Állásfoglalásra irányuló indítvány - B7-0430/2012Állásfoglalásra irányuló indítvány
B7-0430/2012

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY az igazságügy politikai célú felhasználásáról Oroszországban

10.9.2012 - (2012/2789(RSP))

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően
az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján

Werner Schulz, Tarja Cronberg, Barbara Lochbihler, Indrek Tarand, Reinhard Butikhofer, Amelia Andersdotter, Raul Romeva a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B7-0427/2012

Eljárás : 2012/2789(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B7-0430/2012
Előterjesztett szövegek :
B7-0430/2012
Viták :
Elfogadott szövegek :

B7‑0430/2012

Az Európai Parlament állásfoglalása az igazságügy politikai célú felhasználásáról Oroszországban

(2012/2789(RSP))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Oroszországról szóló korábbi állásfoglalásaira,

–   tekintettel a polgári és politikai jogok nemzetközi egyezségokmányára –amelynek Oroszország 1973 óta részes fele –, és különösen annak 14. cikkére, amely kimondja, hogy mindenkinek joga van arra, hogy ügyét a törvény által létrehozott független és pártatlan bíróság tisztességesen és nyilvánosan tárgyalja,

–   tekintettel az emberi jogok és alapvető szabadságjogok védelméről szóló egyezményre –amelynek Oroszország 1998 óta részes fele –, és különösen annak 6. cikkére, amely szintén kimondja, hogy mindenkinek joga van arra, hogy ügyét a törvény által létrehozott független és pártatlan bíróság tisztességesen, nyilvánosan és ésszerű időn belül tárgyalja,

–   tekintettel Oroszország alkotmányára, különösen annak 118. cikkére, amely kimondja, hogy az igazságszolgáltatást az Oroszországi Föderációban kizárólag bíróságokon végzik, a 120. cikk pedig a bírák függetlenségéről rendelkezik, akik kizárólag az orosz alkotmánynak és a szövetségi jogszabályoknak vannak alávetve,

–   tekintettel a moszkvai Kamovnyicseszkij kerületi bíróság 2012. augusztus 17-i ítéletére, amelyben a Pussy Riot punk zenekar három tagjára 2 éves börtönbüntetést szabott ki huliganizmus vádjával,

–   tekintettel Catherine Ashtonnak, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének és a Bizottság alelnökének a Pussy Riot punk zenekar tagjait sújtó oroszországi bírósági ítélettel kapcsolatos 2012. augusztus 17-i nyilatkozatára,

–   tekintettel az orosz főügyész 2012. szeptember 12-i kérésére, hogy a Duma szavazzon az Igazságos Oroszország párt parlamenti képviselője, Gennagyij Gutkov képviselői tisztségéből való idő előtti felmentéséről,

–   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel az Oroszországi Föderáció, mint az Európa Tanács és az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet teljes jogú tagja, elkötelezte magát a demokrácia alapelvei, a jogállamiság és az emberi jogok tiszteletben tartása mellett; mivel a jogállamiság elvének számos súlyos megsértése és korlátozó jogszabályok elfogadása az elmúlt hónapok során egyre növekvő aggodalmat ébreszt Oroszország nemzetközi és nemzeti kötelezettségeinek való megfelelése tekintetében,

B.  mivel az emberi jogok megsértésének ügyében folytatott nyomozások gyakran nem hatékonyak, hibásak és az elkövető büntetlenségét eredményezik; mivel a hivatalos intézkedések átláthatóságának hiánya kiterjedt visszaéléseket tesz lehetővé,

C. mivel Anna Politkovszkaja, Natalija Jesztyemirova, Anasztázia Barburova, Sztanyiszlav Markelov és Szergej Magnyickij halála ügyében továbbra sem találtak felelősöket,

D. mivel Mihail Hodorkovszkij és üzlettársa, Platon Lebegyev elleni sikkasztási ügyben a moszkvai Kamovnyicseszkij kerületi bírósága 2010. december 30-án elmarasztaló ítéletet hozott; mivel a bűnvádi eljárást, a bírósági pert és az ítéletet a nemzetközi színtéren politikai indíttatásúnak tartják; mivel a politika beavatkozását és nyomásgyakorlását a nemzetközi közösség súlyos kritikákkal illette,

E.  mivel a fent említett esetek és az ellenzéki vezetők elleni bírósági eljárások aláássák az igazságszolgáltatás hitelességét és kérdésessé teszik annak függetlenségét,

F.  mivel egy 39 olyan személy nevét tartalmazó listát nyújtottak át Dimitrij Medvegyevnek, az Orosz Föderáció volt elnökének, akiket a politikai ellenzék és a civil társadalom jelentős része politikai foglyoknak tekint, és a volt elnököt felszólították a szóban forgó személyek azonnali szabadon engedésére,

G. mivel az ellenzéki erők és nem kormányzati szervezetek képviselőit érő folyamatos megfélemlítés, zaklatás, illetve letartóztatásuk, továbbá a nem kormányzati szervezetek finanszírozásáról, a gyülekezési szabadságról, a rágalmazásról és az internet korlátozásáról szóló jogszabályok közelmúltbeli elfogadása, valamint a szabad és független médiára, a szexuális irányultság vagy vallásos hit tekintetében kisebbséget képező csoportokra gyakorolt egyre fokozódó nyomás az emberi jogok és demokratikus alapelvek további gyengülését eredményezik Oroszországban,

H. mivel ezeket az új vagy módosított jogszabályokat egy részben illegitim Állami Duma fogadta el, amelynek megválasztása az EBESZ megfigyelő missziója és az Európai Parlament következtetései szerint nem volt sem szabad, sem méltányos,

I.    mivel a moszkvai Kamovnyicseszkij kerületi bíróság 2012. augusztus 17-én két éves börtönbüntetést szabott ki a Pussy Riot női punk zenekar három aktivistájára, miután bűnösnek találta őket a moszkvai Megváltó Krisztus Székesegyházban 2012 februárjában elkövetett, vallási gyűlölet motiválta huliganizmusban,

J.   mivel a Duma 2012. szeptember 12-én szavaz arról, hogy megvonja-e a mentességet Gennagyij Gutkovtól, és felmenti-e képviselői tisztségéből a mandátuma alatt folytatott üzleti tevékenységek miatt, ami az orosz büntető törvénykönyv 289. cikkébe ütközik; mivel a jogállamiság érdekében a korrupcióellenes szabályokat egyenlően és pártatlanul kellene alkalmazni a Duma valamennyi tagjára; mivel az Igazságos Oroszország frakció más tagjait, így Dimitrij Gudkovot és Ilja Ponomarevet is hasonló vádakkal illették,

K. mivel most készül egy új szövetségi törvényjavaslat-tervezet, amely azt is lehetővé teszi a Duma számára, hogy hivatalos bírósági végzés nélkül kizárja azokat a képviselőket, akik megszegik az etikai normákat vagy rossz fényt vethetnek a Dumára vagy a kormányra,

L.  mivel Szergej Magnyickij ügye csak egy az orosz bűnüldöző hatóságok által elkövetett számos hatalmi visszaélés közül, melynek során súlyosan sérül a jogállamiság és az áldozat haláláért felelős személyek továbbra is büntetlenek; mivel számtalan egyéb bírósági ügy van, amelyekben politikailag konstruált okokat használnak fel valamely politikai versenytárs megsemmisítésére vagy a civil társadalom korlátozására,

M. mivel a szélsőséges tevékenységekre vonatkozó orosz jogszabályt széles körben alkalmazták az emberi jogi aktivistákkal, a politikai ellenzékkel és vallási csoportokkal szemben; mivel az Európa Tanács Velencei Bizottsága által megfogalmazott kritika szerint a jogszabály terminológiáját és tartalmát tekintve homályos és azt önkényesen alkalmazzák,

N. mivel az Emberi Jogok Európai Bírósága több mint 150 ítéletében elítélte az Oroszországi Föderációt az észak-kaukázusi súlyos emberi jogi visszaélések miatt; mivel az Emberi Jogok Európai Bírósága ítéleteit nem hajtották végre; mivel az ítéletek végrehajtásának hiányáért a felelősség jelentős részben az igazságszolgáltatási intézményeket és hatóságokat terheli,

O. mivel a bírósági és a bűnüldöző szervek kudarcot vallottak az észak-kaukázusi emberi jogi visszaélésekkel kapcsolatos kiterjedt büntetlenség megállításában; mivel nem biztosítanak jogorvoslatot az Észak-Kaukázus egyes területein tapasztalt súlyos emberi jogi visszaélések, támadások, gyilkosságok, erőszakos eltűnések, valamint a rossz bánásmód és az önkényes letartóztatások esetén;

1.  úgy véli, hogy Oroszországnak az Európa Tanács és az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet tagjaként maradéktalanul teljesítenie kell és be kell tartania vállalt kötelezettségeit; hangsúlyozza, hogy a közelmúltbeli fejlemények a demokratikus normák, a jogállamiság és az oroszországi igazságszolgáltatás függetlensége javításához szükséges reformokkal ellentétes irányban haladnak;

2. emlékezetet rá, hogy Medvegyev elnök létrehozott egy a választási rendszer reformjával, a jogállamiság javításával és az alapvető jogok oroszországi tiszteletben tartásának ügyével foglalkozó munkacsoportot; emlékezetet rá, hogy az Európai Parlament felhívta az orosz hatóságokat e reformok folytatására, és folyamatosan uniós támogatást ajánlott, beleértve a modernizációs partnerség keretein belüli támogatást is;

3. e tekintetben felhívja az orosz hatóságokat, hogy kérjék fel az Európa Tanács Velencei Bizottságát, vizsgálja meg a véleménynyilvánítás szabadságát, a gyülekezés szabadságát, a választáshoz és a választhatósághoz való jogot, valamint az önkényes és tisztességtelen vádak elleni védelemhez való jogot korlátozó új orosz jogszabályokat annak kiderítse érdekében, hogy azok megfelelnek-e az európai normáknak;

4. aggodalmának ad hangot azzal kapcsolatban, hogy Oroszországban egyre kedvezőtlenebb a civil társadalom fejlődéséhez szükséges környezet, különös tekintettel egy sor, a tüntetésekre, nem kormányzati szervezetekre, a rágalmazásra és az internetre vonatkozó jogszabály közelmúltbeli elfogadására, amelyek homályos rendelkezéseket tartalmaznak és a jog önkényes érvényesítését eredményezhetik; emlékezteti az orosz hatóságokat arra, hogy egy modern és virágzó társadalomnak el kell ismernie és védenie kell valamennyi állampolgár egyéni és kollektív jogait;

5. e tekintetben felszólítja az orosz illetékes szerveket, hogy módosítsák a nem kormányzati szervezetekre vonatkozó új jogszabályokat annak érdekében, hogy azok megóvják a jónevű külföldi alapokból pénzügyi támogatásban részesülő nem kormányzati szervezeteket a politikai üldözéstől;

6. mélységesen csalódott az orosz Kamovnyicseszkij kerületi bíróság 2012. augusztus 17-i, a Pussy Riot punk zenekar tagjai (Nagyezsda Tolokonnyikova, Marija Aljohina és Jekatyerina Szamucevics) ügyében hozott ítéletében, melyben „vallási gyűlölet által motivált huliganizmus” vádjával két év, büntetőtáborban letöltendő börtönbüntetést szabott ki rájuk; úgy véli, hogy az ítélet a politikai szakadár és ellenzéki erők ellen irányuló kampány része, amely tovább szűkíti az orosz demokratikus játékteret és mélyen aláássa az orosz igazságszolgáltatási rendszer hitelességét; határozottan elítéli ezt a politikai indíttatású ítéletet, és elvárja, hogy másodfokon az ítéletet megsemmisítsék és a Pussy Riot három tagját szabadon engedjék;

7. elítéli a Pussy Riot elleni bírósági eljárás ellen tüntetők, így vezető ellenzéki képviselők és újságírók az eljárás keretében történő letartóztatását, valamint az előzetes letartóztatás eszközének a Bolotnaja téren május 6-án tartott tüntetés résztvevői ellen történő túlzott alkalmazását, felhívja az orosz hatóságokat, hogy tartsák tiszteletben a gyülekezés és a véleménynyilvánítás szabadságát;

8. üdvözli a Legfelsőbb Bíróság 2012. július 25-i határozatát, miszerint felülvizsgálja mind a Hodorkovszkij, mind a Lebegyev ügyet, összhangban az Elnöki Emberi Jogi Bizottság 2011. decemberi ajánlásával; tudomásul veszi Lebegyev ítéletének három évvel való megrövidítését; kéri a szóban forgó ügyek átfogó felülvizsgálatának azon az alapon történő folytatását, hogy Oroszország nemzetközi kötelezettségvállalásokat tett a méltányos és átlátható bírósági eljárások mellett;

9.  tudomásul veszi a főügyész azon kérését, hogy a Duma szavazzon Gennagyij Gutkov parlamenti képviselő idő előtti felmentéséről a parlamenti mandátuma alatt folytatott, az orosz büntető törvénykönyv 289. cikkébe ütköző üzleti tevékenységek miatt; felhívja Oroszországot, hogy tartózkodjon a jogszabályoknak az ellenzéki képviselők eltávolítását célzó, önkényes alkalmazásától;

10. megdöbbenésének ad hangot a „Másik Oroszország” párt aktivistája, Taiszija Oszipova ügyében hozott ítélet kapcsán, akire a bíróság kábítószerrel való visszaélés vádjával nyolc éves börtönbüntetést szabott ki annak ellenére, hogy az eljárás alatt szembeszökő szabálytalanságok történtek, és hogy Medvegyev volt elnök a 2010-es első, tíz évet tartalmazó ítéletet túlságosan szigorúnak találta; rámutat, hogy számos egyéb, ellenzéki aktivisták elleni ügy komoly aggodalomra ad okot, így az Alekszej Navalnij ellenzéki aktivista elleni bűnvádi eljárás, akire akár tíz éves börtönbüntetés is várhat, ha bűnösnek találják 16 millió rubel értékű fa ellopásában való részvételben, illetve Garri Kaszparov ügye, vagy a Szuren Gazarjan elleni új bűnügyi vizsgálatok;

11. elítéli a nyolc régióban bevezetett, homoszexuális propaganda elleni jogszabály LMBT kisebbség elleni önkényes használatát, valamint a vallási kisebbségek – pl. Jehova tanúi és Falun Gong – szélsőséges szervezetként való üldözését és zaklatását;

12. hangsúlyozza, hogy ezek az ügyek a politikailag motivált megfélemlítések és az ellenzéki aktivisták elleni bűnvádi eljárások hirtelen megnövekvő számát gyarapítják; felszólítja a Tanácsot az oroszországi súlyos emberi jogi jogsértések koherens és proaktív megközelítésére, továbbá kéri, hogy a Tanács eseti alapon értékelje, hogy végső megoldásként szükség van-e az elkövetők elleni korlátozó intézkedésekre, feltéve, hogy a jogsértés vagy bűncselekmény elkövetését egyértelmű bizonyíték támasztja alá;

13. felszólítja Oroszországot, hogy változtasson az ország jelenlegi irányán, újra helyezzen súlyt nemzetközi kötelezettségeire, és komolyan kötelezze el magát az igazságszolgáltatás függetlensége és a jogállamiság javítása mellett;

14. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az Oroszországi Föderáció kormányának és parlamentjének, az Európa Tanácsnak, valamint az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetnek.