Πρόταση ψηφίσματος - B7-0320/2012Πρόταση ψηφίσματος
B7-0320/2012

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση στο Θιβέτ

11.6.2012 - (2012/2685(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0312/2012

Διαδικασία : 2012/2685(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0320/2012
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0320/2012
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0320/2012

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στο Θιβέτ

(2012/2685(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την Κίνα και το Θιβέτ, και ιδίως το ψήφισμά του της 26ης Οκτωβρίου 2011 και της 24ης Νοεμβρίου 2010,

–   έχοντας υπόψη το προηγούμενο ψήφισμά του της 7ης Απριλίου 2011 σχετικά με την απαγόρευση των εκλογών για την ανάδειξη της εξόριστης κυβέρνησης του Θιβέτ στο Νεπάλ,

–   έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 36 του Συντάγματος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, με το οποίο κατοχυρώνεται το δικαίωμα της θρησκευτικής ελευθερίας για όλους τους πολίτες,

–   έχοντας υπόψη τον προβλεπόμενο διορισμό του Ειδικού Εκπροσώπου της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθερίας της ταυτότητας, του πολιτισμού, της θρησκείας και του συνέρχεσθαι αποτελούν θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ και της εξωτερικής πολιτικής της,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει λάβει υπό σημείωση την κατοχή του Θιβέτ από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι απεσταλμένοι της Αυτού Αγιότητας του Δαλάι Λάμα προσέγγισαν την κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας προκειμένου να εξευρεθεί ειρηνική και αμοιβαία επωφελής λύση στο ζήτημα του Θιβέτ,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής προόδου στις συνομιλίες μεταξύ εκπροσώπων του Δαλάι Λάμα και των κινεζικών αρχών, για την αντιμετώπιση βασικών ζητημάτων, όπως η διαφύλαξη του μοναδικού πολιτισμού, της θρησκείας και των παραδόσεων του Θιβέτ, και η ανάγκη να επιτευχθεί ουσιαστική αυτονομία για το Θιβέτ εντός του κινεζικού Συντάγματος·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας χρησιμοποίησαν δυσανάλογη βία για την αντιμετώπιση του κινήματος διαμαρτυρίας του 2008 στο Θιβέτ και από τότε έχουν επιβάλει αυστηρά μέτρα ασφαλείας τα οποία περιορίζουν την ελευθερία της έκφρασης, του συνέρχεσθαι και της πίστης,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των θυμάτων κατά το κίνημα διαμαρτυρίας του 2008 μπορεί να υπερέβη τους 200, ενώ ο αριθμός των κρατουμένων κυμαίνεται από 4434 έως πάνω από 6500, ενώ στο τέλος του 2010 υπήρχαν 831 γνωστοί πολιτικοί κρατούμενοι στο Θιβέτ, από τους οποίους 360 είχαν καταδικαστεί από δικαστήρια και 12 εξέτιαν ποινή ισόβιας κάθειρξης,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι βασανιστήρια, π.χ. ξυλοδαρμοί, χρήση ηλεκτροσόκ, μακρόχρονη κράτηση σε απομόνωση, στέρηση τροφής και άλλα παρόμοια μέσα αναφέρεται ότι χρησιμοποιούνται για την απόσπαση ομολογιών στις φυλακές του Θιβέτ,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότεροι από 30 Θιβετιανοί, κυρίως μοναχοί και μοναχές, αναφέρεται ότι έχουν αυτοπυρποληθεί από το 2009, ως διαμαρτυρία εναντίον της καταπιεστικής κινεζικής πολιτικής στο Θιβέτ και ζητώντας την επιστροφή του Δαλάι Λάμα και το δικαίωμα στη θρησκευτική ελευθερία στην Aba/Ngaba της επαρχίας Sichuan και σε άλλα σημεία του υψιπέδου του Θιβέτ· εκτιμώντας ότι η αυτοπυρπόληση μπορεί να θεωρηθεί μια μορφή διαμαρτυρίας και έκφραση της αυξανόμενης απόγνωσης των νέων Θιβετιανών και, ανεξάρτητα από την προσωπική τους παρακίνηση, οι ενέργειες αυτές πρέπει να εξετάζονται στο ευρύτερο πλαίσιο της θρησκευτικής και πολιτικής καταστολής στην επαρχία Ngaba, καταπίεση η οποία έχει ιστορία πολλών ετών·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή τη στιγμή είναι άγνωστο ή ασαφές το πού βρίσκονται και η κατάσταση ορισμένων θυμάτων αυτοπυρπολήσεων, και συγκεκριμένα των Chimey Palden, Tenpa Darjey, Jamyang Palden, Lobsang Gyatso, Sona Rabyang, Dawa Tsering, Kelsang Wangchuck, Lobsang Kelsang, Lobsang Kunchok και Tapey,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Gedhun Choekyi Nyima, ο 11ος Πάντσεν Λάμα, κρατείται από τις αρχές της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και δεν έχει εμφανιστεί μετά τις 14 Μαΐου 1995,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ταυτότητα, η γλώσσα, ο πολιτισμός και η θρησκεία του Θιβέτ που αποτελούν μαρτυρίες ενός ιστορικά πλούσιου πολιτισμού, βρίσκονται σε κίνδυνο λόγω της μετεγκατάστασης πληθυσμών Han στην ιστορική επικράτεια του Θιβέτ και λόγω της εξάλειψης του παραδοσιακού νομαδικού τρόπου ζωής των Θιβετιανών,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προηγούμενες εκκλήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας της ΕΕ, να θίξει το ζήτημα του Θιβέτ στις επαφές της με τους Κινέζους ομολόγους της, δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα,

1.  επαναλαμβάνει ότι η Στρατηγική Εταιρική Σχέση μεταξύ της ΕΕ και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας πρέπει να βασίζεται σε κοινές αξίες και αρχές·

2.  καλεί την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας της ΕΕ να αυξήσει και να εντείνει τις προσπάθειες αντιμετώπισης της κατάστασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Θιβετιανών, στο πλαίσιο του διαλόγου ανθρωπίνων δικαιωμάτων ΕΕ-Κίνας·

3.  καλεί τις αρχές της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας να παραχωρήσουν ουσιαστική αυτονομία στην ιστορική επικράτεια του Θιβέτ·

4.  ενθαρρύνει τις κινεζικές αρχές να επιδοθούν σε ουσιαστική συζήτηση με τους εκπροσώπους της Κεντρικής Θιβετιανής Διοίκησης και να εντείνουν τον διάλογο σε ανοικτό πνεύμα με στόχο να επιτευχθεί βιώσιμη λύση στο Θιβέτ·

5.  επιμένει ότι οι αρχές της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας πρέπει να σέβονται την ελευθερία της έκφρασης, την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και την ελευθερία της πίστης των Θιβετιανών·

6.  παροτρύνει τις αρχές της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας να επιτρέψουν ανεξάρτητη διεθνή διερεύνηση για το κίνημα διαμαρτυρίας του 2008 και τα όσα επακολούθησαν και ζητεί την απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων·

7.  καταδικάζει οποιαδήποτε μορφή βασανιστηρίων εναντίον ατόμων που βρίσκονται υπό κράτηση·

8.  επαναλαμβάνει την καταδίκη του για τη συνεχιζόμενη καταστολή των κινεζικών αρχών εναντίον μοναστηριών στο Θιβέτ και καλεί την κινεζική κυβέρνηση να εγγυηθεί την ελευθερία της θρησκείας στο λαό του Θιβέτ καθώς και σε όλους τους πολίτες της·

9.  επιμένει ότι οι κινεζικές αρχές οφείλουν να αποκαλύψουν την τύχη και τον τόπο όπου βρίσκονται όλα τα θύματα των αυτοπυρπολήσεων στο Θιβέτ·

10. επιμένει ότι οι κινεζικές αρχές οφείλουν να αποκαλύψουν την τύχη και τον τόπο όπου βρίσκεται ο Chedun Choekyi Nyima, ο 11ος Πάντσεν Λάμα·

11. καλεί τις κινεζικές αρχές να προασπίσουν την γλωσσική, πολιτισμική, θρησκευτική και τις άλλες θεμελιώδεις ελευθερίες των Θιβετιανών και να σταματήσουν τη μετεγκατάσταση πληθυσμών Han στις ιστορικές επικράτειες του Θιβέτ, και παράλληλα να σταματήσουν να εξαναγκάζουν Θιβετιανούς νομάδες να εγκαταλείψουν τον παραδοσιακό τρόπο ζωής τους·

12. εκφράζει την ανησυχία του διότι οι κινεζικές αρχές έχουν κλείσει το Θιβέτ σε ξένους επισκέπτες και έχουν ακυρώσει θεωρήσεις διαβατηρίου για την περιοχή, και καλεί τις κινεζικές αρχές να ανοίξουν ξανά το Θιβέτ σε ξένους επισκέπτες και δημοσιογράφους·

13. καλεί την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας της ΕΕ να θέτει την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Θιβέτ σε κάθε συνάντηση με εκπροσώπους της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας·

14. ενθαρρύνει την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας της ΕΕ να ορίσει Ειδικό Εκπρόσωπο της ΕΕ για το Θιβέτ προκειμένου να προωθηθεί ο σεβασμός για τα ανθρώπινα δικαιώματα του θιβετιανού λαού, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην προστασία και ανάπτυξη της διακριτής ταυτότητάς τους και των θρησκευτικών, πολιτισμικών και γλωσσικών εκδηλώσεών της· υποστηρίζει τον εποικοδομητικό διάλογο και τις διαπραγματεύσεις μεταξύ της κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και των απεσταλμένων της Αυτού Αγιότητας του Δαλάι Λάμα και να προσφέρει βοήθεια στους Θιβετιανούς πρόσφυγες, ιδίως στο Νεπάλ και την Ινδία·

15. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας της ΕΕ, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στην εξόριστη κυβέρνηση του Θιβέτ, στο εξόριστο κοινοβούλιο του Θιβέτ και την Αυτού Αγιότητα τον Δαλάι Λάμα.