Procedūra : 2012/2789(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B7-0427/2012

Pateikti tekstai :

B7-0427/2012

Debatai :

Balsavimas :

PV 13/09/2012 - 11.16
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0352

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 131kWORD 74k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0427/2012
10.9.2012
PE493.588v01-00
 
B7-0427/2012

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį


dėl teisingumo naudojimo Rusijoje politiniais tikslais (2012/2789(RSP))


Hannes Swoboda, Libor Rouček, Ana Gomes, Knut Fleckenstein, Véronique De Keyser S&D frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl teisingumo naudojimo Rusijoje politiniais tikslais (2012/2789(RSP))  
B7‑0427/2012

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į tebevykstančias derybas dėl naujo susitarimo, kuriuo nustatomas naujas išsamus ES ir Rusijos santykių pagrindas, taip pat į 2010 m. inicijuotą Partnerystę siekiant modernizavimo,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnius pranešimus ir rezoliucijas dėl Rusijos, ypač į savo 2012 m. vasario 16 d. rezoliuciją(1) dėl įvyksiančių Rusijos prezidento rinkimų, 2011 m. gruodžio 14 d. rezoliuciją(2) dėl 2011 m. gruodžio 15 d. ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimo ir 2011 m. gruodžio 4 d. rinkimų į Dūmą rezultatų ir 2011 m. liepos 7 d. rezoliuciją(3) dėl pasirengimo Rusijos Valstybės Dūmos rinkimams, kurie vyks 2011 m. gruodžio mėnesį,

–   atsižvelgdamas į 2012 m. rugpjūčio 17 d. ES vyriausiosios įgaliotinės Catherine Ashton pareiškimą dėl Rusijoje priimto nuosprendžio pankroko grupės „Pussy Riot“ narėms,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi Europos Sąjunga tebėra įsipareigojusi toliau vystyti ir plėtoti ES ir Rusijos santykius ir tą rodo Sąjungos įsipareigojimas rimtai įsitraukti į derybas dėl naujo pagrindų susitarimo, kuris padėtų toliau vystyti ES ir Rusijos santykius, taip pat kadangi Europos Sąjunga ir Rusija sukūrė gilius ir visapusiškus santykius, ypač energetikos, ekonomikos ir verslo sektoriuose, ir tapo abipusiškai priklausomos pasaulinėje ekonomikoje;

B.  kadangi tebenerimaujama dėl Rusijos Federacijoje vykstančių pokyčių, susijusių su pagarba žmogaus teisėms ir jų apsauga, taip pat su visuotinai pripažįstamų demokratijos principų, taisyklių ir procedūrų laikymusi; kadangi Rusijos Federacija yra visateisė Europos Tarybos ir Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos narė ir todėl yra įsipareigojusi laikytis demokratijos principų ir gerbti žmogaus teises,

C. Sergejaus Magnickio suėmimas ir vėlesnė mirtis kardomojo kalinimo metu yra svarbus atvejis, parodantis žmogaus teisių pažeidimus Rusijoje; kadangi vis labiau reikalinga tvirta ir visapusišką ES politika Rusijos atžvilgiu, pateikiant teisingą kritiką, o esant reikalui taikant sankcijas ir ribojamąsias priemones;

D. kadangi neproporcinga, kad pankroko grupės „Pussy Riot“ narės už protesto prieš Prezidentą Vladimirą Putiną renginį Maskvos stačiatikių katedroje nuteistos dvejus metus kalėti, ir tai kelia didelį susirūpinimą dėl Rusijos teisingumo sistemos požiūrio į piliečius, be to, kadangi nusprendžiu siekiama įbauginti Rusijos pilietinę visuomenę;

E.  kadangi imamasi apgailėtinų veiksmų siekiant panaikinti opozicinei Teisingos Rusijos partijai priklausančio Dūmos nario ir masinių protestų prieš Prezidento V. Putino valdymą dalyvio Genadijaus Gudkovo Dūmos nario įgaliojimus;

F.  kadangi Rusijos parlamentas 2012 m. liepos 20 d. priėmė įstatymą, kuriuo Rusijos nekomercinėms organizacijoms, dalyvaujančioms politinėje veikloje ir gaunančioms finansavimą iš užsienio, suteikiamas „užsienio agento“ statusas;

G. kadangi neseniai Rusijos mieste Sočyje Rusijos valdžios institucijų įvykdyti veiksmai pažeidė civilių gyventojų ir žiniasklaidos teises, kas rodo prieš 2014 m. žiemos olimpines žaidynes tebesitęsiantį aktyvistų ir nepriklausomų žurnalistų persekiojimą;

1.  pakartoja savo įsitikinimą, kad kuriant strateginį bendradarbiavimą Rusija tebėra viena iš svarbiausių Europos Sąjungos partnerių, su kuria sieja ne tik ekonominiai ir prekybos interesai, bet politinės ir socialinės vertybės;

2.  primena buvusio naftos bendrovės „Jukos“ generalinio direktoriaus Michailo Chodorkovskio, kuris iki šiol atlieka kalėjime bausmes, paskirtas per du atskirus teismo procesus dėl kaltinimų, kurie daugelio laikomi iškeltais dėl politinių priežasčių; mano, kad ši byla yra geriausias teismų sistemos Rusijos Federacijoje politizavimo ir priklausomybės pavyzdys; pastebi, kad antrąjį M. Chodorkovskio teismo procesą Tarptautinės teisininkų asociacijos Žmogaus teisių institutas apibūdino kaip nesąžiningą; pažymi, kad organizacija „Amnesty International“ paskelbė M. Chodorkovskį sąžinės kaliniu; ragina Prezidentą Vladimirą Putiną visapusiškai laikytis Prezidentinės žmogaus teisių komisijos išvadų ir rekomendacijų dėl M. Chodorkovskio bylos ir jas įgyvendinti;

3.  ragina Tarybą apsvarstyti galimybę sudaryti ES bendrą pareigūnų, atsakingų už Sergejaus Magnickio mirtį, vėlesnį teisminį susijusių nusikaltimų nuslėpimą ir tebevykstantį nuolatinį jo motinos ir našlės persekiojimą, taip pat įvertinti galimybę uždrausti visoje ES išduoti vizas šiems pareigūnams ir taikyti kitas administracines ir finansines sankcijas;

4.  reiškia didelį nusivylimą Maskvos Chamovnikų apylinkės teismo nuosprendžiu, paskelbtu pankroko grupės „Pussy Riot“ narių Nadeždos Tolokonikovos, Marijos Aliochinos ir Jekaterinos Samucevič byloje, ir paskirta neproporcinga bausme; susirūpinęs pastebi, kad ši byla prisideda prie pastaruoju metu padidėjusio politiniais sumetimais pagrįsto opozicijos aktyvistų bauginimo ir persekiojimo Rusijos Federacijoje ir kad ši tendencija kelia didėjantį nerimą Europos Sąjungoje; pakartoja, kad tikisi, jog šis nuosprendis bus persvarstytas ir pakeistas, laikantis Rusijos tarptautinių įsipareigojimų; reiškia nerimą dėl akivaizdžios politinės Rusijos vyriausybės ir Rusijos stačiatikių bažnyčios sąjungos;

5.  pabrėžia, kad parlamentinės politinės procedūros inicijavimas siekiant panaikinti opozicinei Teisingos Rusijos partijai priklausančio Genadijaus Gudkovo parlamento nario įgaliojimus daugelio vertinamas kaip bauginimas, nukreiptas prieš teisėtą opozicinės partijos, kuri rėmė protesto judėjimo reikalavimus, politinę veiklą;

6.  reiškia savo susirūpinimą dėl to, kad Rusijos parlamentas priėmė įstatymą, kuriuo Rusijos nekomercinėms organizacijoms, dalyvaujančioms politinėje veikloje ir gaunančioms finansavimą iš užsienio, suteikiamas „užsienio agento“ statusas; ragina Rusijos valdžios institucijas pateikti įstatymo turinio paaiškinimą, nes neteisingi aiškinimai gali turėti rimtų neigiamų pasekmių;

7.  pabrėžia, kad rengiant ES ir Rusijos konsultacijas žmogaus teisių klausimais svarbu nuolat keistis nuomonėmis su Rusija žmogaus teisių klausimais ir taip stiprinti ES ir Rusijos sąveikumą visose bendradarbiavimo srityse, taip pat prašo pagerinti šių susitikimų pavidalą siekiant, kad jie būtų veiksmingesni, ypatingą dėmesį skiriant bendriems kovos su rasizmu ir ksenofobija veiksmams, bei sudaryti galimybes šiame procese panaudoti veiksmingą Europos Parlamento, Valstybės Dūmos ir žmogaus teisių NVO indėlį, nesvarbu, ar dialogas vyktų Rusijoje ar ES valstybėje narėje;

8.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Rusijos Federacijos vyriausybei ir parlamentui, Europos Tarybai ir Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijai.

 

(1)

    Priimti tekstai, P7_TA(2012)0054.

(2)

    Priimti tekstai, P7_TA(2011)0575.

(3)

    Priimti tekstai, P7_TA(2011)0335.

Teisinė informacija - Privatumo politika