Predlog resolucije - B7-0427/2012Predlog resolucije
B7-0427/2012

PREDLOG RESOLUCIJE o politični uporabi sodstva v Rusiji

10.9.2012 - (2012/2789(RSP))

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
v skladu s členom 110(2) Poslovnika

Hannes Swoboda, Libor Rouček, Ana Gomes, Knut Fleckenstein, Véronique De Keyser v imenu skupine S&D

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B7-0427/2012

Postopek : 2012/2789(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B7-0427/2012
Predložena besedila :
B7-0427/2012
Razprave :
Sprejeta besedila :

B7‑0427/2012

Resolucija Evropskega parlamenta o politični uporabi sodstva v Rusiji

(2012/2789(RSP))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju tekočih pogajanj o novem sporazumu, ki bo zagotovil nov celostni okvir za odnose med EU in Rusijo, ter partnerstva za modernizacijo, sklenjenega leta 2010,

–   ob upoštevanju svojih prejšnjih poročil in resolucij o Rusiji, zlasti resolucije z dne 16. februarja 2012[1] o prihodnjih predsedniških volitvah v Rusiji, z dne 14. decembra 2011[2] o volitvah v dumo in z dne 7. julija 2011 [3] o pripravah na volitve v dumo Ruske federacije decembra 2011,

–   ob upoštevanju izjave Catherine Ashton, visoke predstavnice EU, z dne 17 avgusta 2012 o obsodbi članic pankovkse skupine Pussy Riot v Rusiji,

–   ob upoštevanju člena 110(2) Poslovnika,

A. ker si Evropska unija še vedno prizadeva za nadaljnjo poglobitev in razvoj odnosov med EU in Rusijo, kar je razvidno iz zavezanosti Unije resnemu sodelovanju v pogajanjih o novem okvirnem sporazumu za nadaljnji razvoj odnosov med EU in Rusijo, in ker sta Evropska unija in Rusija vzpostavili poglobljene in obsežne odnose, predvsem na področju energetike, gospodarstva in poslovanja, in ker sta postali v svetovnem gospodarstvu vzajemno odvisni;

B.  ker je še vedno prisotna zaskrbljenost zaradi dogodkov v Ruski federaciji, ki kažejo na nespoštovanje in neupoštevanje človekovih pravic ter skupno sprejetih demokratičnih načel, predpisov in postopkov; ker je Ruska federacija polnopravna članica Sveta Evrope in Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi ter se je s tem zavezala k spoštovanju načel demokracije in človekovih pravic;

C. ker je aretacija Sergeja Magnickega, ki je pozneje umrl v zaporu, tehten primer nespoštovanja človekovih pravic v Rusiji; ker je vedno bolj potrebna trdna in celostna politika EU do Rusije ter pravična kritika, vključno s sankcijami in omejevalnimi ukrepi, če bo to potrebno;

D. ker je obsodba članic ruske pankovske skupine Pussy Riot na dve leti zapora zaradi protestnega nastopa proti predsedniku Vladimirju Putinu v moskovski ortodoksni katedrali nesorazmerna, zbuja resne pomisleke o tem, kako ruski pravosodni sistem obravnava svoje državljane, in je njen namen ustrahovati rusko civilno družbo;

E.  ker se z obžalovanja vrednimi potezami Genadiju Gudkovu, poslancu dume iz opozicijske stranke Pravična Rusija, ki je sodeloval v množičnih protestih proti vladavini predsednika Putina, s sumljivimi postopki poskuša odvzeti poslanski mandat;

F.  ker je ruski parlament julija 2012 sprejel zakon, s katerim je ruskim nekomercialnim organizacijam, ki se ukvarjajo s političnimi dejavnostmi in se financirajo iz tujine, podelil status tujega agenta;

G. ker so ruske oblasti z nedavnimi dejanji kršile pravice civilnega prebivalstva in svobodnih medijev v Sočiju v Rusiji, saj nenehno nadlegujejo aktiviste in neodvisne novinarje že pred začetkom zimskih olimpijskih iger 2014;

1.  ponovno poudarja, da Ruska federacija ostaja ena od najpomembnejših partneric Evropske unije pri vzpostavljanju strateškega partnerstva, saj z Evropsko unijo ne deli le gospodarskih in trgovskih interesov, ampak tudi politične in družbene vrednote;

2.  ponovno omenja primer Mihaila Hodorkovskega, nekdanjega izvršnega direktorja naftnega podjetja Jukos, ki ostaja v zaporu, potem ko je bil v dveh ločenih sodnih procesih obsojen zaradi obtožb, ki na splošno veljajo za politično motivirane; meni, da je njegov primer najbolje ponazarja politizacijo in pomanjkanje neodvisnosti sodstva v Ruski federaciji; ugotavlja, da je inštitut za človekove pravice mednarodnega združenja pravnikov drugo sojenje Hodorkovskemu označilo kot nepošteno; ugotavlja, da je organizacija Amnesty International Hodorkovskega razglasila za zapornika vesti; poziva predsednika Vladimirja Putina, naj v celoti upošteva in uresniči ugotovitve in priporočila predsedniške komisije za človekove pravice, povezana s primerom Hodorkovskega;

3.  poziva Svet, naj preuči možnost oblikovanja skupnega seznama EU z uradniki, odgovornimi za smrt Sergeja Magnickega, poznejše prikrivanje primera s strani sodstva, ter stalno in vztrajno nadlegovanje njegove matere in vdove, in premisli o možnosti, da bi za te uradnike razglasili prepoved vizuma po vsej EU ter druge upravne in finančne sankcije;

4.  izraža globoko razočaranje nad obsodbo in pretirano kaznijo, ki jo je izreklo hamovniško okrožno sodišče v Rusiji v primeru Nadežde Tolokonikove, Marije Aljohine in Jekaterine Samucevič, članic pankovske skupine Pussy Riot; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je to samo še eden od primerov politično motiviranega ustrahovanja in pregona opozicijskih aktivistov v Ruski federaciji, ki zadnje čase narašča in v Evropski uniji vzbuja vedno večjo skrb; ponovno izraža svoje prepričanje, da bodo obsodbo še enkrat pregledali in jo razveljavili v skladu z ruskimi mednarodnimi obveznostmi; izraža zaskrbljenost zaradi očitne politične naveze med rusko državno vlado in rusko ortodoksno cerkvijo;

5.  poudarja, da začetek parlamentarnega političnega postopka, s katerim naj bi Genadiju Gudkovu, članu opozicijske stranke Pravična Rusija, odvzeli poslanski mandat, na splošno velja za zastraševanje, usmerjeno na legitimno politično delovanje opozicijske stranke, ki je podprla zahteve protestnega gibanja;

6.  je zaskrbljen, ker je ruski parlament sprejel zakon, s katerim je ruskim nekomercialnim organizacijam, ki se ukvarjajo s političnimi dejavnostmi in se financirajo iz tujine, podelil status tujega agenta; spodbuja ruske oblasti, naj predložijo razlage in pojasnila vsebine tega zakona, saj bi napačne razlage lahko imele resne negativne posledice;

7.  poudarja pomen neprekinjene izmenjave stališč o človekovih pravicah z Rusijo v okviru posvetovanj o človekovih pravicah med EU in Rusijo, kar bo utrdilo našo interoperabilnost na vseh področjih sodelovanja, ter zahteva, da se izboljša format teh srečanj, da bi postala bolj učinkovita, s posebnim poudarkom na skupnih ukrepih proti rasizmu in ksenofobiji, ter da se ta proces dejansko odpre za prispevke Evropskega parlamenta, ruske dume in nevladnih organizacij, ki delujejo na področju človekovih pravic, ne glede na to, ali dialog poteka v Rusiji ali v kateri od držav članic EU;

8.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic, vladi in parlamentu Ruske federacije ter Svetu Evrope in Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi.