FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 108kWORD 44k
2.7.2012
PE492.026v01-00
 
B7-0386/2012

i enlighet med artikel 120 i arbetsordningen


om en ny typ av gråstarrsoperation


Sergio Paolo Francesco Silvestris

Förslag till Europaparlamentets resolution om en ny typ av gråstarrsoperation  
B7‑0386/2012

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av artikel 120 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. En god hälsa är absolut nödvändigt för varje människas fysiska och psykiska välbefinnande.

B.  Trots att det åligger de enskilda medlemsstaterna att organisera och tillhandahålla sjukvårdstjänster, tillför Europeiska unionen ett värde till deras insatser genom att samordna dessa, så att man tillsammans tacklar gemensamma problem såsom den åldrande befolkningen och de hälsoproblem detta fenomen för med sig.

C. Grå starr är en sjukdom som drabbar 95 procent av alla människor över 65 år eftersom det framför allt rör sig om en åldersrelaterad sjukdom.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fördjupa, främja och eventuellt finansiera det nyligen framtagna system som kommer att göra det möjligt för kirurger att under en gråstarrsoperation sätta in linserna i ögat med extrem precision tack vare virtuell teknik. Under operationen kommer kirurgen tack vare denna uppfinning att i mikroskopet kunna se två bilder samtidigt, dels en faktisk bild av patientens öga, dels en virtuell bild som projiceras direkt på läkarens egen näthinna och som hjälper honom att med allra största precision sätta in linsen i patientens öga.

 

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy