Postopek : 2012/2789(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B7-0431/2012

Predložena besedila :

B7-0431/2012

Razprave :

Glasovanja :

PV 13/09/2012 - 11.16

Sprejeta besedila :

P7_TA(2012)0352

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 129kWORD 79k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B7-0427/2012
10.9.2012
PE493.592v01-00
 
B7-0431/2012

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 110(2) Poslovnika


o politični uporabi sodstva v Rusiji (2012/2789(RSP))


José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Jacek Protasiewicz, Vytautas Landsbergis, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky), Alojz Peterle, Roberta Angelilli v imenu skupine PPE

Resolucija Evropskega parlamenta o politični uporabi sodstva v Rusiji (2012/2789(RSP))  
B7‑0431/2012

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju svojih prejšnjih poročil in resolucij o Rusiji, zlasti resolucije z dne 15. marca 2012 o izidu predsedniških volitev v Rusiji in z dne 16. februarja 2012(1) o bližnjih predsedniških volitvah v Rusiji,

   ob upoštevanju sodbe hamovniškega okrožnega sodišča v Moskvi z dne 17. avgusta 2012, s katero so bile članice ženske pankovske skupine Pussy Riot obsojene na dve leti zaporne kazni zaradi huliganstva,

–   ob upoštevanju izjave Catherine Ashton, visoke predstavnice Evropske unije za zunanje zadeve in varnostno politiko in podpredsednice Komisije, z dne 17. avgusta 2012 o obsodbi članic pankovske skupine Pussy Riot v Rusiji,

–   ob upoštevanju izjave ministrstva za zunanje zadeve ZDA z dne 17. avgusta 2012 o obsodbi članic pankovske skupine Pussy Riot v Rusiji,

–   ob upoštevanju zahteve ruskega generalnega državnega tožilca z dne 12. septembra 2012, da se glasuje o predčasni razrešitvi poslanca Pravične Rusije v dumi Genadija Gudkova,

–   ob upoštevanju člena 110(2) Poslovnika,

A. ker se je Ruska federacija kot polnopravna članica Sveta Evrope in Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi zavezala k spoštovanju načel demokracije, pravne države in človekovih pravic; ker zaradi večkratnih resnih kršitev pravne države in sprejemanja strogih zakonov v zadnjih mesecih narašča zaskrbljenost glede izpolnjevanja mednarodnih in notranjih obveznosti Rusije;

B.  ker se je stanje na področju človekovih pravic v Rusiji v zadnjih nekaj mesecih močno poslabšalo ter bi ga bilo treba obravnavati pravočasno in prednostno, zlasti na dvostranskih srečanjih in pogajanjih med EU in Rusijo;

C. ker so ruske oblasti nedavno sprejele vrsto zakonov, ki vsebujejo nejasne določbe in bi se lahko uporabili za nadaljnje omejevanje delovanja opozicije in civilne družbe ter za oviranje svobode izražanja in zbiranja;

D. ker je hamovniško okrožno sodišče v Moskvi 17. avgusta 2012 obsodilo tri aktivistke iz ženske pankovske skupine Pussy Riot na dve leti zaporne kazni, potem ko jih je spoznalo za krive huliganstva, domnevno motiviranega na podlagi verskega sovraštva, februarja 2012 v moskovski katedrali Kristusa Odrešenika;

E.  ker naj bi duma 12. septembra 2012 glasovala o odvzemu imunitete in razrešitvi Genadija Gudkova iz dume zaradi opravljanja poslovnih dejavnosti med mandatom, ki so v nasprotju s členom 289 ruskega kazenskega zakonika; ker bi bilo treba zaradi spoštovanja pravne države protikorupcijska pravila uporabljati enako in nepristransko za vse člane dume;

F.  ker je primer Sergeja Magnitskega zgolj eden od številnih primerov zlorabe moči ruskih organov pregona, ki hudo kršijo pravno državo in še vedno puščajo krivce za njegovo smrt nekaznovane; ker obstajajo številne druge sodne zadeve, v katerih se politično konstruirani razlogi uporabljajo za odstranjevanje političnih nasprotnikov in grožnje civilni družbi;

G. ker Mihail Hodorkovski, nekdanji izvršni direktor naftnega podjetja Jukos, ostaja v zaporu, potem ko je bil v dveh ločenih procesih obsojen zaradi obtožb, ki na splošno veljajo za politično motivirane; ker je inštitut za človekove pravice mednarodnega združenja pravnikov drugo sojenje Hodorkovskemu označil kot nepošteno; ker je organizacija Amnesty International Hodorkovskega razglasila za zapornika vesti;

1.  meni, da bi morala Rusija kot članica Sveta Evrope in Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi izpolnjevati obveznosti, ki jih je podpisala; opozarja, da nedavni dogodki vodijo k oddaljevanju od reform, potrebnih za izboljšanje demokratičnih standardov ter pravne države in neodvisnosti sodstva v Rusiji;

2.  opominja, da je nekdanji predsednik Medvedjev ustanovil delovno skupino za reformo volilnega sistema, izboljšanje pravne države in spoštovanje temeljnih pravic v Rusiji; opominja, da je Evropski parlament pozval ruske oblasti, naj si prizadevajo za te reforme, ter ponudil podporo EU, med drugim v okviru partnerstva za modernizacijo;

3.  izraža pa zaskrbljenost zaradi poslabšanja razmer za razvoj civilne družbe v Rusiji, zlasti kar zadeva nedavno sprejetje vrste zakonov o protestih, nevladnih organizacijah, obrekovanju in internetu, ki vsebujejo nejasne določbe in bi lahko vodili v samovoljno izvrševanje; opominja ruske oblasti, da mora sodobna in uspešna družba priznati in varovati pravice posameznikov in kolektivne pravice vseh svojih državljanov;

4.  izraža zaskrbljenost tudi zaradi zakona o ekstremizmu spričo široke diskrecijske pravice pri razlagi temeljnih pojmov „ekstremističnih dejanj“ in „ekstremističnih organizacij“, kar bi lahko po mnenju Beneške komisije Sveta Evrope vodilo v samovoljnost in omejevanje svobode združevanja in izražanja; poziva ruske oblasti, naj se na te pomisleke odzovejo s spremembo zakona;

5.  je globoko razočaran nad obsodbo, ki jo je 17. avgusta 2012 izreklo hamovniško okrožno sodišče v Rusiji v zadevi Nadežde Tolokonikove, Marije Aljohine in Jekaterine Samucevič, članic pankovske skupine Pussy Riot, zaradi „huliganstva, motiviranega na podlagi verskega sovraštva“; meni, da je dosojena kazen slabo utemeljena in nesorazmerna glede na dejstvo, da je šlo za nenasilen protest, ter obsoja poročila o slabem ravnanju članic skupine v priporu in o nepravilnostih v sodnem postopku; pričakuje, da bodo obsodbo še enkrat pregledali in jo razveljavili v skladu z ruskimi mednarodnimi obveznostmi;

6.  obsoja aretacije protestnikov v okviru sojenja članicam skupine Pussy Riot, vključno z vodilnimi člani opozicije in novinarji; poziva ruske oblasti, naj spoštujejo svobodo zbiranja in izražanja;

7.  pozdravlja odločitev vrhovnega sodišča z dne 25. julija 2012, da bo pregledalo zadevi Hodorkovski in Lebedjev v skladu s priporočili predsedniške komisije za človekove pravice iz decembra 2011; je seznanjen s skrajšanjem zaporne kazni za Lebedjeva za tri leta; poziva k nadaljevanju celovitega pregleda teh zadev na podlagi mednarodnih zavez Rusije o poštenih in preglednih sojenjih ter naj se v celoti upoštevajo in uresničijo ugotovitve in priporočila predsedniške komisije za človekove pravice, povezana z zadevo Hodorkovski;

8.  je seznanjen z zahtevo generalnega državnega tožilca, v kateri poziva h glasovanju o odvzemu pooblastil članu dume Genadiju Gudkovu zaradi opravljanja poslovnih dejavnosti med njegovim parlamentarnim mandatom v nasprotju s členom 289 ruskega kazenskega zakonika; poziva Rusijo, naj ne uporablja zakonov samovoljno za pritisk na člane opozicije;

9.  je zaskrbljen zaradi obsodbe aktivistke stranke Druga Rusija Taisije Osipove na osem let zaporne kazni zaradi obtožb v povezavi s prepovedanimi mamili, in to kljub temu, da je bil nekdanji predsednik Medvedjev kritičen do prve obsodbe na deset let iz leta 2010, ki jo je označil za prestrogo, pri čemer je tožilec zahteval samo štiri leta, več prič pa je podvomilo v verodostojnost obtožb proti njej; poudarja, da so tudi nekatera druga sojenja proti aktivistom opozicije skrb zbujajoči, vključno s sojenjem aktivistu opozicije Alekseju Navalnemu, ki mu grozi do deset let zapora v primeru obsodbe za vpletenost v domnevno krajo lesa v vrednosti 16 milijonov rubljev;

10. opozarja, da ti primeri dodatno prispevajo k porastu politično motiviranega ustrahovanja in preganjanja opozicijskih aktivistov v Rusiji; poziva k skladnemu in proaktivnemu pristopu k resnim kršitvam človekovih pravic v Rusiji ter naj Svet za vsak posamezen primer oceni nujnost omejevalnih ukrepov proti kršiteljem kot skrajni ukrep, če obstajajo jasni dokazi, da je bil storjen prekršek ali kaznivo dejanje;

11. poziva Rusijo, naj konča vsesplošno nekaznovanost in izkorenini vseprisotno korupcijo v državi, izvede verodostojno in neodvisno preiskavo primera Magnitski in drugih ter naj vse odgovorne privede pred sodišče;

12. poziva Rusijo, naj spremeni svojo usmeritev in se znova osredotoči na izpolnjevanje mednarodnih zahtev ter se resno zaveže k povečanju neodvisnosti sodstva in izboljšanju pravne države;

13. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic, vladi in parlamentu Ruske federacije ter Svetu Evrope in Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi.

(1)

     Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0054.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov