Procedură : 2012/2685(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0320/2012

Texte depuse :

B7-0320/2012

Dezbateri :

Voturi :

PV 14/06/2012 - 11.5

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0257

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 128kWORD 78k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0312/2012
11.6.2012
PE491.939v01-00
 
B7-0320/2012

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația din Tibet (2012/2685(RSP))


Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki în numele Grupului ECR

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Tibet (2012/2685(RSP))  
B7‑0320/2012

Parlamentul European,

–   având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la China și la Tibet, în special pe cele din 26 octombrie 2011 și 24 noiembrie 2010,

–   având în vedere Rezoluția sa anterioară referitoare la interzicerea alegerilor pentru guvernul tibetan din exil în Nepal, la 7 aprilie 2011,

–   având în vedere Declarația Universală a Drepturilor Omului din 1948,

–   având în vedere articolul 36 din Constituția Republicii Populare Chineze, care garantează tuturor cetățenilor dreptul la libertatea credinței religioase,

–   având în vedere numirea așteptată a Reprezentantului Special al UE pentru Drepturile Omului,

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât respectarea drepturilor omului și a libertății de alegere a identității, a libertății culturale, religioase și a libertății de asociere sunt principii fundamentale ale UE și ale politicii sale externe;

B.  întrucât Parlamentul European a luat act de ocuparea Tibetului de către Republica Populară Chineză;

C. întrucât emisarii Sfinției Sale Dalai Lama au abordat guvernul Republicii Populare Chineze, pentru a găsi o soluție pașnică și reciproc benefică în problema Tibetului;

D. întrucât în cadrul convorbirilor dintre reprezentanții Sfinției Sale, Dalai Lama și autoritățile chineze nu s-au înregistrat progrese notabile, abordarea chestiunilor esențiale, cum sunt prezervarea culturii, religiei și tradițiilor unice ale Tibetului și necesitatea realizării unui sistem de autonomie care să aibă un sens pentru Tibet, în limitele constituției chineze;

E.  întrucât autoritățile Republicii Populare Chineze au recurs la forță atunci când, în 2008, în Tibet, s-au confruntat cu proteste și, ulterior, au impus neîncetat măsuri de securitate restrictive, care afectează libertatea de exprimare, de asociere și de credință;

F.  întrucât s-ar putea ca numărul victimelor protestelor din 2008 să fi depășit cifra de 200 și numărul deținuților variază între 4.434 și mai mult de 6.500, iar la sfârșitul lui 2010 în Tibet existau 831 de prizonieri politici cunoscuți, dintre care 360 condamnați judiciar și 12 executând pedepse cu închisoarea pe viață;

G. întrucât există rapoarte conform cărora, pentru stoarcerea mărturisirilor, în închisorile din Tibet se utilizează tortura, de exemplu bătăile, armele cu șocuri electrice, izolarea pe termen lung, înfometarea și alte măsuri similare

H. întrucât, conform rapoartelor, din 2009, peste 30 de tibetani, în majoritate călugări și călugărițe, și-au dat foc, protestând împotriva politicilor chineze restrictive din Tibet și cerând revenirea Sfinției Sale, Dalai Lama și dreptul la libertate religioasă în ținutul Aba/Ngaba din provincia Sichuan și din alte regiuni ale platoului tibetan; întrucât autoimolarea poate fi considerată drept o formă de protest și de exprimare a unei disperări crescânde a populației tibetane tinere și, indiferent care este motivația personală, aceste acte trebuie analizate în contextul mai larg al represiunii religioase și politice din ținutul Ngaba, care durează de mulți ani;

I.   întrucât situația actuală și locul în care se află mai multe victime ale autoimolării, și anume Chimey Palden, Tenpa Darjey, Jamyang Palden, Lobsang Gyatso, Sona Rabyang, Dawa Tsering, Kelsang Wangchuck, Lobsang Kelsang, Lobsang Kunchok și Tapey au rămas necunoscute sau neclare;

J.   întrucât Gedhun Choekyi Nyima, cel de al 11-lea Panchen Lama, a fost plasat în detenție de către autoritățile Republicii Populare Chineze și nu a mai fost văzut din 14 mai 1995;

K. întrucât identitatea, limba, cultura și religia tibetană, mărturii ale unei civilizații bogate din punct de vedere istoric, sunt periclitate prin strămutarea populației Han în teritoriul istoric al Tibetului și prin eradicarea modului de viața tradițional al tibetanilor nomazi;

L.  întrucât solicitările anterioare ale Parlamentului European, adresate Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate nu au dat rezultatele așteptate;

1.  își reiterează afirmația conform căreia parteneriatul strategic dintre UE și Republica Populară Chineză ar trebui să se bazeze pe principii și valori împărtășite;

2.  îi solicită Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate a UE să-și extindă și să-și intensifice eforturile în vederea abordării situației drepturilor omului din Tibet în cadrul dialogului dintre UE și China pe tema drepturilor omului;

3.  cere autorităților Republicii Populare Chineze să acorde autonomie teritoriului istoric al Tibetului;

4.  încurajează autoritățile chineze să se angajeze în convorbiri care să nu fie lipsite de sens cu reprezentanții Administrației Centrale Tibetane și să-și intensifice dialogul într-un spirit de deschidere, cu perspectiva obținerii unei soluții durabile în Tibet;

5.  cere autorităților Republicii Populare Chineze să respecte libertatea de exprimare, libertatea de asociere și libertatea religioasă a tibetanilor;

6.  îndeamnă autoritățile Republicii Populare Chineze să permită efectuarea unei investigații internaționale independente cu privire la protestele din 2008 și la urmările acestora și cere eliberarea prizonierilor politici;

7.  condamnă orice formă de torturare a persoanelor reținute;

8.  își reiterează condamnarea cu privire la măsurile pe care autoritățile chineze continuă să le ia împotriva mănăstirilor tibetane și îi cere guvernului chinez să garanteze libertatea religioasă a poporului din Tibet, ca și pe aceea a tuturor cetățenilor săi;

9.  insistă ca autoritățile chineze să dezvăluie care este soarta și locul unde se află toate victimele autoimolărilor din Tibet;

10. insistă ca autoritățile chineze să dezvăluie care este soarta și unde se află Chedun Choekyi Nyima, cel al 11-lea Panchen Lama;

11. cere autorităților chineze să sprijine libertatea lingvistică, culturală, religioasă și celelalte libertăți fundamentale ale tibetanilor și să se abțină de la strămutarea populației Han în teritoriile istorice ale Tibetului, precum și de la forțarea nomazilor tibetani de a-și abandona modul de viață tradițional;

12. își exprimă îngrijorarea în legătură cu faptul că autoritățile chineze au închis accesul în Tibet al vizitatorilor străini și au anulat vizele pentru această regiune și cere autorităților chineze să redeschidă Tibetul pentru jurnaliștii și vizitatorii străini;

13. îi solicită Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate a UE să abordeze situația drepturilor omului din Tibet în cadrul fiecărei întâlniri cu reprezentanții Republicii Populare Chineze;

14. încurajează Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate a UE să numească un Reprezentant special al UE pentru Tibet, pentru a face ca drepturile omului să fie respectate în mai mare măsură în cazul poporului tibetan, inclusiv dreptul acestuia la prezervarea și dezvoltarea identității sale distincte și a manifestărilor sale religioase, culturale și lingvistice; sprijină dialogul și negocierile constructive dintre guvernul Republicii Populare Chineze și emisarii Sfinției Sale, Dalai Lama, și acordarea de asistență refugiaților tibetani, în special a celor din Nepal și India;

15. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate a UE, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Guvernului și Parlamentului Republicii Populare Chineze, Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite, Guvernului tibetan din exil, Parlamentului tibetan din exil și Sfinției Sale, Dalai Lama.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate