Mozzjoni għal riżoluzzjoni - B7-0386/2012Mozzjoni għal riżoluzzjoni
B7-0386/2012

  MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI dwar tip ġdid ta’ operazzjoni għall-kataretti

  2.7.2012

  imressqa skont l-Artikolu 120 tar-Regoli ta' Proċedura

  Sergio Paolo Francesco Silvestris

  B7‑0386/2012

  Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar tip ġdid ta’ operazzjoni għall-kataretti

  Il-Parlament Ewropew,

  –   wara li kkunsidra l-Artikolu 120 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

  A. billi saħħa tajba hija essenzjali għall-benessri fiżiku u mentali ta' kull ċittadin;

  B.  billi minkejja l-organizzazzjoni u l-għoti ta' servizzi tas-saħħa huma f’idejn l-Istati Membri individwali, l-Unjoni Ewropea tagħti valur miżjud għall-azzjoni tagħhom li jikkoordinaw bejniethom l-azzjonijiet ta’ Stati Membri differenti biex jiġu affrontati flimkien il-problemi komuni bħat-tixjiħ demografiku u l-problemi tas-saħħa assoċjati magħhom,

  C. billi l-katarretti hija marda li 95 % tal-pazjenti b’iżjed minn 65 sena jħabbtu wiċċhom magħha peress li hija marda marbuta primarjament max-xjuħija;

  1.  Jistieden lill-Kummissjoni tapprofondixxi, tippromwovi u eventwalment tiffinanzja l-innovazzjoni riċenti tas-sistema ta' projezzjoni intraokulari li tippermetti lill-kirurgu, li matul l-operazzjoni għall-kura tal-katarretti, iqiegħed bi preċiżjoni kbira l-lenti intraokulari grazzi għal viewfinder virtwali. Permezz ta' din l-innovazzjoni fil-fatt, u fit-twettiq tal-operazzjoni bl-użu tal-mikroskopju, il-kirurgu jista' simultanjament jara sovraposta, minħabba li projettata fir-retina nnifisha, immaġini li kapaċi tmexxih fil-pożizzjonament ottimali tal-lenti fl-għajn tal-pazjent.