Propunere de rezoluţie - B7-0430/2012Propunere de rezoluţie
B7-0430/2012

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la utilizarea politică a justiției în Rusia

10.9.2012 - (2012/2789(RSP))

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Werner Schulz, Barbara Lochbihler, Indrek Tarand, Reinhard Bütikofer, Amelia Andersdotter, Raül Romeva i Rueda în numele Grupului Verts/ALE

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0427/2012

Procedură : 2012/2789(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B7-0430/2012
Texte depuse :
B7-0430/2012
Dezbateri :
Texte adoptate :

B7‑0430/2012

Rezoluția Parlamentului European referitoare la utilizarea politică a justiției în Rusia

(2012/2789(RSP))

Parlamentul European,

–   având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Rusia,

–   având în vedere Pactul internațional privind drepturile civile și politice, la care Rusia a aderat în 1973, în special articolul 14, la care se menționează că orice persoană are dreptul de a fi audiată în mod echitabil și public de către un tribunal competent, independent și imparțial, stabilit prin lege,

–   având în vedere Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, la care Rusia a aderat în 1998, în special articolul 6, la care se menționează că orice persoană are dreptul de a fi audiată într-un termen rezonabil de către un tribunal independent și imparțial, stabilit prin lege,

–   având în vedere Constituția Rusiei, în special articolul 118, la care se menționează că, în Federația Rusă, justiția este administrată doar de către tribunale, și articolul 120, la care se menționează că judecătorii sunt independenți și subordonați doar Constituției rusești și legislației federale,

–   având în vedere hotărârea Tribunalului Raional Hamovniceski din Moscova din 17 august 2012 care le-a condamnat pe membrele grupului punk feminin Pussy Riot la 2 ani de închisoare pentru huliganism,

–   având în vedere declarația din 17 august 2012 a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate/Vicepreședintelui Comisiei, Catherine Ashton, privind condamnarea membrelor grupului punk rusesc Pussy Riot,

–   având în vedere cererea procurorului general al Rusiei din 12 septembrie 2012 ca Duma să voteze pentru demiterea anticipată a lui Ghenadi Gudkov, membru al Dumei din partea partidului Rusia Dreaptă,

–   având în vedere articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât Federația Rusă, ca membră cu drepturi depline a Consiliului Europei și al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, s-a angajat să respecte principiile democrației, statul de drept și drepturile omului; întrucât, din cauza unor încălcări grave ale statului de drept și a adoptării unor legi restrictive în ultimele luni, se manifestă îngrijorări crescânde cu privire la respectarea de către Rusia a obligațiilor sale internaționale și naționale;

B.  întrucât anchetele privind abuzurile în privința drepturilor omului sunt adeseori ineficiente, conțin neregularități și nu conduc la pedepsirea celor vinovați; întrucât absența transparenței actelor oficiale face posibilă comiterea de abuzuri pe scară largă;

C. întrucât cei vinovați de asasinatele cărora le-au căzut victime Anna Politkovskaia, Natalia Estemirova, Anastasia Barburova, Stanislav Markelov și Serghei Magnțki nu au fost trași la răspundere;

D. întrucât Mikhail Hordorkovski și asociatul său, Platon Lebedev, au fost declarați vinovați de deturnare de fonduri de către tribunalul moscovit al districtului Kamovniki la 30 decembrie 2010; întrucât punerea în acuzare, judecarea și verdictul au fost prezentate la nivel internațional ca fiind motivate politic; întrucât ingerința și presiunea politică au fost puternic criticate de către comunitatea internațională;

E.  întrucât cazurile de mai sus, precum și persecutarea liderilor opoziției subminează credibilitatea sistemului judiciar și pun sub semnul întrebării independența acestuia;

F.  întrucât o listă cu 39 de nume considerați de opoziția politică și o mare parte a societății civile ca fiind deținuți politici a fost înmânată fostului președinte al Federației Ruse, Dimitri Medvedev, împreună cu un apel pentru eliberarea imediată a acestora;

G. întrucât continua intimidare, hărțuire și arestările reprezentanților forțelor de opoziție și a ONG-urilor, adoptarea recentă a unor legi privind finanțarea ONG-urilor, dreptul de asociere, defăimarea, restricțiile în domeniul internetului precum și presiunea tot mai mare exercitată asupra media liberă și independentă și a minorităților sexuale și religioase a dus la o și mai mare degradare a drepturilor omului și a principiilor democratice în Rusia;

H. întrucât aceste legi noi sau modificate au fost adoptate de o Dumă de stat parțial nelegitimă, întrucât alegerea sa nu a fost nici liberă, nici corectă, după cum a relevat misiunea de observatori a OSCE și Parlamentul European;

I.   întrucât, la 17 august 2012, Tribunalul Raional Hamovniceski din Moscova le-a condamnat pe cele trei activiste membre ale grupului feminin de punk „Pussy Riot” la doi ani de închisoare, după ce le-a găsit vinovate de comiterea unor acte de huliganism motivat de ură religioasă în februarie 2012 la Catedrala Mântuitorului din Moscova;

J.   întrucât în cadrul Dumei urmează să se voteze, la 12 septembrie 2012, ridicarea imunității lui Ghenadi Gudkov și demiterea sa din Dumă pentru activități comerciale desfășurate în cursul mandatului său cu încălcarea articolului 289 din Codul penal rusesc; întrucât, în interesul statului de drept, legile anticorupție ar trebui să se aplice în egală măsură și imparțial tuturor membrilor Dumei; întrucât alți membru ai facțiunii Rusia Dreaptă, cum ar fi Dimitri Gudkov și Ilia Ponomariov, se confruntă cu acuzații similare;

K. întrucât în fază de proiect se află o nouă lege federală care permite Dumei, chiar și în lipsa unei hotărâri judecătorești oficiale, să excludă din rândurile ei membrii care încalcă standardele etice sau pot discredita Duma sau guvernul;

L.  întrucât cazul lui Serghei Magnițki este doar unul dintre cazurile de abuz de putere comise de autoritățile rusești de aplicare a legii, în care s-au comis încălcări grave ale statului de drept, iar cei vinovați de moartea sa au rămas nepedepsiți; întrucât mai sunt o mulțime de alte cauze judiciare în care se apelează la motive fabricate politic pentru a elimina concurența politică și a restrânge libertățile societății civile;

M. întrucât legea rusă privind activitățile extremiste este utilizată în mod excesiv, inclusiv împotriva activiștilor din domeniul drepturilor omului, a oponenților politici și a grupurilor religioase; întrucât terminologia și conținutul legii sunt ambigue, fiind criticate de Comisia de la Veneția a Consiliului Europei și este utilizată în mod arbitrar;

N. întrucât Curtea Europeană a Drepturilor Omului a condamnat, în peste 150 de hotărâri judecătorești, Federația Rusă pentru încălcări grave ale drepturilor omului în Caucazul de nord; întrucât hotărârile CEDO nu au fost implementate; întrucât responsabilitatea neexecutării acestor hotărâri revine în mare parte instituțiilor și autorităților judiciare;

O. întrucât instituțiile judiciare și asigurare a respectării legii nu au reușit să pună capăt impunității generale cu care sunt comise încălcări ale drepturilor omului în Caucazul de nord; întrucât nu a fost garantată nicio cale legală de atac în cazul încălcărilor grave ale drepturilor omului, al atacurilor, asasinatelor, disparițiilor forțate și al cazurilor de maltratare și detenție arbitrară din anumite zone ale Caucazului de Nord;

1.  consideră că, în calitatea sa de membră a Consiliului Europei și a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, Rusia ar trebui să își îndeplinească întru totul obligațiile pe care și le-a asumat; subliniază că evoluțiile recente se îndreaptă în direcția opusă reformelor necesare pentru îmbunătățirea standardelor democratice, a statului de drept și a independenței justiției în Rusia;

2.  reamintește că fostul președinte Medvedev a creat un grup de lucru care să analizeze reforma sistemului electoral, îmbunătățirea statului de drept și respectarea drepturilor fundamentale în Rusia; reamintește că Parlamentul European a îndemnat autoritățile ruse să continue aceste reforme și a oferit constant sprijinul UE, inclusiv în cadrul Parteneriatului pentru modernizare;

3.  îndeamnă, în acest context, autoritățile ruse să solicite Comisiei de la Veneția a Consiliului Europei să examineze noile legi din Rusia care restrâng libertatea de opinie, libertatea de asociere, dreptul de a alege și de a fi ales, precum și dreptul la protecție împotriva acuzațiilor nedrepte și arbitrare pentru a vedea dacă ele respectă standardele europene;

4.  își exprimă îngrijorarea cu privire la deteriorarea climatului pentru dezvoltarea societății civile în Rusia, în special în legătură cu adoptarea recentă a unor legi care reglementează demonstrațiile, ONG-urile, defăimarea și internetul și care conțin dispoziții ambigue și ar putea determina o aplicare arbitrară; reamintește autorităților ruse că o societate modernă și prosperă trebuie să recunoască și să protejeze drepturile individuale și colective ale tuturor cetățenilor săi;

5.  solicită, în acest context, autorităților competente din Rusia să modifice noile legi privind ONG-urile pentru a ocroti asociațiile civice care beneficiază de sprijin financiar din partea unor fonduri din străinătate de persecuții politice;

6.  își exprimă dezamăgirea profundă cu privire la verdictul pe care Tribunalul Raional Hamovniceski din Rusia l-a pronunțat în 17 august 2012 în cazul membrelor grupului punk Pussy Riot, Nadejda Tolokonnikova, Maria Aliohina și Ecaterina Samuțevici, pentru „huliganism motivat de ură religioasă”, condamnate la doi ani de colonie penală; consideră că verdictul face parte dintr-o campanie de intimidare a opoziției politice care restrânge și mai mult spațiul democratic în Rusia și subminează grav credibilitatea sistemului judiciar din Rusia; condamnă cu fermitate acest verdict motivat politic și se așteaptă ca această condamnare să fie schimbată la recurs, iar cele trei membre ale Pussy Riot să fie eliberate;

7.  condamnă arestarea demonstranților în cadrul procesului „Pussy Riot”, inclusiv membri marcanți ai opoziției și ai presei și utilizarea excesivă a arestului preventiv împotriva participanților la demonstrațiile de la Bolotnaia din 6 mai, și îndeamnă autoritățile ruse să respecte libertatea de întrunire și de expresie;

8.  salută decizia Curții Supreme din 25 iulie 2012 de a reexamina cazurile Hodorkovski și Lebedev, dând curs recomandării din decembrie 2011 a Comisiei prezidențiale pentru drepturile omului; ia act de faptul că sentința din cazul Lebedev a fost scurtată cu trei ani; solicită să se continue reexaminarea atentă a acestor cazuri în conformitate cu angajamentele internaționale ale Rusiei de a asigura corectitudinea și transparența proceselor;

9.  ia act de cererea procurorului general adresată Dumei de a vota eliberarea anticipată din funcție a lui Gennadi Gudkov, membru al Dumei, pentru că ar fi desfășurat în timpul mandatului său parlamentar activități comerciale ce contravin articolului 289 din Codul penal al Rusiei; solicită Rusiei să nu utilizeze arbitrar legile pentru a reprima membrii opoziției;

10. este șocat de condamnarea Taisiei Osipova, activistă a formațiunii „O altă Rusie”, la opt ani de închisoare pentru acuzații legate de droguri, în ciuda faptului că fostul președinte Medvedev a criticat prima condamnare din 2010 la 10 ani de închisoare ca fiind prea dură atrage atenția asupra faptului că mai multe procese împotriva unor activiști ai opoziției ridică mari semne de întrebare, inclusiv procesul lui Alexei Navalnîi, un activist al opoziției care riscă până la 10 ani de închisoare dacă este condamnat pentru complicitate la un presupus furt de cherestea în valoare de 16 milioane de ruble, cazul lui Gari Kasparov sau noile probe penale împotriva lui Suren Gazarian;

11. regretă utilizarea arbitrară legii introduse în opt regiuni în legătură cu propaganda homosexuală împotriva minorităților LGBT și persecutarea și hărțuirea minorităților religioase precum Martorii lui Iehova și Falun Gong sub pretextul de extremism;

12. subliniază că aceste situații se adaugă cazurilor tot mai dese de intimidare motivată politic și de urmărire în justiție a activitștilor opoziției din Rusia; solicită Consiliului o abordare coerentă și proactivă a gravelor încălcări ale drepturilor omului ce au loc în Rusia și, de la caz la caz, o evaluare de către Consiliu a necesității de a impune măsuri restrictive împotriva autorilor acestor încălcări, ca ultimă soluție, cu condiția să existe dovezi clare că s-a comis o contravenție sau o infracțiune;

13. solicită Rusiei să revină pe direcția bună, să se reconcentreze pe obligațiile sale internaționale și să își asume angajamente ferme de a îmbunătăți independența justiției și statul de drept;

14. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, guvernului și parlamentului Federației Ruse, Consiliului Europei și Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa.