Forslag til beslutning - B7-0341/2012Forslag til beslutning
B7-0341/2012

FORSLAG TIL BESLUTNING om skabelse af en EU-retsramme for beskyttelse af kæledyr og strejfende dyr

27.6.2012 - (2012/2670(RSP))

jf. forretningsordenens artikel 202, stk. 2

Erminia Mazzoni for Udvalget for Andragender

Procedure : 2012/2670(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B7-0341/2012
Indgivne tekster :
B7-0341/2012
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B7‑0341/2012

Europa-Parlamentets beslutning om skabelse af en EU-retsramme for beskyttelse af kæledyr og strejfende dyr

2012/2670(RSP)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til det store antal andragender fra EU-borgere, der anmoder om skabelse af en EU-retsramme for beskyttelse af kæledyr og strejfende dyr (1613/10, 1274/2011, 1321/2011, 1377/2011, 1412/2011 m.fl.).

–   der henviser til den europæiske konvention om beskyttelse af kæledyr

–   der henviser til forretningsordenens artikel 202, stk. 2,

A. der henviser til, at det i artikel 13 i TEUF fastslås, at Unionen og medlemsstaterne tager fuldt hensyn til velfærden hos dyr som følende væsener;

B.  der henviser til, at der ikke findes EU-retsforskrifter om beskyttelse af kæledyr og strejfende dyr, selv om antallet af kæledyr i EU anslås til at andrage over et hundrede millioner;

C. der henviser til, at Europarådets konvention om beskyttelse af kæledyr endnu ikke er undertegnet af alle medlemsstater;

D. der henviser til, at kæledyr og strejfende dyr i mange medlemsstater mishandles og udsættes for grusomheder og til, at andragerne navnlig henviser til medlemsstater i Syd- og Østeuropa;

1.  anmoder EU og medlemsstaterne om at ratificere den europæiske konvention om beskyttelse af kæledyr og at gennemføre bestemmelserne heri i national lovgivning;

2.  opfordrer Kommissionen til at forelægge et forslag til en EU-retsramme for beskyttelse af kæledyr og strejfende dyr, der omfatter:

•      bestemmelser om identifikation og registrering af dyr,

•     strategier for behandling ar strejfende dyr, inklusive vaccinations- og sterilisationsprogrammer,

•     foranstaltninger til at fremme ansvarligt ejerskab,

•     forbud mod ikke-godkendte kenneler og dyrehjem,

•     forbud mod at dræbe strejfende dyr uden medicinsk indikation,

•     information og uddannelsesprogrammer om dyrebeskyttelse i skolerne,

•     alvorlige sanktioner mod medlemsstater, der ikke overholder bestemmelserne;

3.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.