Procedūra : 2012/2788(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B7-0425/2012

Pateikti tekstai :

B7-0425/2012

Debatai :

Balsavimas :

PV 13/09/2012 - 11.15
CRE 13/09/2012 - 11.15
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0351

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 138kWORD 88k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0425/2012
10.9.2012
PE493.586v01-00
 
B7-0425/2012

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį


dėl padėties Sirijoje (2012/2788(RSP))


Véronique De Keyser, Ana Gomes, Saïd El Khadraoui, Pino Arlacchi, Emilio Menéndez del Valle, María Muñiz De Urquiza, Pier Antonio Panzeri, Boris Zala S&D frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Sirijoje (2012/2788(RSP))  
B7‑0425/2012

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Sirijos, ypač į 2012 m. vasario 16 d. rezoliuciją dėl padėties Sirijoje(1),

–   atsižvelgdamas į 2012 m. birželio 29 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas,

–   atsižvelgdamas į 2012 m. liepos 23 d., birželio 25 d., gegužės 14 d., balandžio 23 d. ir kovo 23 d. Tarybos išvadas dėl Sirijos,

–   atsižvelgdamas į gausius Komisijos pirmininko pavaduotojos ir vyriausiosios įgaliotinės Catherine Ashton pareiškimus dėl padėties Sirijoje, ypač jos 2012 m. rugsėjo 5 d. pareiškimą kalbant telefonu su Lakhdaru Brahimi; 2012 m. rugpjūčio 18 d. pareiškimą dėl Lakhdaro Brahimi paskyrimo JT ir Arabų Valstybių Lygos bendruoju specialiuoju atstovu Sirijai; rugpjūčio 4 d. pareiškimą dėl to, kad Libano valdžia ištrėmė Sirijos piliečius į Siriją; 2012 m. liepos 20 d. pareiškimą dėl balsavimo dėl JT Saugumo Tarybos rezoliucijos dėl Sirijos; 2012 m. liepos 8 d. pareiškimą dėl Sirijos pajėgų įsiveržimo į Libano teritoriją; 2012 m. liepos 6 d. pareiškimą po susitikimo su grupe „Sirijos žmonių draugai“; 2012 m. birželio 18 d. pareiškimą dėl dabartinės padėties Sirijoje; 2012 m. birželio 3 d. ir gegužės 27 d. pareiškimus dėl Sirijos; 2012 m. balandžio 27 d. pareiškimą dėl padėties Sirijoje; 2012 m. balandžio 14 d. pareiškimą, kuriame pritariama JT Saugumo Tarybos rezoliucijai dėl Sirijos, pagal kurią suteikiamas leidimas dislokuoti parengiamąją stebėjimo grupę; 2012 m. kovo 15 d. pareiškimą, kuriame smerkiami besitęsiančios represijos ir smurtas Sirijoje ir minimos sukilimo metinės,

–   atsižvelgdamas į Komisijos narės Kristalinos Georgievos 2012 m. rugpjūčio 29 ir 31 d. bei liepos 17 d. pareiškimus dėl padėties Sirijoje,

–   atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos 2012 m. rezoliucijas: Nr. 2059 (priimtą liepos 20 d.), Nr. 2043 (priimtą balandžio 21 d.) ir Nr. 2042 (priimtą balandžio 14 d.),

–   atsižvelgdamas į 1948 m. priimtą Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–   atsižvelgdamas į 1966 m. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą; 1966 m. Tarptautinį ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktą; 1984 m. Konvenciją prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą; 1989 m. Vaiko teisių konvenciją ir 2000 m. fakultatyvinį protokolą dėl vaikų dalyvavimo ginkluotuose konfliktuose, kuriuos visus Sirija yra pasirašiusi,

–   atsižvelgdamas į JT Žmogaus teisių tarybos 2012 m. liepos 6 d., birželio 1 d. ir kovo 1 d. rezoliucijas dėl Sirijos;

–   atsižvelgdamas į JT nepriklausomos tarptautinės tyrimų komisijos padėčiai Sirijoje tirti 2012 m. rugpjūčio 15 d. ataskaitą,

–   atsižvelgdamas į veiklos grupės Sirijos klausimu susitikimo 2012 m. birželio 30 d. baigiamąjį komunikatą,

–   atsižvelgdamas į nacionalinį paktą ir Sirijos pereinamojo proceso bendrą politinę viziją, kurie buvo paskelbti po Sirijos opozicijos konferencijos, surengtos liepos 2 ir 3 d. Kaire padedant Arabų Valstybių Lygai,

–   atsižvelgdamas į iniciatyvos „Projektas „Diena po“. Parama perėjimui prie demokratijos Sirijoje“ išvadas ir rekomendacijas, paskelbtas 2012 m. rugpjūčio mėn.,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi beveik 20 000 žmonių žuvo, daug daugiau buvo sužalota Sirijos režimui vykdant brutalias priemones prieš savo šalies gyventojus nuo 2011 m. kovo mėn.; kadangi įregistruota 235 000 pabėgėlių iš Sirijos ar laukia, kol juos įregistruos JT vyriausiasis pabėgėlių reikalų komisaras; kadangi dar dešimtys tūkstančių, kurie pabėgo iš Sirijos į kaimynines šalis, neregistruojami; kadangi, remiantis JT skaičiavimais, daugiau kaip 1,2 mln. žmonių buvo perkelti į kitą vietą Sirijos viduje ir maždaug 3 mln. žmonių reikia skubios humanitarinės pagalbos; kadangi krizė įgavo itin brutalų pobūdį ir dėl to minėti skaičiai sparčiai didėjo 2012 m. rugpjūčio mėn.;

B.  kadangi Sirijos režimo vykdomos savo gyventojų skerdynės, dėl kurių šalis atsidūrė ant pilietinio karo slenksčio, tęsiamos; kadangi JT nepriklausomos tarptautinės tyrimų komisijos padėčiai Sirijoje tirti 2012 m. rugpjūčio 15 d. ataskaitoje teigiama, kad vyriausybės pajėgos ir kovotojai šabichai (angl. Shabbiha) vykdė nusikaltimus žmoniškumui, taip pat karo nusikaltimus ir grubius žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių bei humanitarinės teisės pažeidimus, ir kad šie veiksmai buvo vykdomi vadovaujantis valstybės politika ir dalyvaujant aukščiausiojo rango ginkluotosioms ir saugumo pajėgoms ir vyriausybei; kadangi JT komisija taip pat pranešė, kad karo nusikaltimus vykdė ir antivyriausybinės ginkluotos grupuotės, nors jų įvykdyti nusikaltimai mažiau sunkūs, retesni ir mažesnio masto, palyginti su vyriausybės pajėgų bei šabichų įvykdytais nusikaltimais; kadangi JT vyriausioji žmogaus teisių komisarė Navi Pillay ne kartą ragino JT Saugumo Tarybą dėl padėties Sirijoje kreiptis į Tarptautinį baudžiamąjį teismą;

C. kadangi Sirijos žmonių vykdomas įtraukus politinių pokyčių procesas, atitinkantis teisėtus demokratinius Sirijos žmonių lūkesčius, yra vienintelis būdas siekti laisvos ir demokratinės Sirijos; kadangi tolesnis konflikto militarizavimas gali tik lemti didesnes Sirijos žmonių ir viso regiono kančias; kadangi JT nepriklausoma tarptautinė tyrimų komisija padėčiai Sirijoje tirti pastebėjo, kad per pastaruosius mėnesius abi konflikto šalys naudojo brutalesnę taktiką ir naujus karinius pajėgumus; kadangi ginklai ir toliau plūsta į Siriją įvairiais kanalais;

D. kadangi prezidentui Basharui al-Assadui ir jo autoritariniam režimui nėra vietos ateities Sirijoje; kadangi prezidento atsistatydinimas yra vienintelis būdas išvengti tolesnio krizės eskalavimo ir siekti, kad būtų sudarytos sąlygos demokratiniam ir taikiam pereinamajam procesui šalyje; kadangi keletas ankstesnių politinių ir karinių režimo lyderių bei ambasadorių dezertyravo į kaimynines ir tolesnes šalis;

E.  kadangi reikia patikimos alternatyvos dabartiniam režimui; kadangi ši alternatyva turėtų būti įtrauki ir atspindinti Sirijos visuomenės įvairovę, ir pagal ją turėtų būti visapusiškai gerbiamos visuotinės demokratijos, teisinės valstybės, žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių vertybės, ypatingą dėmesį skiriant etninėms, kultūrinėms ir religinėms mažumoms, taip pat moterims; kadangi opozicijos pajėgų sukurta įtrauki atstovaujamoji laikinoji vyriausybė galėtų prisidėti prie šios alternatyvos;

F.  kadangi Sirijos opozicijos atstovai per pastaruosius mėnesius surengė kelis susitikimus, siekdami įveikti vidinius skirtumus ir sukurti vieningą frontą, ir paskelbė nacionalinį paktą ir Sirijos pereinamojo proceso bendrą politinę viziją, taip pat iniciatyvos „Projektas „Diena po“. Parama perėjimui prie demokratijos Sirijoje“ išvadas ir rekomendacijas; kadangi, nepaisant visų pastangų, ir toliau išlieka vidiniai šios opozicijos nesutarimai ir įtampa;

G. kadangi dėl Kinijos ir Rusijos veto JT Saugumo Taryba iki šiol nesugebėjo pateikti tinkamo atsako į krizę Sirijoje; kadangi savo 2012 m. rugpjūčio 3 d. rezoliucijoje JT Generalinė Asamblėja smerkia tai, kad Saugumo Tarybai nepavyko susitarti dėl priemonių, kuriomis būtų užtikrinama, kad Sirijos valdžios institucijos vykdytų jos sprendimus; kadangi remiantis JT Saugumo Tarybos rezoliucijomis į Siriją išvyko JT neginkluoti kariniai stebėtojai; kadangi šios stebėtojų misijos veikla baigėsi 2012 m. rugpjūčio 20 d.;

H. kadangi šešių punktų taikos planas, kurį pasiūlė JT ir Arabų Valstybių Lygos bendrasis specialusis pasiuntinys Kofi Annan, patyrė nesėkmę ir pasiuntinys atsistatydino; kadangi ankstesnysis Alžyro užsienio reikalų ministras Lakhdar Brahimi neseniai paskirtas naujuoju JT ir Arabų Valstybių Lygos bendruoju specialiuoju atstovu Sirijai;

I.   kadangi 2012 m. birželio 30 d. JT ir Arabų Valstybių Lygos generaliniai sekretoriai, Kinijos, Prancūzijos, Irako, Kuveito, Kataro, Rusijos, Turkijos, Jungtinės Karalystės ir Jungtinių Amerikos Valstijų užsienio reikalų ministrai ir ES vyriausioji įgaliotinė, kaip veiklos grupė Sirijos klausimu, kuriai vadovavo JT ir Arabų Valstybių Lygos bendrasis specialusis atstovas Sirijai, susitiko Ženevoje; kadangi veiklos grupė sutarė dėl Sirijos vadovaujamo pereinamojo laikotarpio principų ir gairių; dėl ateities perspektyvos, kuriai gali pritarti visa Sirija, kuri nustato aiškius veiksmus pagal griežtą jos įgyvendinimo tvarkaraštį, gali būti įgyvendinama saugumo visiems, stabilumo ir ramybės sąlygomis, yra įgyvendinama per trumpą laiką be tolesnio kraujo praliejimo ir smurto ir yra patikima;

J.   kadangi įsteigta grupė „Sirijos draugai“, kuri surengė keletą konferencijų užsienio reikalų ministrų lygmeniu, kuriose dalyvavo svarbiausių tarptautinių organizacijų atstovai, įskaitant JT, Arabų Valstybių Lygą, ES, Islamo konferencijos organizaciją, Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybą, Arabų Magrebo sąjungą ir Afrikos Sąjungą;

K. kadangi krizė Sirijoje kelia didžiulę grėsmę trapiam viso regiono saugumui ir stabilumui; kadangi, kaip teigia JT vyriausiasis pabėgėlių reikalų komisaras, nepaisydamos visų savo sunkumų, kaimyninės Sirijos šalys iki šiol priėmė visus, prašančius apsaugos; kadangi dėl sparčiai didėjančio Sirijos pabėgėlių ir perkeltųjų asmenų skaičiaus spaudimas šioms šalims, kurioms reikia tarptautinės paramos, didėja;

L.  kadangi ES per kelis etapus pradėjo taikyti Sirijai tikslingas sankcijas, įskaitant kelionių draudimą, turto įšaldymą, draudimą į šalį eksportuoti prabangos prekes ir dvejopos paskirties prekes, ir dar sustiprino ginklų embargą prieš Siriją;

1.  dar kartą labai smerkia brutalias Sirijos režimo vykdomas savo šalies gyventojų skerdynes; giria Sirijos žmonių drąsą; išreiškia solidarumą su Sirijos žmonėmis, kovojančiais dėl demokratijos, orumo, žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių, ir pritaria jiems;

2.  ragina visus ginkluotuosius konflikto dalyvius nedelsiant nutraukti smurtą Sirijoje; ragina Sirijos vyriausybę nedelsiant atitraukti armiją nuo apsuptų miestelių ir miestų; dar kartą pabrėžia, kad visi veikėjai, dalyvaujantys krizėje, privalo visapusiškai laikytis tarptautinės humanitarinės teisės normų;

3.  prašo neatidėliotinos humanitarinės pagalbos visiems, kuriems Sirijoje jos reikia, ypač sužeistiesiems, pabėgėliams, perkeltiesiems asmenims, moterims ir vaikams; gerai vertina Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus ir Jungtinių Tautų paramos ir darbo agentūros Palestinos pabėgėliams Artimuosiuose Rytuose pastangas šioje srityje; ragina Sirijos vyriausybę suteikti visas galimybes humanitarinėms organizacijoms patekti į šalį;

4.  ragina ES ir jos valstybes nares sustiprinti savo pastangas siekiant rasti būdus pristatyti humanitarinę pagalbą Sirijos žmonėms, nepaisant visų kliūčių ir sunkumų;

5.  pakartoja savo raginimą prezidentui Basharui al-Assadui ir jo režimui nedelsiant atsistatydinti, kad būtų sudarytos sąlygos taikiam, įtraukiam ir demokratiniam Sirijos vadovaujamam pereinamajam procesui šalyje;

6.  dar kartą pabrėžia, kad atsakingi už plataus masto, sistemingus ir sunkius žmogaus teisių pažeidimus, įvykdytus Sirijoje per pastaruosius 18 mėnesių, turi būti patraukti atsakomybėn; atsižvelgdamas į tai, labai pritaria JT Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro raginimams dėl padėties Sirijoje kreiptis į Tarptautinį baudžiamąjį teismą;

7.  atkreipia dėmesį į Sirijos opozicijos atstovų pastangas sukurti vieningą opozicinių jėgų frontą, taip pat į neseniai paskelbtus nacionalinį paktą, Sirijos pereinamojo proceso bendrą politinę viziją ir iniciatyvos „Projektas „Diena po“. Parama perėjimui prie demokratijos Sirijoje“ išvadas ir rekomendacijas; ragina Sirijos opoziciją toliau tęsti šią veiklą siekiant sukurti patikimą alternatyvą dabartiniam režimui;

8.  pritaria Sirijos kaimyninių šalių pastangoms priglausti Sirijos pabėgėlius ir teikti jiems humanitarinę pagalbą ir prašo didesnės tarptautinės paramos ir pagalbos šiomis aplinkybėmis; pabrėžia, kad gyvybiškai svarbu rasti, kaip tvariai spręsti humanitarinę krizę pačioje Sirijoje ir patiriamą Sirijos pabėgėlių kaimyninėse šalyse; ragina Sirijos kaimynines šalis toliau teikti apsaugą Sirijos pabėgėliams ir perkeltiesiems asmenims ir susilaikyti, atsižvelgiant į savo tarptautinius įsipareigojimus, nuo tokių asmenų išsiuntimo ir grąžinimo į Siriją;

9.  pakartoja savo raginimą JT Saugumo Tarybos nariams, ypač Rusijai ir Kinijai, laikytis savo įsipareigojimo nutraukti smurtą ir represijas prieš Sirijos žmones; toliau remia ES ir jos valstybių narių pastangas šioje srityje;

10. ragina naująjį JT ir Arabų Valstybių Lygos bendrąjį specialųjį atstovą laikytis ryžtingo ir aktyvaus požiūrio; ragina tarptautinę bendruomenę, įskaitant ES ir jos valstybes nares, teikti šiam atstovui tvirtą ir vieningą paramą;

11. ir toliau remia nenutrūkstamas ES ir jos valstybių narių pastangas daryti didesnį spaudimą Sirijos režimui taikant ribojamąsias priemones; ragina toliau griežtinti tikslines sankcijas;

12. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Kinijos Liaudies Respublikos vyriausybei ir parlamentui, Irako vyriausybei ir parlamentui, Jordanijos vyriausybei ir parlamentui, Libano vyriausybei ir parlamentui, Rusijos Federacijos vyriausybei ir parlamentui, Turkijos vyriausybei ir parlamentui, Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentui ir Kongresui, Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui, Arabų Valstybių Lygos generaliniam sekretoriui ir Sirijos Arabų Respublikos vyriausybei ir parlamentui.

(1)

Priimti tekstai, P7_TA(2012)0057.

Teisinė informacija - Privatumo politika