Päätöslauselmaesitys - B7-0386/2012Päätöslauselmaesitys
B7-0386/2012

  PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS uudesta harmaakaihin leikkaustavasta

  2.7.2012

  työjärjestyksen 120 artiklan mukaisesti

  Sergio Paolo Francesco Silvestris

  B7‑0386/2012

  Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys uudesta harmaakaihin leikkaustavasta

  Euroopan parlamentti, joka

  –   ottaa huomioon työjärjestyksen 120 artiklan,

  A. ottaa huomioon, että hyvä terveys on välttämätöntä jokaisen kansalaisen fyysiselle ja psyykkiselle hyvinvoinnille;

  B.  ottaa huomioon, että vaikka terveyspalveluiden järjestäminen ja toteuttaminen kuuluu jäsenvaltioiden toimialaan, Euroopan unioni tuo lisäarvoa jäsenvaltioiden toimintaan koordinoimalla sitä, jotta yhteiset ongelmat, kuten väestön ikääntyminen ja siihen liittyvät terveydelliset ongelmat, voidaan ratkaista yhdessä;

  C. ottaa huomioon, että harmaakaihi on sairaus, jonka kanssa 95 prosenttia yli 65-vuotiaista potilaista joutuu tekemisiin, koska se liittyy ensisijaisesti vanhenemiseen;

  1.  kehottaa komissiota edistämään ja mahdollisesti rahoittamaan äskettäin kehitettyä uudenlaista silmänsisäisen visualisoinnin tekniikkaa, jonka avulla kirurgit voivat harmaakaihileikkauksessa asentaa keinomykiöt äärimmäisen tarkasti virtuaalisen tähtäimen avulla; ottaa huomioon, että tämän keksinnön avulla kirurgit voivat nähdä leikkausmikroskoopissa kuvan verkkokalvon sisäpuolelta ja sen avulla he voivat ohjata keinomykiön optimaalista asettamista potilaan silmään.