Postopek : 2012/2788(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B7-0425/2012

Predložena besedila :

B7-0425/2012

Razprave :

Glasovanja :

PV 13/09/2012 - 11.15
CRE 13/09/2012 - 11.15
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2012)0351

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 131kWORD 86k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B7-0425/2012
10.9.2012
PE493.586v01-00
 
B7-0425/2012

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 110(2) Poslovnika


o razmerah v Siriji (2012/2788(RSP))


Véronique De Keyser, Ana Gomes, Saïd El Khadraoui, Pino Arlacchi, Emilio Menéndez del Valle, María Muñiz De Urquiza, Pier Antonio Panzeri, Boris Zala v imenu skupine S&D

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Siriji (2012/2788(RSP))  
B7‑0425/2012

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Siriji, zlasti resolucije z dne 16. februarja 2012 o razmerah v Siriji(1),

–   ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta z dne 29. junija 2012,

–   ob upoštevanju sklepov Sveta o Siriji z dne 23. julija, 25. junija, 14. maja, 23. aprila in 23. marca 2012,

–   ob upoštevanju številnih izjav visoke predstavnice/podpredsednice Komisije Catherine Ashton o razmerah v Siriji, zlasti izjave o telefonskem pogovoru z Lahdarjem Brahimijem dne 5. septembra 2012, izjave o imenovanju Lahdarja Brahimija za skupnega posebnega svetovalca Združenih narodov in Lige arabskih držav za Sirijo z dne 18. avgusta 2012, izjave o izgonu sirskih državljanov v Sirijo s strani libanonskih oblasti z dne 4. avgusta 2012, izjave o glasovanju o resoluciji varnostnega sveta Združenih narodov z dne 20. julija 2012, izjave o vpadih sirskih vojakov na libanonsko ozemlje z dne 8. julija 2012, izjave po srečanju s skupino prijateljev sirskega ljudstva z dne 6. julija 2012, izjave o trenutnih razmerah v Siriji z dne 18. junija 2012, izjav o Siriji z dne 3. junija in 27. maja 2012, izjave o razmerah v Siriji z dne 27. aprila 2012, izjave, v kateri je pozdravila resolucijo varnostnega sveta Združenih narodov o Siriji, s katero se odobri napotitev predhodne skupine opazovalcev, z dne 14. aprila 2012 in izjave, v kateri je obsodila nenehno represijo in nasilje v Siriji in s katero je obeležila obletnico vstaje, z dne 15. marca 2012,

–   ob upoštevanju izjav komisarke Kristaline Georgieve o razmerah v Siriji z dne 29. avgusta ter 31. in 17. julija 2012,

–   ob upoštevanju resolucij varnostnega sveta Združenih narodov 2059 z dne 20. julija 2012, 2043 z dne 21. aprila 2012 in 2042 z dne 14. aprila 2012,

–   ob upoštevanju splošne deklaracije o človekovih pravicah iz leta 1948,

–   ob upoštevanju Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah iz leta 1966, Mednarodnega pakta o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah iz leta 1966, Konvencije proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju iz leta 1984, Konvencije o otrokovih pravicah iz leta 1989 ter izbirnega protokola glede udeležbe otrok v oboroženih spopadih iz leta 2000, katerih pogodbenica je Sirija,

–   ob upoštevanju resolucij Sveta Združenih narodov za človekove pravice o Siriji z dne 6. julija, 1. junija in 1. marca 2012,

–   ob upoštevanju poročila neodvisne mednarodne preiskovalne komisije Združenih narodov z dne 15. avgusta 2012 o Siriji,

–   ob upoštevanju končnega sporočila s srečanja akcijske skupine za Sirijo z dne 30. junija 2012,

–   ob upoštevanju nacionalnega pakta in skupne politične vizije za tranzicijo v Siriji, ki sta bila pripravljena po konferenci sirske opozicije, organizirane 2. in 3. julija 2012 v Kairu pod okriljem Lige arabskih držav,

–   ob upoštevanju sklepov in priporočil iz poročila „Projekt dan potem: podpora demokratični tranziciji v Siriji“ (The Day After Project: Supporting a Democratic Transition in Syria), objavljenega avgusta 2012,

–   ob upoštevanju člena 110(2) Poslovnika,

A. ker je bilo v brutalnem nasilju, ki ga sirski režim izvaja nad svojim prebivalstvom, od marca 2011 ubitih skoraj 20.000 ljudi, še več pa jih je bilo ranjenih; ker se je 235.000 beguncev iz Sirije registriralo pri visokem komisariatu Združenih narodov za begunce oziroma čakajo na registracijo; ker je še na desettisoče drugih, ki iz Sirije bežijo v sosednje države in se ne registrirajo; ker je po ocenah Združenih narodov več kot 1,2 milijona oseb v Siriji notranje razseljenih in približno 3 milijone oseb potrebuje nujno humanitarno pomoč; ker se je avgusta 2012 kriza brutalno zaostrila, zaradi česar so se te številke naglo povzpele;

B.  ker se nadaljuje pokol prebivalstva s strani sirskega režima, ki je državo pripeljal na rob državljanske vojne; ker je neodvisna mednarodna preiskovalna komisija Združenih narodov o Siriji v poročilu z dne 15. avgusta 2012 ugotovila, da so vladne sile in borci milice Šabiha zagrešili zločine zoper človečnost in vojne zločine ter hudo kršili mednarodno pravo o človekovih pravicah in humanitarno pravo in da so bila ta dejanja posledica državne politike, vanje pa so vpleteni najvišji predstavniki vojaških in varnostnih sil ter vlade; ker je komisija Združenih narodov poročala, da so vojne zločine zagrešile tudi protivladne oborožene skupine, čeprav ni šlo za tako huda, pogosta ali obširna dejanja, kot tista, ki so jih zagrešile vladne sile in Šabiha; ker je visoka komisarka Združenih narodov za človekove pravice Navi Pillay večkrat pozvala varnostni svet Združenih narodov, naj razmere v Siriji posreduje v obravnavo Mednarodnemu kazenskemu sodišču;

C. ker je vključujoča politična tranzicija, ki jo bodo vodili Sirci in bo izpolnila upravičene zahteve sirskega ljudstva, edina pot do svobodne in demokratične Sirije; ker bo nadaljnja militarizacija spora sirskemu prebivalstvu in celotni regiji prinesla le več trpljenja; ker je neodvisna mednarodna preiskovalna komisija Združenih narodov o Siriji ugotovila, da sta obe strani v zadnjih mesecih uporabili še brutalnejšo taktiko in nove vojaške zmogljivosti; ker orožje še naprej prihaja v Sirijo po različnih poteh;

D. ker za predsednika Bašarja Al Asada in njegov avtoritarni režim v prihodnosti Sirije ni prostora; ker je odstop predsednika edina možnost, da se kriza ne bo več poglabljala in da se državi omogoči mirna in demokratična tranzicija; ker je več nekdanjih političnih in vojaških voditeljev režima ter veleposlanikov prebežalo v sosednje države ali dlje;

E.  ker je potrebno najti prepričljivo alternativo sedanjemu režimu; ker bi morala biti vključujoča, predstavljati raznolikost sirske družbe in v celoti spoštovati splošne vrednote demokracije, načela pravne države, človekove pravice in temeljne svoboščine, še zlasti pa pravice etničnih, kulturnih in verskih manjšin ter žensk; ker bi lahko opozicijske sile z oblikovanjem vključujoče in reprezentativne začasne vlade pomagale do takšne alternative;

F.  ker so se predstavniki sirske opozicije v zadnjih mesecih večkrat sestali, da bi presegli notranja razhajanja in začeli delovati enotno, ker so objavili nacionalni pakt, skupno politično vizijo za tranzicijo v Siriji ter sklepe in priporočila „Projekta dan potem: podpora demokratični tranziciji v Siriji“; ker se notranja razhajanja in napetosti v opoziciji kljub trudu nadaljujejo;

G. ker se zaradi veta Rusije in Kitajske varnostni svet Združenih narodov do sedaj še ni mogel ustrezno odzvati na krizo v Siriji; ker je generalna skupščina Združenih narodov v svoji resoluciji, sprejeti 3. avgusta 2012, obžalovala, da varnostni svet ne more doseči dogovora o ukrepih, ki bi zagotovili, da bodo sirske oblasti upoštevale njene sklepe; ker je OZN v skladu z resolucijami svojega varnostnega sveta v Sirijo poslala neoborožene vojaške opazovalce; ker se je ta opazovalna misija končala 20. avgusta 2012;

H. ker je mirovni načrt v šestih točkah, ki ga je predlagal Kofi Anan kot skupni odposlanec Združenih narodov in Lige arabskih držav, spodletel, zaradi česar je Kofi Anan odstopil; ker je bil nekdanji alžirski zunanji minister Lahdar Brahimi nedavno imenovan za novega skupnega posebnega odposlanca Združenih narodov in Lige arabskih držav za Sirijo;

I.   ker so se 30. junija 2012 generalna sekretarja Združenih narodov in Lige arabskih držav, zunanji ministri Kitajske, Francije, Iraka, Kuvajta, Katarja, Rusije, Turčije, Združenega kraljestva in Združenih držav ter visoka predstavnica EU sestali v Ženevi kot akcijska skupina za Sirijo, ki ji je predsedoval skupni posebni odposlanec Združenih narodov in Lige arabskih držav za Sirijo; ker se je ta akcijska skupina dogovorila o načelih in smernicah za tranzicijo pod sirskim vodstvom: perspektivi za prihodnost, ki jo lahko sprejmejo vsi prebivalci Sirije, ki opredeljuje jasne korake, za katere je previden nespremenljiv urnik, ki jo je mogoče uresničiti v za vse varnem, stabilnem in mirnem ozračju, hitro in brez dodatnega prelivanja krvi in nasilja ter je verodostojna;

J.   ker se je oblikovala skupina prijateljev Sirije, ki je na ravni zunanjih ministrov organizirala več konferenc, na katerih so sodelovali predstavniki najpomembnejših mednarodnih organizacij, tudi OZN, Lige arabskih držav, EU, Organizacije islamske konference, Sveta za sodelovanje v Zalivu, Unije arabskega Magreba in Afriške unije;

K. ker kriza v Siriji močno ogroža negotovo stabilnost in varnost celotne regije; ker so po navedbah visoke komisarke Združenih narodov za begunce sosede Sirije kljub lastnim težavam doslej sprejele vse, ki so prosili za zaščito; ker se zaradi hitro naraščajočega števila sirskih beguncev in razseljenih oseb stopnjuje pritisk na te države, ki potrebujejo mednarodno podporo;

L.  ker je EU v več fazah uvedla ciljno usmerjene sankcije proti Siriji, vključno s prepovedjo potovanja, zamrznitvijo sredstev ter prepovedjo izvoza luksuznega blaga in blaga z dvojno rabo v to državo, in še okrepila embargo na orožje proti Siriji;

1.  ponovno ostro obsoja okruten masaker, ki ga sirski režim izvaja nad svojim prebivalstvom; pozdravlja pogum sirskega ljudstva; izraža solidarnost s Sirci, ki se borijo za demokracijo, dostojanstvo, človekove pravice in temeljne svoboščine, ter jim izreka podporo;

2.  poziva vse oborožene sile, naj nemudoma končajo nasilje v Siriji; poziva sirsko vlado, naj svojo vojsko nemudoma umakne iz obleganih mest; ponovno poudarja, da morajo vsi, ki so udeleženi v krizi, v celoti spoštovati mednarodno humanitarno pravo;

3.  poziva k takojšnji humanitarni pomoči za vse pomoči potrebne v Siriji, zlasti ranjence, begunce, notranje razseljene osebe, ženske in otroke; pozdravlja tamkajšnja prizadevanja mednarodnega Rdečega križa in agencije UNRWA; poziva sirsko vlado, naj humanitarnim organizacijam omogoči neoviran dostop v državo;

4.  poziva EU in njene države članice, naj kljub oviram in težavam še prizadevneje iščejo alternativne možnosti za dostavljanje humanitarne pomoči sirskemu prebivalstvu;

5.  ponovno poziva predsednika Bašarja Al Asada in njegov režim, naj se nemudoma umakneta z oblasti in s tem državi omogočita mirno, vključujočo in demokratično tranzicijo pod sirskim vodstvom;

6.  ponovno poudarja, da morajo odgovorni za razširjene, sistematične in grobe kršitve človekovih pravic v Siriji v zadnjih osemnajstih mesecih zanje odgovarjati; zato odločno podpira pozive visoke komisarke Združenih narodov za človekove pravice, da se razmere v Siriji predajo v obravnavo Mednarodnemu kazenskemu sodišču;

7.  je seznanjen s prizadevanji predstavnikov sirske opozicije, da bi oblikovali enotno fronto opozicijskih sil, in z nedavno objavljenim nacionalnim paktom, skupno politično vizijo za tranzicijo Sirije ter sklepi in priporočili „Projekta dan potem: podpora demokratični tranziciji v Siriji“; spodbuja sirsko opozicijo, naj se drži začrtane poti, da bi oblikovala prepričljivo alternativo sedanjemu režimu;

8.  pozdravlja trud držav v soseščini Sirije, ki gostijo sirske begunce in jim nudijo humanitarno pomoč, in poziva k večji mednarodni podpori in pomoči v zvezi s tem; poudarja, da je treba nujno poiskati trajnostni odgovor na humanitarno krizo, tako v Siriji kot med sirskimi begunci v sosednjih državah; poziva sosede Sirije, naj še naprej ščitijo sirske begunce in razseljene osebe in naj se v skladu s svojimi mednarodnimi zavezami vzdržijo izgona in vračanja teh oseb v Sirijo;

9.  ponavlja svoj poziv članicam varnostnega sveta Združenih narodov, zlasti Rusiji in Kitajski, naj sprejmejo svojo odgovornost ter prekinejo nasilje in zatiranje sirskega ljudstva; še naprej podpira prizadevanja EU in njenih držav članic na tem področju;

10. spodbuja novega skupnega posebnega predstavnika Združenih narodov in Lige arabskih držav za Sirijo, naj bo njegov pristop ambiciozen in proaktiven; poziva mednarodno skupnost, tudi EU in njene države članice, naj predstavniku nudijo odločno in enotno podporo;

11. še naprej podpira prizadevanja EU in njenih držav članic, da bi z omejevalnimi ukrepi okrepile pritisk na sirski režim; poziva k dodatni zaostritvi ciljno usmerjenih sankcij;

12. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladam in parlamentom držav članic, vladi in parlamentu Ljudske republike Kitajske, vladi in parlamentu Iraka, vladi in parlamentu Jordanije, vladi in parlamentu Libanona, vladi in parlamentu Rusije, vladi in parlamentu Turčije, predsedniku in kongresu ZDA, generalnemu sekretarju ZN, generalnemu sekretarju Lige arabskih držav ter vladi in parlamentu Sirije.

(1)

Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0057.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov