Návrh uznesenia - B7-0380/2012Návrh uznesenia
B7-0380/2012

  NÁVRH UZNESENIA o cestovnom ruchu pre nevidiacich zameranom na kultúru

  28.6.2012

  predložený v súlade s článkom 120 rokovacieho poriadku

  Sergio Paolo Francesco Silvestris

  B7‑0380/2012

  Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o cestovnom ruchu pre nevidiacich zameranom na kultúru

  Európsky parlament,

  –   so zreteľom na článok 120 rokovacieho poriadku,

  A. keďže problém vnímania umeleckých diel zo strany zrakovo postihnutých je už dlhé roky predmetom hlbokých úvah na rôznych úrovniach a z rôznych hľadísk;

  B.  keďže je nutné poukázať na potrebu zabezpečiť zrakovo postihnutým osobám prístup k iniciatívam cestovného ruchu a upozorniť subjekty z tohto odvetvia (osoby zodpovedné za zariadenia, opatrovatelia a turistickí sprievodcovia) na problematiku prístupu zrakovo postihnutých k umeleckým dielam;

  C. keďže je potrebné pripraviť subjekty z tohto odvetvia na to, aby sa nanovo zaoberali tematikou vnímania a sprostredkúvania umeleckých diel a motivovať ich k tomu, aby zlepšovali prístupnosť umeleckých chodníkov pre nevidiacich;

  D. keďže talianska Únia pre slepých a nevidiacich začala s realizáciou projektu nazvaného Cestovný ruch pre zrakovo postihnutých zameraný na kultúru;

  1.  vyzýva Komisiu, aby financovala projektovanie kultúrnych miest zameraných na zrušenie nielen architektonických bariér, ale aj tých, ktoré sa týkajú zmyslového a citového vnímania: teda nie múzeum pre nevidiacich, ale možnosť pre kohokoľvek vstúpiť do múzea a kedykoľvek, keď nevidiaci prejaví takúto potrebu alebo záujem;

  2.  vyzýva Komisiu, aby konala tak, aby bolo zaručené právo všetkých ľudí na kultúru, právo, ktoré nevidiace osoby odjakživa využívali.