NÁVRH USNESENÍ
PDF 115kWORD 46k
2. 7. 2012
PE492.026v01-00
 
B7-0386/2012

předložený v souladu s článkem 120 jednacího řádu


o novém druhu zásahu při léčbě šedého zákalu


Sergio Paolo Francesco Silvestris

Návrh usnesení Evropského parlamentu o novém druhu zásahu při léčbě katarakty  
B7‑0386/2012

Evropský parlament,

–   s ohledem na článek 120 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že dobrý zdravotní stav je nezbytný pro tělesnou a duševní pohodu každého občana,

B.  vzhledem k tomu, že ačkoliv za organizaci a poskytování služeb ve zdravotnictví odpovídají jednotlivé členské státy, Evropská unie znásobuje jejich činnosti v této oblasti, jelikož opatření jednotlivých členských států koordinuje tak, abychom společně čelili takovým problémům, jako je stárnutí obyvatelstva a zdravotní problémy spojené s tímto demografickým trendem,

C. vzhledem k tomu, že šedý zákal je onemocnění, které se vyskytne u 95 % pacientů nad 65 let, jelikož se jedná o onemocnění související především se stárnutím,

1.  vyzývá Komisi, aby podrobněji prostudovala, podpořila a případně financovala nedávný inovativní systém zobrazování vnitřního oka, který chirurgům při operaci katarakty díky virtuálnímu hledáčku umožňuje umístit nitrooční čočku mimořádně přesně. Díky tomuto objevu vidí chirurg při operaci prováděné pod mikroskopem cílené zobrazení, které je promítáno na samotnou sítnici tak, že ho navádí k optimálnímu umístění čočky v oku pacienta.

Právní upozornění - Ochrana soukromí