Procedură : 2012/2788(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0425/2012

Texte depuse :

B7-0425/2012

Dezbateri :

Voturi :

PV 13/09/2012 - 11.15
CRE 13/09/2012 - 11.15
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0351

PROPUNERE DE REZOLUŢIE
PDF 142kWORD 99k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0425/2012
10.9.2012
PE493.586v01-00
 
B7-0425/2012

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația din Siria (2012/2788(RSP))


Véronique De Keyser, Ana Gomes, Saïd El Khadraoui, Pino Arlacchi, Emilio Menéndez del Valle, María Muñiz De Urquiza, Pier Antonio Panzeri, Boris Zala în numele Grupului S&D

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Siria (2012/2788(RSP))  
B7‑0425/2012

Parlamentul European,

–   având în vedere rezoluțiile sale precedente referitoare la situația din Siria, în special cea din 16 februarie 2012 referitoare la situația din Siria(1),

–   având în vedere concluziile Consiliului European din 29 iunie 2012,

–   având în vedere concluziile Consiliului din 23 iulie, 25 iunie, 14 mai, 23 aprilie și 23 martie 2012 referitoare la Siria,

–   având în vedere numeroasele declarații ale Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant, Catherine Ashton, referitoare la situația din Siria, în special declarația din 5 septembrie 2012 privind conversația sa telefonică întreținută cu Lakhdar Brahimi, declarația din 18 august 2012 privind numirea lui Lakhdar Brahimi ca Reprezentant special comun al ONU-LSA pentru problemele legate de Siria, declarația din 4 august 2012 referitoare la expulzarea de către autoritățile libaneze a unor resortisanți sirieni înapoi în Siria, declarația din 20 iulie 2012 referitoare la votul pentru adoptarea rezoluției CSONU privind situația din Siria, declarația din 8 iulie 2012 referitoare la incursiunile forțelor siriene pe teritoriul Libanului, în urma reuniunii din 6 iulie 2012 a Prietenilor Poporului Sirian, declarația din 18 iunie 2012 referitoare la situația actuală din Siria, declarațiile din 3 iunie și 27 mai 2012 referitoare la situația din Siria, declarația din 27 aprilie 2012 referitoare la situația din Siria, declarația din 14 aprilie 2014 prin care a fost salutată Rezoluția Consiliului de Securitate al ONU referitoare la situația din Siria și de autorizare a trimiterii unei echipe de observare și declarația din 15 martie 2012 de condamnare a represaliilor și violențelor continue din Siria și de marcare a aniversării revoltei,

–   având în vedere declarațiile din 29 august și din 31 și 17 iulie 2012 ale comisarului Kristalina Gheorghieva referitoare la situația din Siria,

–   având în vedere rezoluțiile nr. 2059 din 20 iulie, nr. 2043 din 21 aprilie și nr. 2042 din 14 aprilie 2012 ale Consiliului de Securitate al ONU,

–   având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 1948,

–   având în vedere Pactul internațional din 1966 privind drepturile civile și politice, Pactul internațional din 1966 privind drepturile economice, sociale și culturale, Convenția din 1984 împotriva torturii și a altor pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante, Convenția din 1989 privind drepturile copilului și Protocolul opțional din 2000 privind implicarea copiilor în conflicte armate,

–   având în vedere rezoluțiile Consiliului ONU pentru Drepturile Omului din 6 iulie, 1 iunie și 1 martie 2012 referitoare la Siria,

–   având în vedere raportul din 15 august 2012 al Comisiei internaționale independente de anchetă cu privire la Siria,

–   având în vedere comunicatul final din 30 iunie 2012 al reuniunii Grupului de acțiune cu privire la Siria,

–   având în vedere Pactul național și Viziunea politică comună pentru tranziția din Siria emise în urma conferinței opoziției siriene desfășurate la Cairo la 2 și 3 iulie 2012 sub auspiciile Ligii Statelor Arabe,

–   având în vedere concluziile și recomandările conținute în documentul „Proiectul zilei următoare: sprijin pentru o tranziție democratică în Siria” (The Day After Project: Supporting a Democratic Transition in Syria), publicat în august 2012,

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât, ca rezultat al represaliilor brutale organizate în martie 2011 de regimul din Siria împotriva propriei populații, circa 20 000 de persoane au fost ucise, iar multe altele au fost rănite; întrucât au fost înregistrați sau își așteaptă înregistrarea la Înaltul Comisariat pentru Refugiați al ONU 235 000 de refugiați din Siria; întrucât alte zeci de mii de persoane care evadează din Siria în țările vecine nu se înregistrează; întrucât, potrivit estimărilor ONU, peste 1,2 milioane de persoane sunt strămutate intern pe teritoriul Siriei și circa 3 milioane au nevoie urgentă de asistență umanitară; întrucât, în august 2012, criza a cunoscut o evoluție deosebit de brutală ce a dus la escaladarea rapidă a acestor cifre;

B.  întrucât masacrarea populației de către regimul din Siria continuă, iar acest fapt a adus țara într-o situație în care este gata să izbucnească un război civil; întrucât autorii raportului din 15 august 2012 al Comisiei internaționale independente de anchetă cu privire la Siria au ajuns la concluzia că forțele guvernamentale și luptătorii Shabbiha au comis crime împotriva umanității, precum și crime de război și încălcări grave ale drepturilor omului și ale legislației umanitare internaționale și că aceste acțiuni au reprezentat o politică de stat cu participarea rangurilor superioare ale forțelor armate și de securitate și ale guvernului; întrucât Comisia ONU a consemnat că au fost comise crime de război și de grupuri armate antiguvernamentale, deși acestea nu au fost la fel de grave, la fel de frecvente și la fel de masive ca cele comise de forțele guvernamentale și de Shabbiha; întrucât Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Navi Pillay, a apelat în repetate rânduri la Consiliul de Securitate al ONU să sesizeze Curtea Penală Internațională cu privire la situația din Siria;

C. întrucât singura cale către libertate și democrație în Siria este realizarea unei tranziții politice cuprinzătoare, conduse de sirieni, care să satisfacă aspirațiile democratice legitime ale poporului sirian; întrucât militarizarea în continuare a conflictului nu poate să aducă decât o suferință și mai mare poporului sirian și regiunii în ansamblu; întrucât Comisia internațională independentă a ONU de anchetă cu privire la Siria a constatat că, în ultimele luni, ambele părți au aplicat tactici mai brutale și au utilizat noi capacități militare; întrucât în Siria pătrund în continuare arme prin diverse canale;

D. întrucât Președintele Bashar al-Assad și regimul său autoritar nu își au locul în viitorul Siriei; întrucât demisia președintelui este singura cale de a evita escaladarea în continuare a crizei și de a face posibilă o tranziție pașnică și democratică în această țară; întrucât mai mulți lideri politici și militari ai regimului, precum și o serie de ambasadori au dezertat în țările vecine și mai departe;

E.  întrucât regimul actual are nevoie de o alternativă credibilă; întrucât această alternativă ar trebui să fie cuprinzătoare și să reprezinte diversitatea societății siriene, precum și să respecte în totalitate valorile universale ale democrației, statului de drept, drepturilor omului și ale libertăților fundamentale, acordând o atenție deosebită drepturilor minorităților etnice, culturale și religioase, precum și drepturilor femeilor; întrucât crearea de către forțele opoziției a unui guvern provizoriu cuprinzător și reprezentativ ar putea contribui la găsirea acestei alternative;

F.  întrucât reprezentanții opoziției siriene au organizat în ultimele luni o serie de reuniuni cu scopul de a depăși divergențele interne și de a crea un front unit și au emis un „Pact național” și o „Viziune politică comună pentru tranziția din Siria”, precum și o serie de concluzii și recomandări în cadrul publicației „Proiectul zilei următoare: sprijin pentru o tranziție democratică în Siria”; întrucât, în ciuda tuturor eforturilor, în cadrul opoziției persistă diviziuni și tensiuni interne;

G. întrucât, din cauza vetoului aplicat de Rusia și China, Consiliul de Securitate al ONU nu a fost încă în măsură să reacționeze în mod adecvat la criza din Siria; întrucât, în rezoluția sa adoptată la 3 august 2012, Adunarea Generală a ONU și-a exprimat regretul cu privire la incapacitatea Consiliului de Securitate de a conveni asupra unor măsuri care să asigure respectarea deciziilor sale de către autoritățile siriene; întrucât, pe baza rezoluțiilor Consiliului de Securitate al ONU, au fost trimiși în Siria observatori militari neînarmați din partea ONU; întrucât activitatea acestei misiuni de observare s-a încheiat la 20 august 2012;

H. întrucât planul de pace compus din șase puncte, propus de Kofi Annan în calitatea sa de trimis comun al ONU și al Ligii Statelor Arabe, nu a dat rezultate, iar Kofi Annan și-a dat demisia; întrucât fostul ministru de externe algerian, Lakhdar Brahimi, a fost numit recent noul Reprezentant Special Comun al ONU și al Ligii Statelor Arabe pentru Siria;

I.   întrucât, la 30 iunie 2012, secretarul general al ONU și cel al Ligii Statelor Arabe, miniștrii de externe din China, Franța, Irak, Kuweit, Qatar, Rusia, Turcia, Regatul Unit și Statele Unite, precum și Înaltul Reprezentant al UE s-au reunit la Geneva, compunând Grupul de acțiune pentru Siria prezidat de Reprezentantul Special Comun al ONU și al Ligii Statelor Arabe pentru Siria; întrucât acest Grup de acțiune a convenit asupra „principiilor și orientărilor pentru tranziția condusă de sirieni”: o perspectivă pentru viitor comună tuturor sirienilor, prin care se stabilesc măsuri clare și un calendar strict pentru realizarea lor, măsuri ce pot fi puse în practică într-un climat de siguranță pentru toți, de stabilitate și de calm, se pot realiza rapid fără alte vărsări de sânge și violențe și sunt credibile;

J.   întrucât a fost creat un grup al prietenilor Siriei, care a organizat o serie de conferințe la nivel de miniștri de externe cu participarea reprezentanților unor organizații internaționale importante, inclusiv ONU, Liga Statelor Arabe, UE, Organizația Conferinței Islamice, Consiliul de Cooperare al Statelor din Golf, Uniunea Maghrebului Arab și Uniunea Africană;

K. întrucât criza din Siria reprezintă o amenințare majoră pentru securitatea și stabilitatea fragile ale regiunii în ansamblu; întrucât, în ciuda dificultăților cu care se confruntă, țările vecine cu Siria au acceptat până în prezent toate persoanele care solicitau protecție, potrivit Înaltului Comisariat pentru Refugiați al ONU; întrucât, din cauza numărului tot mai mare al refugiaților sirieni și al persoanelor strămutate, presiunea asupra acestor țări crește, ele având nevoie de sprijin internațional;

L.  întrucât UE a aplicat Siriei, în mai multe etape, sancțiuni specifice, inclusiv interdicția de a călători, înghețarea activelor, interzicerea exporturilor către această țară de bunuri de lux și de bunuri cu dublă utilizare, întărind și embargoul impus Siriei în ceea ce privește comerțul cu armament,

1.  condamnă ferm, încă o dată, masacrul brutal întreprins de regimul sirian împotriva propriului popor; salută curajul poporului sirian; își exprimă solidaritatea și sprijinul față de cetățenii sirieni care luptă pentru democrație, demnitate, drepturile omului și libertățile fundamentale;

2.  solicită tuturor părților armate să pună capăt imediat violențelor din Siria, solicită guvernului sirian să retragă fără întârziere armata siriană din orașele asediate; subliniază încă o dată că dreptul umanitar internațional trebuie respectat în totalitate de către toți participanții la conflict;

3.  solicită să se acorde imediat asistență umanitară tuturor persoanelor din Siria care au nevoie de asistență, acordându-se o atenție deosebită celor răniți, refugiaților, persoanelor strămutate intern, femeilor și copiilor; salută eforturile depuse în acest sens de Crucea Roșie Internațională și de UNRWA; solicită guvernului sirian să permită accesul neîngrădit în țară al organizațiilor umanitare;

4.  îndeamnă UE și statele sale membre să își intensifice eforturile în vederea găsirii unor modalități alternative de livrare a asistenței umanitare poporului sirian, în pofida tuturor obstacolelor și dificultăților;

5.  își reiterează apelul adresat Președintelui Bashar al-Assad și regimului acestuia de a renunța imediat la putere pentru a face posibilă o tranziție pașnică, cuprinzătoare și democratică în această țară, care să fie condusă de poporul sirian;

6.  subliniază încă o dată că persoanele responsabile de încălcările larg răspândite, sistematice și flagrante ale drepturilor omului comise în Siria în ultimele 18 luni trebuie trase la răspundere; în acest context, își exprimă sprijinul ferm față de apelurile făcute de Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului în ceea ce privește sesizarea Curții Penale Internaționale cu privire la situația din Siria;

7.  ia act de eforturile depuse de reprezentanții opoziției din Siria de a crea un front unit al forțelor de opoziție, precum și de „Pactul național”, „Viziunea politică comună pentru tranziția din Siria” și de concluziile și recomandările din cadrul publicației „Proiectul zilei următoare: sprijin pentru o tranziție democratică în Siria”, emise recent; încurajează opoziția din Siria să continue pe această cale, cu scopul de a crea o alternativă credibilă regimului;

8.  salută eforturile țărilor vecine cu Siria în ceea ce privește găzduirea și acordarea de ajutor umanitar refugiaților sirieni și solicită un sprijin și asistență internaționale crescute în acest sens; subliniază importanța crucială a identificării unui răspuns sustenabil la criza umanitară din Siria și la cea din rândul refugiaților sirieni din țările vecine; îndeamnă țările vecine cu Siria să ofere în continuare protecție refugiaților și persoanelor strămutate din Siria și să se abțină, în conformitate cu obligațiile lor internaționale, de la expulzarea și returnarea acestor persoane în această țară;

9.  își repetă apelul adresat membrilor Consiliului de Securitate al ONU, în special Rusiei și Chinei, să își respecte responsabilitățile legate de terminarea violențelor și represiunilor împotriva poporului sirian; sprijină în continuare eforturile UE și ale statelor sale membre în acest sens;

10. încurajează noul Reprezentant Special Comun al ONU și al Ligii Statelor Arabe pentru Siria să adopte o abordare ambițioasă și proactivă; solicită comunității internaționale, inclusiv UE și statelor sale membre, să îi ofere sprijin puternic și unit;

11. sprijină în continuare eforturile continue ale UE și ale statelor sale membre în ceea ce privește exercitarea unei presiuni tot mai puternice asupra regimului sirian prin aplicarea de măsuri restrictive; solicită ca sancțiunile bine orientate să fie și mai aspre;

12. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, guvernului și parlamentului Republicii Populare Chineze, guvernului și parlamentului Irakului, guvernului și parlamentului Iordaniei, guvernului și parlamentului Libanului, guvernului și parlamentului Rusiei, guvernului și parlamentului Turciei, Președintelui și Congresului Statelor Unite ale Americii, Secretarului General al ONU, Secretarului General al Ligii Statelor Arabe, precum și guvernului și parlamentului Siriei.

(1)

Texte adoptate, , P7_TA(2012)0057.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate