Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English (επιλεγμένο)
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Το έγγραφο αυτό δεν είναι διαθέσιμο στη γλώσσα σας και σας προτείνεται σε μία άλλη γλώσσα εξ αυτών που εμφαίνονται στο εργαλείο επιλογής γλωσσών.

Διαδικασία : 2012/2681(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0334/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0334/2012

Συζήτηση :

PV 14/06/2012 - 16.2
CRE 14/06/2012 - 16.2

Ψηφοφορία :

PV 14/06/2012 - 17.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0264

MOTION FOR A RESOLUTION
PDF 121kWORD 68k
See also joint motion for a resolution RC-B7-0308/2012
12.6.2012
PE491.953v01-00
 
B7-0334/2012

with request for inclusion in the agenda for a debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law

pursuant to Rule 122 of the Rules of Procedure


on cases of impunity in the Philippines (2012/2681(RSP))


Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė on behalf of the PPE Group
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.

European Parliament resolution on cases of impunity in the Philippines (2012/2681(RSP))  
B7‑0334/2012

The European Parliament,

-          having regard to its resolution on the Philippines of 21 January 2010 and its previous resolutions on the Philippines,

 

-          having regard to the UN Covenant on Civil and Political Rights and the Additional Protocol thereto, to which the Philippines are a signatory,

 

-          having regard to the Commission's Country Strategy Paper 2007-2013 for the Philippines,

 

-         having regard to the report of the Working Group on the Universal Periodic Review (UPR) on the Philippines of 31 May 2012,

 

-          having regard to Rule 122 (5) of its Rules of Procedure,

 

 

A.       whereas a murder of the third witness to the Maguindanao massacre was reported on 31 May 2012 and extrajudicial killings and enforced disappearances are still prevalent;

 

B.        whereas on 29 May 2012 at the meeting of the Working Group on the UPR the review of the Philippines was held; whereas during the interactive dialogue the Philippines was recommended to end impunity for extrajudicial killings, enforced disappearances and torture and bring those responsible to justice; step up efforts to fully prohibit cases of torture, extrajudicial killings, and enforced disappearances, and to end impunity by bringing perpetrators to justice, in particular to ensure the adequate protections of journalists and human rights defenders;

 

C.       whereas the Philippine government has made several notable human rights improvements since the first UPR in 2008, but prosecutions for extrajudicial killings remain elusive;

 

D.       whereas the Philippines has ratified the Rome Statute of the International Criminal Court on 30 August 2011 and the Optional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (OPCAT) on 17 April 2012;

 

 

1.        Strongly condemns the murder of the third witness to the Maguindanao massacre and assassination of four journalists, and expresses its solidarity with the families of the deceased;

 

2..       Calls on the Philippine government to take further measures to end impunity for extrajudicial killings, enforced disappearances, and torture, including those perpetrated by security forces, by undertaking thorough investigations and vigorous prosecutions of perpetrators;

 

3.        Welcomes the efforts by the Philippine government to implement the measures of the programmes “EPJUST” (2009-2011) and “Justice for all” (2012-2015) which were financed by the European Union to provide assistance to address extra-judicial killings and enforced disappearances;

 

4.        Calls on the Philippine government to intensify the fight against extrajudicial killings by strengthening accountability mechanisms and implementing all the necessary reforms;

 

5.        Recognises the progress made by the administration of President Aquino on its anti- corruption campaign and on a number of other areas of the human rights agenda;

 

6.        Calls on the Philippine government to provide adequate protection to journalists and human rights defenders;

 

7.     Calls on the Philippine government to apply the accepted recommendations of the 2012 UPR;

 

8.        Welcomes the ratifications by the Philippines of the Rome Statute of the International Criminal Court on 30 August 2011 and the Optional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (OPCAT) on 17 April 2012;

 

9.       Instructs its President to forward this resolution to the Council, the Commission, the United Nations High Commissioner for Human Rights, the governments of the ASEAN Member States and the Government and Parliament of the Philippines.

 

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου