Eljárás : 2012/2789(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B7-0431/2012

Előterjesztett szövegek :

B7-0431/2012

Viták :

Szavazatok :

PV 13/09/2012 - 11.16

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2012)0352

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 134kWORD 80k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B7-0427/2012
10.9.2012
PE493.592v01-00
 
B7-0431/2012

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján


az igazságügy politikai célú felhasználásáról Oroszországban (2012/2789(RSP))


José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Jacek Protasiewicz, Vytautas Landsbergis, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Nadezhda Neynsky, Alojz Peterle, Roberta Angelilli a PPE képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása az igazságügy politikai célú felhasználásáról Oroszországban (2012/2789(RSP))  
B7‑0431/2012

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Oroszországról szóló korábbi jelentéseire és állásfoglalásaira, különösen az oroszországi elnökválasztások eredményéről szóló 2012. március 15-i, és a soron következő oroszországi elnökválasztásról szóló 2012. február 16-i állásfoglalására(1) ,

   tekintettel a moszkvai Kamovnyicseszkij kerületi bíróság 2012. augusztus 17-i ítéletére, amelyben a Pussy Riot punk zenekar három tagjára 2 éves börtönbüntetést szabott ki huliganizmus vádjával,

–   tekintettel Catherine Ashtonnak, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének és a Bizottság alelnökének a Pussy Riot punk zenekar tagjait sújtó oroszországi bírósági ítélettel kapcsolatos 2012. augusztus 17-i nyilatkozatára,

–   tekintettel az Egyesült Államok külügyminisztériumának a Pussy Riot punk zenekar tagjait sújtó bírósági ítélettel kapcsolatos 2012. augusztus 17-i nyilatkozatára,

–   tekintettel az orosz főügyész 2012. szeptember 12-i kérésére, hogy a Duma szavazzon az Igazságos Oroszország párt parlamenti képviselője, Gennagyij Gutkov képviselői tisztségéből való idő előtti felmentéséről,

–   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel az Oroszországi Föderáció, mint az Európa Tanács és az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet teljes jogú tagja, elkötelezte magát a demokrácia alapelvei, a jogállamiság és az emberi jogok tiszteletben tartása mellett; mivel a jogállamiság elvének számos súlyos megsértése és korlátozó jogszabályok elfogadása az elmúlt hónapok során egyre növekvő aggodalmat ébreszt Oroszország nemzetközi és nemzeti kötelezettségeinek való megfelelése tekintetében;

B.  mivel az oroszországi emberi jogi helyzet az elmúlt hónapok során drasztikusan romlott és ennek megfelelően kiemelten kezelendő, különösen az EU és Oroszország közti kétoldalú találkozók és tárgyalások alkalmával;

C. mivel az orosz hatóságok a közelmúltban számos olyan jogszabályt fogadtak el, amelyek kétértelmű rendelkezéseket tartalmaznak és így felhasználhatók az ellenzéki és civil társadalmi szereplők, valamint a szólás és a gyülekezés szabadságának fokozottabb korlátozására;

D.  mivel a moszkvai Kamovnyicseszkij kerületi bíróság 2012. augusztus 17-én két éves börtönbüntetést szabott ki a Pussy Riot női punk zenekar három aktivistájára, miután bűnösnek találta őket a moszkvai Megváltó Krisztus Székesegyházban 2012 februárjában elkövetett, állítólagosan vallási gyűlölet motiválta huliganizmusban;

E.  mivel a Duma 2012. szeptember 12-én szavaz arról, hogy megvonja-e a mentességet Gennagyij Gutkovtól, és felmenti-e képviselői tisztségéből mandátuma alatt folytatott üzleti tevékenységek miatt, ami az orosz büntető törvénykönyv 289. cikkébe ütközik; mivel a jogállamiság érdekében a korrupcióellenes szabályokat egyenlően és pártatlanul kellene alkalmazni a Duma valamennyi tagjára;

F.  mivel Szergej Magnyickij ügye csak egy az orosz bűnüldöző hatóságok által elkövetett számos hatalmi visszaélés közül, melynek során súlyosan sérül a jogállamiság és az áldozat haláláért felelős személyek továbbra is büntetlenek; mivel számtalan egyéb bírósági ügy van, amelyekben politikailag konstruált okokat használnak fel valamely politikai versenytárs megsemmisítésére vagy a civil társadalom fenyegetésére;

G. tekintettel Mihail Hodorkovszkij, a Jukosz olajtársaság egykori vezetőjének ügyére, aki továbbra is börtönbüntetését tölti, miután két különböző eljárás során, széles körben politikailag motiváltnak tartott vádak alapján elítélték; mivel a Hodorkovszkij elleni második eljárást a Nemzetközi Ügyvédi Kamara Emberi Jogi Intézete tisztességtelennek minősítette; mivel az Amnesty International Hodorkovszkijt lelkiismereti okokból bebörtönzött személynek nyilvánította;

1.  úgy véli, hogy Oroszországnak az Európa Tanács és az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet tagjaként teljesítenie kell vállalt kötelezettségeit; hangsúlyozza, hogy a közelmúltbeli fejlemények a demokratikus normák, a jogállamiság és az oroszországi igazságszolgáltatás függetlensége javításához szükséges reformokkal ellentétes irányban haladnak;

2.  emlékezetet rá, hogy Medvegyev elnök létrehozott egy a választási rendszer reformjával, a jogállamiság javításával és az alapvető jogok oroszországi tiszteletben tartásának ügyével foglalkozó munkacsoportot; emlékezetet rá, hogy az Európai Parlament felhívta az orosz hatóságokat e reformok folytatására, és uniós támogatást ajánlott, beleértve a modernizációs partnerség keretein belüli támogatást is;

3.  ugyanakkor aggodalmának ad hangot azzal kapcsolatban, hogy Oroszországban egyre kedvezőtlenebb a civil társadalom fejlődéséhez szükséges környezet, különös tekintettel egy sor, a tüntetésekre, nem kormányzati szervezetekre, a rágalmazásra és az internetre vonatkozó jogszabály közelmúltbeli elfogadására, amelyek homályos rendelkezéseket tartalmaznak, és a jog önkényes érvényesítését eredményezhetik; emlékezteti az orosz hatóságokat arra, hogy egy modern és virágzó társadalomnak el kell ismernie és védenie kell valamennyi állampolgár egyéni és kollektív jogait;

4.  aggodalmának ad hangot a szélsőséges politikai irányzatokra vonatkozó jogszabállyal kapcsolatban is, tekintettel az olyan alapvető fogalmak, mint a „szélsőséges cselekmények” vagy „szélsőséges szervezetek” értelmezésével kapcsolatos, széles mérlegelési jogkörre, ami az Európa Tanács Velencei Bizottsága szerint önkényességet és az egyesülési és szólásszabadság korlátozását eredményezheti; felhívja az orosz hatóságokat, hogy a jogszabály módosításával orvosolják ezeket az aggodalmakat;

5.  mélységesen csalódott az orosz Kamovnyicseszkij kerületi bíróság 2012. augusztus 17-i, a Pussy Riot punk zenekar tagjai (Nagyezsda Tolokonnyikova, Marija Aljohina és Jekatyerina Szamucevics) ügyében hozott ítéletében, melyben „vallási gyűlölet által motivált huliganizmus” vádjában találta bűnösnek őket; úgy véli, hogy az ítélet indoklása nem állja meg a helyét, és nem áll arányban azzal a ténnyel, hogy nem erőszakos tiltakozásról van szó, továbbá elítéli, hogy jelentések szerint a hatóságok rossz bánásmódban részesítették a zenekar tagjait az előzetes letartóztatás alatt, valamint a bírósági eljárás jelentésekben említett szabálytalanságait; elvárja, hogy az ítéletet felülvizsgálják és megsemmisítsék, összhangban Oroszország nemzetközi kötelezettségvállalásaival;

6.  elítéli a Pussy Riot elleni bírósági eljárás ellen tüntetők, így vezető ellenzéki képviselők és újságírók az eljárás keretében történő letartóztatását; felszólítja az orosz hatóságokat, hogy tartsák tiszteletben a gyülekezés és a véleménynyilvánítás szabadságát;

7.  üdvözli a Legfelsőbb Bíróság 2012. július 25-i határozatát, miszerint felülvizsgálja mind a Hodorkovszkij, mind a Lebegyev ügyet, összhangban az Elnöki Emberi Jogi Bizottság 2011. decemberi ajánlásával; tudomásul veszi Lebegyev ítéletének három évvel való megrövidítését; kéri a szóban forgó ügyek átfogó felülvizsgálatának azon az alapon történő folytatását, hogy Oroszország nemzetközi kötelezettségvállalásokat tett a méltányos és átlátható bírósági eljárások mellett, valamint elkötelezte magát az Elnöki Emberi Jogi Bizottság Hodorkovszkij ügyére vonatkozó megállapításainak és ajánlásainak maradéktalan tiszteletben tartása és végrehajtása mellett;

8.  tudomásul veszi a főügyész azon kérését, hogy a Duma szavazzon Gennagyij Gutkov parlamenti képviselő idő előtti felmentéséről a parlamenti mandátuma alatt folytatott, az orosz büntető törvénykönyv 289. cikkébe ütköző üzleti tevékenységek miatt; felhívja Oroszországot, hogy tartózkodjon a jogszabályoknak az ellenzéki képviselők eltávolítását célzó, önkényes alkalmazásától;

9.  Megdöbbenésének ad hangot a „Másik Oroszország” párt aktivistája, Taiszija Oszipova ügyében hozott ítélet kapcsán, akire a bíróság kábítószerrel való visszaélés vádjával nyolc éves börtönbüntetést szabott ki annak ellenére, hogy Medvegyev elnök a 2010-es első, tíz évet tartalmazó ítéletet túlságosan szigorúnak találta, valamint hogy az ügyész csupán négy évet kért, és számos tanú megkérdőjelezte az aktivista ellen felhozott vádak megbízhatóságát; rámutat, hogy számos egyéb, ellenzéki aktivisták elleni ügy komoly aggodalomra ad okot, így az Alekszej Navalnij elleni bűnvádi eljárás, akire akár tíz éves börtönbüntetés is várhat, ha bűnösnek találják 16 millió rubel értékű fa állítólagos ellopásában való részvételben;

10. hangsúlyozza, hogy ezek az ügyek a politikailag motivált megfélemlítések és az ellenzéki aktivisták elleni bűnvádi eljárások hirtelen megnövekvő számát gyarapítják; az oroszországi súlyos emberi jogi jogsértések koherens és proaktív megközelítésére szólít fel, továbbá kéri, hogy a Tanács eseti alapon értékelje, hogy végső megoldásként szükség van-e az elkövetők elleni korlátozó intézkedésekre, feltéve, hogy a jogsértés vagy bűncselekmény elkövetését egyértelmű bizonyíték támasztja alá;

11. sürgeti az orosz hatóságokat, hogy vessenek véget az országban mindenütt jelenvaló büntetlenségnek és korrupciónak, folytassanak hiteles és független vizsgálatot a Magnyickij-ügyben és egyéb, ahhoz hasonló ügyekben, és valamennyi felelőst állítsák bíróság elé;

12. felszólítja Oroszországot, hogy változtasson az ország jelenlegi irányán, újra helyezzen súlyt nemzetközi kötelezettségeire, és komolyan kötelezze el magát az igazságszolgáltatás függetlensége és a jogállamiság javítása mellett;

13. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az Oroszországi Föderáció kormányának és parlamentjének, az Európa Tanácsnak, valamint az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetnek.

 

(1)

     Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0054

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat