Projekt rezolucji - B7-0411/2012Projekt rezolucji
B7-0411/2012

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie ponownego wykorzystywania zużytych opon

3.7.2012

złożony zgodnie z art. 120 Regulaminu

Cristiana Muscardini

B7‑0411/2012

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie ponownego wykorzystywania zużytych opon

Parlament Europejski,

–   uwzględniając art. 120 Regulaminu,

A. mając na uwadze walkę z nielegalnym obrotem materiałami szkodliwymi i zanieczyszczającymi;

B.  mając na uwadze, że do Włoch sprowadza się tony zużytych opon, które są składowane na nielegalnych wysypiskach położonych w większości na południu kraju, co napędza już kwitnący nielegalny handel z krajami azjatyckimi i afrykańskimi, oraz mając na uwadze, że ten sam problem istnieje w wielu krajach Unii;

C. mając na uwadze zagrożenia dla zdrowia, które mogą wywoływać substancje toksyczne obecne w takich składowiskach, a także zagrożenia związane z eskalacją działalności przestępczej;

D. mając na uwadze, że we wrześniu powstało we Włoszech konsorcjum znanych producentów opon, które w ciągu zaledwie kilku miesięcy zdołało odzyskać i przetworzyć ponad 190 tysięcy ton gumy z opon, przekształcając ją w materiał na potrzeby budownictwa, osprzętu miejskiego i terenów sportowych;

E.  mając na uwadze, że wspomniane konsorcjum podpisało umowę z włoską Agencją Celną w celu zwalczania nielegalnego obrotu częściami opon;

1.  wzywa Komisję, aby zwróciła się do państw członkowskich o współpracę między lokalnymi organami celnymi a podmiotami zarządzającymi usuwaniem i odzyskiwaniem odpadów w celu monitorowania nielegalnego obrotu zużytymi oponami.