Πρόταση ψηφίσματος - B7-0430/2012Πρόταση ψηφίσματος
B7-0430/2012

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την πολιτικοποίηση της δικαιοσύνης στη Ρωσία

  10.9.2012 - (2012/2789(RSP))

  εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
  σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού

  Werner Schulz, Barbara Lochbihler, Indrek Tarand, Reinhard Bütikofer, Amelia Andersdotter, Raül Romeva i Rueda εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

  Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0427/2012

  Διαδικασία : 2012/2789(RSP)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  B7-0430/2012
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  B7-0430/2012
  Συζήτηση :
  Ψηφοφορία :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  B7‑0430/2012

  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πολιτικοποίηση της δικαιοσύνης στη Ρωσία

  (2012/2789(RSP))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –   έχοντας υπόψη τα παλαιότερα ψηφίσματά του για τη Ρωσία,

  –   έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα, ιδίως το άρθρο 14 το οποίο ορίζει ότι κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα να δικαστεί η υπόθεσή του δίκαια και δημόσια από αρμόδιο, ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστήριο, που έχει προηγουμένως συσταθεί νομίμως, Σύμφωνο στο οποίο η Ρωσία είναι συμβαλλόμενο μέρος από το 1973,

  –   έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, ιδίως το άρθρο 6 το οποίο ορίζει ομοίως ότι κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα να δικαστεί η υπόθεσή του δίκαια, δημόσια και εντός ευλόγου προθεσμίας από ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστήριο, που έχει προηγουμένως συσταθεί νομίμως, Σύμβαση στην οποία η Ρωσία είναι συμβαλλόμενο μέρος από το 1998,

  –   έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Ρωσίας, ιδίως το άρθρο 118 το οποίο ορίζει ότι η Δικαιοσύνη στη Ρωσική Ομοσπονδία απονέμεται μόνον από δικαστήρια, καθώς και το άρθρο 120 το οποίο ορίζει ότι οι δικαστές είναι ανεξάρτητοι και υπόκεινται μόνον στο Ρωσικό Σύνταγμα και στους ομοσπονδιακούς νόμους,

  –   έχοντας υπόψη την από 17 Αυγούστου 2012 απόφαση του δικαστηρίου της περιφέρειας Khamovnichesky της Μόσχας με την οποία μέλη του γυναικείου συγκροτήματος πανκ "Pussy Riot" καταδικάσθηκαν σε διετή φυλάκιση για χουλιγκανισμό,

  –   έχοντας υπόψη την από 17 Αυγούστου 2012 δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας κυρίας Catherine Ashton σχετικά με την καταδίκη των μελών του συγκροτήματος πανκ "Pussy Riot" στη Ρωσία,

  –   έχοντας υπόψη το αίτημα του Ρώσου Γενικού Εισαγγελέα να ψηφιστεί στις 12 Σεπτεμβρίου η έκπτωση του βουλευτή της Δούμας και μέλους του κόμματος "Δίκαιη Ρωσία" κ. Gennady Gudkov,

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

  Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσική Ομοσπονδία ως πλήρες μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Ασφάλειας και Συνεργασίας στην Ευρώπη έχει δεσμευθεί υπέρ των δημοκρατικών αρχών, υπέρ του κράτους δικαίου και υπέρ του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ότι λόγω πολλών σοβαρών παραβιάσεων του κράτους δικαίου και της έγκρισης περιοριστικών νόμων τους τελευταίους μήνες, υπάρχουν εντεινόμενες ανησυχίες για το κατά πόσον η Ρωσία ανταποκρίνεται στις διεθνείς και εθνικές υποχρεώσεις της·

  Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι έρευνες για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι συχνά αναποτελεσματικές, ελλιπείς και καταλήγουν σε ατιμωρησία· ότι η αδιαφάνεια των επισήμων πράξεων ανοίγει το δρόμο για εκτεταμένες καταχρήσεις·

  Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι θάνατοι των Anna Politkovskaya, Natalia Estemirova, Anastasia Barburova, Stanislav Markelov και Sergei Magnitsky παραμένουν ανεξιχνίαστοι·

  Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Mikhail Khordorkovsky και ο συνεταίρος του Platon Lebedev καταδικάσθηκαν για υπεξαίρεση από το δικαστήριο της περιφέρειας Khamovnichesky της Μόσχας στις 30 Δεκεμβρίου 2010· ότι η δίωξη, η δίκη και η ετυμηγορία χαρακτηρίστηκαν διεθνώς ως πολιτικού χαρακτήρα· ότι η πολιτική παρέμβαση και η άσκηση πίεσης επικρίθηκαν έντονα από τη διεθνή κοινότητα·

  Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανωτέρω περιπτώσεις καθώς και η δίωξη ηγετών της αντιπολίτευσης υποσκάπτουν την αξιοπιστία του δικαστικού συστήματος και θέτουν υπό αμφισβήτηση την ανεξαρτησία του·

  ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας κατάλογος με 39 ονόματα που θεωρούνται από την πολιτική αντιπολίτευση και από μεγάλες μερίδες της κοινωνίας των πολιτών ως πολιτικοί κρατούμενοι επιδόθηκε στον απελθόντα Πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας Dimitri Medvedev με μια έκκληση για άμεση απελευθέρωσή τους·

  Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνεχείς εκφοβισμοί, παρενοχλήσεις και συλλήψεις εκπροσώπων των δυνάμεων της αντιπολίτευσης και μη κυβερνητικών οργανώσεων, η πρόσφατη έγκριση νόμων για τη χρηματοδότηση των ΜΚΟ, για το δικαίωμα του συνέρχεσθαι, για τη δυσφήμηση, για τους περιορισμούς στο διαδίκτυο, καθώς και η εντεινόμενη πίεση στα ελεύθερα και ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης και στις μειονότητες σεξουαλικού προσανατολισμού και θρησκευτικών πεποιθήσεων οδηγούν σε περαιτέρω υποβάθμιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αρχών στη Ρωσία·

  Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτοί οι νέοι ή τροποποιηθέντες νόμοι εγκρίθηκαν από μια εν μέρει μη νομιμοποιημένη Κρατική Δούμα που δεν εκλέχθηκε με ελεύθερο και έντιμο τρόπο, όπως διαπίστωσε η αποστολή εκλογικών παρατηρητών του ΟΑΣΕ και όπως συνεπέρανε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

  Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαστήριο της περιφέρειας Khamovnichesky της Μόσχας καταδίκασε στις 17 Αυγούστου 2012 τρεις ακτιβίστριες του γυναικείου συγκροτήματος πανκ "Pussy Riot" σε διετή φυλάκιση μετά που τις έκρινε ένοχες για χουλιγκανισμό υποκινούμενο από θρησκευτικό μίσος τον Φεβρουάριο 2012 στον καθεδρικό ναό του Σωτήρος Χριστού στη Μόσχα·

  Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Δούμα έχει προγραμματίσει να ψηφίσει στις 12 Σεπτεμβρίου 2012 επί της άρσης της ασυλίας και υπέρ της έκπτωσης του Gennady Gudkov από τη Δούμα για επιχειρηματικές δραστηριότητες στη διάρκεια της εντολής του κατά παράβαση του άρθρου 289 του ρωσικού Ποινικού Κώδικα· ότι για λόγους κράτους δικαίου, οι κανόνες κατά της διαφθοράς πρέπει να ισχύουν εξίσου και αμερόληπτα για όλα τα Μέλη της Δούμας· ότι κι άλλα μέλη του κόμματος Δίκαιη Ρωσία όπως ο Dimitri Gudkov και ο Ilya Ponomarev αντιμετωπίζουν παρόμοιες κατηγορίες·

  ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας νέος ομοσπονδιακός νόμος είναι σε αρχικό στάδιο εκπόνησης και θα επιτρέπει στη Δούμα να αποπέμπει χωρίς επίσημη δικαστική εντολή μέλη της που παραβιάζουν την ηθική δεοντολογία ή που ενδεχομένως δυσφημούν τη Δούμα ή την Κυβέρνηση·

  ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η περίπτωση του Sergei Magnitsky είναι απλώς μία από τις πολλές περιπτώσεις κατάχρησης εξουσίας εκ μέρους των ρωσικών αρχών, όπου παραβιάζεται κατάφωρα το κράτος δικαίου και οι υπεύθυνοι του θανάτου του παραμένουν ατιμώρητοι· ότι υπάρχουν πολλές άλλες δικαστικές υποθέσεις όπου χρησιμοποιούνται κατασκευασμένες κατηγορίες για πολιτικούς λόγους με σκοπό την εξάλειψη του πολιτικού ανταγωνισμού και τον περιορισμό της κοινωνίας των πολιτών·

  ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρωσικός νόμος περί της καταπολέμησης εξτρεμιστικών δραστηριοτήτων έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως για τη στοχοποίηση ακτιβιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πολιτικών αντιπάλων και θρησκευτικών ομάδων· ότι ο νόμος είναι ασαφής στην ορολογία του, το περιεχόμενό του έχει επικριθεί από την "Επιτροπή της Βενετίας" του Συμβουλίου της Ευρώπης και χρησιμοποιείται με αυθαίρετο τρόπο·

  ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει καταδικάσει τη Ρωσική Ομοσπονδία για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον Βόρειο Καύκασο σε περισσότερες από 150 αποφάσεις· ότι οι αποφάσεις του ανωτέρω δικαστηρίου δεν εφαρμόστηκαν· ότι η ευθύνη για τη μη εφαρμογή των αποφάσεων βαρύνει σε μεγάλο βαθμό τα δικαστικά όργανα και τις αρχές·

  ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαστικά όργανα και τα όργανα επιβολής του νόμου δεν μπόρεσαν να θέσουν τέρμα στην εκτεταμένη ατιμωρησία για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον Βόρειο Καύκασο· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν είναι κατοχυρωμένο κανένα ένδικο μέσο για τις σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τις επιθέσεις, τις δολοφονίες , τις βίαιες εξαφανίσεις και τις περιπτώσεις κακής μεταχείρισης και αυθαίρετης κράτησης σε ορισμένες περιοχές του Βορείου Καυκάσου·

  1.  εκτιμά πως η Ρωσία, ως μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Ασφάλειας και Συνεργασίας στην Ευρώπη, οφείλει να εκπληρώνει και να σέβεται πλήρως τις υποχρεώσεις που έχει προσυπογράψει· τονίζει ότι οι πρόσφατες εξελίξεις δείχνουν πως κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση από τις μεταρρυθμίσεις που είναι αναγκαίες για τη βελτίωση των δημοκρατικών προδιαγραφών και του κράτους δικαίου και για την ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας στη Ρωσία·

  2.  υπενθυμίζει ότι ο απελθών Πρόεδρος Medvedev συγκρότησε μια ομάδα εργασίας για τη μεταρρύθμιση του εκλογικού συστήματος, τη βελτίωση του κράτους δικαίου και το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων στη Ρωσία· υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει καλέσει τις Ρωσικές Αρχές να εφαρμόσουν τις μεταρρυθμίσεις αυτές και πρόσφερε πάντοτε τη βοήθεια της ΕΕ, ακόμη και μέσω του πλαισίου της Εταιρικής Σχέσης για τον Εκσυγχρονισμό·

  3.  καλεί επ΄αυτού τις Ρωσικές Αρχές να ζητήσουν από την "Επιτροπή της Βενετίας" του Συμβουλίου της Ευρώπης να εξετάσει τους νέους ρωσικούς νόμους που περιορίζουν την ελευθερία της έκφρασης, την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, το δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι, καθώς και το δικαίωμα προστασίας από αυθαίρετες και άδικες κατηγορίες, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσον ανταποκρίνονται ή όχι στα ευρωπαϊκά πρότυπα·

  4.  εκφράζει την ανησυχία του για το επιδεινούμενο κλίμα στην ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών στη Ρωσία, ιδίως μετά την πρόσφατη έγκριση μιας σειράς νόμων για τις διαδηλώσεις, για τις ΜΚΟ, για τη δυσφήμηση και για διαδίκτυο, που περιλαμβάνουν διφορούμενες διατάξεις και θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αυθαίρετη εφαρμογή· υπενθυμίζει στις Ρωσικές Αρχές ότι μια σύγχρονη και ευημερούσα κοινωνία χρειάζεται να αναγνωρίζει και να προστατεύει τα ατομικά και συλλογικά δικαιώματα όλων των πολιτών της·

  5.  καλεί σε σχέση με τα ανωτέρω τα αρμόδια ρωσικά όργανα να τροποποιήσουν τους νέους νόμους για τις ΜΚΟ, ώστε να προστατευθούν από πολιτικές διώξεις οι ενώσεις πολιτών που λαμβάνουν οικονομική υποστήριξη από ξένα ταμεία με καλή φήμη·

  6.  εκφράζει έντονη απογοήτευση για την από 17 Αυγούστου 2012 απόφαση του δικαστηρίου της περιφέρειας Khamovnichesky στη Ρωσία που καταδίκασε τις Nadezhda Tolokonnikova, Maria Alyokhina και Ekaterina Samutsevich, μέλη του συγκροτήματος πανκ "Pussy Riot" σε διετή φυλάκιση σε ποινική αποικία για "χουλιγκανισμό υποκινούμενο από θρησκευτικό μίσος"· εκτιμά πως η απόφαση είναι μέρος των μέτρων άσκησης πίεσης κατά των πολιτικών αντιφωνούντων και των δυνάμεων της αντιπολίτευσης και ότι συρρικνώνει περαιτέρω το ρωσικό δημοκρατικό χώρο και υπονομεύει βαθειά την αξιοπιστία του ρωσικού δικαστικού συστήματος· καταδικάζει έντονα αυτή την πολιτικού χαρακτήρα απόφαση και ελπίζει πως θα ακυρωθεί σε αναίρεση κι ότι θα αφεθούν ελεύθερα τα τρία μέλη του συγκροτήματος "Pussy Riot"·

  7.  καταδικάζει τη σύλληψη διαδηλωτών στο πλαίσιο της δίκης των μελών του συγκροτήματος "Pussy Riot", συμπεριλαμβανομένης της σύλληψης ηγετικών στελεχών της αντιπολίτευσης και δημοσιογράφων, καθώς και την υπέρμετρη χρήση του μέτρου της προδικαστικής κράτησης για άτομα που συμμετείχαν στις διαδηλώσεις της Πλατείας Bolotnaya στις 6 Μαΐου· καλεί τις Ρωσικές Αρχές να σεβαστούν το δικαίωμα του συνέρχεσθαι και της έκφρασης·

  8.  χαιρετίζει την από 25 Ιουλίου 2012 απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου να επανεξετάσει τις υποθέσεις Khoderkovsky και Lebedev βάσει των συστάσεων της Προεδρικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Δεκεμβρίου 2011· λαμβάνει γνώση της μείωσης κατά τρία έτη της ποινής του Lebedev· ζητεί να συνεχιστεί η συνολική επανεξέταση αυτών των υποθέσεων, στο πλαίσιο των διεθνών υποχρεώσεων της Ρωσίας για δίκαιες και διαφανείς δίκες·

  9.  λαμβάνει γνώση ότι ο Γενικός Εισαγγελέας ζήτησε να ψηφιστεί ο πρόωρος τερματισμός των αρμοδιοτήτων του μέλους της Δούμας Gennady Gudkov λόγω επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στη διάρκεια της κοινοβουλευτικής εντολής του κατά παράβαση του άρθρου 289 του ρωσικού Ποινικού Κώδικα· καλεί τη Ρωσία να αποφύγει να χρησιμοποιεί αυθαίρετα τους νόμους με σκοπό την παρεμπόδιση των βουλευτών της αντιπολίτευσης·

  10. εκφράζει την κατάπληξή του για την καταδίκη της ακτιβίστριας της οργάνωσης "Άλλη Ρωσία" Taisiya Osipova σε οκταετή φυλάκιση για ναρκωτικά, παρ΄όλο ότι κατά τη δίκη διαπιστώθηκαν ανησυχητικές παρατυπίες, ενώ ο απελθών Πρόεδρος Medvedev κατέκρινε την πρώτη ετυμηγορία του 2010 της δεκαετούς φυλάκισης ως υπερβολικά σκληρή· επισημαίνει ότι πολλές άλλες περιπτώσεις ακτιβιστών της αντιπολίτευσης δημιουργούν έντονες ανησυχίες, συμπεριλαμβανομένης της δίωξης κατά του ακτιβιστή της αντιπολίτευσης Alexei Navalny ο οποίος αντιμετωπίζει μέχρι και δεκαετή φυλάκιση εάν κριθεί ένοχος συμμετοχής σε κλοπή ξυλείας αξίας 16 εκατομμυρίων ρουβλίων, και η υπόθεση του Garri Kasparov ή το θέμα των νέων ποινικών ερευνών κατά του Suren Gazaryan·

  11. θεωρεί λυπηρή την αυθαίρετη χρήση του νόμου που εγκρίθηκε σε οκτώ περιφέρειες περί ομοφυλοφιλικής προπαγάνδας εναντίον των μειονοτήτων LGBT όπως επίσης και τη δίωξη και παρενόχληση θρησκευτικών μειονοτήτων όπως οι Μάρτυρες του Ιεχωβά και το Falun Gong με το πρόσχημα του εξτρεμισμού·

  12. τονίζει ότι οι περιπτώσεις αυτές εντείνουν την αναζωπύρωση των εκφοβισμών και διώξεων πολιτικής φύσης σε βάρος ακτιβιστών της αντιπολίτευσης στη Ρωσία· ζητεί από το Συμβούλιο να αντιμετωπίσει με συνεκτικό και βολονταριστικό τρόπο τις σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία και να κάνει για κάθε περίπτωση ξεχωριστά μια αξιολόγηση ως προς την ανάγκη λήψης ή μη περιοριστικών μέτρων κατά των ενόχων, ως ένα ύστατο μέτρο, εφόσον υπάρχουν σαφή αποδεικτικά στοιχεία διάπραξης αδικήματος ή εγκλήματος·

  13. καλεί τη Ρωσία να αναστρέψει την σημερινή πορεία της, να επανεστιάσει στις διεθνείς υποχρεώσεις της και να αναλάβει σοβαρές δεσμεύσεις για τη βελτίωση της ανεξαρτησίας του δικαστικού της συστήματος και για το σεβασμό των αρχών του κράτους δικαίου·

  14. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στην Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στον Οργανισμό για την Ασφάλεια κα τη Συνεργασία στην Ευρώπη.