Propunere de rezoluţie - B7-0373/2012Propunere de rezoluţie
B7-0373/2012

PROPUNERE DE REZOLUŢIE referitoare la politica UE privind Cisiordania, inclusiv Ierusalimul de Est

27.6.2012 - (2012/2964(RSP))

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Margrete Auken, Nicole Kiil-Nielsen, Hélène Flautre, Ana Miranda, Keith Taylor, Jill Evans, Judith Sargentini, Daniel Cohn-Bendit, Raül Romeva i Rueda în numele Grupului Verts/ALE

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0373/2012

Procedură : 2012/2694(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B7-0373/2012
Texte depuse :
B7-0373/2012
Dezbateri :
Texte adoptate :

B7‑0373/2012

Rezoluția Parlamentului European referitoare la politica UE privind Cisiordania, inclusiv Ierusalimul de Est

(2012/2964(RSP))

Parlamentul European,

–   având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Orientul Mijlociu, Palestina și Israel, ținând seama în special de Rezoluția din 29 septembrie 2011 referitoare la situația din Palestina[1] și de Rezoluția din 10 septembrie 2010 la situația râului Iordan, în special a zonei Iordanului inferior[2],

–   având în vedere Concluziile Consiliului privind procesul de pace din Orientul Mijlociu din 14 mai 2012, 18 iulie și 23 mai 2011,

–   având în vedere declarațiile VP/ÎR Catherine Ashton, în special cea din 8 iunie 2012 referitoare la extinderea coloniilor, cea din 25 aprilie 2012 referitoare la decizia autorităților israeliene privind statutul coloniilor Sansana, Rechelim și Bruchin din teritoriile palestiniene ocupate și cea din 22 februarie 2012 referitoare la aprobările coloniilor israeliene;

–   având în vedere raportul din ianuarie 2012 al șefilor de misiune ai UE privind Ierusalimul de Est, reportul din iulie 2011 al șefilor de misiune ai UE întitulat „Zona C și construirea statului palestinian" și reportul din aprilie 2011 al șefilor de misiune ai UE referitor la cazurile de violență din partea coloniștilor, precum și nota însoțitoare din februarie 2012 a șefilor de misiune ai UE referitoare la cazurile de violență din partea coloniștilor,

–   având în vedere concluziile Consiliului din 25 iunie 2012 referitoare la misiunea UE de asistență la frontieră la Rafah,

–   având în vedere declarația din 22 mai 2012 a purtătorului de cuvânt al Înaltului Reprezentant cu privire la cazul lui Bassem Tamimi,

–   având în vedere cea de a patra Convenție de la Geneva din 1949 privind protecția civililor în timp de război,

–   având în vedere rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU nr. 242 (1967), 252 (1968), 338 (1973), 476 (1980), 478 (1980), 1397 (2002), 1515 (2003) și 1850 (2008),

–   având în vedere declarațiile Cvartetului pentru Orientul Mijlociu, în special cele din 11 aprilie 2012 și 23 septembrie 2011,

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât Parlamentul European și-a exprimat în mod repetat sprijinul pentru o soluție implicând existența a două state, statul Israel și un stat Palestina independent, democratic, contiguu și viabil, care să coexiste alături în pace și securitate; întrucât nu se va recunoaște nicio modificare a frontierelor anterioare anului 1967, inclusiv în ceea ce privește Ierusalimul, în afara modificărilor convenite de cele două părți;

B.  întrucât negocierile de pace directe dintre părți s-au împotmolit și toate eforturile recente de reluare a negocierilor au eșuat; întrucât o soluție credibilă, globală și durabilă necesită aplicarea legislației internaționale în domeniul drepturilor omului și al legislației umanitare, inclusiv a patra Convenție de la Geneva referitoare la protecția civililor;

C. întrucât concluziile Consiliului din 14 mai 2012 au subliniat nevoia urgentă de a redemara procesul de pace din Orientul Mijlociu de o manieră care să țină seama, de asemenea, de schimbările în curs din țările din sud în urma primăverii arabe, pentru a răspunde aspirațiilor legitime ale tuturor popoarelor din regiune;

D. întrucât rapoartele recente ale șefilor de misiune ai UE referitoare la „Zona C și construirea statului palestinian", la Ierusalimul de Est și la cazurile de violență din partea coloniștilor, care au fost divulgate presei, au confirmat din nou evoluțiile alarmante și potențial ireversibile de pe teren în zonele vizate, lucru care subminează în mod substanțial viabilitatea soluției implicând existența a două state;

E.  întrucât, conform legislației internaționale, Cisiordania, inclusiv Ierusalimul de Est și Fâșia Gaza, este un teritoriu ocupat unde se aplică în întregime dreptul umanitar internațional, inclusiv a patra Convenție de la Geneva; întrucât Israelul, în calitate de putere de ocupație, este obligat, printre altele, să asigure cu bună credință acoperirea nevoilor de bază ale populației palestiniene din teritoriile ocupate, să administreze ocupația de o manieră care să fie în avantajul populației locale, să protejeze și să conserve bunurile civile și să evite atât transferul propriei populații în teritoriile ocupate, cât și transferul populației din teritoriile ocupate pe teritoriul propriu;

F.  întrucât Zona C din Cisiordania care, în conformitate cu Acordul de la Oslo din 1993, intră sub controlul civil și de securitate al Israelului, reprezintă 62% din teritoriul Cisiordaniei și singura zonă contiguă care conține majoritatea pământului fertil și bogat în resurse din Cisiordania; întrucât împărțirea Cisiordaniei în zonele A, B și C a fost concepută ca o măsură temporară; întrucât în Acordul interimar privind Cisiordania și Fâșia Gaza din 1995 s-a declarat că Zona C va fi transferată treptat sub jurisdicție palestiniană, lucru care nu s-a întâmplat;

G. întrucât prezența palestiniană din Zona C a fost subminată de politicile guvernamentale israeliene; întrucât în urma acestor politici doar 5,8% din populația palestiniană din Cisiordania trăiește în Zona C, în timp ce numărul coloniștilor israelieni, estimat la 310 000, reprezintă mai mult de dublul numărului estimat al populației palestiniene din Zona C;

H. întrucât, în conformitate cu rapoartele UNRWA, în 70% din Zona C se interzic construcțiile palestiniene și în 29% există restricții stricte în domeniu; întrucât în 2011 90% dintre toate cazurile de demolare de case și 92% dintre toate strămutările au avut loc în Zona C; întrucât, prin urmare, protejarea populației palestiniene și a drepturilor sale din Zona C este de importanță primordială pentru conservarea viabilității soluției ce implică existența a două state;

I.   întrucât în documentul său „Legislație de bază: Ierusalimul, capitala Israelului” din 1980 a declarat că Ierusalimul este capitala completă și unită a Israelului; întrucât Rezoluția 478 (1980) a Consiliului de Securitate al ONU a determinat că toate măsurile și acțiunile legislative și administrative luate de Israel în calitate de putere de ocupație și care au modificat sau au intenționat să modifice caracterul și statutul Ierusalimului, în special Legislația de bază, sunt nule și neavenite și trebuie revocate de îndată;

J.   întrucât evoluțiile curente din Ierusalimul de Est, după cum este subliniat și în raportul șefilor de misiune ai UE, scad de fapt probabilitatea și realismul unui scenariu în care Ierusalimul ar deveni viitoarea capitală a două state;

K. întrucât palestinienii care trăiesc în Ierusalimul de Est, care reprezintă 37% din populația Ierusalimului, au statutul de rezidenți permanenți, statut care poate fi transferat copiilor doar în anumite condiții și nu este transferat automat prin căsătorie, lucru care împiedică soțiile și copiii a mulți rezidenți permanenți ai Ierusalimului de Est să trăiască împreună cu membrii familiilor lor; întrucât, pe de altă parte, aproximativ 200 000 de coloniști israelieni trăiesc în Ierusalimul de Est și în împrejurimi;

L.  întrucât în anul 2011 s-a înregistrat cea mai mare extindere a coloniilor din zona Ierusalimului din 1967; întrucât coloniile israeliene sunt ilegale conform dreptului internațional și constituie un obstacol major în calea eforturilor de instituire a păcii, însă sunt subvenționate de guvernul israelian, primind stimulente considerabile în domeniul taxelor, locuințelor, infrastructurii, drumurilor, accesului la apă, educației, serviciilor medicale etc.;

M. întrucât violența coloniștilor, precum și actele de hărțuire și de privare de bunurile aflate în proprietate privată îndreptate împotriva civililor palestinieni și a activiștilor din ONG-uri internaționale care sprijină drepturile acestora a dus la incidente grave și la răni mortale; întrucât, în lipsa unui mecanism eficient de control al Uniunii Europene, produsele coloniilor israeliene continuă să fie importate pe piața europeană în condiții de tratament preferențial;

N. întrucât la 20 mai 2012 Bassem Tamimi, un apărător al drepturilor omului angajat în inițiative neviolente împotriva extinderii unei colonii israeliene pe teritoriul palestinian, a fost condamnat de o curte militară israeliană pe motiv că ar fi luat parte în demonstrații ilegale și că a solicitat protestatarilor să arunce cu pietre;

O. întrucât zidul de separare construit de Israel, care nu urmează Linia Verde, izolează o parte considerabilă din teritoriul israelian atât în Cisiordania, cât și în Ierusalimul de Est; întrucât avizul consultativ din 2004 al Curții Internaționale de Justiție întitulat „Consecințele juridice ale construirii unui zid pe teritoriile palestiniene ocupate” a declarat că edificarea zidului în curs de construire de Israel, puterea de ocupație, în teritoriile palestiniene ocupate, inclusiv în Ierusalimul de Est și în împrejurimile sale, precum și regimul asociat, contravin dreptului internațional;

P.  întrucât mai bine de 4 000 de prizonieri palestinieni, inclusiv 27 de membri ai Consiliului Legislativ Palestinian, circa 240 de copii și mai bine de 300 de prizonieri administrativi sunt deținuți în prezent în centrele de detenție și închisorile israeliene; întrucât din anul 2000 în jur de 7 000 de copii palestinieni au fost urmăriți în justiție în curțile militare israeliene după ce au fost arestați, interogați și deținuți de armata, poliția sau agenții de securitate israelieni și sunt supuși unor tratamente inumane și degradante; întrucât majoritatea acestor copii sunt acuzați că au aruncat pietre;

Q. întrucât autoritățile israeliene folosesc detențiile administrative pentru a restricționa activismul politic palestinian și aplică procedura pe o perioadă de timp nelimitată fără a informa persoanele cu privire la acuzele aduse; întrucât mulți palestinieni ținuți în detenție administrativă sunt în greva foamei pentru a protesta împotriva folosirii de Israel a detenției administrative fără punere sub acuzare;

R.  întrucât lipsa apei este o problemă crucială și vitală pentru populația palestiniană din Cisiordania, în special în Zona C, precum și în Ierusalimul de Est; întrucât agricultorii palestinieni sunt grav afectați de lipsa de apă pentru irigații, situație cauzată de faptul că această apă este în mare parte utilizată de Israel și de către coloniștii israelieni; întrucât disponibilitatea unor resurse suficiente de apă este esențială pentru viabilitatea unui viitor stat palestinian;

S.  întrucât beduinii arabi sunt un popor indigen care duce o viață sedentară și în mod tradițional agricolă, pe teritoriile lor ancestrale, și încearcă ca situația și statutul lor unic să le fie recunoscute oficial și permanent; întrucât beduinii arabi, amenințați de politicile israeliene care le subminează existența, inclusiv prin strămutări forțate, reprezintă o populație deosebit de vulnerabilă atât în teritoriile palestiniene ocupate, cât și în Negev (Naqab); întrucât, conform UNRWA, în ciuda faptului că primesc asistență umanitară, 55% din beduini/comunitățile de păstori din Zona C se confruntă cu nesiguranța alimentară;

T.  întrucât, în conformitate cu raportul Grupului de lucru pentru strămutări (DWG), publicat la 14 mai 2012, și cu Monitorul umanitar lunar al OCHA (Oficiul pentru coordonarea afacerilor umanitare), mai bine de 60 de structuri, inclusiv panouri solare, rezervoare de apă și clădiri agricole, finanțate de Comisia Europeană și de un număr de state membre cum ar fi Franța, Germania, Olanda, Regatul Unit, Polonia, Irlanda și Spania au fost distruse de forțele israeliene începând cu ianuarie 2011;

U. întrucât în multe ocazii instituțiile Uniunii Europene și statele membre și-au reafirmat angajamentul fundamental față de securitatea statului Israel, au condamnat cu cea mai mare fermitate violența îndreptată în mod deliberat împotriva civililor, inclusiv atacurile cu rachete din Fâșia Gaza, și a solicitat prevenirea eficace a traficului de arme în Gaza;

V. întrucât blocada și criza umanitară din Fâșia Gaza continuă din iunie 2007 în ciuda numeroaselor apeluri făcute de comunitatea internațională pentru deschiderea imediată, susținută și necondiționată a punctelor de trecere pentru fluxul de ajutor internațional, bunuri comerciale și persoane dinspre și înspre Gaza; întrucât închiderea și izolarea fâșiei a asigurat existența unui control ferm de către Hamas a instituțiilor de autoguvernare din Gaza; întrucât în ultimele zile, la frontiera dintre Israel și Gaza, armistițiul informal care a durat peste un an a fost întrerupt de atacurile aeriene ale forțelor israeliene și de rachetele trase de aripa armată a Hamas în sudul Israelului,

1.  își reafirmă convingerea că nu există nicio alternativă la o soluție negociată implicând existența a două state, bazate pe frontierele din 1967, Ierusalimul servind drept capitală pentru ambele state, respectiv statul Israel și un stat Palestina independent, democratic, contiguu și viabil, care să coexiste alături în pace și securitate; subliniază din nou că nicio schimbare unilaterală de pe teren nu va fi recunoscută de UE;

2.  își exprimă sprijinul deplin pentru concluziile Consiliului din 14 mai 2012 privind procesul de pace din Orientul Mijlociu ș deplânge, în această privință, reacția negativă a ministrului israelian al afacerilor externe la aceste concluzii;

3.  sprijină în special poziția reafirmată a Consiliului privind aplicabilitatea dreptului umanitar internațional în teritoriile palestiniene ocupate și solicită în acest sens ÎR/VP să se asigure că obligațiile ce revin Israelului ca putere de ocupație în temeiul dreptului internațional umanitar și al dreptului internațional privind drepturile omului să fie integrate în toate instrumentele politicii de vecinătate, inclusiv în strategia de țară privind drepturile omului, pentru a asigura punerea în aplicare deplină a orientărilor UE referitoare la promovarea și respectarea dreptului umanitar internațional;

4.  își exprimă preocuparea profundă legată de evenimentele petrecute pe teren în Zona C din Cisiordania și din Ierusalimul de Est, evenimente descrise în rapoartele șefilor de misiune ai UE privind „Zona C și construirea statului palestinian” din iulie 2011 și privind Ierusalimul de Est din ianuarie 2012, care amenință viabilitatea soluției bazate pe două state; solicită din nou tuturor părților să evite orice demers unilateral pe teren care ar putea submina perspectiva unui acord negociat pentru a crea un mediu prielnic reluării negocierilor, făcând referire în special la activitățile de colonizare desfășurate de Israel;

5.  solicită, în acest sens, Israelului să suspende imediat, complet și permanent construirea de colonii și activitățile de expansiune, care constituie o amenințare majoră la adresa viabilității unei soluții bazate pe existența a două state și reprezintă un obstacol major în calea reluării negocierilor de pace directe, precum și să desființeze toate punctele de control construite după martie 2001;

6.  condamnă ferm toate actele de extremism, violență și hărțuire practicate de coloniști împotriva civililor palestinieni și solicită guvernului și autorităților israeliene să pună capăt mediului actual caracterizat prin fărădelege și impunitate, aducând în fața justiției pe autorii acestor acte, pe care să îi tragă la răspundere; își exprimă solidaritatea cu victimele acestor acte și cu toți militanții în domeniul drepturilor omului care depun eforturi pentru a apăra drepturile palestinienilor de o manieră pașnică și neviolentă;

7.  solicită respectarea deplină și efectivă a legislației în vigoare a UE la punerea în aplicare a acordurilor bilaterale dintre UE și Israel, inclusiv prin instituirea mecanism de control adecvat și eficient condus de Comisie pentru a evita ca produsele din coloniile israeliene să fie importate pe piața europeană în condiții de tratament preferențial; reiterează faptul că UE ar trebui să permită doar entităților israeliene care au sedii, filiale și sucursale înregistrate și stabilite pe teritoriul efectiv al Israelului și care desfășoară activități în cadrul aceluiași teritoriu să participe la instrumentele de cooperare dintre UE și Israel prezente și viitoare și să obțină beneficii de pe urma acestora;

8.  reamintește autorităților israeliene că le revin obligații în calitate de putere de ocupație, în special să oprească imediat demolările de case, evacuările și strămutările forțate ale palestinienilor, să faciliteze activitățile palestiniene de planificare și construcție și implementarea proiectelor de dezvoltare palestiniene și să protejeze drepturile rezidenților palestinieni la proprietate asupra terenurilor și la proprietate în general; în acest context, îndeamnă Israelul să revină imediat asupra deciziei de a demola locuințe și structuri în Sousiyya lângă Hebron, activități ce ar afecta 160 de palestinieni, inclusiv 60 de copii;

9.  îndeamnă autoritățile israeliene să depună toate eforturile pentru a îmbunătăți accesul palestinienilor la terenuri agricole și de pășunat și să asigure distribuirea echitabilă și împărțirea resurselor de apă necesare pentru populația palestiniană;

10. salută acordul din 14 mai 2012 care a permis încetarea grevei foamei a prizonierilor palestinieni și solicită punerea sa în aplicare deplină și imediată; condamnă practica detenției administrative și solicită guvernului israelian să pună capăt acestei politici; solicită eliberarea copiilor palestinieni, a prizonierilor politici și a deținuților administrativi, inclusiv a lui Hassan Safadi care, potrivit acordului, ar fi trebuit să fie eliberat; își reiterează apelul de a fi eliberați membrii încarcerați ai Consiliului Legislativ Palestinian, inclusiv a lui Marwan Barghouti;

11. solicită protejarea populației de beduini arabi care locuiesc în teritoriile palestiniene ocupate și în Negev (Naqab); solicită încetarea imediată a oricăror strămutări forțate, a deposedărilor și a demolărilor practicate împotriva acestei populații, precum și îmbunătățirea condițiilor sale de viață, punându-i-se la dispoziție servicii adecvate pe teritoriile sale ancestrale;

12. solicită reluarea negocierilor de pace directe și subliniază faptul că un angajament adevărat, substanțial și orientat spre rezultate al ambelor părți poate avea un impact pozitiv asupra întregii regiuni și poate contribui la existența unui proces de tranziție pașnic în toate țările implicate;

13. în acest context, sprijină politica de rezistență non-violentă a Președintelui Abbas și încurajează reconcilierea intra-palestiniană și construirea statului palestinian, alegerile prezidențiale și parlamentare fiind elemente importante ale acestui proces;

14. reiterează angajamentul său ferm pentru securitatea statului Israel și condamnă orice act de violență, inclusiv atacurile cu racheta din Fâșia Gaza;

15. solicită SEAE și Comisiei să deschidă o anchetă oficială pentru a verifica pe teren toate alegațiile referitoare la distrugerea și avarierea structurilor și proiectelor finanțate de UE în teritoriile ocupate de forțele israeliene și solicită Consiliului să tragă la răspundere Israelul din punct de vedere financiar pentru asemenea acte;

16. solicită Consiliului și Comisiei să depună toate eforturile pentru a sprijini și a acorda asistență instituțiilor palestiniene și proiectelor de dezvoltare din Zona C și din Ierusalimul de Est, cu scopul de a proteja și de a întări populația palestiniană;

17. își exprimă preocuparea profundă referitoare la ciocnirile care au avut loc recent la frontiera dintre Israel și Gaza și care au dus la moartea a 18 palestinieni, inclusiv a patru copii, și la rănirea a zeci de persoane de ambele părți; solicită tuturor părților să sisteze imediat toate operațiunile militare și măsurile de retorsiune și să-și respecte obligațiile ce le revin în conformitate cu legislația internațională, în special cu privire la populația civilă; își reiterează apelul pentru ridicarea imediată, susținută și necondiționată a blocadei din Fâșia Gaza, precum și pentru măsuri care să permită reconstrucția și redresarea economică a acestei zone; solicită, de asemenea, recunoscând nevoile legitime în materie de securitate ale Israelului, instituirea unui mecanism de control eficient pentru prevenirea contrabandei cu arme în Gaza;

18. ia act de decizia Consiliului de a extinde până la 30 iunie 2013 misiunea UE de asistență la frontieră la punctul de trecere de la Rafah și se așteaptă ca aceasta să-și îndeplinească sarcinile și să joace un rol decisiv și efectiv cu privire la gestionarea zilnică a relațiilor transfrontaliere și la construirea încrederii dintre Israel și autoritatea palestiniană;

19. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, reprezentantului special al UE pentru procesul de pace din Orientul Mijlociu, reprezentantului Cvartetului pentru Orientul Mijlociu, Knesset-ului și guvernului israelian, Președintelui Autorității Palestiniene și Consiliului Legislativ Palestinian.