Návrh usnesení - B7-0425/2012Návrh usnesení
B7-0425/2012

NÁVRH USNESENÍ o situaci v Sýrii

10. 9. 2012 - (2012/2788(RSP))

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Saïd El Khadraoui, Pino Arlacchi, Emilio Menéndez del Valle, María Muñiz De Urquiza, Pier Antonio Panzeri, Boris Zala za skupinu S&D

Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0425/2012

Postup : 2012/2788(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B7-0425/2012
Předložené texty :
B7-0425/2012
Rozpravy :
Přijaté texty :

B7‑0425/2012

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Sýrii

(2012/2788(RSP))

Evropský parlament,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o Sýrii, zejména na usnesení ze dne 16. února 2012 o situaci v Sýrii[1],

–   s ohledem na závěry Evropské rady ze dne 29. června 2012,

–   s ohledem na závěry Rady o Sýrii ze dne 23. července, 25. června, 14. května, 23. dubna a 23. března 2012,

–   s ohledem na početná prohlášení o situaci v Sýrii, která učinila vysoká představitelka, místopředsedkyně Komise Catherine Ashtonová, zejména na prohlášení ohledně jejího telefonátu s Lachdarem Brahímím ze dne 5. září 2012, ohledně jmenování Lachdara Brahímího společným zvláštním zmocněncem OSN a Ligy arabských států pro Sýrii ze dne 18. srpna 2012; ohledně vyhoštění syrských státních příslušníků libanonskými orgány do Sýrie ze dne 4. srpna; ohledně hlasování o rezoluci Rady bezpečnosti OSN k situaci v Sýrii ze dne 20. července 2012; ohledně vpádu syrských jednotek na libanonské území ze dne 8. července 2012; na prohlášení následující po setkání kontaktní skupiny „přátel Sýrie“ ze dne 6. července 2012; na prohlášení o současné situaci v Sýrii ze dne 18. června 2012; o situaci v Sýrii ze dne 3. června a 27. května 2012; na prohlášení o situaci v Sýrii ze dne 27. dubna 2012; na prohlášení, které vítá rezoluci Rady bezpečnosti OSN o Sýrii, která schvaluje zapojení podpůrného pozorovatelského týmu ze dne 14. dubna 2012 a s ohledem na prohlášení odsuzující pokračující represe a násilí v Sýrii a připomínající výročí povstání ze dne 15. března 2012,

–   s ohledem na prohlášení komisařky Kristaliny Georgievové o situaci v Sýrii ze dne 29. srpna a 31. a 17. července 2012,

–   s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2059 ze dne 20. července, č. 2043 ze dne 21. dubna a č. 2042 ze dne 14. dubna 2012,

–   s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–   s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966, na Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech z roku 1966; na Úmluvu proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání z roku1984; na Úmluvu o právech dítěte z roku 1989 a její opční protokol o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů z roku 2000, ke kterým se Sýrie připojila,

–   s ohledem na rezoluce Rady OSN pro lidská práva o Sýrii ze dne 6. července, 1. června a 1. března 2012,

–   s ohledem na zprávu nezávislé mezinárodní vyšetřovací komise OSN pro Sýrii ze dne 15. srpna 2012,

–   s ohledem na závěrečnou zprávu ze schůzky akční skupiny pro Sýrii ze dne 30. června 2012,

–   s ohledem na národní pakt a společnou politickou vizi transformace v Sýrii vydané po konferenci syrské opozice, která se konala pod záštitou Ligy arabských států ve dnech 2. a 3. července 2012 v Káhiře,

–   s ohledem na závěry a doporučení projektu nazvaného „Den poté: podpora přechodu Sýrie k demokracii“ zveřejněného v srpnu 2012,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že téměř 20 000 osob bylo zabito a mnohem více zraněno při brutálních zásazích syrského režimu proti vlastnímu obyvatelstvu probíhajících od března 2011; vzhledem k tomu, že 235 000 syrských uprchlíků proudících do sousedních zemí již bylo zaregistrováno nebo na registraci u Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky čeká; vzhledem k tomu, že další desetitisíce syrských uprchlíků do sousedních zemí se neregistrují; vzhledem k tomu, že podle odhadů OSN bylo více než 1,2 milionu lidí v Sýrii vnitřně vysídleno a zhruba 3 miliony potřebují bezodkladnou humanitární pomoc; vzhledem k tomu, že krize nabyla obzvláště brutální podoby, v důsledku čehož tento počet v srpnu 2012 rapidně vzrostl;

B.  vzhledem k tomu, že masakr, kterého se dopouští syrský režim na svém obyvatelstvu a který zemi dostal na pokraj občanské války, pokračuje; vzhledem k tomu, že ze závěrů zprávy nezávislé mezinárodní vyšetřovací komise OSN pro Sýrii ze dne 15. srpna 2012 vyplývá, že vládní jednotky a bojovníci milice Šabíha spáchali zločiny proti lidskosti, válečné zločiny a hrubě porušili mezinárodní lidská práva a právo humanitární, a že tyto činy byly v souladu se státní politikou, se zapojením ozbrojených a bezpečnostních složek na nejvyšší úrovni i vlády; vzhledem k tomu, že komise OSN rovněž informovala o tom, že válečné zločiny byly spáchány protivládními ozbrojenými skupinami, i když nebyly stejně závažné, neměly stejnou četnost ani rozsah, jako zločiny spáchané vládními jednotkami a bojovníky milice Šabíha; vzhledem k tomu, že vysoká komisařka OSN pro lidská práva Navi Pillayová opakovaně vyzvala Radu bezpečnosti OSN, aby záležitost Sýrie předložila Mezinárodnímu trestnímu soudu;

C. vzhledem k tomu, že bezpodmínečná politická přeměna, která vzejde z iniciativy Sýrie a jež naplní legitimní demokratická očekávání syrského lidu, je jedinou cestou ke svobodné a demokratické Sýrii; vzhledem k tomu, že další militarizace konfliktu může přinést pouze větší utrpení syrskému lidu a této oblasti jako celku; vzhledem k tomu, že nezávislá mezinárodní vyšetřovací komise OSN pro Sýrii zjistila, že v uplynulých měsících bylo na obou stranách použito více brutálních postupů a zapojily se nové vojenské kapacity; vzhledem k tomu, že do Sýrie jsou i nadále dopravovány různými kanály zbraně;

D. vzhledem k tomu, že prezident Bašár Asad a jeho autoritářský režim nemá v budoucnosti Sýrie žádné místo; vzhledem k tomu, že odstoupení tohoto prezidenta je jediným způsobem, jak se vyhnout dalšímu vyostření krize a umožnit mírové a demokratické předání moci v zemi; vzhledem k tomu, že několik bývalých politických a vojenských vůdců režimu i velvyslanců uprchlo do sousedních zemí i dále;

E.  vzhledem k tomu, že je třeba důvěryhodná alternativa ke stávajícímu režimu; vzhledem k tomu, že tato alternativa by měla být přístupná pro všechny a zastupovat různorodost syrské společnosti a plně dodržovat univerzální hodnoty demokracie, právního státu, lidských práv a základních svobod, se zvláštním ohledem na práva etnických, kulturních a náboženských menšin i žen; vzhledem k tomu, že ustavení otevřené a reprezentativní prozatímní vlády opozičními silami by mohlo k této alternativě přispět;

F.  vzhledem k tomu, že zástupci syrské opozice v posledních několika měsících uspořádali několik schůzek s cílem překonat vnitřní neshody a vytvořit jednotnou frontu a vydali národní pakt a společnou politickou vizi transformace v Sýrii, jakož i závěry a doporučení  projektu nazvaného „Den poté: podpora přechodu Sýrie k demokracii“; vzhledem k tomu, že přes veškeré úsilí přetrvává uvnitř opozice rozdělení a napětí;

G. vzhledem k tomu, že kvůli vetu Ruska a Číny nebyla Rada bezpečnosti OSN dosud schopna na krizi v Sýrii adekvátně zareagovat; vzhledem k tomu, že ve své rezoluci přijaté dne 3. srpna 2012 Valné shromáždění OSN vyjádřilo politování nad selháním Rady bezpečnosti, pokud jde o opatření pro zajištění toho, aby syrské úřady respektovaly její rozhodnutí; vzhledem k tomu, že na základě usnesení Rady bezpečnosti OSN byli v Sýrii rozmístěni neozbrojení vojenští pozorovatelé OSN; vzhledem k tomu, že činnost této pozorovatelské mise skončí dne 20. srpna 2012;

H. vzhledem k tomu, že mírový plán v šesti bodech, který navrhl Kofi Annan coby společný zvláštní zmocněnec Organizace spojených národů a Ligy arabských států pro Sýrii, selhal, a on rezignoval; vzhledem k tomu, že bývalý alžírský ministr zahraničních věcí Lachdar Brahímí byl nedávno jmenován do funkce společného zvláštního zástupce OSN a Ligy arabských států pro Sýrii;

I.   vzhledem k tomu, že dne 30. června 2012 proběhla v Ženevě za předsednictví společného zvláštního zmocněnce OSN a Ligy arabských států pro Sýrii schůzka akční skupiny pro Sýrii, které se zúčastnili generální tajemníci OSN a Ligy arabských států, ministři zahraničních věcí Číny, Francie, Iráku, Kuvajtu, Kataru, Ruska, Turecka, Spojeného království a Spojených států a vysoká představitelka EU; vzhledem k tomu, že se tato akční skupina shodla na zásadách a principech, jak dovést Sýrii k přeměně: výhled do budoucna, který mohou sdílet všichni Syřané a který určí jasné kroky na základě pevně stanoveného harmonogramu jejich uskutečnění, může být proveden v atmosféře všeobecné bezpečnosti, stability a míru, lze ho dosáhnout bez dalšího krveprolití a násilí a je přesvědčivý;

J.   vzhledem k tomu, že byla založena mezinárodní skupina nazvaná „Přátelé Sýrie“, která uspořádala několik konferencí na úrovni ministrů zahraničí za účasti zástupců klíčových mezinárodních organizací včetně OSN, Ligy arabských států, EU, Organizace islámské konference, Rady pro spolupráci v Zálivu, Africké unie a Svazu arabského Maghrebu;

K. vzhledem k tomu, že krize v Sýrii představuje významnou hrozbu pro křehkou bezpečnost a stabilitu celého regionu; vzhledem k tomu, že i navzdory vlastním obtížím přijaly sousední země podle vysokého komisaře OSN pro uprchlíky dosud každého, kdo požádal o ochranu; vzhledem k tomu, že kvůli rychle narůstajícímu počtu syrských uprchlíků a vysídlených osob vzrůstá tlak vyvíjený na tyto země, které potřebují mezinárodní podporu;

L.  vzhledem k tomu, že EU uvalila na Sýrii v několika etapách cílené sankce, včetně zákazu cestování, zmrazení majetku, zákazu dovozu luxusního zboží a zboží dvojího využití do země, a dále zpřísnila zbrojní embargo uvalené na Sýrii;

1.  znovu co nejostřeji odsuzuje brutální masakr, kterého se syrský režim dopouští na svém obyvatelstvu; vyjadřuje uznání odvaze syrského lidu; vyjadřuje svou solidaritu a podporu Syřanům, kteří bojují za demokracii, důstojnost, lidská práva a základní svobody;

2.  vyzývá veškeré ozbrojené zúčastněné strany, aby násilí v Sýrii okamžitě ukončily; vyzývá syrskou vládu, aby okamžitě stáhla armádu z obléhaných měst; znovu klade důraz na to, že všichni aktéři zapojení v této krizi musí dodržovat mezinárodní humanitární právo;

3.  žádá, aby všem potřebným v Sýrii byla poskytnuta okamžitá humanitární pomoc, zejména zraněným, uprchlíkům, vnitřně vysídleným osobám, ženám a dětem; v této souvislosti oceňuje úsilí Mezinárodního červeného kříže a Agentury OSN pro pomoc a práci ve prospěch palestinských uprchlíků na Blízkém východě (UNRWA); vyzývá syrskou vládu, aby umožnila humanitárním organizacím neomezený vstup do země;

4.  naléhavě vyzývá EU a její členské státy, aby zintenzívnily své úsilí a nalezly alternativní způsoby, jak poskytnout humanitární pomoc syrskému lidu, a to přes všechny překážky a obtíže;

5.  znovu vyzývá prezidenta Bašára Asada a jeho režim k okamžitému odstoupení, které umožní, aby v Sýrii došlo k mírovému, bezpodmínečnému a demokratickému předání moci ze syrské iniciativy;

6.  znovu zdůrazňuje, že osoby zodpovědné za rozsáhlá, systematická a hrubá porušení lidských práv spáchaná v Sýrii během posledních 18 měsíců musí být pohnány k odpovědnosti; v této souvislosti rozhodně podporuje výzvy vysoké komisařky OSN pro lidská práva, aby záležitost Sýrie byla předložena Mezinárodnímu trestnímu soudu;

7.  bere na vědomí úsilí zástupců syrské opozice s cílem vytvořit jednotnou frontu opozičních sil, jakož i nedávno vydaný národní pakt a společnou politickou vizi transformace v Sýrii, jakož i závěry a doporučení projektu nazvaného „Den poté: podpora přechodu Sýrie k demokracii“; vybízí syrskou opozici, aby pokračovala v započaté cestě s cílem vytvořit důvěryhodnou alternativu k režimu;

8.  chválí úsilí sousedních zemí, které hostí syrské uprchlíky a poskytují jim humanitární pomoc, a vyzývá v tomto ohledu k poskytnutí větší mezinárodní podpory a pomoci těmto zemím; zdůrazňuje, že je naprosto nezbytné najít dlouhodobě udržitelné řešení humanitární krize jak v Sýrii, tak mezi syrskými uprchlíky v sousedních zemích; naléhavě žádá sousední země, aby i nadále poskytovaly syrským uprchlíkům a vysídleným osobám ochranu a zdržely se, v souladu s mezinárodními závazky, vykázání a navracení takovýchto osob do Sýrie;

9.  opakuje svou výzvu členům Rady bezpečnosti OSN, především Číně a Rusku, aby dostáli své odpovědnosti ukončit násilí a represe vůči syrskému lidu, nadále podporuje úsilí EU a jejích členských států v této oblasti;

10. vybízí nového společného zvláštního zmocněnce OSN a Ligy arabských států pro Sýrii, aby zaujal ambiciózní a proaktivní přístup; vyzývá mezinárodní společenství, včetně EU a jejích členských států, aby mu byla z jejich strany poskytnuta silná a jednotná podpora;

11. i nadále podporuje pokračující úsilí EU a jejích členských států spočívající ve vyvíjení zvyšujícího se tlaku na syrský režim prostřednictvím restriktivních opatření; vyzývá k dalšímu posílení cílených sankcí;

12. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, vládě a parlamentu Čínské lidové republiky, vládě a parlamentu Iráku, Jordánska, Libanonu, vládě a parlamentu Ruska, vládě a parlamentu Turecka, prezidentovi a Kongresu Spojených států amerických, generálnímu tajemníkovi OSN, generálnímu tajemníkovi Ligy arabských států a vládě a parlamentu Sýrie.