Διαδικασία : 2012/2789(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0431/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0431/2012

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/09/2012 - 11.16

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0352

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 151kWORD 96k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0427/2012
10.9.2012
PE493.592v01-00
 
B7-0431/2012

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού


σχετικά με τη χρησιμοποίηση της δικαιοσύνης στη Ρωσία για πολιτικούς σκοπούς [2012/2789 (RSP)].


José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Jacek Protasiewicz, Vytautas Landsbergis, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Nadezhda Neynsky, Alojz Peterle, Roberta Angelilli εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη χρησιμοποίηση της δικαιοσύνης στη Ρωσία για πολιτικούς σκοπούς (2012/2789(RSP))  
B7‑0431/2012

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

    έχοντας υπόψη τις προηγούμενες εκθέσεις και τα ψηφίσματά του για τη Ρωσία, και ειδικότερα τα ψηφίσματά του της 15ης Μαρτίου 2012 σχετικά με το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών στη Ρωσία, και της 16ης Φεβρουαρίου 2012(1) σχετικά με τις επικείμενες προεδρικές εκλογές στη Ρωσία,

   έχοντας υπόψη την απόφαση του δικαστηρίου της περιφέρειας Khamovnichesky της Μόσχας, της 17ης Αυγούστου 2012, που καταδικάζει τα μέλη του γυναικείου πανκ συγκροτήματος «Pussy Riot» σε διετή φυλάκιση για χουλιγκανισμό,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και Αντιπροέδρου της Επιτροπής Catherine Ashton, σχετικά με την καταδίκη των μελών του πανκ συγκροτήματος «Pussy Riot» στη Ρωσία, στις 17 Αυγούστου 2012,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ σχετικά με την καταδίκη των μελών του πανκ συγκροτήματος «Pussy Riot» στη Ρωσία, στις 17 Αυγούστου 2012,

–   έχοντας υπόψη την αίτηση του Γενικού Εισαγγελέα της Ρωσίας για τη διεξαγωγή ψηφοφορίας για την αποπομπή του μέλους της Δούμας Gennady Gutkov στις 12 Σεπτεμβρίου 2012,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσική Ομοσπονδία είναι πλήρες μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) και έχει δεσμευτεί να τηρεί τις αρχές της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου και να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω των διαφόρων σοβαρών παραβιάσεων του κράτους δικαίου και της έγκρισης περιοριστικών νόμων τους τελευταίους μήνες, υπάρχει διαρκώς αυξανόμενη ανησυχία ως προς τη συμμόρφωση της Ρωσίας με τις υποχρεώσεις της σε διεθνές και εθνικό επίπεδο·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία έχει επιδεινωθεί δραματικά τους τελευταίους μήνες και θα πρέπει να αντιμετωπισθεί εν ευθέτω χρόνω ως ζήτημα προτεραιότητας, ιδίως στο πλαίσιο των διμερών συναντήσεων και διαπραγματεύσεων ΕΕ-Ρωσίας·

 

 

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ρωσικές αρχές ενέκριναν πρόσφατα σειρά νομοθετημάτων που περιλαμβάνουν αμφιλεγόμενες διατάξεις και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τον περαιτέρω περιορισμό της αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των πολιτών και την παρεμπόδιση της ελευθερίας της έκφρασης και του συνέρχεσθαι·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 17 Αυγούστου 2012, το δικαστήριο της περιφέρειας Khamovnichesky της Μόσχας καταδίκασε τρεις ακτιβίστριες μέλη του γυναικείου πανκ συγκροτήματος «Pussy Riot» σε διετή φυλάκιση, κρίνοντάς τις ένοχες για χουλιγκανισμό λόγω υποτιθέμενης υποδαύλισης του θρησκευτικού μίσους στον καθεδρικό ναό του Σωτήρος στη Μόσχα, τον Φεβρουάριο του 2012·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στη Δούμα έχει προγραμματισθεί ψηφοφορία στις 12 Σεπτεμβρίου 2012 για την άρση της ασυλίας και την αποπομπή του Gennady Gudkov για επιχειρηματικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της εντολής του οι οποίες αντίκεινται στο άρθρο 289 του ρωσικού ποινικού κώδικα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός του κράτους δικαίου επιτάσσει την ισότιμη και αμερόληπτη εφαρμογή των νόμων κατά της διαφθοράς σε όλα τα μέλη της Δούμας·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπόθεση του Sergei Magnitsky είναι μία μεταξύ των πολλών περιπτώσεων κατάχρησης εξουσίας από τις ρωσικές αρχές επιβολής του νόμου, οι οποίες παραβιάζουν ασύστολα το κράτος δικαίου και έχουν αφήσει ατιμώρητους όσους ενέχονται στο θάνατό του· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει πληθώρα άλλων δικαστικών υποθέσεων όπου επιδιώκεται, επί τη βάσει κατασκευασμένης με πολιτικά κριτήρια αιτιολογίας, να εκλείψει η πολιτική αντιπαράθεση και να απειληθεί η κοινωνία των πολιτών·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη την υπόθεση του Mikhail Khodorkovsky, πρώην εκτελεστικού διευθυντή της εταιρείας πετρελαίων Yukos oil, ο οποίος παραμένει στη φυλακή μετά την καταδίκη του σε δύο χωριστές δίκες με βάση κατηγορίες που θεωρούνται ευρέως ως πολιτικά υποκινούμενες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δεύτερη δίκη του Mikhail Khodorkovsky κρίθηκε άδικη από το Ινστιτούτο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Διεθνούς Δικηγορικού Συλλόγου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διεθνής Αμνηστία θεωρεί τον Mikhail Khodorkovsky κρατούμενο συνειδήσεως·

1.  εκτιμά ότι η Ρωσία, ως μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη θα πρέπει να τηρεί τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει· υπογραμμίζει ότι οι πρόσφατες εξελίξεις κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση σε σχέση με τις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση των δημοκρατικών προτύπων και του κράτους δικαίου, καθώς και την ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος στη Ρωσία·

2.  υπενθυμίζει ότι ο Πρόεδρος Medvedev συγκρότησε ομάδα εργασίας η οποία διερευνά τη μεταρρύθμιση του εκλογικού συστήματος, τη βελτίωση του κράτους δικαίου και το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων στη Ρωσία· υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παροτρύνει τις ρωσικές αρχές να συνεχίσουν τις μεταρρυθμίσεις και έχει προτείνει τη βοήθεια της ΕΕ, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο που παρέχει η εταιρική σχέση για τον εκσυγχρονισμό·

3.  εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του για το επιδεινούμενο κλίμα που επικρατεί ως προς την ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών στη Ρωσία, ιδίως δε για την πρόσφατη έγκριση σειράς νομοθετημάτων για τις διαδηλώσεις, τις ΜΚΟ, τη δυσφήμηση και το Διαδίκτυο, τα οποία περιλαμβάνουν αμφιλεγόμενες διατάξεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αυθαίρετη επιβολή· υπενθυμίζει στις ρωσικές αρχές ότι μια σύγχρονη και ευημερούσα κοινωνία οφείλει να αναγνωρίζει και να προστατεύει τα ατομικά και συλλογικά δικαιώματα όλων των πολιτών της·

4.  εκφράζει επίσης την ανησυχία του για το νόμο περί εξτρεμισμού δεδομένου ότι αφήνει μεγάλα περιθώρια ως προς την ερμηνεία των βασικών εννοιών του για «εξτρεμιστικές δράσεις» και «εξτρεμιστικές οργανώσεις», ο οποίος, σύμφωνα με την Επιτροπή της Βενετίας του Συμβουλίου της Ευρώπης, θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυθαιρεσίες και περιορισμό της ελευθερίας της έκφρασης και του συνέρχεσθαι· καλεί τις ρωσικές αρχές να δώσουν απάντηση σε αυτές τις ανησυχίες τροποποιώντας το νόμο·

5.  εκφράζει τη βαθιά του απογοήτευση για την καταδικαστική απόφαση του δικαστηρίου της περιφέρειας Khamovnichesky στη Ρωσία στην υπόθεση των Nadezhda Tolokonnikova, Maria Alyokhina και Ekaterina Samutsevich, μελών του πανκ συγκροτήματος «Pussy Riot», στις17 Αυγούστου 2012, για «χουλιγκανισμό υποκινούμενο από θρησκευτικό μίσος»· εκτιμά ότι η απόφαση έχει σαθρή τεκμηρίωση και ότι είναι δυσανάλογη αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι δεν επρόκειτο για βίαιη διαμαρτυρία, και καταδικάζει την καταγγελλόμενη κακομεταχείριση των μελών του συγκροτήματος κατά τη διάρκεια της προφυλάκισής τους, καθώς και τις παρατυπίες της δίκης· αναμένει ότι η απόφαση αυτή θα αναθεωρηθεί και θα ανατραπεί σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ρωσίας·

6.  καταδικάζει τη σύλληψη διαδηλωτών στο πλαίσιο της δίκης των «Pussy Riot», μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ηγετικά μέλη της αντιπολίτευσης και δημοσιογράφοι· προτρέπει τις ρωσικές αρχές να σεβαστούν την ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι·

7.  χαιρετίζει την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της 25ης Ιουλίου 2012 για αναθεώρηση των υποθέσεων Khoderkovsky και Lebedev σύμφωνα με τις συστάσεις της προεδρικής επιτροπής ανθρωπίνων δικαιωμάτων το Δεκέμβριο του 2011· σημειώνει τη μείωση της ποινής του Lebedev κατά τρία χρόνια· ζητεί να συνεχισθεί η συνολική αναθεώρηση των τριών αυτών υποθέσεων με βάση τις διεθνείς δεσμεύσεις της Ρωσίας για δίκαιες και διαφανείς δίκες και να γίνουν πλήρως σεβαστά τα συμπεράσματα και να εφαρμοστούν οι συστάσεις της προεδρικής επιτροπής ανθρωπίνων δικαιωμάτων όσον αφορά την υπόθεση του Mikhail Khodorkovsky·

8.  σημειώνει την αίτηση του Γενικού Εισαγγελέα της Ρωσίας να ψηφιστεί ο πρόωρος τερματισμός της εντολής του μέλους της Δούμας Gennady Gutkov για επιχειρηματική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της εντολής του κατά παράβαση του άρθρου 289 του ρωσικού ποινικού κώδικα· καλεί τη Ρωσία να μην χρησιμοποιεί τους νόμους αυθαίρετα για να εξουδετερώσει μέλη της αντιπολίτευσης·

9.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την καταδίκη της ακτιβίστριας της οργάνωσης «Άλλη Ρωσία» Taisiya Osipova σε 8 χρόνια φυλάκισης για κατοχή ναρκωτικών ουσιών, μολονότι ο πρώην Πρόεδρος Medvedev είχε επικρίνει την πρώτη απόφαση του 2010 για δεκαετή φυλάκιση ως υπερβολικά αυστηρή, ο εισαγγελέας πρότεινε τετραετή φυλάκιση και διάφοροι μάρτυρες αμφισβήτησαν το βάσιμο των κατηγοριών εις βάρος της· επισημαίνει ότι διάφορες άλλες υποθέσεις κατά ακτιβιστών της αντιπολίτευσης προκαλούν έντονη ανησυχία, περιλαμβανομένης της δίωξης του ακτιβιστή της αντιπολίτευσης Alexei Navalny, που αντιμετωπίζει ποινή δεκαετούς κάθειρξης εάν καταδικαστεί για ανάμιξη σε εικαζόμενη κλοπή ξυλείας αξίας 16 εκατ. ρουβλίων·

10. υπογραμμίζει ότι οι υποθέσεις αυτές έρχονται να προστεθούν στην έξαρση του πολιτικά υποκινούμενου εκφοβισμού και της δίωξης ακτιβιστών στη Ρωσία· ζητεί να υιοθετηθεί μια συνεπής και προορατική προσέγγιση για τις σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία και να αξιολογεί το Συμβούλιο για κάθε περίπτωση χωριστά την ανάγκη για περιοριστικά μέτρα κατά των παραβατών ως μέτρο έσχατη ανάγκης, υπό τον όρο ότι υπάρχουν σαφή στοιχεία για το διαπραχθέν αδίκημα ή έγκλημα·

11. προτρέπει τις ρωσικές αρχές να θέσουν τέλος στην πανταχού παρούσα ατιμωρησία και την εκτεταμένη διαφθορά στη χώρα, να διεξαγάγουν αξιόπιστη και ανεξάρτητη έρευνα για την υπόθεση Magnistky και για άλλες παρεμφερείς υποθέσεις και να προσαγάγουν όλους τους υπαίτιους στη δικαιοσύνη·

12. καλεί τη Ρωσία να αλλάξει γραμμή πλεύσης, να επανεστιάσει στις διεθνείς υποχρεώσεις της και να αναλάβει σοβαρές δεσμεύσεις για τη βελτίωση της ανεξαρτησίας του δικαστικού σώματος και για το κράτος δικαίου·

13. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, το Συμβούλιο της Ευρώπης και στον Οργανισμό για την Ασφάλεια κα τη Συνεργασία στην Ευρώπη.

(1)

     Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0054.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου