Πρόταση ψηφίσματος - B7-0433/2012Πρόταση ψηφίσματος
B7-0433/2012

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση στη Συρία

10.9.2012 - (2012/2788(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2 του Κανονισμού

Willy Meyer, Jean-Luc Mélenchon, Marie-Christine Vergiat, Sabine Lösing εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Διαδικασία : 2012/2788(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0433/2012
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0433/2012
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0433/2012

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Συρία

(2012/2788(RSP))

Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την ταχεία επιδείνωση της κατάστασης στη Συρία, η οποία χειροτέρεψε ακόμη περισσότερο τον Αύγουστο 2012 και η οποία είχε αρχίσει με την βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων από το συριακό καθεστώς και τις συριακές στρατιωτικές δυνάμεις και τις δυνάμεις ασφαλείας αυτού τον Μάρτιο του 2011, η σύγκρουση κλιμακώθηκε και έλαβε τη μορφή εμφύλιου πολέμου με την ένοπλη επέμβαση των συριακών στρατιωτικών δυνάμεων και των δυνάμεων ασφαλείας και με την επίθεση ενόπλων ομάδων κατά κατοικημένων περιοχών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αιματοχυσία είναι καθημερινό φαινόμενο και υπάρχουν πληροφορίες για κατάφωρες παραβιάσεις του ανθρωπιστικού δικαίου από τις συριακές στρατιωτικές δυνάμεις και τις δυνάμεις ασφαλείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις των Ηνωμένων Εθνών, 20.000 έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι σήμερα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τραυματίες δεν λαμβάνουν την κατάλληλη περίθαλψη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, αρχίζει να υπάρχει έλλειψη τροφίμων και άλλων αγαθών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει αυξηθεί ο αριθμός των ενόπλων ομάδων - μεταξύ των οποίων ο ‘Ελεύθερος Συριακός Στρατός’ - οι οποίες αναπτύσσουν δράση, καθεμία για δικούς της λόγους και κίνητρα, ορισμένες δε εξ αυτών φέρονται να διεισδύουν στη χώρα, ενώ υπάρχει παράνομη διακίνηση όπλων στα σύνορα· λαμβάνοντας υπόψη ότι παρατηρείται αύξηση στις απαγωγές και τη μισαλλόδοξη βία·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση στη Συρία αποτελεί μείζονα απειλή στην ευαίσθητη ασφάλεια και σταθερότητα σε ολόκληρη την περιοχή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύγκρουση στη Συρία επηρεάζει ολόκληρη την περιοχή με απρόβλεπτες επιπτώσεις και συνέπειες·

E.  εκτιμώντας ότι 235.000 πρόσφυγες από τη Συρία έχουν καταγραφεί ή αναμένουν την καταγραφή τους από την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα ΗΕ, ο εσωτερικός εκτοπισμός ατόμων εντός της Συρίας ξεπερνά το 1,2 εκατομμύρια ατόμων και ότι περίπου 3 εκατομμύρια ατόμων χρειάζονται επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια· εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες, οι γειτονικές χώρες της Συρίας, παρά τις δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν, έχουν δεχθεί μέχρι σήμερα όλους όσοι ζητούν προστασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, εξαιτίας του ραγδαίως αυξανόμενου αριθμού σύριων προσφύγων και εκτοπισμένων ατόμων, μεγαλώνει και η πίεση στις χώρες αυτές οι οποίες έχουν ανάγκη από διεθνή υποστήριξη·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 30 Ιουνίου 2012 συνήλθαν στη Γενεύη οι γενικοί γραμματείς των ΗΕ και του Συνδέσμου Αραβικών Κρατών, οι υπουργοί εξωτερικών Κίνας, Γαλλίας, Ιράκ, Κουβέιτ, Κατάρ, Ρωσίας, Τουρκίας, Ηνωμένου Βασιλείου και Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, ως η Ομάδα Δράσεως για τη Συρία της οποίας προήδρευσε ο κοινός ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Εθνών και του Συνδέσμου Αραβικών Κρατών για τη Συρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ομάδα Δράσης συμφώνησε με τις αρχές και κατευθυντήριες γραμμές για μία μετάβαση κατευθυνόμενη από τη Συρία, ήτοι, μία προοπτική για το μέλλον αποδεκτή από όλους στη Συρία, η οποία να καθορίζει, σύμφωνα με ένα αυστηρό χρονοδιάγραμμα, σαφή βήματα για την υλοποίησή της, να μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή μέσα σε ένα κλίμα ασφάλειας, σταθερότητας και ηρεμίας για όλους, να μπορεί να επιτευχθεί γρήγορα χωρίς περαιτέρω αιματοχυσίες και βία και να είναι αξιόπιστη·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, δυνάμει των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, είχαν αναπτυχθεί άοπλοι στρατιωτικοί παρατηρητές των Ηνωμένων Εθνών στη Συρία· θεωρώντας ότι οι επιχειρήσεις της αποστολής αυτής τερματίστηκαν στις 20 Αυγούστου 2012·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρώην υπουργός εξωτερικών της Αλγερίας, κ. Λακντάρ Μπραχίμι, ορίστηκε πρόσφατα ως ο νέος κοινός ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Εθνών και του Συνδέσμου Αραβικών Κρατών για τη Συρία εις αντικατάσταση του κ. Κόφι Ανάν·

Θ. εκτιμώντας ότι το βέτο που άσκησαν η Ρωσία και η Κίνα στο Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΕ έχει ως σκοπό να εμποδιστεί η στρατιωτική επέμβαση στη Συρία για να μην επαναληφθεί το σενάριο της Λιβύης·

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάμειξη τρίτων κρατών, όπως των ΗΠΑ και της Τουρκίας, φαίνεται ότι έχει υπερβεί την απλή παροχή διπλωματικής στήριξης στη συριακή αντιπολίτευση, καθώς υπάρχουν πληροφορίες που κάνουν λόγο για προμήθεια όπλων μέσω των τουρκοσυριακών συνόρων·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, ορισμένα κράτη της περιοχής αναμειγνύονται στα θέματα της χώρας για θρησκευτικούς λόγους· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αρχηγός της Αλ Κάιντα δήλωσε τη στήριξή του προς την αντιπολίτευση·

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η συριακή αντιπολίτευση - που συγκεντρώνει ετερόκλιτα στοιχεία - δηλώνει ότι είναι αντίθετη με οιαδήποτε ξένη επέμβαση και δη στρατιωτική·

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει επιβάλει σε διαδοχικά στάδια στοχοθετημένες κυρώσεις κατά της Συρίας, στις οποίες περιλαμβάνονται ταξιδιωτικές απαγορεύσεις, δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, απαγόρευση εξαγωγής ειδών πολυτελείας και αγαθών διττής χρήσεως προς τη χώρα, και έχει καταστήσει αυστηρότερη την απαγόρευση πωλήσεως όπλων την οποία έχει εφαρμόσει κατά της Συρίας· εκτιμώντας ότι αυτές οι κυρώσεις δεν επέφεραν ουσιαστικό αποτέλεσμα όσον αφορά τη διευθέτηση της διένεξης·

1.  καταδικάζει δριμύτατα τη βία που ασκεί το συριακό καθεστώς σε βάρος του πληθυσμού· καταδικάζει ανεπιφύλακτα την χρήση καταναγκασμού και βίας από τις κυβερνητικές δυνάμεις του στρατού και της ασφάλειας σε βάρος των διαδηλωτών και των αμάχων πολιτών· παροτρύνει το συριακό καθεστώς να σταματήσει πάραυτα τα βασανιστήρια και όλες τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να απελευθερώσει όλους τους κρατούμενους χωρίς νομική βάση, να παράσχει ιατρικές υπηρεσίες στους τραυματίες και να σεβαστεί τις θεμελιώδεις ελευθερίες· καταδικάζει επίσης τη χρήση βίας που ασκούν οι ένοπλες αντιπολιτευόμενες ομάδες· ζητεί επίμονα να παύσει η χρήση βίας στη Συρία για να τεθεί τέρμα στη σημερινή κατάσταση εμφύλιου πολέμου·

2.  εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για τον συνεχώς αυξανόμενο αριθμό των νεκρών και εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων·

3.  τονίζει ότι για να εξευρεθεί διαπραγματευτική λύση στη συριακή διένεξη απαιτείται κατάπαυση του πυρός·

4.  επιμένει ότι πρέπει να εξευρεθεί πολιτική λύση για τη διευθέτηση της κρίσης μέσω ενός ανοικτού σε όλους εθνικού διαλόγου με σκοπό να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά οι νόμιμες προσδοκίες και ανησυχίες του συριακού λαού· υποστηρίζει ότι οιαδήποτε περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης θα έχει απρόβλεπτες συνέπειες για ολόκληρη την περιοχή·

5.  υποστηρίζει την αποστολή του πρώην υπουργού εξωτερικών της Αλγερίας, κ. Λακντάρ Μπραχίμι, να συμβάλει, υπό την ιδιότητά του ως νέος κοινός ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Εθνών και του Συνδέσμου Αραβικών Κρατών για τη Συρία, στην ειρηνική διευθέτηση της συριακής διένεξης·

6.  επικροτεί τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι γειτονικές χώρες της Συρίας προκειμένου να παράσχουν φιλοξενία και ανθρωπιστική βοήθεια σε σύριους πρόσφυγες και στο πλαίσιο αυτό καλεί για ενισχυμένη διεθνή υποστήριξη και βοήθεια· τονίζει τη ζωτική σημασία εξεύρεσης βιώσιμης ανταπόκρισης στην ανθρωπιστική κρίση που έχει εκδηλωθεί τόσο εντός της Συρίας όσο και στους καταυλισμούς των σύριων προσφύγων σε γειτονικές χώρες· παροτρύνει τις γειτονικές χώρες της Συρίας να εξακολουθήσουν να παρέχουν προστασία σε σύριους πρόσφυγες και εκτοπισμένα άτομα και να μην προβούν, σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις τους, σε απέλαση ή επαναπροώθηση των ατόμων αυτών στη Συρία·

7.  ζητεί να παρασχεθεί άμεσα ανθρωπιστική βοήθεια για όλους αυτούς που βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης στη Συρία, με ιδιαίτερη έμφαση στους τραυματίες, τους πρόσφυγες, τους εκτοπισθέντες στο εσωτερικό της χώρας, τις γυναίκες και τα παιδιά·

8.  επιμένει ότι η μελλοντική τύχη της Συρίας πρέπει να παραμείνει σταθερά στα χέρια του συριακού λαού χωρίς καμιά εξωτερική ανάμειξη ή στρατιωτική επέμβαση· είναι κατηγορηματικά αντίθετο με τη χρησιμοποίηση της αρχής της "ευθύνης παροχής προστασίας" ως προσχήματος για να δικαιολογηθεί μια στρατιωτική επέμβαση· είναι επίσης κατηγορηματικά αντίθετο με σχέδια διαμελισμού της χώρας·

9.  ζητεί να τεθεί πάραυτα τέλος σε όλες τις ξένες παρεμβάσεις στη χώρα, μεταξύ άλλων στην προμήθεια όπλων και τη χρηματοδότηση ενόπλων ομάδων· καλεί τα Ηνωμένα Έθνη και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εφαρμόσουν εμπάργκο στις εξαγωγές όπλων προς τη Συρία· καλεί όλες τις γειτονικές χώρες να ελέγχουν τα σύνορά τους για να αποφευχθεί οιαδήποτε μεταφορά όπλων προς τη Συρία·

10. καλεί τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών να ξεπεράσουν τις διαφορές τους και να συμφωνήσουν, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Αραβικών Κρατών, επί πολιτικών μέτρων που θα αποσκοπούν στον τερματισμό της βίας στη Συρία και στην προώθηση της έναρξης ενός ανοικτού σε όλους πολιτικού διαλόγου προκειμένου να εξευρεθούν βιώσιμες πολιτικές λύσεις στο πρόβλημα·

11. καταγγέλλει το γεγονός ότι η ύπαρξη διαφόρων θρησκευτικών ομάδων και ομολογιών καθώς και μειονοτήτων χρησιμοποιείται για να υποκινείται η βία με θρησκευτικά κίνητρα και να δικαιολογούνται οι παρεμβάσεις·

12. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στην κυβέρνηση και στο κοινοβούλιο της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας, στον Γενικό Γραμματέα της Ένωσης για τη Μεσόγειο και στον Σύνδεσμο Αραβικών Κρατών.