Procedură : 2012/2789(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0431/2012

Texte depuse :

B7-0431/2012

Dezbateri :

Voturi :

PV 13/09/2012 - 11.16

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0352

PROPUNERE DE REZOLUŢIE
PDF 134kWORD 86k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0427/2012
10.9.2012
PE493.592v01-00
 
B7-0431/2012

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la utilizarea politică a justiției în Rusia (2012/2789(RSP))


José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Jacek Protasiewicz, Vytautas Landsbergis, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Nadezhda Neynsky, Alojz Peterle, Roberta Angelilli în numele Grupului PPE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la utilizarea politică a justiției în Rusia (2012/2789(RSP))  
B7‑0431/2012

Parlamentul European,

–   având în vedere rapoartele și rezoluțiile sale anterioare referitoare la Rusia, în special Rezoluția sa din 15 martie 2012 referitoare la rezultatul alegerilor prezidențiale din Rusia și Rezoluția sa din 16 februarie 2012 referitoare la viitoarele alegeri prezidențiale din Rusia(1),

   având în vedere hotărârea Tribunalului Raional Hamovniceski din Moscova din 17 august 2012 care le-a condamnat pe membrele grupului punk feminin Pussy Riot la 2 ani de închisoare pentru huliganism,

–   având în vedere declarația din 17 august 2012 a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate/Vicepreședintelui Comisiei, Catherine Ashton, privind condamnarea membrelor grupului punk rusesc Pussy Riot,

–   având în vedere Declarația din 17 august 2012 a Departamentului de Stat al SUA privind condamnarea membrelor grupului punk rusesc Pussy Riot,

–   având în vedere cererea procurorului general al Rusiei din 12 septembrie 2012 ca Duma să voteze pentru demiterea anticipată a lui Gennadi Gudkov, membru al Dumei din partea partidului Rusia Dreaptă,

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Federația Rusă, ca membră cu drepturi depline a Consiliului Europei și a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, s-a angajat să respecte principiile democrației, statul de drept și drepturile omului; întrucât, din cauza unor încălcări grave ale statului de drept și a adoptării unor legi restrictive în ultimele luni, se manifestă îngrijorări crescânde cu privire la respectarea de către Rusia a obligațiilor sale internaționale și naționale;

B.  întrucât situația drepturilor omului din Rusia s-a deteriorat drastic în ultimele câteva luni și ar trebui abordată ca o chestiune prioritară la momentul oportun, în special în cursul reuniunilor și negocierilor bilaterale dintre UE și Rusia;

C.  întrucât autoritățile rusești au adoptat recent o serie de legi care conțin dispoziții ambigue și ar putea fi utilizate pentru a impune restricții suplimentare opoziției și societății civile și pentru a limita libertatea de exprimare și de întrunire;

D.  întrucât, la 17 august 2012, Tribunalul Raional Hamovniceski din Moscova le-a condamnat pe cele trei activiste membre ale grupului punk feminin Pussy Riot la doi ani de închisoare, după ce le-a găsit vinovate de comiterea unor acte de huliganism motivat aparent de ură religioasă în februarie 2012 la Catedrala Mântuitorului din Moscova;

E.  întrucât în cadrul Dumei urmează să se voteze, la 12 septembrie 2012, ridicarea imunității lui Gennadi Gudkov și demiterea sa din Dumă pentru activități comerciale desfășurate în cursul mandatului său cu încălcarea articolului 289 din Codul penal rusesc; întrucât, în interesul statului de drept, legile anticorupție ar trebui să se aplice în egală măsură și imparțial tuturor membrilor Dumei;

F.  întrucât cazul lui Serghei Magnițki este doar unul dintre cazurile de abuz de putere comise de autoritățile rusești de aplicare a legii, în care s-au comis încălcări grave ale statului de drept, iar cei vinovați de moartea sa au rămas nepedepsiți; întrucât mai sunt o mulțime de alte cauze judiciare în care se apelează la motive fabricate politic pentru a elimina concurența politică și a amenința societatea civilă;

G.  întrucât Mihail Hodorkovski, fostul director executiv al companiei petroliere Yukos, se află în continuare în închisoare după ce a fost condamnat în două procese diferite în urma unor acuzații considerate pe scară largă a avea motivație politică; întrucât al doilea proces al lui Mihail Hodorkovski a fost descris drept inechitabil de către Institutul pentru drepturile omului din cadrul Asociației Internaționale a Barourilor; întrucât Mihail Hodorkovski a fost declarat deținut politic de către organizația Amnesty International,

1.  consideră că, în calitatea sa de membră a Consiliului Europei și a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, Rusia ar trebui să își îndeplinească obligațiile pe care și le-a asumat; subliniază că evoluțiile recente se îndreaptă în direcția opusă reformelor necesare pentru îmbunătățirea standardelor democratice, a statului de drept și a independenței justiției în Rusia;

2.  reamintește că fostul președinte Medvedev a creat un grup de lucru care să analizeze reforma sistemului electoral, îmbunătățirea statului de drept și respectarea drepturilor fundamentale în Rusia; reamintește că Parlamentul European a îndemnat autoritățile ruse să continue aceste reforme și a oferit sprijinul UE, inclusiv în cadrul Parteneriatului pentru modernizare;

3.  își exprimă totuși îngrijorarea cu privire la deteriorarea climatului pentru dezvoltarea societății civile în Rusia, în special în legătură cu adoptarea recentă a unor legi care reglementează demonstrațiile, ONG-urile, defăimarea și internetul și care conțin dispoziții ambigue și ar putea determina o aplicare arbitrară; reamintește autorităților ruse că o societate modernă și prosperă trebuie să recunoască și să protejeze drepturile individuale și colective ale tuturor cetățenilor săi;

4.  își exprimă, de asemenea, îngrijorarea cu privire la legea privind extremismul ținând seama cât de larg pot fi interpretate noțiunile sale de bază privind „acțiunile extremiste” și „organizațiile extremiste”, ceea ce, conform Comisiei de la Veneția a Consiliului Europei ar putea duce la o aplicare arbitrară și la limitarea libertății de asociere și de exprimare; solicită autorităților ruse să înlăture aceste îngrijorări, modificând legea;

5.  își exprimă dezamăgirea profundă cu privire la verdictul pe care Tribunalul Raional Hamovniceski din Rusia l-a pronunțat în 17 august 2012 în cazul membrelor grupului punk Pussy Riot, Nadejda Tolokonnikova, Maria Aliohina și Ecaterina Samuțevici, pentru „huliganism motivat de ură religioasă”; consideră că sentința nu are o motivație solidă și este disproporționată având în vedere că protestul nu a fost violent; condamnă tratamentul necorespunzător care le-a fost aplicat, conform unor relatări, membrelor grupului în perioada de detenție premergătoare procesului și neregulile relatate din timpul procesului; se așteaptă ca această sentință să fie revizuită și anulată, în conformitate cu angajamentele internaționale ale Rusiei;

6.  condamnă arestarea demonstranților în cursul procesului Pussy Riot, inclusiv a unor membri marcanți ai opoziției și a unor jurnaliști; îndeamnă autoritățile ruse să respecte libertatea de asociere și de exprimare;

7.  salută decizia Curții Supreme din 25 iulie 2012 de a reexamina cazurile Hoderkovski și Lebedev, dând curs recomandării din decembrie 2011 a Comisiei prezidențiale pentru drepturile omului; ia act de faptul că sentința din cazul Lebedev a fost scurtată cu trei ani; solicită să se continue reexaminarea atentă a acestor cazuri în conformitate cu angajamentele internaționale ale Rusiei de a asigura corectitudinea și transparența proceselor și de a respecta pe deplin concluziile și a da curs recomandărilor Comisiei prezidențiale pentru drepturile omului în cazul lui Mihail Hodorkovski;

8.  ia act de cererea procurorului general adresată Dumei de a vota eliberarea anticipată din funcție a lui Gennadi Gudkov, membru al Dumei, pentru că ar fi desfășurat în timpul mandatului său parlamentar activități comerciale ce contravin articolului 289 din Codul penal al Rusiei; solicită Rusiei să nu utilizeze arbitrar legile pentru a reprima membrii opoziției;

9.  își exprimă preocuparea față de condamnarea Taisiei Osipova, activistă a coaliției „Cealaltă Rusie”, la opt ani de închisoare pentru acuzații legate de droguri, în ciuda faptului că fostul președinte Medvedev a criticat prima condamnare din 2010 la 10 ani de închisoare ca fiind prea dură, în condițiile în care procurorul solicitase doar patru ani și mai mulți martori au pus sub semnul întrebării veridicitatea acuzațiilor; atrage atenția asupra faptului că mai multe procese împotriva unor activiști ai opoziției ridică mari semne de întrebare, inclusiv procesul lui Alexei Navalnîi, un activist al opoziției care riscă până la 10 ani de închisoare dacă este condamnat pentru complicitate la un presupus furt de cherestea în valoare de 16 milioane de ruble;

10. subliniază că aceste situații se adaugă cazurilor tot mai dese de intimidare motivată politic și de urmărire în justiție a activiștilor opoziției din Rusia; solicită o abordare coerentă și proactivă a gravelor încălcări ale drepturilor omului ce au loc în Rusia și, de la caz la caz, o evaluare de către Consiliu a necesității de a impune măsuri restrictive împotriva autorilor acestor încălcări, ca ultimă soluție, cu condiția să existe dovezi clare că s-a comis o contravenție sau o infracțiune;

11. îndeamnă autoritățile ruse să pună capăt impunității omniprezente și corupției generalizate din țară, să desfășoare o anchetă credibilă și independentă în cazul lui Serghei Magnițki și în cazurile similare și să-i aducă în fața justiției pe toți cei vinovați;

12. solicită Rusiei să revină pe direcția bună, să se reconcentreze pe obligațiile sale internaționale și să își asume angajamente ferme de a îmbunătăți independența justiției și statul de drept;

13. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, guvernului și parlamentului Federației Ruse, Consiliului Europei și Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa.

(1)

     Texte adoptate, P7_TA(2012)0054.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate