NÁVRH UZNESENIA
PDF 115kWORD 47k
2.7.2012
PE492.026v01-00
 
B7-0386/2012

predložený v súlade s článkom 120 rokovacieho poriadku


o novom postupe pri operácii katarakty


Sergio Paolo Francesco Silvestris

Návrh uznesenie Európskeho parlamentu o novom postupe pri operácii katarakty  
B7‑0386/2012

Európsky parlament,

–   so zreteľom na článok 120 rokovacieho poriadku,

A. keďže dobrý zdravotný stav je nevyhnutný pre fyzickú a psychickú pohodu každého občana;

B.  keďže napriek tomu, že za organizáciu a poskytovanie zdravotnej starostlivosti sú zodpovedné jednotlivé členské štáty, prináša Európska únia pridanú hodnotu k ich činnostiam tým, že koordinuje aktivity rozličných členských štátov, aby sa zabezpečilo kolektívne riešenie spoločných problémov, ako je starnutie obyvateľstva a s tým súvisiace zdravotné problémy;

C. keďže katarakta je ochorenie, ktoré postihuje 95 % pacientov vo veku viac ako 65 rokov, keďže ide v prvom rade o chorobu spojenú so starnutím;

1.  vyzýva Komisiu, aby preskúmala, podporila a v prípade potreby financovala nedávnu inováciu založenú na systéme projekcie vnútra oka, ktorý počas operácie na odstránenie katarakty umožňuje chirurgom vďaka virtuálnemu hľadáčiku mimoriadne presne umiestniť vnútroočné šošovky. Presnejšie povedané, pomocou tejto inovácie môže chirurg počas vykonávania zákroku pod mikroskopom súbežne vidieť obraz premietaný na samotnú sietnicu, ktorý mu pomáha nájsť najlepšie umiestnenie šošovky vo vnútri oka pacienta.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia