Predlog resolucije - B7-0430/2012Predlog resolucije
B7-0430/2012

PREDLOG RESOLUCIJE o politični uporabi sodstva v Rusiji

10.9.2012 - (2012/2789(RSP))

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
v skladu s členom 110(2) Poslovnika

Werner Schulz, Barbara Lochbihler, Indrek Tarand, Reinhard Bütikofer, Amelia Andersdotter, Raül Romeva i Rueda v imenu skupine Verts/ALE

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B7-0427/2012

Postopek : 2012/2789(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B7-0430/2012
Predložena besedila :
B7-0430/2012
Razprave :
Sprejeta besedila :

B7‑0430/2012

Resolucija Evropskega parlamenta o politični uporabi sodstva v Rusiji

(2012/2789(RSP))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Rusiji,

–   ob upoštevanju Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah, ki ga je Rusija podpisala leta 1973, in zlasti njegovega člena 14, v katerem je navedeno, da ima vsakdo pravico do pravičnega in javnega sojenja pred pristojnim, neodvisnim in nepristranskim zakonitim sodiščem,

–   ob upoštevanju Konvencije za zaščito človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki jo je Rusija podpisala leta 1998, in zlasti njenega člena 6, v katerem je navedeno, da ima vsakdo pravico do pravičnega sojenja v razumnem času pred neodvisnim in nepristranskim zakonitim sodiščem,

–   ob upoštevanju ruske ustave, zlasti njenega člena 118, v katerem je navedeno, da so za sojenje v Ruski federaciji pristojna samo sodišča, in njenega člena 120, v katerem je predvideno, da so sodniki neodvisni in podrejeni samo ruski ustavi in zveznemu zakonu,

–   ob upoštevanju sodbe hamovniškega okrožnega sodišča v Moskvi z dne 17. avgusta 2012, s katero so bile članice ženske punkovske skupine Pussy Riot obsojene na dve leti zaporne kazni zaradi huliganstva,

–   ob upoštevanju izjave Catherine Ashton, visoke predstavnice Evropske unije za zunanje zadeve in varnostno politiko in podpredsednice Komisije, z dne 17. avgusta 2012 o obsodbi članic punkovske skupine Pussy Riot v Rusiji,

–   ob upoštevanju zahteve ruskega generalnega državnega tožilca z dne 12. septembra 2012, da se glasuje o predčasni razrešitvi poslanca Pravične Rusije v dumi Genadija Gudkova,

–   ob upoštevanju člena 110(2) Poslovnika,

A. ker se je Ruska federacija kot polnopravna članica Sveta Evrope in Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi zavezala k spoštovanju načel demokracije, pravne države in človekovih pravic; ker zaradi večkratnih resnih kršitev pravne države in sprejemanja strogih zakonov v zadnjih mesecih narašča zaskrbljenost glede izpolnjevanja mednarodnih in notranjih obveznosti Rusije;

B.  ker so preiskave o kršitvah človekovih pravic pogosto neučinkovite, pomanjkljive in zaradi njih ni nihče kaznovan; ker je pomanjkanje preglednosti javnih aktov omogočilo vsesplošne kršitve;

C. ker smrti Ane Politkovske, Natalije Estemirove, Anastazije Barburove, Stanislava Markelova in Sergeja Magnitskega še vedno niso pojasnjene;

D. ker sta bila Mihail Hodorkovski in njegov poslovni partner Platon Lebedjev 30. decembra 2010 obsojena goljufije na hamovniškem okrožnem sodišču v Moskvi; ker so bili tožba, sojenje in sodba mednarodno predstavljeni kot politično motivirani; ker je mednarodna skupnost ostro obsojala vmešavanje in pritiske politike;

E.  ker omenjeni primeri ter sodni pregon opozicijskih voditeljev spodkopavajo verodostojnost sodstva in zbujajo dvome o njegovi neodvisnosti;

F.  ker je bil nekdanjemu predsedniku Ruske federacije Dmitriju Medvedjevu predan seznam 39 imen, ki so po mnenju politične opozicije in velikega dela civilne družbe politični zaporniki, skupaj s pozivom o njihovi takojšnji izpustitvi;

G. ker neprekinjeno ustrahovanje, nadlegovanje in aretacije predstavnikov opozicijskih gibanj in nevladnih organizacij, nedavno sprejetje zakona o financiranju nevladnih organizacij, zakona o pravici do zbiranja, zakona o obrekovanju in zakona o omejevanju interneta ter vse večji pritisk na svobodne in neodvisne medije in manjšine v smislu spolne usmerjenosti in veroizpovedi vodijo v nadaljnje slabšanje stanja na področju človekovih pravic in demokratičnih načel v Rusiji;

H. ker je te nove ali spremenjene zakone sprejela delno nelegitimna duma, saj je opazovalna misija OVSE razglasila, da volitve v dumo niso bile niti svobodne niti poštene, to stališče pa je zavzel tudi Evropski parlament;

I.   ker je hamovniško okrožno sodišče v Moskvi 17. avgusta 2012 obsodilo tri aktivistke iz ženske punkovske skupine Pussy Riot na dve leti zaporne kazni, potem ko jih je spoznalo za krive huliganstva, motiviranega na podlagi verskega sovraštva, februarja 2012 v moskovski katedrali Kristusa Odrešenika;

J.   ker naj bi duma 12. septembra 2012 glasovala o odvzemu imunitete in razrešitvi Genadija Gudkova iz dume zaradi opravljanja poslovnih dejavnosti med mandatom, ki so v nasprotju s členom 289 ruskega kazenskega zakonika; ker bi bilo treba zaradi spoštovanja pravne države protikorupcijska pravila uporabljati enako in nepristransko za vse člane dume; ker so podobne obtožbe podane tudi proti drugim članom stranke Pravična Rusija, kot sta Dimitri Gudkov in Ilja Ponomarov;

K. ker je v fazi osnutka nov zvezni zakon, ki dumi omogoča, da celo brez uradnega sodnega naloga izključi člane, ki kršijo etične standarde ali bi lahko škodili ugledu dume ali vlade;

L.  ker je primer Sergeja Magnitskega zgolj eden od številnih primerov zlorabe moči ruskih organov pregona, ki hudo kršijo pravno državo in še vedno puščajo krivce za njegovo smrt nekaznovane; ker obstajajo številne druge sodne zadeve, v katerih se politično konstruirani razlogi uporabljajo za odstranjevanje političnih nasprotnikov in omejevanje civilne družbe;

M. ker je bila splošna uporaba ruske zakonodaje o ekstremističnih dejavnostih uporabljena za napade na aktiviste za človekove pravice, politične nasprotnike in verske skupine; ker sta zakonodajna terminologija in vsebina nenatančni, na kar je opozorila Beneška komisija Sveta Evrope, in se lahko uporablja poljubno;

N. ker je Evropsko sodišče za človekove pravice Rusko federacijo obsodilo resnih kršitev človekovih pravic na Severnem Kavkazu v več kot 150 sodbah; ker se sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice ne izvajajo; ker so sodne institucije in organi še vedno večinoma odgovorni za neuspeh pri izvrševanju sodb;

O. ker sodne ustanove in organi pregona niso uspeli ustaviti splošne nekaznovanosti v zvezi s kršitvami človekovih pravic na Severnem Kavkazu; ker niso zagotovljena pravna sredstva za resne kršitve človekovih pravic, napade, umore, prisilna izginotja in primere slabega ravnanja in nedovoljenega zadrževanja v nekaterih območjih Severnega Kavkaza;

1.  meni, da mora Rusija kot članica Sveta Evrope in Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi v celoti izpolnjevati in ohraniti obveznosti, ki jih je podpisala; opozarja, da nedavni dogodki vodijo k oddaljevanju od reform, potrebnih za izboljšanje demokratičnih standardov ter pravne države in neodvisnosti sodstva v Rusiji;

2.  opominja, da je nekdanji predsednik Medvedjev vzpostavil delovno skupino za reformo volilnega sistema, izboljšanje pravne države in spoštovanje temeljnih pravic v Rusiji; opominja, da je Evropski parlament pozval ruske oblasti, naj si prizadevajo za te reforme, ter ves čas ponuja podporo EU, med drugim v okviru partnerstva za modernizacijo;

3.  v zvezi s tem poziva ruske oblasti, naj Beneško komisijo Sveta Evrope zaprosijo za preučitev novih ruskih zakonov, ki omejujejo svobodo mišljenja, svobodo združevanja, pravico voliti in biti izvoljen ter pravico do zaščite pred samovoljnimi in nepravičnimi obtožbami, da bi se ugotovilo, ali izpolnjujejo evropske standarde;

4.  izraža zaskrbljenost zaradi poslabšanja razmer za razvoj civilne družbe v Rusiji, zlasti kar zadeva nedavno sprejetje vrste zakonov o protestih, nevladnih organizacijah, obrekovanju in internetu, ki vsebujejo nejasne določbe in bi lahko vodili v samovoljno izvrševanje; opominja ruske oblasti, da mora sodobna in uspešna družba priznati in varovati pravice posameznikov in kolektivne pravice vseh svojih državljanov;

5.  v zvezi s tem poziva pristojne ruske organe, naj spremenijo nove zakone o nevladnih organizacijah, tako da bodo organizacije državljanov, ki prejemajo finančno podporo iz uglednih tujih skladov, obvarovali pred političnim pregonom;

6.  je globoko razočaran nad obsodbo in dosojeno kaznijo dveh let prisilnega dela, ki jo je 17. avgusta 2012 izreklo hamovniško okrožno sodišče v Rusiji v zadevi Nadežde Tolokonikove, Marije Aljohine in Jekaterine Samucevič, članic punkovske skupine Pussy Riot, zaradi „huliganstva, motiviranega na podlagi verskega sovraštva“; meni, da je sodba del pritiska na politične oporečnike in opozicijska gibanja, ki dodatno krči ruski demokratični prostor in močno spodkopava verodostojnost ruskega sodnega sistema; odločno obsoja to politično motivirano sodbo in pričakuje, da bo obsodba po pritožbi razveljavljena, članice skupine Pussy Riot pa izpuščene;

7.  obsoja aretacije protestnikov v okviru sojenja članicam skupine Pussy Riot, vključno z vodilnimi člani opozicije in novinarji, ter prekomerno uporabo pripora v predkazenskem postopku proti udeležencem protestov na trgu Bolotnaja 6. maja; poziva ruske oblasti, naj spoštujejo svobodo zbiranja in izražanja;

8.  pozdravlja odločitev vrhovnega sodišča z dne 25. julija 2012, da bo pregledalo zadevi Hodorkovski in Lebedjev v skladu s priporočili predsedniške komisije za človekove pravice iz decembra 2011; je seznanjen s skrajšanjem zaporne kazni za Lebedjeva za tri leta; poziva k nadaljevanju celovitega pregleda teh zadev na podlagi mednarodnih zavez Rusije o poštenih in preglednih sojenjih;

9.  je seznanjen z zahtevo generalnega državnega tožilca, v kateri poziva h glasovanju o odvzemu pooblastil članu dume Genadiju Gudkovu zaradi opravljanja poslovnih dejavnosti med njegovim parlamentarnim mandatom v nasprotju s členom 289 ruskega kazenskega zakonika; poziva Rusijo, naj ne uporablja zakonov samovoljno za pritisk na člane opozicije;

10. je osupel zaradi obsodbe aktivistke stranke Druga Rusija Taisije Osipove na osem let zaporne kazni zaradi obtožb v povezavi s prepovedanimi mamili, in to kljub temu, da so se med sojenjem dogajale hude nepravilnosti in da je bil nekdanji predsednik Medvedjev kritičen do prve obsodbe na deset let iz leta 2010, ki jo je označil za prestrogo; poudarja, da so tudi nekatera druga sojenja proti aktivistom opozicije skrb zbujajoči, vključno s sojenjem aktivistu opozicije Alekseju Navalnemu, ki mu grozi do deset let zapora v primeru obsodbe za vpletenost v krajo lesa v vrednosti 16 milijonov rubljev, primerom Garija Kasparova ali novimi kazenskimi preiskavami proti Surenu Gazarjanu;

11. graja samovoljno uporabo nove zakonodaje o homoseksualni propagandi, uvedene v osmih regijah, proti manjšinam iz skupnosti LGBT ter preganjanje in nadlegovanje verskih manjšin, kot so Jehovove priče in gibanje falun gong, pod pretvezo zatiranja ekstremizma;

12. opozarja, da ti primeri dodatno prispevajo k porastu politično motiviranega ustrahovanja in preganjanja opozicijskih aktivistov v Rusiji; poziva Svet, naj zavzame skladen in proaktiven pristop k resnim kršitvam človekovih pravic v Rusiji ter naj za vsak posamezen primer oceni nujnost omejevalnih ukrepov proti kršiteljem kot skrajni ukrep, če obstajajo jasni dokazi, da je bil storjen prekršek ali kaznivo dejanje;

13. poziva Rusijo, naj spremeni svojo usmeritev in se znova osredotoči na izpolnjevanje mednarodnih zahtev ter se resno zaveže k povečanju neodvisnosti sodstva in izboljšanju pravne države;

14. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic, vladi in parlamentu Ruske federacije ter Svetu Evrope in Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi.