Procedură : 2012/2789(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0427/2012

Texte depuse :

B7-0427/2012

Dezbateri :

Voturi :

PV 13/09/2012 - 11.16
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0352

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 130kWORD 80k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0427/2012
10.9.2012
PE493.588v01-00
 
B7-0427/2012

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la utilizarea politică a justiției în Rusia (2012/2789(RSP))


Hannes Swoboda, Libor Rouček, Ana Gomes, Knut Fleckenstein, Véronique De Keyser în numele Grupului S&D

Rezoluția Parlamentului European referitoare la utilizarea politică a justiției în Rusia (2012/2789(RSP))  
B7‑0427/2012

Parlamentul European,

–   având în vedere negocierile în curs pentru un nou acord care să prevadă un cadru nou și cuprinzător pentru relațiile dintre UE și Rusia, precum și „Parteneriatul pentru modernizare” inițiat în 2010,

–   având în vedere rapoartele și rezoluțiile sale anterioare referitoare la Rusia, în special Rezoluția sa din 16 februarie 2012 referitoare la viitoarele alegeri prezidențiale din Rusia(1), Rezoluția sa din 14 decembrie 2011 referitoare la apropiatul Summit UE-Rusia din 15 decembrie 2011 și la rezultatul alegerilor pentru Duma de Stat din 4 decembrie 2011(2) și Rezoluția sa din 7 iulie 2011 referitoare la pregătirea alegerilor din decembrie 2011 pentru Duma de Stat din Rusia(3),

–   având în vedere Declarația din 17 august 2012 a Înaltului Reprezentant al UE, Catherine Ashton, privind condamnarea membrelor grupului punk Pussy Riot din Rusia,

–   având în vedere articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât Uniunea Europeană este în continuare angajată în consolidarea și dezvoltarea relațiilor dintre UE și Rusia, lucru demonstrat de angajamentul Uniunii de a se implica activ în negocierea unui nou acord-cadru pentru dezvoltarea relațiilor UE-Rusia; întrucât Uniunea Europeană și Rusia au stabilit relații profunde și cuprinzătoare, în special în sectorul energetic, economic și al afacerilor, și au devenit interdependente în cadrul economiei mondiale;

B.  întrucât persistă preocupări legate de evoluția situației din Federația Rusă în ceea ce privește respectarea și protejarea drepturilor omului, precum și respectarea principiilor, normelor și procedurilor democratice convenite de comun acord; întrucât Federația Rusă este membră cu drepturi depline a Consiliului Europei și a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa și s-a angajat, în consecință, să respecte principiile democrației și drepturile omului;

C. întrucât arestarea lui Serghei Magnițki și decesul său ulterior în detenție constituie un caz grav de încălcare a drepturilor omului în Rusia; întrucât se face din ce în ce mai simțită necesitatea unei politici ferme și cuprinzătoare a UE față de Rusia, și a unor critici juste, inclusiv a unor sancțiuni și măsuri restrictive, la nevoie;

D. întrucât condamnarea membrelor grupului punk Pussy Riot din Rusia la doi ani de închisoare pentru o reprezentație organizată în semn de protest împotriva președintelui Vladimir Putin într-o catedrală ortodoxă din Moscova este disproporționată, ridică serioase semne de întrebare cu privire la modul în care sistemul judiciar din Rusia tratează cetățenii și este menită să intimideze societatea civilă din Rusia;

E.  întrucât se înregistrează acțiuni regretabile destinate să îl deposedeze pe Ghenadi Gudkov, membru al Dumei din partea partidului de opoziție Rusia Dreaptă și participant la protestele în masă împotriva regimului președintelui Putin, de mandatul său printr-o procedură dubioasă;

F.  întrucât Parlamentul Rusiei a adoptat în iulie 2012 o lege prin organizațiile necomerciale rusești implicate în activități politice și finanțate din străinătate sunt calificate drept „agenți străini”;

G. întrucât acțiuni recente ale autorităților ruse au încălcat drepturile populației civile și ale mass-mediei libere din orașul Soci, Rusia, prin hărțuirea permanentă a activiștilor și a jurnaliștilor independenți înaintea Jocurilor Olimpice de Iarnă din 2014,

1.  își reafirmă convingerea că Federația Rusă rămâne unul dintre cei mai importanți parteneri ai Uniunii Europene în dezvoltarea unei cooperări strategice, împărtășind nu numai interesele economice și comerciale, ci și valorile sale politice și sociale;

2.  reamintește cazul lui Mihail Hodorkovski, fostul director executiv al companiei petroliere Yukos, care se află în continuare în închisoare, fiind condamnat în două procese separate în urma unor acuzații considerate pe scară largă a avea motivație politică; consideră că acest caz este un exemplu elocvent al politizării și lipsei de independență a sistemului judiciar din Federația Rusă; observă că al doilea proces al lui Mihail Hodorkovski a fost descris drept inechitabil de către Institutul pentru drepturile omului din cadrul Asociației Internaționale a Barourilor, iar Mihail Hodorkovski a fost declarat deținut politic de către organizația Amnesty International; solicită președintelui Vladimir Putin să respecte în totalitate constatările și să dea curs recomandărilor Comisiei prezidențiale pentru drepturile omului cu privire la cazul lui Mihail Hodorkovski;

3.  solicită Consiliului să analizeze posibilitatea de a elabora la nivelul UE o listă a funcționarilor responsabili de moartea lui Serghei Magnițki, de mușamalizarea judiciară ulterioară și de hărțuirea permanentă și susținută a mamei și a văduvei sale și să evalueze posibilitatea impunerii, în întreaga UE, a unei interdicții de acordare a vizelor pentru funcționarii respectivi, precum și a altor sancțiuni administrative și financiare;

4.  își exprimă dezamăgirea profundă cu privire la verdict și la sentința disproporționată pronunțată de Tribunalul Raional Hamovniceski din Rusia în cazul membrelor grupului punk Pussy Riot, Nadejda Tolokonnikova, Maria Aliohina și Ecaterina Samuțevici; constată cu îngrijorare că acest caz se adaugă intensificării recente a acțiunilor de intimidare și de urmărire în justiție a activiștilor opoziției din Federația Rusă, tendință care este din ce în ce mai îngrijorătoare pentru Uniunea Europeană; își reafirmă convingerea că sentința menționată va fi revizuită și anulată, în conformitate cu angajamentele internaționale ale Rusiei; își exprimă îngrijorarea cu privire la aparenta uniune politică dintre Guvernul Rusiei și Biserica Ortodoxă Rusă;

5.  subliniază că inițierea procedurii politice parlamentare destinate să îl deposedeze pe Ghenadi Gudkov, membru al partidului de opoziție Rusia Dreaptă, de mandatul său parlamentar, este percepută pe scară largă drept o acțiune de intimidare vizând activitatea politică legitimă a unui partid de opoziție care a sprijinit solicitările mișcării de protest;

6.  își exprimă preocupările cauzate de adoptarea de către Parlamentul Rusiei a legii prin care organizațiile necomerciale rusești implicate în activități politice și finanțate din străinătate sunt calificate drept „agenți străini”; încurajează autoritățile ruse să prezinte explicații și clarificări privind conținutul legii, deoarece interpretările greșite ar putea avea consecințe negative grave;

7.  subliniază importanța continuării schimbului de opinii privind drepturile omului cu Rusia în cadrul consultărilor UE-Rusia referitoare la drepturile omului, ca metodă de consolidare a interoperabilității noastre în toate domeniile de cooperare și solicită îmbunătățirea formatului acestor reuniuni pentru o mai mare eficacitate, acordându-se o atenție specială acțiunilor comune împotriva rasismului și xenofobiei; solicită, de asemenea, deschiderea acestui proces pentru a permite o contribuție reală din partea Parlamentului European, a Dumei de Stat și a ONG-urilor pentru drepturile omului, indiferent dacă dialogul are loc în Rusia sau într-un stat membru al UE;

8.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Guvernului și Parlamentului Federației Ruse, Consiliului Europei și Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa.

 

 

(1)

    Texte adoptate, P7_TA(2012)0054.

(2)

    Texte adoptate, P7_TA(2011)0575.

(3)

    Texte adoptate, P7_TA(2011)0335.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate