Projekt rezolucji - B7-0381/2012Projekt rezolucji
B7-0381/2012

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie rozpowszechniania żarówek LED

28.6.2012

złożony zgodnie z art. 120 Regulaminu

Sergio Paolo Francesco Silvestris

B7‑0381/2012

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie rozpowszechniania żarówek LED

Parlament Europejski,

–   uwzględniając art. 120 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że tradycyjne żarówki zostały wycofane z produkcji ze względu na duże zużycie energii;

B.  mając na uwadze badania naukowe nad efektywnym i niekosztownym oświetleniem, które ograniczyłoby zużycie energii do minimum, oraz nieustające działania Unii na rzecz realizacji celów strategii „Europa 2020”;

C. mając na uwadze, że żarówki LED uznaje się obecnie za jedno z najbardziej innowacyjnych rozwiązań, ponieważ mają następujące zalety:

     –   niskie zużycie energii i szeroki kąt świecenia;

 bardziej skuteczne rozpraszanie ciepła i długa żywotność gwarantują oszczędność energii rzędu 80 % – 90 % w stosunku do tradycyjnych lamp halogenowych;

–   uniwersalne zastosowanie z uwagi na możliwość wykorzystania zarówno do użytku domowego, jak i do oświetlania biur i lokali handlowych;

     –   ograniczone wydzielanie ciepła pozwalające na łatwiejsze regulowanie temperatury w oświetlonych pomieszczeniach;

D. mając na uwadze, że brak substancji toksycznych i niskie zużycie energii przyczyniają się do ochrony środowiska;

E.  mając na uwadze, że brak promieniowania UVA i UVB zapobiega uszkodzeniom materiałów światłoczułych;

1.  wzywa Komisję do wspierania kampanii uświadamiających mających na celu informowanie konsumentów na temat żarówek LED i propagowanie ich stosowania.