja a kínai hatóságokat, hogy tartsák tiszteletben a tibeti emberek nyelvi, kulturális, vallási és egyéb alapvető szabadságait, tartózkodjanak a han népcsoport tagjainak Tibet történelmi területére történő betelepítésétől, és ne kényszerítsék a tibeti nomádokat hagyományos életmódjuk elhagyására;

12. elvárja, hogy az EU emberi jogokkal foglalkozó különleges képviselője rendszeres jelentéseket tegyen az emberi jogok helyzetéről a Kínai Népköztársaságban, különös tekintettel Tibetre;

13. felhívja az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét/a Bizottság alelnökét, hogy a Kínai Népköztársaság képviselőivel tartandó valamennyi találkozóján vesse fel a tibeti emberi jogi helyzet kérdését;

14. felhívja az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét/a Bizottság alelnökét, hogy nevezzen ki Tibettel foglalkozó különleges uniós képviselőt, aki előmozdítja a tibeti nép emberi jogainak tiszteletben tartását, ideértve a tibeti emberek azon jogát is, hogy megőrizzék egyedi azonosságtudatukat és vallási meggyőződésüket, valamint kulturális és nyelvi megnyilvánulásaikat; hogy támogassa a Kínai Népköztársaság kormánya és Őszentsége, a Dalai Láma küldöttei közötti építő párbeszédet és tárgyalásokat; valamint hogy nyújtson segítséget a tibeti menekültek számára, különösen Nepálban és Indiában;

15. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, a Kínai Népköztársaság kormányának és parlamentjének, az Egyesült Nemzetek Szervezete főtitkárának, az emigráns tibeti kormánynak, az emigráns tibeti parlamentnek és Őszentségének, a Dalai Lámának.

 

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat